elemen-elemen pascamodernisme dalam suluhan cahaya wacana syeikh daud al-fatani

Januari 3, 2012

artikel sepenuhnya

Advertisements

elemen-elemen pascamodernisme dalam suluhan wacana syeikh daud al-fatani

Januari 3, 2012

BEBERAPA ELEMEN PEMIKIRAN PASCAMODERNISME DALAM SULUHAN CAHAYA AJARAN SYEIKH DAUD AL-FATANI-SATU PENGAMATAN AWAL
NUN IV UKM DI KOTA BHARU KELANTAN 25-26 NOV. 2011
SYEIKH MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY
ISTAC IIUM, IIM, YAYASAN KARYAWAN

PENDAHULUAN TENTANG apa yang akan dibicarakan :
Rangka huraian berkenaan dengan unsure-unsur pascamodernisme di Barat

Yang hendak dibicarakan ialah berapa elemen pascamodernisme seperti teorinya tentang bahasa dan makna yang tidak tetap
Teorinya tentang peribadi manusia yang tidak berupa satru kesatuan tetapi terpecah-pecah bukannya boleh dikatakan satu eribadi yang tetap teguh dengan sifat-sifatnya yang selaras sebagai suatu diri yang bertanggungjawab
Teorinya berkenaan dengan menolak semua kisah-kisah agung atau wacana-wacana agung
Teorinya berkenaan dengan periahl tidak ada ilmu dan kebenaran yang boleh dicapai dengan sebenar
Dan perihal tidak ada baik dan buruk yang sebenar dan tetap yang boleh dicapai dan perlu dicapai
Inilah antaranya yang akan dibicarakan dengan menggunakan wacana ilmu oleh Syeikh Daud, seorang ulama Sunni Dunia Melayu yang sangat unggul.Diharapkan dengan itu, dengan izin Tuhan, akan menjadi jelaa si manakah kelainannya pemikiran poaascamodernisme itu bila disbanding dengan pendirian Sunni sebagaimana yang diucapkan oleh seorang daripada tkoh-tokoh kita di Dunia Melayu.
Apa hujung jatuhnya
Bagaimana ia akan disuluh dalam ajaran Syeikh Daud sebagai seorang daripada penyumbang utama yang sangat penting di Dunia Melayu
Apa yang diagakkan akan timbul daripada percubaan dalam pemeriksaan ini
APA PASCAMODERNISME
APA AJARAN SYEIKH DAUD AL-FATANI
Pemusatan pada wacana
Kemusnahan subjek
Makna yang tidak menentu
Dll

APA UNSUR-UNSUR PASCAMODERNISME
BAGAIMANA DELEMEN-ELEMEN ITU DALAM SULUHAN AJARAN SYEIKH DAUD AL-FATANI

Kesimpulan:
Apa yang ditemui dalam penelitian ini tentang kedudukan unsure-unsur penting dalam pascamodernisme mengikut sukuhan ajaran Syeikh Daud
Apa kebaikan-kebaikan perpinghiran dalam falsafah pascamodenisme

Kandungan selengkapnya:
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم
BEBERAPA ELEMEN PEMIKIRAN PASCAMODERNISME DALAM SULUHAN CAHAYA AJARAN SYEIKH DAUD AL-FATANI-SATU PENGAMATAN AWAL
NUN IV UKM DI KOTA BHARU KELANTAN 25-26 NOV. 2011
SYEIKH MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY
ISTAC IIUM, IIM, YAYASAN KARYAWAN
Pendahuluan: apa yang akan dibicarakan : sebagai penuntut dalam pemikiran Islam arusperdana dan da’wah, penulis ini memerhatikan bahawa pemikiran pascamodernisme ini walaupun jarang ada orang yang mengakui ia menjadi pengikutnya, boleh dikesankan tidak sedikit orang yang terpengaruh dengannya secara sedar atau tidak; dan ini menimbulkan sikap, pemikiran, dan kenyataan-kenyataan yang merugikan umat dalam segi jangka masa yang pendek dan jangka masa yang panjang, misalnya orang yang menyamaratakan agama sebagai sama benar, sama selamat, menyemaratakan kepentingan umat dengan yang lainnya, dan yang meringankan-ringankan institusi sendiri seperti kesultanan, majlis fatwa, dan kedudukan ulil-amri.Adanya orang yang menyamaratakan semua ilmu dan meringan-ringankan nilai-nilai akhlak Islam; ada orang yang meringan-ringankan jatidiri budaya dan umat, yang hilang yakin dirinya menjadi Orang Barat ‘celup, demikian seterusnya, Allahumma sallimna wal-Muslimin’ Maka nota sederhana ini, insya’ Allah, akan memerhatikan beberapa elemen dalam pascamodernisme dan kemudian membicarakannya dari suluhan cahaya wacana seorang daripada ulama arusperdana Sunni di rantau ini-Syeikh Daud al-
Fatahi, dikikuti dengan beberapa kesimpulan dan kenyataan berkenaan dengan jalan ke hadapan.
2. Pada rangka huraian berkenaan dengan unsur-unsur pascamodernisme di Barat ‘Ensiklopedia Pascamodernisme’ (Encyclopedia of Post Modernism) London-New York 2001: hal.14) mambuat kenyataan ‘…kami [pihak yang mengusahakan ensiklopedia itu] mengakui bahawa pascamodernisme bukannya satu cara berfikir murahan sementara seperta fesyen (‘a fad’) , dengan kesannya yang jauh lebih dalam dan lama bertahannya dalam hidup akademik dan budaya.Secara amnya buku ini (ensiklopedia tersebut) berdasarkan kepada kefahaman bahawa pascamodernisme bukan sangat bersifat sebagai stail berbanding pula dengan sifatnya sebagai sesuatu proses yang berterusan membawa kedua-duanya disintegrasi dan reformasi dalam begitu banyak bidang tradisi kesenian, budaya, and intelektuil. Para penyunting dan penyumbangnya melihat buku ini sebagai membawa aliran pascamodernisme , membekalkan para pembaca dengan penerangan-penerangan dan juga kontradiksi-kontradiksi dalam bidang pengajian pascamodern. Adalah memang pertikaian yang berterusan, yang tidak boleh diselesaikan halnya, tentang takrif yang memang tepat bagi istilah itu dan penggunaannya, maka itu menjadikan penyelidikan dalam bidang ini menarik dan dinamis.” (hal.14). Maka dalam menerangkan aliran ini penulis ini, selain daripada menggunakan sumber-sumber lain, menggunakan ensiklopedia ini sebagai punca kefahaman dan maklumatnya.
3.Walaupun pascamodernisme ini phenomenon pemikiran Barat yang menunjukkan bagaimana tenatnya tamadun ini dari segi rohaninya, ia ada kaitan dengan kita, sebab dunia sekarang dunia ‘tanpa sempadan’.Kita berinteraksi dengan tamadun ini, dan wacananya dengan beberapa kali tekan key-board komputer dalam bilik rumah kita, yang tidak orang yang mengetahui kontak itu berlaku. Tetapi itu berlaku. Kalaupun pascamodernisme itu asalnya Barat, ia ‘dekat’ dengan kita sekarang. Dalam ‘Encyclopedia of Postmodernism’ (eds. Victor E.Taylor dan Charles E.Winquist,Routledge, London-New York, 2001 dinyatakan dengan terang bahawa:
Postmodernism critique, which emerged in the 1960s is chiefly a neo-
Nietzschean variant of the practice of contesting the authority of
forms of knowledge derived from Enlightenment philosophy.
Its goal is to delegitimize these institutional orders of knowledge
by exposing the contingent nature of their authority and the
oppressive power relations inscribed within them.’ (hal.302, ‘post-
Modern critique’).
Ertinya: Kritikan pascamodern muncul dalam tahun-tahun 1960an
Ialah terutamanya bersifat sebagai cawangan yang lain aliran Nietzsche –baru
dari perbuatan menentang otoriti bentuk-bentuk ilmu pengetahuan
yang timbul daripada gerakan falsafah Pencerahan [Barat] .Tujuannya ialah untuk
menafikan kesahihan /keabsahan susunan-susunan pengetahuan
yang bersifat institutusi itu dengan mendedahkan sifat otoritinya
yang berkebetulan dan tidak tentu (contingent) dan hubungan-hubungan
yang berkait dengan kekuasaan yang bersifat menindas yang terkandung
dalam zat[pengetahuan] itu sendiri.
4. Ada beberapa perkara di dalamnya: ia kritikan terhadap otoriti bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang timbul daripada falsafah Pencerahan Barat, untuk menunjukkan tidak sahnya susunan-susunan ilmu pengetahuan yang diinstitusikan itu , dengan menunjukkan otoritinya berkebetulan dan tidak menentu, serta hubungan-hubungan yang terlibat dengan kekuasaan yang terkandung di dalam ilmu-ilmu itu bersifat menindas. Nampaknya ia tidak ada hubungan dengan ilmu-ilmu Islam; tetapi bila ada pihak-pihak yang terpengaruh dengannya secara langsung atau tidak, secara disedari atau tidak, maka ia perlu
dilihat dalam suluhan cahaya pandangan ilmu dan ajaran Islam arusperdana.Ini kerana ilmu-ilmu dan pandangan arusperdana ini adalah neraca yang paling tinggi keabsahan dan otoritinya dalam umat ini.
5.Dalam ‘Encyclopedia’ itu disebutkan lagi bahawa pemikir-pemikir poststructuralist Perancis, antaranya Derrida, Foucault, dan Lyotard yang melaksanakan kritikan pascamodernis itu memasukkan ke dalam huraian mereka dan membentuk seterusnya pula unsur-unsur pemikiran dan strateji falsafah yang besar yang dilakukan oleh Nietzsche : cara melihat kepada ‘keturunan’ berfalsafah tentang sejarah, penekanan ke atas penggunaan bahasa secara metafora , pemikiran antipositivist , yang menggantikan fakta-fakta dengan penafsiran, juga falsafah menentang wacana-wacana agung (anti-totalizing particularism). Ini kemudiannya menimbulkan kesan dalam pengajian tentang pemikiran berkenaan persuratan (falsafah sejarah cara baru, teori sejatah pascakolonial, dan teori berkenaan dengan gerakan feminisme, demikian seterusnya. Maka boleh dikatakan teori-teori kritikan pascamodernisme bergerak dalam tema-thma: tekstualisme, konstructivisme, hubungan antara kuasa dan ilmu pengetahuan, dan partikularisme, yakni menolak kisah-kisah agung. (hal.302).
6.Dengan itu maka boleh dinyatakan bahawa antara tema-tema pascamodernisme yang hendak dibcarakan ini ialah berapa elemennya seperti penekanan atas wacana sebagai perkara pokok, yakni teorinya tentang bahasa dan makna yang tidak tetap. Kalau diperhatikan bahawa pascamodernisme antaranya muncul dari gerakan poststructuralism Perancis yang mengambil langkah yang serius dalam bidang linguistic dalam pemikiran. Penekanan atas bahasa memberikan pemikiran ‘objectivists’ dengan huraian sains mereka yang boleh membuat telahan atau mengontrol alam tabie , dan golongan ‘humanists’ pula ( dengan golongan ‘phemenologists’ mereka) member keistimewaan kepada pengelaman orang perseorangan (individu) yang dilaporkan, dan mengemukakan konsep manusia ada kebebasan secara tidak begitu matang. (Mats Alvesson:2002: 48) .Penekanan atas bahasa menjadikan pemikiran ‘constructivism’ menafikan pengakuan ‘objectivist’ tentang keyakinan dan ketetapan dalam ilmu serta kebenaran yang yang objective dan juga golongan
‘humanist’ yang bergantung atas dakwaan-dakwaan ‘essentialist’ tentang makna (ertinya semua benda atau perkara ada sifat-sifatnya yang asasi yang menyebabkan ia dikenal sebagai lain daripada perkara-perkara yang lain daripadanya). Ini membawa kepada penafian atas politik pengelaman berhubung dengan masyarakat dan /atau bahasa.
7.Kalau kita pergi kepada soal penggunaan bahasa dalam karangan Syeikh Daud, sama ada penggunaan bahasa dalam huraian ilmu, perlaksanaan ibadat dan tugas rohaniah, juga komunikasi, maka jelas kita akan bertemu dengan beberapa kedudukan yang nyata dan terang. Antaranya ini boleh didapati dalam bahagian aqidah sepertin huraiannya dalam ‘al-Durr al-Thamin’ dan ‘al-Ward al-Zawahir’.Antara maklumat-maklumatnya ialah seperti berikut.
8.Sikapnya tentang erti-erti dalam disiplin ilmu dijelaskan olehnya dalam mukadimah kitab ‘al-Durr al-Thamin” (hal.3Sulaiman marie, Singapura, “Ini suatu mukaddimah , telah berkata Allamah Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Suhaimi [pada syarah Hudhudi (dalam usul al-din uem) …(ertinya) dan tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak masuk bicara ilmu atas jalan yang sempurnannya bahawa diketahui dahulunya akan mabadi’ yang sepuluh ini…tandanya (atau takrifnya) dan tempat hantarnya, dan yang menghantarkan dia, dan namanya, dan kesudahannya, dan hukumnya dan dan maksudnya dan tempat ambilnya, dan nisbahnya , inilah yang dinamakan mabadi’ yang sepuluh perkara itu.(Maka had ilmu usul al-din) ini yang maksud kita kepadanya …iaitu ilmu dengan beberapa aqa’id yang bangsa ugama yang terbit daripada beberapa dalil yang yakin, (dan maudhu’nya) itu zat Allah dan zat segala anbiaNya, yang kita bicarakan itu, zat Allah dan zat segala rasulNya daripada sekira-kira kita bicarakan daripada barang yang wajib bagiNya dan yang mustahil dan yang harus.(Dan wadi’nya) yakni pertama-tama orang yang menghantarkan dia itu iaitu Abu al-Hasan al-Ash’ari, …(dalam kisahnya selepas beliau mendapat ru’ya melihat nabi salla’Llahu alaihi wa sallam dalam tidurnya menyuruhnya mengembangkan aliran dari Sunnah nabi maka ia membuat keputusan katanya) kemudian maka [ia] mengambil beberapa hadith yang menolongkan akan i’tiqad Ahli Sunnah wal-Jamaah yang dating pada melihat akan Allah pada hari Kiamat dan hadith memberi syafaat nabi salla’Llahu alaihi wa sallam dan lainnya , maka ditolongkan Allah dengan
pe[r]tnolong[an]Nya maka adalah ia membukakan daripadanya beberapa bicara dan beberapa dalil dan burhan yang tidak pernah mendengar daripada syeikhnya sekali-kali dan tidak pernah dilihatnya di dalam kitab…” diikuti dengan kenyataan tentang Imam Abu al-Hasan mengeluarkan ajaran Ahli Sunnah di masjid jami’”.
9. Dari kenyataan ini tidak timbul ilmu tidak nyata istilah-istilahnya, dan erti-ertinya boleh dibuat-buat mengikut kehendak pembacanya, sebab ilmu ini ada disiplinnya dalam Islam, dan ia berkembang dengan penulisan, dan ijazah secara bersemuka antara murid dan guru; maka tradisi ini kekal hingga sekarang bagi mereka yang bernasib baik terlibat di dalamnya. Dan Ahli Sunnah pula dalam sistem semantiknya tidak berubah-ubah sebab ia terkawal oleh wahyu dan nubuwwah, dan ayat yang menyebut kawalan atas wahyu Qur’an termasuk juga ertinya kawalan atas ajaran yang timbul dari Quran dan Sunnah termasuk dasar ijma’ daripada keduanya. Demikian seterusnya.Kritikan teori bahasa( Durr :4) membuat beberapa kenyataan: dan ghayah (matlamat) ilmu ini (yakni usul al-din) ini , ertinya kelebihannya membezakan antara beberapa aqaid yang sahihnya dengan yang fasidnya yakni diketahui akan yang sahih dengan yang binasanya kerana hukumnya ilmu ini wajib ‘aini atas tiap-tiap orang yang mukallaf dan ialah awal ilmu yang ditanya daripadanya akan manusia di dalam kuburnya ; dan adalah Rasulullah salla’Llahu alaihi wa sallam bersabda ia …berlajar kamu akan hujjah kamu maka bahawasanya kamu ditanyakan kamu sekelian pada hari kiamat.(dan maksudnya) iaitu beberapa masalah yang thabit pada ilmu usul al-din dengan burhan seperti kita sebutkan baharu jauhar dan ‘aradh dan menyebutkan Tuhan yang menjadikan alam dan bagiNya beberapa sifat dan dengan beberapa dalil yang sam’iah yakni yang diambil daripada hadith seperti kita thabitkan dikembalikan tubuh yang sudah hancur dan syorga dan neraka…” (Durr: 4). Dalam kenyataan ini tidak timbul erti-erti dalam bahasa mengikut kehendak orang yang membaca untuk membubuhnya. Tentang beberapa khlilaf pendapat yang bukan pokok di kalangan mereka yang Ahi Sunnah itu perkara lumrah dan ini bukan merujuk kepada mana-mana kebenaran pascamodernisme.
10.Berkenaan dengan tahap-tahap kebenaran dan kuat teguhnya pegangan ilmu seseorang diterangkan keadaannya.Kata Syeikh Daud “(Ketahuiu olehmu) maka adalah manusia itu beberapa pangkat pada iman itu, ada kalanya dengan taklid,
ada kalanya ‘arif, maka orang yang taklid itu iaitu I’tikad *nya adalah I’tiqad+ yang jazim lagi muafakat bagi [yang] hak, yang keluar daripada hatinya lagi membenarkan dia baranbg yang dikhabarkan dia dengan ketiadaan dalil dan burhan, maka yang ‘arif itu ada kalanya I’tiqadnya itu jazim [putus, tetap] lagi muafakat [dengan] barang yang pada Allah serta dengan dalil dan burhan jua.Inilah pada kebanyakan ahli al-zahir dan ada kalanya I’tiqad *nya+ itu jazim lagi mutabiq [yakni muafakat] dengan hak lagi mustaqir [tetap] dengan didapatnya dengan wijdan [pengelaman rohani yang sungguh] dengan ketiadaan berkehendak kepada dalil dan burhan , maka inilah iman ahli al-khawwas [aulia Allah] dan ada kalanya imannya itu sebab shuhud [penyaksian rohaniah oleh matahatinya] akan tajalli Tuhannya atas matahatinya maka jadi hapuskan padanya itu wujud yang lain maka Allah jua yang maujud tiada ada sertaNya suatu seperti yang disebutkan pada hadith…’ (Durr: 5).
11.Dalam kenyataan di atas tentang pendirian berkenaan dengan ‘orang yang mengetahui’ penyaksian batin tentang wujud Tuhan, ilmu yang dicapai dan difahami, berkenaan dengan ini semua tidak timbul lagi erti-erti yang tidak jelas; tidak timbul erti-erti itu berubah-ubah dengan berlalunya masa; tidak berlaku dalam sejarah akidah Sunni perubahan-perubahan yang berlaku sebagaimana yang kelihatan dalam sejarah kepercayaan agama di Barat (lihat The Rise and Fall of the Roman Empire oleh Edward Gibbon’ dan juga ‘The History of the Intellectual Development of Europe’ oleh Draper dan sejarah ‘History of Dogma’ oleh Dr Adolph Harnack, terjemahan dari naskah Bahasa Jerman versi ke 3 oleh Neil Buchanan, Dover Publications, New York, 1961 ) sehingga akhirnya timbul aliran ‘Tuhan sudah mati’ atau ‘kami membunuh Tuhan’ –la haula wa la quwwata illla billahi’l-‘aliyyil-‘azim. Di sini juga tidak timbul ilmu itu alat kekuasaan, ilmu tidak membawa makna atau erti apa-apa, atau manusia itu tidak ada lagi sebagai subjek yang berilmu, atau ilmu yang hakiki tidak ada atau tidak tercapai, atau jatidiri manusia tidak ada, ia khayalan. Ini semua tidak timbul dalam epistemologi Sunni, psikologi rohani dan ajarannya tentang Tuhan, manusia, alam dan keabadian. Istilah-istilah dalam semantik Sunni kekal dari dahulu hingga sekarang tidak ada yang berubah.Maha suci Tuhan yang menjaga wahyNya, ajaran nabiNya, dan ajaran Ahli Sunnah yang dijamin oleh nabi hingga kiamat.
12.Dengan penekanan atas soal bahasa maka golongan pascamodernis menolak humanisme melalui kritikannya atas konsep diri manusia yang disebut sebagai mempunyai kebebasan diri (autonomous) dan juga mempunyai peribadi yang satu dan tetap (unitary identities). Golongan pascamodernis juga menolak aliran objectivism dengan membuat kritikan atas konsep penggambaran tentang alam sekeliling melalui bahasa atau ‘the idea of representation’.Yakni gambaran tentang alam sekeliling yang dibuat dalam bahasa adalah sah; ini ditolak oleh pascamodernis dalam pemikiran mereka. Maka dengan penekanan atas wacana atau penggunaan bahasa membawa kepada mereka berhujah lagi, yakni: yang menjadi persoalan ialah bukannya hal realiti yang objektif yang ada di luar sana itu, tentang pengelaman manusia dan maknanya. Perkara kritikal yang mesti diselidik ialah bahasa itu, percakapan atau wacananya. Wacana atau ‘discourse’ adalah istilah yang boleh mengelirukan, dan boleh digunakan dengan beberapa cara, yang tidak semestinya nyata. Dalam bahagian ini ia merujuk kepada penggunaan bahasa yang berdasarkan kepada konteks institusi yang ada dalam masyarakat yang berkenaan. Dengan itu bahasa manusia menzahirkan kefahaman yang tersusun dengan satu cara tertentu atau ia menunjukkan sesuatu gerak cara dalam berfikir dan berhujah secara cergas dan dengan kesannya atas perkara yang dikatakan difahami secara objektif itu.
13.Pada sisi fahaman pascamodernis (katakanlah sebagaimana yang diwakili oleh Derrida) .Dianggap oleh pemikiran demikian ini bahwa pengatahuan manusia dilihat berdepan dengan wacana /bahasa ttidak boleh dipisah daripada kedudukannya antara teks-teks yang terlibat; dari sini timbul ‘permainan’ tanda-tanda dalam bahasa yang tidak berhenti-henti itu, dan dalam ‘permainan’ demikian dilihat bahawa mana-mana wacana /penggunaan bahasa tidak ada otoriti apa-apa dan tidak mempunayi erti yang muktamad. Misalnya pembacaan Derrida sebagai pemikir dalam hal ini yang menggunakan kaedah ‘dekonstructionism’ ke atas teks-teks menunjukkan tidak adanya kestabilan dalam erti-erti teks itu.Maka ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bahasa tidak boleh bebas daripada apa yang mempengaruhi bahasa itu sendiri.Bila dilakukan analisis mengikut cara dekonstruksi maka akan menjadi nyata bahawa kebenaran wacana tergantung bahasa metafora, bahasa sindiran, dan perhiasan
bahasa lainnya dan teknik-teknik mempengaruhi pembaca dalam menggunakan bahasa. Akhirnya dengan penekanan para pascamodernis atas ‘contamination’ atau pengaruh-pengaruh yang ‘mengotorkan’ penggunaan bahasa menghakis pengaruh tentang adanya otoriti bahasa yang murni dan asli. Selanjutnya bila berlaku wacana berkenaan dengan apa yang ada dalam masyarakat , dan bila apa yang ditulis atau dihurai itu dikira sebagai ‘natural’ , tabie, atau mitos budaya yang popular yang memberi keabsahan kepada budaya Eurosentrik dan klas menengah ataupun budaya yang mengutamakan kelakian (matriarchy), dengan kritikan yang dilakukan oleh pascamodernisme akan terbukti semua itu dipengaruhi oleh budaya dalam masyarakat. Dan berhubung dengan ini, maka Diri manusia, yang dilihat sebagai satu, merdeka, membuat keputusan sendiri, sebenarnya adalah dibentuk oleh wacana atau penggunaan bahasa hingga kepada kedudukan Diri itu dalam masyarakat dan susunannya. (Encyclopedia of Postmodernism: 303).
14.Seterusnya tentang teori pascamodernisme berkenaan peribadi manusia yang tidak berupa sesuatu kesatuan tetapi terpecah-pecah bukannya boleh dikatakan satu peribadi yang tetap teguh dengan sifat-sifatnya yang selaras sebagai suatu diri yang bertanggungjawab.Teori ini dinyatakan oleh Sarup demikian:
One of the main features of post-structuralist theory is the decons-
truction of the self. In place of a unified stable being or consciousness
we get a multifaceted and disintegrating play of selves. The reader,
like the text, is unstable. With deconstruction the categories ‘criticism’
‘philosophy’ and ‘literature’ collapse, borders are overrun. The work,
now called ‘text’, explodes beyond the stable meaning and truth
towards the radical and ceaseless play of infinite meanings. Critical
writing , formerly analytical and coherent, becomes playfully
fragmented. (Sarup:53).
15.Ertinya:
Satu daripada sifat-sifat teori bahasa poststructuralist ialah perongkaian tentang
diri manusia itu sendiri (‘the deconstruction of the self’).Sebagai ganti bagi
diri makhluk yang sepadu, stabil, atau kesedaran diri yang sedemikian, kita
dapati beberapa diri yang pelbagai wajahnya, yang menuju ke arah
mengalami penyepaian (bahagian-bahagian dirinya berpecah-pecah tidak
sepadu) dalam keadaan penuh dengan bermain-main. Maka pembaca pula, sama seperti naskahnya (teks) tidak stabil.Dengan adanya aliran’ dekonstruksi
(deconstruction) maka jenis-jenis perkara yang dipanggil ‘kritikan’, ‘falsafah’
dan ‘sastra’ menjadi runtuh.Kerja yang sekarang disebut sebagai ‘teks’
jadi meletup keluar daripada sempadan makna dan kebenaran yang stabil,
menuju ke arah permainan radikal yang tidak henti-hentinya tentang makna-
makna yang tidak terhad itu. Penulisan kritikal, yang dulunya bersifat analitikal
dan koheren (dengan bahagian-bahagiannya cocok dengan yang lainnya)
menjadi terpecah-pecah dengan penuh permainan sifatnya.(Sarup:53).
16.Berkenaan dengan teori yang menyatakan manusia bukannya peribadi yang satu, sepadu, berterusan, dan seterusnya, terdapat dala kenyataan Mats Alvesson. Beliau menyatakan bahawa (2002: 50 ff) :konsepsi berkenaan kedudukan orang tertentu itu mengikut secara terus daripada konsepsi tentang wacana; dengan dasar pascamodernist mereka menolak bahawa manusia itu adalah individu yang merdeka, bebas dengan diri sendirinya, membuat pilihan sendiri, mempunyai jatidiri sendiri yang satu, sepadu (secure unitary identity) sebagai pusat bagi penekanan kepada konsep menolak manusia yang bebas
merdeka, menentukan diri sendiri ini. Secara amnya diri manusia sebagai subjek dianggap kesan daripada , ataupun sekurang-kurangnya ia dikekang dan dibentuk oleh wacana (dan bahasa).Wacanalah yang menyebabkan lahirnya kedudukan sebagai subjek itu yang tidak berbeza daripada peranan (yakni manusia itu ditentukan oleh wacana /bahasa bukan sangat ditentukan oleh nilai-nilai atau apa-apa yang diharap-harapkan (expectations).Kedudukan subjek itulah kemudiannya memandunya dalam pandangannya (persepsi), tujuannya, dan perbuatan-perbuatannya.
17.Kalau hendak disebut sebagai misalan: katakanlah seseorang itu sebagai orang Eropah, atau ahli akademik, atau sebagai wanita, yang hidup dalam negara yang beramal dengan demokrasi, atau seseorang itu tidak sehat kerana berat badannya…kalaulah seseorang itu diperhatikan dari pagi hingga ke malam atau ke petang, akan dilihat bagaimana orang itu bertemu dengan orang lain dan bagaimana individu itu berlain-lainan orangnya dalam keadaan yang berlain-lainan itu; nampaknya jelas bagaimana keadaan yang berlaku itu satu demi satunya seperti mentakrifkan orang itu (‘define the subject’), dengan itu jelas kelihatan bahawa hidup manusia itu terpecah-pecah dan tidak tetap dalam satu-satu sifat atau keadaan (fluidity). Dengan cara begini maka difahamkan oleh pascamodernis bahawa sangkaan ada sesuatu zat atau ada sesuatu intisari manusiawi disebalik perangai manusia yang zahir kelihatan itu, itu perkara yang mereka persoalkan.- mengapa ada kecenderungan untuk mengatakan ada kesatuan di situ dan ada keadaan sebagai sebagai tersusun itu. Itu mereka persoalkan(Alvesson:50).
18.Maka bila pascamodernis menolak dan mengkritik tentang adanya jatidiri yang satu, dan tetap, dari aegi sejarahnya mereka menganggap bahawa konsep manusia di Barat itu selalulah bersifat sebagai dongengan (a myth), yang mementingkan sesuatu etnik (ethnocentric idea). Dan sumbangan Freud dalam psikoanalisis tentang keadaan ketegangan dan konflik diri manusia sebagai perkara yang pokok, dan ini digunakan untuk menunjukkan bahawa ada kesedaran yang semakin berkembang bahawa memang terdapat keadaan terpecah-pecahan secara dalaman pada diri manusia dan ada unsur tidak konsisten di dalamnya. Dan golongan pascamodernis pergi jauh dalam
melakukan satu dekonstruksi ke atas wajah diri sendiri bagi insan dalam tamadun Barat (Western self-image). Dengan tanggapan yang demikian maka dianggap bahawa konsepsi tentang diri manusia yang satu adalah satu rekaan yang diada-adakan oleh Barat untuk menekan keadaan-keadaan tegang dalam diri sendiri, dan diutamakan padanya kelakian (masculinity), kerasionalan (rationaliti), pandangan jauh (vidion) dan kawalan. Maka bila wacana-wacana yang utama [di Barat] itu melahirkan individu-individu (termasuklah konsep bahawa individu manusia itulah sumber pemikiran), maka manusia itu mendapat jatidiri yang selamat, tetapi ia mengambil bahagian atau berperanan pula dalam melahirkan perbuatan mendominasi pihak lain (reproduction of domination).Dengan itu ia mengenepikan aspek-aspek lain dalam diri manusia. Maka sangkaan pascamodernisme ialah bahawa tidak pernah ada sesuatu zat dalaman atau intisari dalaman atau zat fitrah manusia ataupun sesuatu keadaan diri (subjectivity) yang tetap dan stabil.Dikatakan oleh pascamodernis kalau seseorang itu diletakkan dalam satu keadaan yang lain dan didedahkan kepadanya wacana yang lain ia akan menjadi seperti apa yang didedahkan oleh wacana yang lain itu, dia dijadikan semula.Yang dikatakan sebagai zat dalaman sebenarnya ialah bagaimana terdedahnya ia itu kepada keadaan yang ia menjadi sesuai dirinya dengan keadaan baru itu, dan ia menyesuai diri dengan wacana itu, dengan itu ia ada fluidity dan flexibility, yakni ia fluid tidak tetap stabil, dan ia fleksibel, boleh bertubah.
Diri manusia yang koheren
19.Satu fahaman lagi yang ditolak oleh mereka ini ialah fahaman tentang diri manusia itu bersifat ‘coherent’, satu bahagian dirinya sesuai, serasi dengan bahagian-bahagian yang lain lagi, dan ia bersifat sepadu, dan bebas (secara potensinya).Pada golongan pascamodernis ini kelihatan palsu dalam keadaan sejarah dan budaya semasa.Dilihat dari segi ini maka dalam suasana global yang baharu dengan dinamikanya masyarakat semakin menjadi terpecah-pecah (fragmented), dan ‘hyperreal’ (dalam hal ini maka wacana menjadi terpisah daripada mana-mana rujukan tentang dunia ) dalam hal itu maka unsur-unsur
yang menstabilkan jatidiri manusia menjadi hilang. Dalam hubungan dengan ini Mats Alvesson menukil kenyataan Gubrium and Holstein (2001:2) yang menyebut tentang “the almost dizzying array of institutions comprising the postmodern environment , a world where selves are regularly decentred from their inner recesses and recentred in institutional life’ yakni ‘adanya tersusun institusi-institusi yang banyak menjadikan kita gayat dalam alam hidup mengikut institusi yang merupakan dunia sekitar pascamodern , dunia di mana diri-diri manusia menjadi terpisah dari pusat-pusat rohaniahnya dan menjadi terpusat [pula] dalam hidup mengikut institusi-institusi ’.
20. Pada golongan mereka ini pandangan tentang diri manusia cara yang demikian, tidak ada zat yang satu, tidak ada yang tetap, diri itu bukan stabil, ia boleh memberi tanda tentang adanya kemungkinan kebebasan dan peluang-peluang yang besar bagi golongan-golongan yang terpinggir (seperti golongan homoseks misalnya –uem) dan orang menolak wacana yang mendominasi dan masuk ke dalam wacana yang lain pula.Ini juga berupa suasana yang tidak tentu yang membawa kepada munculnya keadaan normal yang berbeza , yang di dalam keadaan itu orang ramai ‘secara sukarela’ berpegang kepada jatidiri ‘consumer’ yang diberikan oleh tenaga-tenaga komersial, ataupun diri-diri cara baru mengikut organisasi ataupun pekerjaan masing-masing, yang ditentukan pula oleh budaya-budaya korporat dan ukuran-ukuran professional.
Teks Minhaj al-‘Abidin terjemahan Syeikh Daud –tentang jalan-jalan pendakian yang dilalui oleh zat diri insan yang kekal abadi
21.Tanpa pergi jauh lagi tentang tajuk kecil ini, kita boleh lihat panduan-panduan yang ada dalam teks Syeikh Daud al-Fatani. Misalnya dalam kitab ‘Minhaj al-‘Abidin’ yang merupakan terjemahannya terhadap kitab yang berjudul dengan judul itu karangan Imam al-Ghazali rd. Dalam teks itu Syeikh Daud, mengikut Imam al-Ghazali membicarakan tahap-tahap perjalanan rohani manusia ke arah kebahagiaan dengan membuat pendakian , dengan izin Ilahi dan persiapannya, melalui beberapa tahap, yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan dengan mencapai maqam rohani yang disebut sebagai ‘maqam puji dan syukur’.
22.Dalam teks itu Imam Ghazali menyebut tentang perjalanan rohani itu “Pertama –tama barang yang jaga dengan dia hamba Allah (yakni hamba Allah yang ada kesedaran pada hati-akal dan rohaninya-uem) bagi mengerjakan ibadat, dan bergerak hatinya bagi berjalan akan jalannya adalah dengan khatir yang samawiyyah daripada Allah azza wajalla dan taufiq yang tertentu bagi Ilahi, dan iaitu yang dikehendaki dengan firman Allah taala …(yang bermaksud): ‘Maka tiadakah orang yang dibukakan Allah akan dadanya bagi Islam itu maka iaitulah atas nur daripada hatinya‘ dan telah mengisyaratkan kepadanya sahib al-Shar’ sallah’Llahu alaihi wa sallam sabdanya …(bermaksud):’bahawasanya nur itu *dari sisi Tuhan+ apabila masuk ia di dalam hati luas ia dan terbuka’; disembah orang ‘ya Rasulullah adakah bagi yang demikian itu alamatnya yang diketahui dengan dia? Sabdanya …(maksudnya) ‘bahkan *ya+, iaitu menjauhkan daripada negeri banyak tipu daya dan kembali ia [dari segi sikap, pemikiran dan rohani] kepada negeri yang kekal dan mensedia bagi mati [dengan membentuk sikap dan cara hidup yang betul+ dahulu daripada datangnya’ (Minhaj: 6).
23.Dalam kenyataan di atas terdapat fahaman dalam huraian ini bahawa manusia mempunyai diri yang bertanggungjawab, diri yang satu, yang memikul tugas mendirikan agama, berdasarkan ajaran Tuhan, nabi, dan otoriti rohani dalam umat.Jalannya ialah mendisiplinkan diri mengikut Syariat yang diajarkan; kalau dalam rantau ini ia adalah ajaran yang berdasarkan mazhab Syafie dalam fiqh, mazhab Ahli Sunnah mengikut Imam al-Asyari, dan tasawwuf atau ajaran rohaniah mengikut Imam al-Ghazali rd. dan di sini ini jelas terbukti.
234Dalam teks Minhaj seterusnya (hal. 6-147) digariskan satu demi satu jalan tinggi pendakian rohaniah itu dengan jalan-jalan yang disebut sebagai ‘aqabah ilmu’ atau jalan tinggi untuk merealisasi ilmu (hal 7) dan yang demikian tercapai dengan seseorang itu memnuntut ilmu agama dari segi yang zahir dan segi yang batin (hal.7); kemudian bila ia hendak menunaikan pengabdian yang sebenar kepada Tuhannya ia berdepan dengan jalan pendakian yang ke dua iaitu jalan taubat (hal.7) .Bila ditelitikan maka ia berdepan pula dengan beberapa perkara yang menghalangnya – hidup dunia dalam segianya yang sia-sia, makhluk dan pergaulan yang negative yang terlibat di dalamnya, kemudian halangan syaitan ke
atas dirinya, kemudian halangan nafsu atau jiwanya sendiri dengan segala keingina dan kecenderungannya yang mesti di atasi (hal.7)
25. Dalam memberi bimbingan mendepani segala itu diajarkan kepada seseorang itu bagaimana ia oleh mengawal nafsunya supaya berjalan mengikut apa yang diajarkan dalam hukum Syarak. Dalam hal ini ia berdepan dengan masalah hendak menjayakan taqwa dalam diri, kemudian didapati ia berdepan dengan masalah rezeki, kebimbangan jiwanya tentang perkara-perkara yang membahayakan hidupnya , kemudian masalah kesakitan dan bala bencana yang ditemuinya, kemudian masalah takdir Ilahi dan qadanya yang perlu dimengerti dan perlu ia membentuk sikap dan pegangan yang betul tentangnya. Ini pula memerlukannya membentuk dalam dirinya tawakkal kepada Tuhan dengancara yang betul, sikap tafwidh kepada Tuhan dalam perkara yang mendatangkan kemudharatan, dan sabar dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan.
26.Kemudian bila ia terhalang lagi dengan unsur-unsur yang mengganggunya, seperti kelesuan dan kurang kesungguhan dalam ketaatan dan ibadatnya, ia disuruh membentuk dalam dirtinya sifat-sifat antaranya seperti harap kepada rahmat Ilahi, (hal87) juga sifat takut kepadaNya supaya ia mengelak daripada derhaka kepadaNya; inilah yang akan membangkitkan semangat dan kesungguhan dalam amalan dan ketaatannya.(hal.9)
27.Kemudian bila ia berjaya melakukan amalan taat dan ibadat kepada Tuhannya dengan istiqamah, ia dapati amalannya diganggu oleh sifat ria dan ujub, yakni sifat melakukan amalan kebaikan kerana hendak menunjuk-nunjukkan kepada orang lain, dan juga sifat heran kepada kebaikan diri sendiri dan memandang orang lain kurang daripadanya. Akhirnya ia berjaya menyelesaikan gangguan-gangguan itu dan teruslah ia dalam ketaatan dan ibadat kepada Tuhan dalam ertinya yang sebenarnya.
28.Kemudian ia menyedari pula bahawa hidupnya tenggelam dalam niamat kurniaan Tuhan yang sedemikian banyaknya; maka kalau ia lalai daripada bersyukur ia akan terjatuh ke dalam sifat kufur niamat, dan itu membinasakannya. Maka kalau ia berusaha membentuk dalam dirinya sifat bersyukur kepada niamat Tuhan dan mengelak daripada kufur niamat terhadap
niamatNya maka selamatlah ia dalam perjalanan rohani bagi dirinya, bagi jiwanya, nafsnya, kalbunya, akalnya, rohnya. Akhirnya, dengan kurnia Ilahi ia akan sampai kepada martabat kurniaan Tuhan, dengan rindu kepadaNya, dengan mencapai redhaNya, serta kasih kepadaNya, Allahumma amin, dan bermunajatlah ia kepada Tuhannya, dan dengan mendapat kurniaNya , berjayalah ia dalam hidupnya dan menantilah ia alam kekal abadi yang penuh dengan segala jenis kebahagiaan dan kepuasan yang selama-lamanya, amin.
Manusia dengan jatidirinya yang satu dan sepadu-ia perlu berjuang dengan dirinya sendiri
29.Dalam perbincangan Syeikh Daud dalam kitabnya ini, yang berupa terjemahan kitab Imam Ghazali rd kita melihat beliau memandang manusia sebagai mempunyai jatidiri yang satu, yang bertanggungjawab kepada dirinya dan Tuhannya, yang mencapai ilmu dan kesedaran dan penghayatan ilmu sebagai ‘malakah rohanihah’ (menggunakan istilah ibn Khaldun) , serta ia dikira bertanggungjawab dengan akalnya, nafsunya, diri batinnya, kalbunya, badannya, pancainderanya, dan amalan-amalannya; ia bukan terbelenggu dengan masyarakat dan konvensi masyarakat sampai dikatakan tidak autonomous atau merdeka, tetapi ia bebas dengan ikhtiarnya sebagai hamba sebagaimana yang diajarkan dalam konsep manusia dan ikhtiarnya dalam ajaran Ahli Sunnah;dan hidupnya penuh dengan erti dan kebahagaan serta makna yang sehabis-habis tinggi tanpa bandingnya.Dalam ajaran ini tidak timbul manusia pecah berkecal peribadinya, tidak timbul bahasa yang ia gunakan tidak menentu makna-maknanya, sebab sistem makna-makna ada dalam semantik Ahli Sunnah yang teguh tetap (sekurang-kurangnya gugusan erti-erti utama dalam ajaran agama tentang Tuhan, manusia, alam abadi, kebenaran, keburukan, kebebasan, kebahagiaan allahumma amin, dan kecelakaan, naudhu billahi mindhalik).
30. Kritikan pascamodernisme tidak boleh dikenakan terhadap epistemologi Sunni sebab ciri-cirinya berlainan daripada epistemologi yang dikritik di Barat itu; dan dari segi logiknya ia tidak runtuh, ia kekal, sebagaimana yang dijanjikan oleh nabi
salla’Llahu alaihi wa sallam dalam hadith sahih bahawa ‘mereka yang menyalahi pandangannya tidak mendatangkan mudharat atasnya’. Allahumma sallim.
Kisah-kisah agung dalam Ahli Sunnah
31.Teorinya berkenaan dengan menolak semua kisah-kisah agung atau wacana-wacana agung.Secara ringkasnya boleh dikatakan bahawa kritikan pascamodernisme merupakan penolakan yang radikal terhadap pemikiran Barat yang berpegang kepada dasar-dasar tertentu yang menyeluruh (total) seperti Akal, Diri, Gender (jenis lelaki –perempuan), Mimesis atau persamaan yang dekat antara hewan dengan hewan lain atau bahagian alam galian dengan yang lain, Tuhan, Telos atau objek atau matlamat terakhir (dalam pemikiran dan kehidupan), dan Nation (Bangsa). Kritikan pascamodernisme menggantikan yang demikian itu secara konsistennya dengan memberi penerangan berkenaan dengan kesedaran bahawa semuanya berkebetulan, dengan itu semua pengelaman manusia tidak dihurai mengikut sesuatu prinsip am yang sarwajagat, yang mengatasi perubahan dan perkara yang berkebetulan; maka huraian pengelaman manusia dilakukan mengikut perubahan, keadaan berkebetulan, keadaan berubah-ubah, pelbagai, yang tempatan, yang berlaku dalam sejarah, dan tenaga-tenaga berpengaruh yang berlaku tidak mengikut keadaan yang tersusun dan berperaturan. (Encyclopedia of Postmodernism: 303).
Ilmu dan fahaman Ahli Sunnah tetap
32.Kalau kita merujuk kepada huraian Syeikh Daud, maka jelas sekali aspek-aspek ini bercanggah dengan pegangan dan fahaman beliau antaranya sebagaimana yang ada dalam ‘Ward al-Zawahir’nya. Ini kerana dalam huraian beliau yang ditekankan ialah keyakinan kepada Tuhan dengan fahaman Ahli Sunnah yang tetap, dengan keimanan mengikut tahap-tahap yang dikurniakan Tuhan, bukannya yang direka-reka sendiri. Ia memberi penekanan atas Diri manusia yang bertanggungjawab, yang mesti dibersihkan daripada sifat-sifat yang tidak baik supaya ia sempurna seboleh-bolehnya, dan dengan itu ia mencapai kebahagiaan
dan erti dan makna Diri yang sebenarnya dalam perhampiran dengan Tuhannya.Ia memberi tumpuan kepada Matlamat Hidup untuk berabdi kepada Tuhan dan mencapai kebahagiaan, di akhirat syurga Allahumma amin. Dan pengelaman manusia yang berlaku dihuraikan mengikut dasar-dasar dan nilai-nilai yang mengatasi diri manusia dan hidupnya. Sebab itu diberi penekanan terhadap iman, taqwa, kesolehan dalam hidup, panduan ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan akal dari kebersihan jiwa dan kalbu. Ward al-Zawahir dan Durr al-Thamin sarat dengan pengertian-pengertian ini semua.
Manusia bertanggungjawab mengamalkan ilmunya
33.Bagi Syeikh Daud, kalau timbul sanggahan terhadap wahyu dan nubuwwah, maka perbincangan tentang kesahihan wahyu dan nubuwwah mempertahankan kedudukannya. Kalau timbul perbincangan tentang keabsahan diri manusia , kalbunya, akalnya, ruhnya, maka pendalilan yang ada dalam Quran dan Sunnah dan huraian Ahli Sunnah wal-Jamaah adalah dasar keabsahan pegangannya.Sebab itu ia berkata dalam kitab ‘Fath al-Mannan (edisi Matbaah al-Miriyyah Makkah 1330 Hijrah: hal.7) “Maka orang yang alim dengan ilmunya tiada diamalkan disyeksa akan dia dahulu daripada yang menyembah berhala, yakni alim yang meninggalkan amal serta kuasa ia atas mengamalkan dia atau diamalnya disertakan amalnya itu akan barang yang menggugurkan dia seperti ria dan ujub disyeksanya akan dia dahulu daripada orang yang kafir yang jahil dengan haram ibadatnya dan jikalau tidak diuzurkan dia pada asal syeksanya kerana taksir ia dengan tiada belajar pada hal kuasa belajarnya , dan tiada jauhkan yang demikian itu sebab nyata perceraiannya daripada dosa itu orang yang mengetahui dan orang yang tiada mengetahui…”(hal.7).
Teori kebenaran yang sesungguhnya dan ilmu tidak boleh dicapai
32.Teorinya berkenaan dengan perihal tidak ada ilmu dan kebenaran yang boleh dicapai dengan sebenar sebab ilmu terkandung dalam wacana atau bahasa dan bahasa pula ditentukan oleh budaya; dengan itu ilmu dan kebenaran secara sebenarnya tidak boleh dicapai. Pendirian yang demikian kalau dihadapkan dengan wacana Syeikh Daud akan menjadi nyata percanggahannya; dan ini berlawanan dengan ajaran Ahli Sunnah yang berdasarkan Quran, Sunnah, dan
ijma’, dan Quran pula ia benar sebagai punca ilmu pengetahuan, demikian pula Sunnah nabi benar sebagai punca ilmu, demikian pula akal manusia dan ijma’ mereka yang ahli ilmu. Sebab itu Syeikh daud menyatakan tentang kewajipan mengetahui ilmu dalam ‘Fath al-Mannan’ (hal.9): Bermula pertama-tama yang wajib atas sekelian manusia mengenal bagi Tuhannya dengan menuntut yakin.Yakni awal yang diwajib pada Syara’ yang dimaksud bagi zatNya atas tiap-tiap mukallaf yang akil baligh yang sampai serunya nabi dan jikalau kafir sekalipun mengetahui dan mengenal Tuhannya yakni mengenal dengan yang wajib pada hakNya, dan barang yang mustahil atasNya dan barang yang harus bagiNya.Maka makna yang wajib pada hak subhanahu wa ta’ala itu iaitu sesuatu yang tiada tasawwur pada akal tiadanya, dan yang mustahil atasNya itu suatu yang tiada tasawwur pada akal adaNya, dan yang harus bagiNya itu sesuatu yang menerima pada akal adanya dan tiadanya; dan makna ma’rifat itu iaitu jazam yang putus lagi muafakat pada waqi’nya serta denghan dalil ; maka tiada memadai mengenal Allah taala dengan syak atau zann dan waham dan jahil,maka tiadalah perkara itu dinamakan ma’rifah…demikianlah seterusnya diikkuti dengan pengatahuan tentang kewajipan-kewajipan dalam ibadat, muamalah, perkahwinan, tentang wakaf, hukum murtad, hukum bertemu barang, dan lain-lain bab tentang hukum fiqh berdasarkan huraiannya tentang syair Syeikh ibn Ruslan al-Dimasyqi lebih lima ratus halaman tebalnya.Maka ilmu Syeikh Daud berdasarkan kepada pegangan kebenaran ada, ia boleh dicapai, dan hidup manusia bergantung kepada mencapai kebenaran itu dalam hidupnya dan menghayati kebenaran itu-bermula dengan kebenaran tentang Tuhannya dan kemudian kewajipan-kewajipan taat kepada syariatNya dalam semua bidang kehidupannya.
33.Dan perihal tidak ada baik dan buruk yang sebenar dan tetap yang boleh dicapai dan perlu dicapai-tentang teori ini juga tidak timbul pegangan seperti ini pada orang yang memahami wacana ilmu Syeikh Daud; ini kerana pada beliau kebanaran, kebaikan dan keburukan ada pada Quran dan Sunnah serta dihurai dalam Syariat nabi Muhammad salla’Llahu alaihi wa sallam.Ini jelas dalam ‘Fath al-Mannan’ dan juga teks fiqhnya yang besar ‘Furu’ al-Masa’il’ dalam dua jilid itu.Ertinya perkara-perkara halal haram, baik dan buruk dalam Syariat adalah jelas baginya berdasarkan Quran, Sunnah, ijma’ dan qias mereka yang muktabar.
Bersebati ilmu dengan keadaan diri:
34. Dalam berbicara tentang bersebatinya kebenaran agama dan nilainya dengan diri manusia yang bertanggungjawab itu, katanya dalam ‘Kanz al-Minan’ ‘Bermula makna menyerah diri itu iaitu menurunkan dirinya di dalam medan hukum Allah dan menunggalklan kasih sayang atasNya daripada jatuh barang yang dating daripada bala dan pedih-pedih ; maka apabila engkau ketahui hai saudaraku bahawasanya hak subhanahu wa taala yang mengetahi dengan segala kelakuan kamu dan lagi amat kuasa atas memadakan kamu lagi kasih saying dengan dikau daripada bapa dan ibu engkau dan engkau [kasih] atas diri engkau, dan bersungguh yakinmu akan yang demikian hingga jadi bercampur daging dan darah akan pengetahuan ini [di sini berlaku penyebatian ilmu dengan hal diri dan bukan hanya diketahui ilmu secara mental atau minda sahaja] nescaya mudahlah atasmu daripada engkau menyerahkan dirimu kepada hokum Allah dan tiada lagi meninggalkan kasih saying akan Dia dan akan apa yang dijatuh atasnya [oleh Tuhannya] daripada percubaan dan pedih kerana percahayanya dengan kasih sayang Tuhannya akan dia dan kasihanNya akan dikau ; dan tilik olehmu kepada wasiat nabi salla’Llahu alaihi wa sallam kepada orang yang meminta wasiat kepadanya sabda ia baginya: jangan kamu marah, kemudian sembah ia [yakni ia kata kepada nabi] wasiat olehmu akan daku, sabdanya jangan kamu marah’ maka diulang-ulang kan atasnya yang demikian itu supaya menunjukkan kepada maqam suruh redha dan taslim kepada hokum Allah , maka hendaklah engkau tilik kepada segala kelakuan yang dating baik dan jahat kemudahan dan kepayahan melainkan daripada hukum Allah maka sekelian itu niamat daripada Tuhan yang memerintahkan dikau dengan perintah kasih sayang maka engkau taslimkan sekelian kepadaNya; maka setengah daripada hikmatNya Ia hendak mengenalkan DiriNya kepadamu seperti kata Syeikh ibn ‘Ata’illah radiaya’Llahu ‘anhu manakala member akan dikau disyaksikan akan dikau kelebihannya dan kurniaNya dan manakala ditegahNya dierlihatkan dikau sifat QaharNya maka Iaitu hendak memberi kenal yakni hendak dikenalkan DiriNya kepadamu kerana kasih sayang atasmu maka manakala engkau ingatkan segala perkara itu maka di mana ada tinggal marah dan benci pada hatimu dan di mana ada dapat dukacitanya serta
keadaan ia sampai kepada maqam ini maka adalah benci dan keruhnya ketiadaan syuhudmu elok perintah kasih sayangNya kepadamu dan kerana hijab daripada melihat tasarrufNya’ (Kanz al-Minan Hikam Abi Madyan: 21). Pada orang yang mencapai pengetahuan sedemikian ini di mana lagi timbul persoalan tentang makna tidak tetap, hakikat kebenaran tidak ada, manusia bukan peribadi yang sepadu. Ini kerana orang yang beriman itu beriman dengan hatinya tentang kebenaran, menyebut dengan lidahnya dan beramal dengan anggotanya, dan amalannya berdasarkan kepada niatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadith yang terkenal itu. Juga ia berdasarkan kepada hakikat yang dilaporkan dalam hadith riwayat ibn Majah yang menyatakan bahawa iman itu ma’rifat dengan kalbu, sebutan dengan lidah dan alaman dengan anggota. Alangkah sepadunya peribadi sedemikian ini, alangkah kental kebaikan dirinya.Wallahu a’lam.
34..Inilah antaranya yang dibicarakan dengan menggunakan wacana ilmu oleh Syeikh Daud, seorang ulama Sunni Dunia Melayu yang sangat unggul.Diharapkan dengan itu, dengan izin Tuhan, akan menjadi jelas manakah kelainannya pemikiran pascamodernisme itu bila dibanding dengan pendirian Sunni sebagaimana yang diucapkan oleh seorang daripada tokoh-tokoh kita di Dunia Melayu. Sebagaimana yang dijelaskan di atas antara teks-teks Syeikh ini yang digunakan dalam pembicaraan ini ialah ‘Ward al-Zawahir’ dalam bidang usul-din bersekali dengan ‘al-Durr al-Thamin’nya yang terkenal itu, Furu’ al-Masa’il’nya dalam bidang fiqh, dan kitab ‘Minhaj al-‘Abidin’ terjemahan kitab Imam Ghazali olehnya, dan juga kitab karangannya ‘Kanz al-Minan’ yang berupa huraian dan terjemahan yang sangat bernilai terhadap kitab ‘Hikam’ Syeikh Abu Madyan al-Maghribi rh itu.
35.Maka jelas bahawa penelitian tentang beberapa tema pascamodernisme dalam konteks wacana Syeikh Daud al-Fatani rh sebagai mewakili wacana arusperdana Sunni menunjukkan percanggahan yang paling berat antara kedua-duanya. Ini kerana Syeikh Daud mengikut kerangka ilmu dan epistemology Sunni, fahaman nilai atau aksiologinya, juga fahaman tentang kehidupannya. Dengan itu teori tentang bahasa yang dibentuk oleh budaya dengan tidak ada kawalan atas sistem erti-ertinya, konsep manusia yang tidak merdeka, dan tanpa peribadi yang
sepadu yang sebenarnya, juga sistem nilai-nilai yang nisbi berubah-ubah paling bercanggah dengannya. Ada penolakan terhadap wacana agung, termasuk Tuhan dan konsep tauhid serta persoalan-persoalan yang berkaitan menjadikan pascamodernisme bercanggahan dengan arusperdana Islam secara perlagaan kepala dengan kepala. Demikian pula sikap-sikap yang timbul daripadanya bercanggahan dengan aliran arusperdana Islam: sikap tidak menghormati ulil-amri , sikap menolak otoriti ilmu Sunni, sikap menyamaratakan agama-agama, sikap meremeh-remehkan institusi-institusi negara sendiri-ini semua bercanggah dengan pendirian arusperdana umat ini.Mudah-mudahan kebenaran Ahli Sunnah terus kekal di negara ini, bahkan di rantau ini, dan dipertahankan dengan jayanya, serta ianya diperjuangkan supaya berkembang dalam zaman globalisasi semasa.Amin.Wallahu a’lam.
Bibliografi ringkas:
Alan R. Malachowski, ed., Reading Rorty Critical Response to Philosophy and the Mirror of Nature, Basil Blackwell, Cambridge-Massachusetts, 1990
Douglas Kellner, Jean Baudrillard, From Marxism to Postmodern and Beyond, Polity Press, 1989.
Jacques Derrida, of Grammatology, trans. Gayatri Charavorty Spivak, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1976.
Encyclopedia of Postmodernism, eds.Victor E.Taylor and Charles E. Winquist, Routledge, London-New York, 2001
Julian Wolfreys, Deconstruction Derrida, St Martin’s Press, NY, 1998
Madan Sarup, Introductory Guide to Poststructuralism and Postmodernism,Simon and Schuster International Group, 1993, London.
Mats Alvesson, Postmodernism and Social Research, Open University Press, Buckingham-Philadelhia, 2002.
Mike Gane, Baudrillard Critical and Fatal Theory, Routledge, London and New York.
Syeikh Daud al-Fatani : Furu’ al-Masa’il , edisi Sulaiman Marie Singapura tanpa tarikh 2 jilid
– Fath al-Mannan, edisi Makkah, 1330 Hijrah
– Kanz al-Minan Syarah Hikam Abu Madyan, Kahirah, tanpa tarikh
– Minhaj al-‘Abidin , Kahirah, tanpa tarikh
Ward al-Zawahir, terbitan Khazanah Fattaniyyah, Kuala Lumpur

Menyiapsediakan para da’i dari segi kerohanian dan ilmiah bagi mendepani cabaran baru

April 29, 2009

بسم الله الحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

PERSIAPAN ILMIAH DAN ROHANIAH PIMPINAN GERAKAN ISLAM MEN GHADAPI CABARAN SEMASA

OLEH:

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

 Persiapan ilmiah merujuk kepada persiapan pimpinan gerakan Islam dengan pengetahuan tentang ajaran Islam arusperdana umat, nberdasarkan Qur’an, Sunnah, ijma’ dan kias mereka yang muktabar, dan juga pengetahuan tentang ilmu-ilmu semasa dengan elemen-elemen membentuk suasana pemikiran dan tamadun masakini. Dengan itu pihak pimpinan boleh mendepani cabaran semasa-dengan izin Ilahi- dengan berkesan.
 Persiapan rohanoiah merujuk kepada persiapan menjayakan hidup rohaniah, hidup pembersihan jiwa dan rohani supaya tercapai sebaik mungkin ’tazkiyah al-nafs’ yang sewajarnya, sesuai dengen tuntutan Islam dan juga sesuai dengan keperluan kekuatan rohaniah yang dituntut oleh cabaran semasa. Ini berkait dengan matlamat peradaban Islam yang terkandung dalam dopa nabi Ibrahim as yang bermaksud ’Wahai Tuhan, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul yang membaca kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada merekla al-Kitab dan Hi8kmah Kebijaksanaan serta membersihkan/menyucikan mereka; Engkau Tuhan Yang Maha Tinggi dalam kekusaan lagi Maha Bijaksana’ (al-Baqarah: 129)
 Kita boleh bermula dengan mengingatkan hakikat: bahawa Islam agama dakwah sebagaimana yang jelas daripada ayat bermaksud :”Serulah [manusia] kepada jalan [kebenaran agama] Tuhan kamu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahaslah mereka dengan jalan yang sebaik-baiknya. (Surah an-Nahl ayat 125 ).
 Juga jelas daripada ayat yang bermaksud :”hendaklah ada dalam kalangan kamu segolongan yang meneru kepada kebaikan (al-khair) dan menyuruh kepada perkara yang makruf dan mencegah perkara yang munkar…” (Surah Ali ‘Imran .104)
 Juga ia sifat umat ini sendirinya sebagaimana yang jelas daripada ayat yang bermaksud: “Kamu adalah umat yang sebaik-baiknya yang dilahirkan untuk [faedah] umat manusia , kamu menyuruh kepada yang makruf dan kamu mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah …” (Surah Ali ‘Imran. 110)
 Ia jelas daripada sirah nabi s.a.w bagaimana baginda menjalankan dakwah dalam hidupnya dan kita disuruh mengikut contoh baginda s.a .w.

.

 Apa lagi ini jelas pula dalam suruhan baginda sendiri berkenaan dengan kewajipan yang disebut oleh baginda s.a.w. dalam hadith sahih yang bermaksud :”Sesiapa melihat perkara munkar maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya [kalau ia ada kuasa], kalau tidak dengan lidahnya [melalui suruhan dengan percakapan], kalau tidak dengan hatinya, itu adalah selemah-lemah iman…
 Sejarah menunjukkan umat Islam melaksanakan dakwah sampai Islam berkembang ke Dunia Melayu; kalau tidak kerana dakwah ia tidak akan ada di Dunia Melayu ini.
 Perlu dibentuk peribadi yang boleh menjayakan da’wah dengan menggunakan kaedah ‘bil-hikmah’, ‘al-mau’izah hasanah’ dan ‘mujadalah billati hiya ahsan’ sebagaimana yang ada dalam Surah Lebah dalam al-Qur’an.

Gambaran peribadi unggul dari segi rohaniah dan akhlaknya boleh disebut seperti berikut:

Dalam Qur’an dalam Surah al-Mu’minun (ayat 1-11) mereka digambarkan seperti berikut:

[1]Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,

[2]Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya;

[3]Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia;

[4]Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);

[5]Dan mereka yang menjaga kehormatannya;

[6]Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela;

[7]Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas;

[8]Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;

[9]Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;

[10]Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi;

[11]Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.

Selain itu dalam Surah al-Anfal (ayat 2-4) dinyatakan sifat-sifat mereka sebagai:

[2] Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.
[3] Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka.
[4] Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia (di Syurga).

Dalam Surah al-Furqan,(ayat 63-76) mereka yang unggul disebut sebagai ‘Ibad al-Rahman.Sifat-sifat mereka adalah seperti berikut:

[63] Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini;
[64] Dan mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri,
[65] Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab Neraka Jahanam dari kami, sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengerikan.
[66] Sesungguhnya Neraka Jahanam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk;
[67] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.
[67] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.
[68] Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak) dan tidak pula berzina dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;
[69] Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat dan dia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan;
[70] Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu, Allah akan menggantikan (pada tempat) kejahatan mereka dengan kebaikan dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
[71] Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya (dengan itu) dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat;
[72] Dan mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya.
[73] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta.
[74] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa.
75] Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di Syurga disebabkan kesabaran mereka dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,
[76] Mereka kekal di dalam Syurga itu; amatlah eloknya Syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal.

Dalam Surah at-Taubah orang-orang berperibadi unggul itu digambarkan sebagai:

[112] (Mereka itu ialah): Orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (yang bersifat demikian).

Antaranya lagi sifat-sifat mereka dalam Qur’an (dalam Surah Bani Isra’il) digambarkan seperti berikut:

22] Janganlah engkau adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam ibadatmu), kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan.
[23] Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ha” dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).
[24] Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.
[25] Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu; kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahNya, maka sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
[26] Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.
[27] Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya.
[28] Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
[28] Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
[29] Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan.
[30] Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan Dia juga yang menyempitkannya (menurut yang demikian). Sesungguhnya Dia Maha Mendalam pengetahuanNya, lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya.
[31] Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan; Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar.
[32] Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).
32] Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).
[33] Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah dia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya dia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak).
[34] Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga dia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri) dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.
[35] Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di dunia) dan sebaik baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di akhirat kelak).
[36] Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.
[37] Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-ganang.
[38] Tiap-tiap satu perintah itu, menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu.
[39] Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmat yang telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) oleh Tuhanmu dan (ingatlah) janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam Neraka Jahanam dengan keadaan tercela dan tersingkir (dari rahmat Allah).

[40] (Jika demikian wajibnya mengesakan Allah, maka patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak dan anak itu pula dari jenis yang kamu tidak sukai?). Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu dan Dia mengambil untuk diriNya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu adalah memperkatakan dusta yang amat besar.
[41] Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat (memahami dan mematuhi kebenaran); dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar

Sudah tentu sangat banyak lagi sifat-sifat mereka yang beriman dan unggul itu terdapat dalam Sunnah nabi s.a.w.Setakat ini memadailah untuk kita melihat gambarannya berkernaan dengan keimanan, perlaksanaan tugas kerohanian, akhlak dan pergaulan manusia-manusia unggul itu.

Membentuk peribadi pimpina n gerakan Islam:

Dari segi perkembangan dakwah pula, pembentukan peribadi da’i boleh dilihat dari aspek-aspek seperti berikut:

 Dari segi persiapan ilmu: pengetahuan berkenaan dengan Qur’an dan Sunnah dengan cara yang memadai

 Pengetahuan berkenaan dengan akidah Ahlis-sunnah wal-Jamaah dan dasar-dasarnya

 Penyelewengan-penyelewengan dari Ahlis-sunnah wal-Jamaah, sampai ke tahap bid’ah sesat atau tahap kufur na’udhu billahi min dhalik.Karangan Dr ‘Umar Hasyim tentang akidah Ahlissunnah berguna; juga ‘al-‘Aqa’id’ oleh Hassan al-Banna rh. Penulis ini ada menulis secara ringkas dasar-dasar akidah Ahlissunnah ini.Perlu diketahui aliran Imam al-Asy’ari rd atau al-Maturidi dalam rangka akidah ini, dengan implikasi-implikasinya, sampai ke tahap boleh melihatnya sebagai akidah yang mesti dipertahankan berhadapan misalnya dengan pascamodenisme dan sekularisme misalnya.Sekularisme pula perlu dimengerti daripada punca-punca asal, dan memahaminya dengan tepat, jangan sampai kepada menyangka bahawa sekularisme adalah falsafah kenegaraan dalam Negara sendiri sebagaimana yang disangka oleh semkua pihak.Adanya serpihan-serpihan amalan yang bersifat secular bukannya membolehkan seseorang menuduh sesebuah masyarakat itu menjadikan sekularisme sebagai ‘falsafah pegangan kelumpuknya’.Kalau tidak , selain daripada tidak tepatnya dari segim intelektuil, ia membawa kepada padah dan kebencanaan konflik yang tidak habis-habis antara sesama Muslimin.

 Pengetahuan berkenaan dengan fiqh yang memadai serta usul al-fiqh walaupun tidak untuk menjadi spesialis dalam fiqh dan usulnya.

 Selain daripada fiqh biasa untuk menjayakan amalan dan tindakan diri dan ahli masyarakat, diperlukan fiqh keutamaan supaya diketahui cara meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya bila bermula dakwah bukan dimulakan dengan haram halal dan detail-detail tentang makan dan berkhitan, tetapi soal keyakinan dalam hidup dan nilai-nilai yang menyelamatkan serta adab-adab dan amalan berhubungan dengan Tuhan dan hidup harian. Demikian seterusnya.

Akhlak dan kerohanian:

 Pengetahuan berekenaan akhlak dan kerohanian setakat yang memadai, mengikut kadar keperluannya; semakin matang semakin membantu dalam menjayakan da’wah selain daripada untuk keperluan diri sendiri.Kitab ‘al-Mustakhlas’ karangan Sa’id Hawwa berdasarkan ‘Ihya’ Imam al-Ghazali rd dan ‘Bimbingan Mukmin’ oleh al-Qasimi juga berdasarkan kepada ‘Ihya’ oleh Imam al-Ghazali.

 Sembahyang berjemaah dan membaca Qur’an; yang mengetahui tafsir-tafsir berbahasa Arab boleh memnbacanya dalam bahasa Arab, seperti ‘tafsir al-Munir’ oleh al-Zuhaili, atau ‘Safwat al-Tafasir’ oleh al-Sabuni dan yang sepertinya; atau ‘Tafsir ar-Rahman’ yang ringkas, atau ‘tafsir Nur al-Ihsan’ (Jawi) oleh Ust Haji Said Kedah; ‘Tafsir al-Azhar’, atau ‘tafsir Abdullah Yusuf Ali dalam bahasa Inggeris, atau terjemahan Melayunya (dengan anotasinya sekali), oleh penulis ini, terbitan DBP dalam lima jilid .Terjemahan Abdullah Yusuf Ali kuat dalam penafsiran yang memberi penekanan kepada aspek kerohanian.

 Mengamalkan wirid-wirid seperti yang diajarkan sebelah sini dalam ‘al-Aurad al-Qashshasiyyah’ (terbitan majlis Ugama islam negeri Sembilan), atau ‘al-Ma’thurat’ atau lain-lain wirid, termasuk ‘Hizib al-Nawawi’ dan yang sepertinya, serta doa-doa yang sesuai dengan keadaan-keadaannya seperti yang ada misalnya dalam ‘al-Adhkar al-Nawiyyah’ dan yang sepertinya

 Melakukan sembahyang malam seperti tahajjud, witir dan sembahyang hajat bila ada keperluan-keperluan

Sirah dan sejarah Islam

 Pengetahuan berkenaan dengan sirah supaya diketahui dan dimemengerti perjalanan hidup nabi s.a.w. berdasarkan kepada sirah; contoh ‘Fiqh al-Sirah’ oleh Dr Ramadan al-Buti.Boleh digunakan mana-mana buku sejarah yang terkenal.

Fiqhud-Da’wah:

 Pengetahuan berkenaan dengan dakwah berdasarkan kepada teks-teks oleh pak Natsir dengan ‘Fiqhud-Dakwah’nya, dan Dr ‘Abd al-Karim Zaidan dengan ‘Fiqh al-Da’wahnya dan lain-lainnya.
Bahasa:
 Sudah tentu diperlukan kemampuan membaca dalam Bahasa Arab untuk memahami teks-teks dan untuk komunikasi dengan mereka yang berbahasa Arab, dan Bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan mereka yang menggunakan bahasa Inggeris.

Berkomunikasi dengan cara yang baik:

 Kemampuan berkomunikasi yang baik diperlukan, samaada dari segi bahasa dengan penguasaan yang baik dan juga perangai dan gerak-geri yang halus dan beradab, serta penggunaan bahasa sebagai penimbulkan rahmat, bukan pembuka fitnah dan konflik dalam masyarakat atas nama dakwah.Yang asal rahmat, kalau tersilap langkah membawa azab dan laknat serta perpecahan bukan pencerahan dan kasih sayanag serta persaudaraan.Misalnya kelompok yang selalu suka membid’ahkan semua orang melainkan kelumpuknya sahaja.

Kemahiran berhujah:

 Kemahiran berhujah dengan hujah yang betul dan berkesan dengan bahasa yang baik dan menarik.Ini memerlukan latihan-latihan.Termasuk juga ke dalamnya latihan-latihan dalam berdakwah dan memberi penerangan.

Kemahiran membaca dan menggunakan internet:

 Diperlukan kemahiran membaca bahan-bahan yang diperlukan dan kemahiran membuat rujukan dengan cepat dan tepat, termasuk kemampuan menggunakan internet, apa lagi akses yang ‘broadband’nya.

 Termasuk pengetahuan tentang laman-laman web yang boleh dipertanggungjawabkan tentang akidah, fiqh, akhlak, kerohanian, tafsir, hadith dan seterusnya.

 Ringkasnya pembentukan peribadi sebagai da’I perlu dijayakan dengan melihat aspek pengetahuannya, keyakinannya, amalan kerohaniannya, akhlaknya, kemampuan komunikasinya, adab-adabnya dengan Tuhan dan makhlukNya, kemampuan mengetahui budaya sekelilingnya.

Adab-adab dalam amar ma’ruf dan nahi munkar:

 Secara amnya menggunakan cara hikmah, atau pengajaran yang baik, atau berjidal dengan cara yang baik.

 Hikmah dalam erti kata-kata yang membawa kepada pegangan, amalan, sikap yang benar yang ada dalam Qur’an atau sunnah, atau kata-kata hukama atau ahli kerohanian yang matang; atau kebenaran dari mana-mana punca yang membawa kepada kebenaran atau kebaikan.Hikmah adalah barang hilang orang beriman, di mana ia menemuinya ia berhak baginya.

 Kalau tidak berkesan atau tidak sesuai bil-hikmah, maka diamalkan nasihat yang bnaik dalam erti pengajaran dengan bahas lemah lembut, cara yang menarik, memberi kegemaran supaya dilakukan kebaikan dan menggerunkannya daripada melakukan kejahatan, dan memberansangkan orang yang berkenaan kepada kebaikan dan keunggulan, termasukl dengan menggunakan cerita-cerita, contoh-contoh dan bahasa yang senang difahami olehnya.

 Kalau itu tidak sesuai, orangnya degil, maka digunakan kaedah berbahas dengan apa yang sebaiknya: dengan bahasa yang lemah lembut, fasih dan menarik, membawa hujah-hujah yang tepat dan berkesan, dengan bahasa dan gaya gerak badan yang menimbulkan keyakinan kepada orang yang dihadapi yang memnyebabkan orang itu berfikir bahawa orang ini bukan hendak mendiamkan orang atau hendak menang dalam berbahas tetapi hendak mengajak kepada kebenaran; demikian seterusnya.Dan hendaklah dengan mengamalkan sifat sabar yang amat banyak dan jangan mudah marah dan membentak.Ini sewajarnya disertakan dengan doa sebagaimana Nabi Musa a.s.s bila hendak menghadapi Firuan yang degil ia berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan Nabi harun a.s.s. (Diperentahkan kepadanya (ertinya) :Berkatalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut moga-moga ia mendapat pengajaran dan takut kepada Tuhan)

Antara adab-adab itu ialah sebagaimana yang diajarkan oleh Imam al-Ghazali rd dalam ‘Kitab Ihya’nya:

 (1)Orang yang hendak melarang perbuatan dosa itu mesti ada syarat-syaratnya; ia mestilah bijaksana dan ada mempunyai kemampuan untuk melakukan yang demikian; orang tidak siuman, yang tidak ada iman, tanpa syarat yang dikehendaki tidak sesuai untuk melakukan larangan daripada orang melakukan kejahatan.(a)Maka hendaklah orang itu dewasa dan bijaksana; (b) orang beriman (c)mempunyai sifat adalah (bukan fasik)..Tuhan berfirman (ertinya):”Adakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik dan kamu melupai diri kamu sendiri?” Tuhan berfirman (ertinya) “Alangkah bencinya Tuhan bila kamu menyatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya.”

 Dalam hubungan dengan menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, Imam al-Ghazali rd menyatakan bahawa ada lima tahap dalam amalan yang demikian.Ia adalah: (1) mula-mulanya memberi nasihat yang baik (2) memberi pengajaran dengan kata-kata yang manis dan lembut serta m,enarik; (3) kalau tidak memadai, mengeluarkan kata-kata yang keras dan tindakan kasar (bila diperlukan); (4) menggunakan kekerasan (bagi pihak yang berkenaan terutama penguatkuasa-uem), (5) menyerang, memukul .Kecuali dalam tahap kelima seseorang tidak dikehendaki mendapat kebenaran daripada pihak Sultan.

 Dalam hubungan dengan dosa-dosa , Imam Ghazali menjelaskan ia ada tiga kategori. Pertamanya dosa besar yang dinayatakan oleh Qur’an dengan menyebut hukuman-hukumannya seperti mencuri dan berzina, maka mencegahnya adalah wajib.Kedua: dosa-dosa yang dilakukan terus menerus seperti meminum arak, memakai sutera (untuk lelaki), dan menggunakan bekas-bekas untuk makan minujm terdiri daripada emas dan perak.Ini melarangnya adalah wajib.Ketiga, dosa-dosa yang mungkin dilakukan pada masa mendatang.

 Beliau mengajarkan ada empat syarat bagi mengelakkan kederhakaan-kederhakaan ini. Pertamanya ia mesti bersifat kejahatan dalam pandangan Syariat dan ia haram hukumnya; keduanya ia hendaklah dicegah waktu berlakunya; kalau sudah selesai minum arak , maka yang sesuai untuknya ialah menasihatinya .Syarat ketiganya ialah ia mesti diketahui oleh orang yang mencegahnya sebagai perkara dosa tanpa memerlukan usul pereksa lagi.

 Kalau seseorang melakukan kemaksiatan selepas ia menutup pintu rumahnya , maka menyiasat tentangnya tidak diharuskan; suatu masa Saidina ‘Umar rd masuk ke dalam sebuah rumah secara senyap-senyap, dan bertemu dengan orang melakukan penderhakaan kepada Tuhan. Bila ditanya orang yang berkenaan itu berkata: Kalau saya melakukan dosa, itu satu dosa.Tetapi tuan telah melakukan tiga dosa.Bila ditanya tentang itu jawabnya: Tuhan berfirman (maksudnya): Jangan menyiasat mencari rahasia-rahasia antara satu sama lain, tetapi tuanhamba telah melakukannya; jangan masuk ke dalam rumah melalui belakangnya, tuanhamba melakukannya dengan memasukinya dengan menaiki dindingnya.Tuhan berfirman (maksudnya): Jangan memasuki rumah melainkan dengan izin pemiliknya, walhal tuanhamba tidak meminta izin dan tanpa memberi salam kepada mereka di dalamnya.Selepas memberi syarat supaya bertaubat Saidina ‘Umar rd melepaskan orang itu.Syarat keempatnya ialah kejahatan itu hendaklah diketgahui ia adalah kejahatan tanpa memerlukan kepada penyiasatan lagi.Kalau tidak tidak boleh mencegah yang demikian itu.Ini berkaitan dengan perbezaan-perbezaan pendapat dalam mazhab. Mungkin dalam satu mazhab sesuatu itu kejahatan, tetapi dalam mazhab lain ia tidak demikian.Ini mesti diberikan perhatian.

 Caranya orang perlu dihalang daripada melakukan dosa. Dosa yang hendak dihalang itu mestilah perkara yang patut dihalang pada sisi Syariat.Kalau seseorang dilihat sedang meminum arak, maka ia perlu disekat daripada melakukannya, dan ini wajib.Kalau seseorang dilihat sedang merosakkan tanam-tanaman orang lain maka ia mesti dihalang daripada melakukan demikian, kerana dua sebab: pertama untuk menunaikan tugas kepada Tuhan, keduanya tugas dalam hubungan dengan orang yang sedang dianiaya.

Mencegah berlakunya dosa

 Dalam hubungan dengan mencega berlakunya kedosaan ada beberapa tahap padanya.Pertama: mesti diketahui keadaan orang yang berdosa itu; kedua memberitahu kepadanya bahaya dosa itu kepadanya; ketiga menghalangnya daripada melakukan perbuatan dosa itu; tahap keempat memberi nasihat kepadanya serta pengajaran kepadanya; kelima menggunakan bahasa keras memarahinya; keenam menggunakan kuasa (kalau ada kuasa), ketujuh mengancam hendak memukulmnya , kelapan memang memukulnya, kesembilan menggunakan senjata terhadapnya kesepuluh menggunakan askar (dan polis) [ini bagi pihak penguasa-uem].

 Tahap pertama: Mencari-cari rahasia orang berdosa adalah terlarang.Maka dilarang seseorang mencari-cari rahasia tentang apa yang berlaku dalam rumah.Kalau ada orang yang dipercayai memberitahu kepada seseorang ada orang tertentu sedang hendak melakukan perkara dosa, maka bertanggungjawablah orang itu berusaha henfdak mengetahui hal keadaan pendosa itu.Dan ia perlu menyiasat tentangnya.

 Tahap kedua: ia hendaklah memberitahu kepada pendosa itu bahawa ia sedang akan melakukan perbuatan dosa itu.Ramai orang melakukan dosa kerana jahil; kalau mereka diberikan amaran mereka mungkin tidak melakukan dosa itu.Kalaulah misalnya seorang buta huruf melakukan sembahyang tetapi tidak melakukan sujud atau ruku’ dengan betul, astau ia melakukan sembahyang dalam pakaian yang bernajis, kalaulah ia mempunyai pengetahuan ia mungkin tidak melakukan demikian.Maka ia perlu diberitahu.

 Tahap ketiga: memberitahu kepada pendosa melalui khutbah atau ceramah, melalui cara nasihat yang baik, menerangkan kerwajipan bertaqwa kepada Allah. Kalaulah seseorang itu melakukan dosa selepas mengatahui ia dosa, maka ia perlu diberi nasihat dan pengajaran supaya ia bertaqwa dan takut kepada Tuhan.Ia perlu diberitahu tentang hadith-hadith nabi s.a.w. yang menyebut hukuman-hukuman akibat dosa-dosa yang sedemikian; Muslimin adalah seperti diri yang satu, dan sifat-sifat yang membinasakan mesti dihilangkan daripada jiwa manusia. Dan orang yang memberi nasihat itu hendaklah ia memastikan [untuk menjaga adab dengan Tuhan] bahawa ia tidak ada sifat jahat itu pada jiwanya sendiri.

 Tahap keempat ialah menggunakan bahasa kasar memarahinya ; kalaulah menggunakan bahasa lembut memadai maka jangan digunakan bahasa yang kasar dan keras.Ini kata Imam Ghazali rd seperti kata-kata nabi Ibrahim a.s.s ‘Binasalah kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah” dan seperti kata-kata “Wahai orang jahil, Tidakkah anda takut kepada Tuhan wahai pendosa” seperti yang digambarkan oleh nabi s.a.w. “Orang bijaksana itu ialah orang yang merendah dirinya [dengan Tuhan] dan beramal untuk [kebaikan] selepas daripada mati dan orang jahil bodoh itu ialah orang yang mengikut hawa nafsunya dan mengharapkan keampunan Tuhan”.Jangan menggunakan kata-kata kasar melainkan sangat diperlukan.Kalau kesan b aik tidak kelihatan padanya berpalinglah daripadanya dengan menunjukkan rasa marah.

 Tahap kelima mengubah perkara jahat itu dengan tangan, seperti mencurah arak daripada botolnya, membuang pakaian sutera daripada badannya, mengeluarkan orang yang menduduki tanah secara tidak halal.Ini dilakukan selepas kaedah yang tiga sebelumnya tidak berhasil. Pastikan menjaga batasan-batasan yang perlu dijaga, dan jangan melewati batasan.

 Tahap keenam memberi amaran dan ancaman.Kalaulah tahap-tahap sebelumnya gagal, maka kaedah ini perlu digunakan; misalnya anda boleh berkata kepada pemabuk itu: ‘Buangkan arak itu, kalau tidak saya akan bertindak memukul kepala anda dan leher anda dan memalukan anda’.Tahap ketujuh ialah menyerang orang itu dengan menggunakan tangan atau tongkat kalau cara yang terdahulu tidak berkesan. Tahap kelapan berlawan dengan orang itu dengan pengikut-pengikut yang ada senjata [kalau sekarang polis –uem]. Senjata mungkin perlu digunakan untuk mengelak daripada kejahatan kerana mungkin orang yang melakukan kesalahan itu bersedia dengan orang-orangnya untuk berlawan.

 Syarat-syarat untuk menghalang orang melakukan kejahatan. Orang yang hendak menghalang perbuatan yang salah itu hendak mempunyai beberapa syaratnya.(1)Ia mengetahui bahawa perbuatan itu salah; (2) ia bertaqwa dan (3) akhlaknya bagus.

 Tentang pengetahuan hendaklah ia mengetahui tempat, batasan dan perintah [agama] menyekat kejahatan supaya perbuatannya berada dalam aturan-aturan Syara’.Kalau ia tidak mempunyai pengetahuan itu , ia tidak boleh membezakan antara apa yang betul dan apa yang salah.Kemudian sifat bertaqwa perlu ada padanya supaya bila ia bertindak menyekat kejahatan janganlah ia melakukannya untuk kepentingan diri tetapi kerana Allah.Orang yang sedemikian mesti mempunyai sifat-sifat akhlak yang mulia, baik hati, dan rasa kemanusiaan; bila kemarahan timbul, akhlak yang baiklah yang mampu mengawalnya.Sebab itulah nabi s.a.w. bersabda (maksudnya):”Orang yang tidak sabar dalam menyuruh kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran serta tidak ada pengetahuan tentang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran jangan ia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran”.Dengan itu pengetahuan, kesabaran, sifat mengasihani mesti ada pada orang yang bertugas demikian. (4)Tidak ada rasa tamak haloba kepada harta dunia. Orang yang hendak memberi nasihat kepada manusia ramai dalam dunia jangan ada sifat tamak haloba kepada kemewahan dunia , dan ia hendaklah berperibadi teguh; orang yang banyak bergantung kepada manusia dan lemah pergantungannya kepada Tuhan dan keyakinan kepada akhirat sukar untuk mencegah kemaksiatan; bagaimanapun semua orang mesti berusaha mengikut kemampuannya masing-masing.

 Berhubungan dengan cara dan bahasa yang baik dan tidak garang, boleh diingatkan kisah bagaimana ada orang dating memberi nasihat kepada khalifah al-Ma’mun tetapi ia menggunakan kata-kata kasar kepadanya.Maka Ma’mun berkata kepadanya : ‘Tuan, hendaklah tuan menjaga diri sedikit, kerana ada orang yang lebih baik daripada anda yang dihantar oleh Tuhan kepada orang yang lebih jahat daripada saya, dengan suruhan supaya ia menasihati mereka dengan kata-kata lemah lembut [bukan kasar]. Tuhan berfirman [maksudnya] :”Pergilah [kamu wahai nabi Musa dan Nabi harun][ kepada Firuan] dan katakanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia mendapat pengajaran dan takut kepada Tuhan”. Dengan itu orang yang nbercakap kasar itu terdiam, dan berubah sikapnya.

 Ada kisah lain dalam hadith bagaimana seorang hamba datang kepada nabi s.a.w. meminta izin kepada baginda hendak melakukan zina.Lalu para sahabatpun heboh dan berteriak.Nabi s.a.w. berkata:Bawa beliau itu kepada saya; bila orang itu duduk hampir dengan baginda, baginda berkata: Adakah anda suka kalau orang berzina dengan emak anda? Katanya: Tidak.Nabi s.a.w. berkata: Dengan itu tidak ada orang suka orang berzina dengan ibunya.Demikianlah kemudiannya baginda bertanya sama ada ia suka orang berzina dengan anak perempuannya, saudara perempuannya, anak saudara perempuannya, emak saudaranya, tiap-tiap kali ia menjawab tidak.Kemudian nabi s.a.w. menyentuh dadanya dengan tangan baginda dan berdoa:” Wahai Tuhan, bersihkanlah hatinya, ampunkanlah dosa-dosanya dan bersihkanlah kemaluannya”.Semenjak masa itu tidak ada lagi perbuatan yang lebih keji kepada orang itu daripada perbuatan zina.

 Dalam kitab ‘Ihya’nya Imam al-Ghazali menyebut beberapa perbuatan yang terlarang, yang kalau kita perhatikan masih ada pada zaman kita ini, walaupun zaman yang membezakan kita dengan beliau sudahpun selama hampir-hampir sembilan ratus tahun.Antaranya beliau menyebutkan : kalau dalam masjid orang tidak menyempurnakan ruku’ dan sujud dalam sembahyang dengan baik [bahkan kalau sekarang sangat ramai orang tidak melakukan sembahyang], membaca Qur’an dengan lagu-lagu yang berlebihan [sekarangpun ini berlaku, dan dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum bacaan yang betul], memanjang-manjangkan adhin berlebihan sampai melanggar aturan menyebut secara betul kerana meraikan lagu, imam memakai jubah yang kebanyakan bahannya daripada sutera [sekarang ini tidak ada], banyak memasukkan cerita-cerita berlebihan dalam khutbah KJumu’at, dan berjual beli pada masa sembahyang Jumuat [kalau sekarang ini masih berlaku, dan kalau yang tidak datang sembahyang duduk di rumah ia menonton tv].

 Dalam pasar pula: para penjual berbohong kepada pembeli [sekarang berlaku lagi, dan ada yang berlaku secara canggih dengan iklan-iklan yang menarik tetapi berlebihan dan bohong], menyembunyikan kecacatan-kecacatan barangan [ini berlaku lagi], menambah-nambah atau mengurangkan timbangan atau sukatan [sekarang masih berlaku, dengan itu diperlukan pengawasan daripada kementeriaan bahagian kepenggunaan], menjual barang-barang terlarang daripada emas dan perak [seperti pinggang mangkuk, dan alat-alat lain seperti pena dan sebagainya], pakaian sutera kepada lelaki , demikian seterusnya.[‘Sekarang boleh ditambah CD-CD lucah, filem-filem yang lucah dan yang sepertinya, termasuk majalah-majalah, selain daripada apa yang ada melalui internet yang diakseskan di rumahj-rumah dan juga di pejabat-pejabat].

 Setengah daripada perkara-perkara kederhakaan di tepi-tepi jalan ialah membuat bangunan atau apa-apa yang di tengah-tengah jalan menghalang lalu-lalang, menghalang lalu lalang dengan membina beranda rumah, menambat haiwan peliharaan di tengah jalan lalu menyekat lalu-lalang, menyembelih binatang di tem,pat-tempat lalu-lalang, melempar sampah di tempat-tempat yang bukan untuknya, membiarkan air [kotor] dari bangunan jatuh ke atas jalan atau dengan menyambungkan paip air [yang menyebabkan berlaku yang sedemikian].[Ini banyak masih berlaku sekarang dan Imam Ghazali rd menyebutnya sebagai perkara-perkara yang mesti dilarang. Boleh ditambah bila didapati membahaya: membakar secara terbuka, seperti membakar hutan atau sampah, membakar apa-apa yang mengelujarkan gas beracun, membuang sampah yang memnyebabkan sungai menjadi rosak dan membahyayakan, menorah bukit-bukit yang kemudiannya mendatangkan akibat terinjak kedudukan tanah, atau memnyebabkan ia menurun daripada parasnya yang sebenar, yang mengakibatkan bangunan runtuh atau termasuk ke dalam tanah, demikian seterusnya].

 Yang berlaku dalam majlis-majlis khenduri perkahwinan dan yang seperti itu: adanya kusyen-kusyen daripada sutera, adanya cawan dan bekas-bekas daripada emas, bunyi-bunyian yang terlarang dengan alat-alat yang terlarang [kecuali yang boleh dimaafkan kerana alat-alatnya tidak khusus untuk kemaksiatan dan kata-katanya tidak menjurus kepada kederhakaan dan seterusnya, menyediakan makanan dan minuman yang tidak halal], menyebabkan orang ketawa hilai dengan cerita-cerita palsu yang direka-reka, berbelanja secara berlebihan untuk makanan [dan boleh ditambah untuk perhiasan, yang dilakukan bukan kerana benar-benar keerluan atau keselesaan tetapi untuk menunjuk-nunjuk – ‘conspicuous consumerism]

 Berhubung dengan berbelanja: membuat bangunan yang tidak ada kepentingan dan faedah sebenarnya, hanya untuk bersuka-suka semata-mata atau untuk menunjuk-nunjuk [‘conspicuous consumerism’] dan itu memusnahkan harta benda.Kalau seseorang ada hanya seratus dinar dan itu diperlukan untuk nafkah keluarganya lalu ia menggunakan itu untuk majlis kahwin untuk menjaga namanya, maka itu menyakahgunakan harta, dan wajib orang itu dihalang daripada melakukan yang demikian.[Ini berlaku sekarang].Maka wajib perbuatan membelanjakan harta dalam perkara yang tidak penting itu dihalang.

 Dalam hubungan dengan pembesar-pembesar dan para pemimpin: hanya digunakan dua cara yang mula-mula, bukannya kata-kata kasar atau layanan keras.Mereka mesti dinasehati dengan kata-kata yang lemah lembut dengan penuh kesedaran, pengetahuan dan hikmah supaya mereka menyedari perbuatan-perbuatan mereka yang tersilap itu.Kalau digunakan cara lain termasuk kekasaran terhadap mereka, kata Imam Ghazali, itu tidak halal, kerana menimbulkan fitnah dan huruhara serta menggangu keamanan masyarakat. [Ini bukan ‘double standard’ dan sifat pengecut seperti yang disangka oleh setengah pihak tetapi ini termasuk siasah dalam dakwah].Kata Imam Ghazali rd kalau kita mengambil risiko peribadi dan perseorangan yang kemudian akan menimbulkan kesukaran atas orang lain itu terlarang.

 Perkara-perkara yang perlu dijaga dalam membina peribadi ialah: keimanan dan ketaqwaan yang perlu diawasi dengan membaca Qur’an, Sunnah, melakukan kewajipan-kewajipan seperti sembahyang dan lainnya; mengamalkan wirid lepas sembahyang dan doa-doa yang ma’thur untuk keadaan-keadaan yang berkenaan; mengamalkan sembahyang malam dan sembahyang-sembahyang sunat lain seperti sembahyang duha dan juga melakukan sembahyang hajat bila ada keperluan. Hendaklah beristiqamah dalam melakukan amalan-amalan seperti zikir harian.

 Selain daripada itu hendaklah dibaca riwayat-riwayat hidup mereka yang utama dalam sejarah Islam, selain daripada membaca hal-hal mereka dalam Qur’an dan Sunnnah.Termasuk ke dalam kategori ini ialah memcara kisah-kisan para sahabat seperti misalnya apa yang ada dalam kitab ‘Hayat al-Sahabah’ oleh Maulana Yusuf al-Kandihlawi dan buku-buku yang sedemikian.Elok diingatkan peribadi-peribadi unggul untuk memberi peransang pada diri membina peribadi unggul (“towering personality”) yang dikehendaki itu.
 Membaca buku-buku yang berguna dalam bidang agama, selain daripada bidang profesi diri sendiri.Termasuk ke dalam kategori ini ialah menggunakan internet dan e-mail untuk perkara-perkara dakwah dan pengembangan pengetahuan yang berguna serta peningkiatan kemahiran diri sendiri.

 Kemahiran mengamalkan seni perunbahan diri yang berkesan, terdiri daripada beberapa tahap:

 Memaksa diri melakukan kenbaikan dan menimnggalkan yang sebaliknya

 Memerhati diri dalam tindakan

 Menghisab diri dalam tindakan

 Menghukum diri bila cuai atau tidak sempurna dalam menjalankan tugas, jangan nanti orang lain menghukum kita

 Menambahkan azam dan usaha untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan

 Mencela diri sendiri kerana kurang sempurna dalam menjalankan tugas.(Jangan manjalkan diri dan mengikut keinginan)
 Mengulang pusingan yang berkenaan dari awal sampai akhir

 Menggunakan diari untuk perubahan diri.

Kaedah di atas perlu digunakan dalam hubungan dengan semua usaha memperbaikkan diri dalam semua bidang: mencari pengetahuan, membentyuk sifat-sifat mulia dari segi akhlak, carfa berkerja, cara bergaul, cara beribadat dan cara berfikir dan seterusnya.

Pembentukan peribadi unggul sedemikian pentingnya sehingga terkenal kata-kata dalam bahasa Arab yang bermaksud “Bahasa melalui amal perbuatan lebih fasih daripada bahasa melalui percakapan lidah”.
Wallahu a’lam.

Nota tambahan:

-Siasah dalam beberapa erti pada Imam al-Ghazali dalam ‘Ihya’:

-siasah anbiya’
-siasah para khulafa’ dan sultan , juga umara’
-siasah para ulama’
-siasah para wu’’az (jujru nasihat) [juga para fuqaha’ kata pensyarah Ihya’ ]
Nampaknya siasah para ulama dan wu’’az termasuk ke dalam kategori siasah para pendakwah

-berkenaan dengan tugas-tugas:

-menjaga agama daripada pegangan-pegangan yang salah
-menjayakan aturan-aturan Syara’ supaya terdiri dengan jayanya
-menjayakan hidup rohaninya
-menjayakan hidup moralnya
-membangunkan program peradabannya

-melalui penulisan
-melalui usaha-usaha membina institusi-institusi
-melalui hubungan antarabangsa dan kerja-kerja kebajikan peringkat kebangsaan dan antgarabangsa;
-melalui ceramah-ceramah, nasihat dan doa
-melalui pengembangan kesedaran tentang pemikiran arusperdana Islam dan hakikatnya sebagai akidah, epistemologi dan kerangka peradaban (seminar-aeminar di Bandung, Surubaya, Jakarta, Bukitgtinggi dan Padang serta Putrajaya yang mengemangkan kesedaran ini, yang diterima secara positif oleh golongan cendekiawan dan ulama adalah berita baik, al-hamdulillah).

-berkenaan dengan contoh para pendakwah sebelah sini:

-abad ke 20 : Haji Agoes Salim, Hamka, Mohd Natsir, Syaikh Ahmad al-Fatani, Tok Kenali, Sultan Zain al-Abidin Trengganu, Haji Abdullah Fahim,Tahir Jalaluddin dan lainnya

-sebelumnya Syaikh Daud al-Fatani, Syaikh Zain al-Abidin al-Fatani
Syaikh Arsyad al-Banjari, Syaikh ‘Abd al-Samad al-Falimbani, Syaikh Yusuf al-Makasari (meninggal di Afrika Selatan)
-pembinaan Muhammadiyyah
-pembinaan Nahdatul Ulama dan lainnya.
-Usaha-usaha dakwah yang berlaku di Malaysia oleh ABIM dan lain-lainnya yang ada kesan-kesan positifnya; mana-mana kelemahan sama ada dari segi amalan atau kefahaman yang tidak bertepatan dengan tuntutan Quran, Sunnah, ijma’ dan kias – sebagaimana yang ada dalam fahaman arusperdana Islam – mereka yang muktabar, kalau ada, perlu ditangani dengan berkesan dan bijaksana.Wallahu a’lam.

بسم الله الحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

PERSIAPAN ILMIAH DAN ROHANIAH PIMPINAN GERAKAN ISLAM MEN GHADAPI CABARAN SEMASA

OLEH:

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

 Persiapan ilmiah merujuk kepada persiapan pimpinan gerakan Islam dengan pengetahuan tentang ajaran Islam arusperdana umat, nberdasarkan Qur’an, Sunnah, ijma’ dan kias mereka yang muktabar, dan juga pengetahuan tentang ilmu-ilmu semasa dengan elemen-elemen membentuk suasana pemikiran dan tamadun masakini. Dengan itu pihak pimpinan boleh mendepani cabaran semasa-dengan izin Ilahi- dengan berkesan.
 Persiapan rohanoiah merujuk kepada persiapan menjayakan hidup rohaniah, hidup pembersihan jiwa dan rohani supaya tercapai sebaik mungkin ’tazkiyah al-nafs’ yang sewajarnya, sesuai dengen tuntutan Islam dan juga sesuai dengan keperluan kekuatan rohaniah yang dituntut oleh cabaran semasa. Ini berkait dengan matlamat peradaban Islam yang terkandung dalam dopa nabi Ibrahim as yang bermaksud ’Wahai Tuhan, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul yang membaca kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada merekla al-Kitab dan Hi8kmah Kebijaksanaan serta membersihkan/menyucikan mereka; Engkau Tuhan Yang Maha Tinggi dalam kekusaan lagi Maha Bijaksana’ (al-Baqarah: 129)
 Kita boleh bermula dengan mengingatkan hakikat: bahawa Islam agama dakwah sebagaimana yang jelas daripada ayat bermaksud :”Serulah [manusia] kepada jalan [kebenaran agama] Tuhan kamu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahaslah mereka dengan jalan yang sebaik-baiknya. (Surah an-Nahl ayat 125 ).
 Juga jelas daripada ayat yang bermaksud :”hendaklah ada dalam kalangan kamu segolongan yang meneru kepada kebaikan (al-khair) dan menyuruh kepada perkara yang makruf dan mencegah perkara yang munkar…” (Surah Ali ‘Imran .104)
 Juga ia sifat umat ini sendirinya sebagaimana yang jelas daripada ayat yang bermaksud: “Kamu adalah umat yang sebaik-baiknya yang dilahirkan untuk [faedah] umat manusia , kamu menyuruh kepada yang makruf dan kamu mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah …” (Surah Ali ‘Imran. 110)
 Ia jelas daripada sirah nabi s.a.w bagaimana baginda menjalankan dakwah dalam hidupnya dan kita disuruh mengikut contoh baginda s.a .w.

.

 Apa lagi ini jelas pula dalam suruhan baginda sendiri berkenaan dengan kewajipan yang disebut oleh baginda s.a.w. dalam hadith sahih yang bermaksud :”Sesiapa melihat perkara munkar maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya [kalau ia ada kuasa], kalau tidak dengan lidahnya [melalui suruhan dengan percakapan], kalau tidak dengan hatinya, itu adalah selemah-lemah iman…
 Sejarah menunjukkan umat Islam melaksanakan dakwah sampai Islam berkembang ke Dunia Melayu; kalau tidak kerana dakwah ia tidak akan ada di Dunia Melayu ini.
 Perlu dibentuk peribadi yang boleh menjayakan da’wah dengan menggunakan kaedah ‘bil-hikmah’, ‘al-mau’izah hasanah’ dan ‘mujadalah billati hiya ahsan’ sebagaimana yang ada dalam Surah Lebah dalam al-Qur’an.

Gambaran peribadi unggul dari segi rohaniah dan akhlaknya boleh disebut seperti berikut:

Dalam Qur’an dalam Surah al-Mu’minun (ayat 1-11) mereka digambarkan seperti berikut:

[1]Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,

[2]Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya;

[3]Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia;

[4]Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);

[5]Dan mereka yang menjaga kehormatannya;

[6]Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela;

[7]Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas;

[8]Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;

[9]Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;

[10]Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi;

[11]Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.

Selain itu dalam Surah al-Anfal (ayat 2-4) dinyatakan sifat-sifat mereka sebagai:

[2] Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.
[3] Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka.
[4] Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia (di Syurga).

Dalam Surah al-Furqan,(ayat 63-76) mereka yang unggul disebut sebagai ‘Ibad al-Rahman.Sifat-sifat mereka adalah seperti berikut:

[63] Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini;
[64] Dan mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri,
[65] Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab Neraka Jahanam dari kami, sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengerikan.
[66] Sesungguhnya Neraka Jahanam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk;
[67] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.
[67] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.
[68] Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak) dan tidak pula berzina dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;
[69] Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat dan dia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan;
[70] Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu, Allah akan menggantikan (pada tempat) kejahatan mereka dengan kebaikan dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
[71] Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya (dengan itu) dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat;
[72] Dan mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya.
[73] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta.
[74] Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa.
75] Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di Syurga disebabkan kesabaran mereka dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,
[76] Mereka kekal di dalam Syurga itu; amatlah eloknya Syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal.

Dalam Surah at-Taubah orang-orang berperibadi unggul itu digambarkan sebagai:

[112] (Mereka itu ialah): Orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (yang bersifat demikian).

Antaranya lagi sifat-sifat mereka dalam Qur’an (dalam Surah Bani Isra’il) digambarkan seperti berikut:

22] Janganlah engkau adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam ibadatmu), kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan.
[23] Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ha” dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).
[24] Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.
[25] Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu; kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahNya, maka sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
[26] Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.
[27] Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya.
[28] Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
[28] Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
[29] Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan.
[30] Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan Dia juga yang menyempitkannya (menurut yang demikian). Sesungguhnya Dia Maha Mendalam pengetahuanNya, lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya.
[31] Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan; Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar.
[32] Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).
32] Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).
[33] Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah dia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya dia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak).
[34] Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga dia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri) dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.
[35] Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di dunia) dan sebaik baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di akhirat kelak).
[36] Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.
[37] Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-ganang.
[38] Tiap-tiap satu perintah itu, menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu.
[39] Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmat yang telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) oleh Tuhanmu dan (ingatlah) janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam Neraka Jahanam dengan keadaan tercela dan tersingkir (dari rahmat Allah).

[40] (Jika demikian wajibnya mengesakan Allah, maka patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak dan anak itu pula dari jenis yang kamu tidak sukai?). Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu dan Dia mengambil untuk diriNya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu adalah memperkatakan dusta yang amat besar.
[41] Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat (memahami dan mematuhi kebenaran); dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar

Sudah tentu sangat banyak lagi sifat-sifat mereka yang beriman dan unggul itu terdapat dalam Sunnah nabi s.a.w.Setakat ini memadailah untuk kita melihat gambarannya berkernaan dengan keimanan, perlaksanaan tugas kerohanian, akhlak dan pergaulan manusia-manusia unggul itu.

Membentuk peribadi pimpina n gerakan Islam:

Dari segi perkembangan dakwah pula, pembentukan peribadi da’i boleh dilihat dari aspek-aspek seperti berikut:

 Dari segi persiapan ilmu: pengetahuan berkenaan dengan Qur’an dan Sunnah dengan cara yang memadai

 Pengetahuan berkenaan dengan akidah Ahlis-sunnah wal-Jamaah dan dasar-dasarnya

 Penyelewengan-penyelewengan dari Ahlis-sunnah wal-Jamaah, sampai ke tahap bid’ah sesat atau tahap kufur na’udhu billahi min dhalik.Karangan Dr ‘Umar Hasyim tentang akidah Ahlissunnah berguna; juga ‘al-‘Aqa’id’ oleh Hassan al-Banna rh. Penulis ini ada menulis secara ringkas dasar-dasar akidah Ahlissunnah ini.Perlu diketahui aliran Imam al-Asy’ari rd atau al-Maturidi dalam rangka akidah ini, dengan implikasi-implikasinya, sampai ke tahap boleh melihatnya sebagai akidah yang mesti dipertahankan berhadapan misalnya dengan pascamodenisme dan sekularisme misalnya.Sekularisme pula perlu dimengerti daripada punca-punca asal, dan memahaminya dengan tepat, jangan sampai kepada menyangka bahawa sekularisme adalah falsafah kenegaraan dalam Negara sendiri sebagaimana yang disangka oleh semkua pihak.Adanya serpihan-serpihan amalan yang bersifat secular bukannya membolehkan seseorang menuduh sesebuah masyarakat itu menjadikan sekularisme sebagai ‘falsafah pegangan kelumpuknya’.Kalau tidak , selain daripada tidak tepatnya dari segim intelektuil, ia membawa kepada padah dan kebencanaan konflik yang tidak habis-habis antara sesama Muslimin.

 Pengetahuan berkenaan dengan fiqh yang memadai serta usul al-fiqh walaupun tidak untuk menjadi spesialis dalam fiqh dan usulnya.

 Selain daripada fiqh biasa untuk menjayakan amalan dan tindakan diri dan ahli masyarakat, diperlukan fiqh keutamaan supaya diketahui cara meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya bila bermula dakwah bukan dimulakan dengan haram halal dan detail-detail tentang makan dan berkhitan, tetapi soal keyakinan dalam hidup dan nilai-nilai yang menyelamatkan serta adab-adab dan amalan berhubungan dengan Tuhan dan hidup harian. Demikian seterusnya.

Akhlak dan kerohanian:

 Pengetahuan berekenaan akhlak dan kerohanian setakat yang memadai, mengikut kadar keperluannya; semakin matang semakin membantu dalam menjayakan da’wah selain daripada untuk keperluan diri sendiri.Kitab ‘al-Mustakhlas’ karangan Sa’id Hawwa berdasarkan ‘Ihya’ Imam al-Ghazali rd dan ‘Bimbingan Mukmin’ oleh al-Qasimi juga berdasarkan kepada ‘Ihya’ oleh Imam al-Ghazali.

 Sembahyang berjemaah dan membaca Qur’an; yang mengetahui tafsir-tafsir berbahasa Arab boleh memnbacanya dalam bahasa Arab, seperti ‘tafsir al-Munir’ oleh al-Zuhaili, atau ‘Safwat al-Tafasir’ oleh al-Sabuni dan yang sepertinya; atau ‘Tafsir ar-Rahman’ yang ringkas, atau ‘tafsir Nur al-Ihsan’ (Jawi) oleh Ust Haji Said Kedah; ‘Tafsir al-Azhar’, atau ‘tafsir Abdullah Yusuf Ali dalam bahasa Inggeris, atau terjemahan Melayunya (dengan anotasinya sekali), oleh penulis ini, terbitan DBP dalam lima jilid .Terjemahan Abdullah Yusuf Ali kuat dalam penafsiran yang memberi penekanan kepada aspek kerohanian.

 Mengamalkan wirid-wirid seperti yang diajarkan sebelah sini dalam ‘al-Aurad al-Qashshasiyyah’ (terbitan majlis Ugama islam negeri Sembilan), atau ‘al-Ma’thurat’ atau lain-lain wirid, termasuk ‘Hizib al-Nawawi’ dan yang sepertinya, serta doa-doa yang sesuai dengan keadaan-keadaannya seperti yang ada misalnya dalam ‘al-Adhkar al-Nawiyyah’ dan yang sepertinya

 Melakukan sembahyang malam seperti tahajjud, witir dan sembahyang hajat bila ada keperluan-keperluan

Sirah dan sejarah Islam

 Pengetahuan berkenaan dengan sirah supaya diketahui dan dimemengerti perjalanan hidup nabi s.a.w. berdasarkan kepada sirah; contoh ‘Fiqh al-Sirah’ oleh Dr Ramadan al-Buti.Boleh digunakan mana-mana buku sejarah yang terkenal.

Fiqhud-Da’wah:

 Pengetahuan berkenaan dengan dakwah berdasarkan kepada teks-teks oleh pak Natsir dengan ‘Fiqhud-Dakwah’nya, dan Dr ‘Abd al-Karim Zaidan dengan ‘Fiqh al-Da’wahnya dan lain-lainnya.
Bahasa:
 Sudah tentu diperlukan kemampuan membaca dalam Bahasa Arab untuk memahami teks-teks dan untuk komunikasi dengan mereka yang berbahasa Arab, dan Bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan mereka yang menggunakan bahasa Inggeris.

Berkomunikasi dengan cara yang baik:

 Kemampuan berkomunikasi yang baik diperlukan, samaada dari segi bahasa dengan penguasaan yang baik dan juga perangai dan gerak-geri yang halus dan beradab, serta penggunaan bahasa sebagai penimbulkan rahmat, bukan pembuka fitnah dan konflik dalam masyarakat atas nama dakwah.Yang asal rahmat, kalau tersilap langkah membawa azab dan laknat serta perpecahan bukan pencerahan dan kasih sayanag serta persaudaraan.Misalnya kelompok yang selalu suka membid’ahkan semua orang melainkan kelumpuknya sahaja.

Kemahiran berhujah:

 Kemahiran berhujah dengan hujah yang betul dan berkesan dengan bahasa yang baik dan menarik.Ini memerlukan latihan-latihan.Termasuk juga ke dalamnya latihan-latihan dalam berdakwah dan memberi penerangan.

Kemahiran membaca dan menggunakan internet:

 Diperlukan kemahiran membaca bahan-bahan yang diperlukan dan kemahiran membuat rujukan dengan cepat dan tepat, termasuk kemampuan menggunakan internet, apa lagi akses yang ‘broadband’nya.

 Termasuk pengetahuan tentang laman-laman web yang boleh dipertanggungjawabkan tentang akidah, fiqh, akhlak, kerohanian, tafsir, hadith dan seterusnya.

 Ringkasnya pembentukan peribadi sebagai da’I perlu dijayakan dengan melihat aspek pengetahuannya, keyakinannya, amalan kerohaniannya, akhlaknya, kemampuan komunikasinya, adab-adabnya dengan Tuhan dan makhlukNya, kemampuan mengetahui budaya sekelilingnya.

Adab-adab dalam amar ma’ruf dan nahi munkar:

 Secara amnya menggunakan cara hikmah, atau pengajaran yang baik, atau berjidal dengan cara yang baik.

 Hikmah dalam erti kata-kata yang membawa kepada pegangan, amalan, sikap yang benar yang ada dalam Qur’an atau sunnah, atau kata-kata hukama atau ahli kerohanian yang matang; atau kebenaran dari mana-mana punca yang membawa kepada kebenaran atau kebaikan.Hikmah adalah barang hilang orang beriman, di mana ia menemuinya ia berhak baginya.

 Kalau tidak berkesan atau tidak sesuai bil-hikmah, maka diamalkan nasihat yang bnaik dalam erti pengajaran dengan bahas lemah lembut, cara yang menarik, memberi kegemaran supaya dilakukan kebaikan dan menggerunkannya daripada melakukan kejahatan, dan memberansangkan orang yang berkenaan kepada kebaikan dan keunggulan, termasukl dengan menggunakan cerita-cerita, contoh-contoh dan bahasa yang senang difahami olehnya.

 Kalau itu tidak sesuai, orangnya degil, maka digunakan kaedah berbahas dengan apa yang sebaiknya: dengan bahasa yang lemah lembut, fasih dan menarik, membawa hujah-hujah yang tepat dan berkesan, dengan bahasa dan gaya gerak badan yang menimbulkan keyakinan kepada orang yang dihadapi yang memnyebabkan orang itu berfikir bahawa orang ini bukan hendak mendiamkan orang atau hendak menang dalam berbahas tetapi hendak mengajak kepada kebenaran; demikian seterusnya.Dan hendaklah dengan mengamalkan sifat sabar yang amat banyak dan jangan mudah marah dan membentak.Ini sewajarnya disertakan dengan doa sebagaimana Nabi Musa a.s.s bila hendak menghadapi Firuan yang degil ia berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan Nabi harun a.s.s. (Diperentahkan kepadanya (ertinya) :Berkatalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut moga-moga ia mendapat pengajaran dan takut kepada Tuhan)

Antara adab-adab itu ialah sebagaimana yang diajarkan oleh Imam al-Ghazali rd dalam ‘Kitab Ihya’nya:

 (1)Orang yang hendak melarang perbuatan dosa itu mesti ada syarat-syaratnya; ia mestilah bijaksana dan ada mempunyai kemampuan untuk melakukan yang demikian; orang tidak siuman, yang tidak ada iman, tanpa syarat yang dikehendaki tidak sesuai untuk melakukan larangan daripada orang melakukan kejahatan.(a)Maka hendaklah orang itu dewasa dan bijaksana; (b) orang beriman (c)mempunyai sifat adalah (bukan fasik)..Tuhan berfirman (ertinya):”Adakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik dan kamu melupai diri kamu sendiri?” Tuhan berfirman (ertinya) “Alangkah bencinya Tuhan bila kamu menyatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya.”

 Dalam hubungan dengan menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, Imam al-Ghazali rd menyatakan bahawa ada lima tahap dalam amalan yang demikian.Ia adalah: (1) mula-mulanya memberi nasihat yang baik (2) memberi pengajaran dengan kata-kata yang manis dan lembut serta m,enarik; (3) kalau tidak memadai, mengeluarkan kata-kata yang keras dan tindakan kasar (bila diperlukan); (4) menggunakan kekerasan (bagi pihak yang berkenaan terutama penguatkuasa-uem), (5) menyerang, memukul .Kecuali dalam tahap kelima seseorang tidak dikehendaki mendapat kebenaran daripada pihak Sultan.

 Dalam hubungan dengan dosa-dosa , Imam Ghazali menjelaskan ia ada tiga kategori. Pertamanya dosa besar yang dinayatakan oleh Qur’an dengan menyebut hukuman-hukumannya seperti mencuri dan berzina, maka mencegahnya adalah wajib.Kedua: dosa-dosa yang dilakukan terus menerus seperti meminum arak, memakai sutera (untuk lelaki), dan menggunakan bekas-bekas untuk makan minujm terdiri daripada emas dan perak.Ini melarangnya adalah wajib.Ketiga, dosa-dosa yang mungkin dilakukan pada masa mendatang.

 Beliau mengajarkan ada empat syarat bagi mengelakkan kederhakaan-kederhakaan ini. Pertamanya ia mesti bersifat kejahatan dalam pandangan Syariat dan ia haram hukumnya; keduanya ia hendaklah dicegah waktu berlakunya; kalau sudah selesai minum arak , maka yang sesuai untuknya ialah menasihatinya .Syarat ketiganya ialah ia mesti diketahui oleh orang yang mencegahnya sebagai perkara dosa tanpa memerlukan usul pereksa lagi.

 Kalau seseorang melakukan kemaksiatan selepas ia menutup pintu rumahnya , maka menyiasat tentangnya tidak diharuskan; suatu masa Saidina ‘Umar rd masuk ke dalam sebuah rumah secara senyap-senyap, dan bertemu dengan orang melakukan penderhakaan kepada Tuhan. Bila ditanya orang yang berkenaan itu berkata: Kalau saya melakukan dosa, itu satu dosa.Tetapi tuan telah melakukan tiga dosa.Bila ditanya tentang itu jawabnya: Tuhan berfirman (maksudnya): Jangan menyiasat mencari rahasia-rahasia antara satu sama lain, tetapi tuanhamba telah melakukannya; jangan masuk ke dalam rumah melalui belakangnya, tuanhamba melakukannya dengan memasukinya dengan menaiki dindingnya.Tuhan berfirman (maksudnya): Jangan memasuki rumah melainkan dengan izin pemiliknya, walhal tuanhamba tidak meminta izin dan tanpa memberi salam kepada mereka di dalamnya.Selepas memberi syarat supaya bertaubat Saidina ‘Umar rd melepaskan orang itu.Syarat keempatnya ialah kejahatan itu hendaklah diketgahui ia adalah kejahatan tanpa memerlukan kepada penyiasatan lagi.Kalau tidak tidak boleh mencegah yang demikian itu.Ini berkaitan dengan perbezaan-perbezaan pendapat dalam mazhab. Mungkin dalam satu mazhab sesuatu itu kejahatan, tetapi dalam mazhab lain ia tidak demikian.Ini mesti diberikan perhatian.

 Caranya orang perlu dihalang daripada melakukan dosa. Dosa yang hendak dihalang itu mestilah perkara yang patut dihalang pada sisi Syariat.Kalau seseorang dilihat sedang meminum arak, maka ia perlu disekat daripada melakukannya, dan ini wajib.Kalau seseorang dilihat sedang merosakkan tanam-tanaman orang lain maka ia mesti dihalang daripada melakukan demikian, kerana dua sebab: pertama untuk menunaikan tugas kepada Tuhan, keduanya tugas dalam hubungan dengan orang yang sedang dianiaya.

Mencegah berlakunya dosa

 Dalam hubungan dengan mencega berlakunya kedosaan ada beberapa tahap padanya.Pertama: mesti diketahui keadaan orang yang berdosa itu; kedua memberitahu kepadanya bahaya dosa itu kepadanya; ketiga menghalangnya daripada melakukan perbuatan dosa itu; tahap keempat memberi nasihat kepadanya serta pengajaran kepadanya; kelima menggunakan bahasa keras memarahinya; keenam menggunakan kuasa (kalau ada kuasa), ketujuh mengancam hendak memukulmnya , kelapan memang memukulnya, kesembilan menggunakan senjata terhadapnya kesepuluh menggunakan askar (dan polis) [ini bagi pihak penguasa-uem].

 Tahap pertama: Mencari-cari rahasia orang berdosa adalah terlarang.Maka dilarang seseorang mencari-cari rahasia tentang apa yang berlaku dalam rumah.Kalau ada orang yang dipercayai memberitahu kepada seseorang ada orang tertentu sedang hendak melakukan perkara dosa, maka bertanggungjawablah orang itu berusaha henfdak mengetahui hal keadaan pendosa itu.Dan ia perlu menyiasat tentangnya.

 Tahap kedua: ia hendaklah memberitahu kepada pendosa itu bahawa ia sedang akan melakukan perbuatan dosa itu.Ramai orang melakukan dosa kerana jahil; kalau mereka diberikan amaran mereka mungkin tidak melakukan dosa itu.Kalaulah misalnya seorang buta huruf melakukan sembahyang tetapi tidak melakukan sujud atau ruku’ dengan betul, astau ia melakukan sembahyang dalam pakaian yang bernajis, kalaulah ia mempunyai pengetahuan ia mungkin tidak melakukan demikian.Maka ia perlu diberitahu.

 Tahap ketiga: memberitahu kepada pendosa melalui khutbah atau ceramah, melalui cara nasihat yang baik, menerangkan kerwajipan bertaqwa kepada Allah. Kalaulah seseorang itu melakukan dosa selepas mengatahui ia dosa, maka ia perlu diberi nasihat dan pengajaran supaya ia bertaqwa dan takut kepada Tuhan.Ia perlu diberitahu tentang hadith-hadith nabi s.a.w. yang menyebut hukuman-hukuman akibat dosa-dosa yang sedemikian; Muslimin adalah seperti diri yang satu, dan sifat-sifat yang membinasakan mesti dihilangkan daripada jiwa manusia. Dan orang yang memberi nasihat itu hendaklah ia memastikan [untuk menjaga adab dengan Tuhan] bahawa ia tidak ada sifat jahat itu pada jiwanya sendiri.

 Tahap keempat ialah menggunakan bahasa kasar memarahinya ; kalaulah menggunakan bahasa lembut memadai maka jangan digunakan bahasa yang kasar dan keras.Ini kata Imam Ghazali rd seperti kata-kata nabi Ibrahim a.s.s ‘Binasalah kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah” dan seperti kata-kata “Wahai orang jahil, Tidakkah anda takut kepada Tuhan wahai pendosa” seperti yang digambarkan oleh nabi s.a.w. “Orang bijaksana itu ialah orang yang merendah dirinya [dengan Tuhan] dan beramal untuk [kebaikan] selepas daripada mati dan orang jahil bodoh itu ialah orang yang mengikut hawa nafsunya dan mengharapkan keampunan Tuhan”.Jangan menggunakan kata-kata kasar melainkan sangat diperlukan.Kalau kesan b aik tidak kelihatan padanya berpalinglah daripadanya dengan menunjukkan rasa marah.

 Tahap kelima mengubah perkara jahat itu dengan tangan, seperti mencurah arak daripada botolnya, membuang pakaian sutera daripada badannya, mengeluarkan orang yang menduduki tanah secara tidak halal.Ini dilakukan selepas kaedah yang tiga sebelumnya tidak berhasil. Pastikan menjaga batasan-batasan yang perlu dijaga, dan jangan melewati batasan.

 Tahap keenam memberi amaran dan ancaman.Kalaulah tahap-tahap sebelumnya gagal, maka kaedah ini perlu digunakan; misalnya anda boleh berkata kepada pemabuk itu: ‘Buangkan arak itu, kalau tidak saya akan bertindak memukul kepala anda dan leher anda dan memalukan anda’.Tahap ketujuh ialah menyerang orang itu dengan menggunakan tangan atau tongkat kalau cara yang terdahulu tidak berkesan. Tahap kelapan berlawan dengan orang itu dengan pengikut-pengikut yang ada senjata [kalau sekarang polis –uem]. Senjata mungkin perlu digunakan untuk mengelak daripada kejahatan kerana mungkin orang yang melakukan kesalahan itu bersedia dengan orang-orangnya untuk berlawan.

 Syarat-syarat untuk menghalang orang melakukan kejahatan. Orang yang hendak menghalang perbuatan yang salah itu hendak mempunyai beberapa syaratnya.(1)Ia mengetahui bahawa perbuatan itu salah; (2) ia bertaqwa dan (3) akhlaknya bagus.

 Tentang pengetahuan hendaklah ia mengetahui tempat, batasan dan perintah [agama] menyekat kejahatan supaya perbuatannya berada dalam aturan-aturan Syara’.Kalau ia tidak mempunyai pengetahuan itu , ia tidak boleh membezakan antara apa yang betul dan apa yang salah.Kemudian sifat bertaqwa perlu ada padanya supaya bila ia bertindak menyekat kejahatan janganlah ia melakukannya untuk kepentingan diri tetapi kerana Allah.Orang yang sedemikian mesti mempunyai sifat-sifat akhlak yang mulia, baik hati, dan rasa kemanusiaan; bila kemarahan timbul, akhlak yang baiklah yang mampu mengawalnya.Sebab itulah nabi s.a.w. bersabda (maksudnya):”Orang yang tidak sabar dalam menyuruh kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran serta tidak ada pengetahuan tentang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran jangan ia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran”.Dengan itu pengetahuan, kesabaran, sifat mengasihani mesti ada pada orang yang bertugas demikian. (4)Tidak ada rasa tamak haloba kepada harta dunia. Orang yang hendak memberi nasihat kepada manusia ramai dalam dunia jangan ada sifat tamak haloba kepada kemewahan dunia , dan ia hendaklah berperibadi teguh; orang yang banyak bergantung kepada manusia dan lemah pergantungannya kepada Tuhan dan keyakinan kepada akhirat sukar untuk mencegah kemaksiatan; bagaimanapun semua orang mesti berusaha mengikut kemampuannya masing-masing.

 Berhubungan dengan cara dan bahasa yang baik dan tidak garang, boleh diingatkan kisah bagaimana ada orang dating memberi nasihat kepada khalifah al-Ma’mun tetapi ia menggunakan kata-kata kasar kepadanya.Maka Ma’mun berkata kepadanya : ‘Tuan, hendaklah tuan menjaga diri sedikit, kerana ada orang yang lebih baik daripada anda yang dihantar oleh Tuhan kepada orang yang lebih jahat daripada saya, dengan suruhan supaya ia menasihati mereka dengan kata-kata lemah lembut [bukan kasar]. Tuhan berfirman [maksudnya] :”Pergilah [kamu wahai nabi Musa dan Nabi harun][ kepada Firuan] dan katakanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia mendapat pengajaran dan takut kepada Tuhan”. Dengan itu orang yang nbercakap kasar itu terdiam, dan berubah sikapnya.

 Ada kisah lain dalam hadith bagaimana seorang hamba datang kepada nabi s.a.w. meminta izin kepada baginda hendak melakukan zina.Lalu para sahabatpun heboh dan berteriak.Nabi s.a.w. berkata:Bawa beliau itu kepada saya; bila orang itu duduk hampir dengan baginda, baginda berkata: Adakah anda suka kalau orang berzina dengan emak anda? Katanya: Tidak.Nabi s.a.w. berkata: Dengan itu tidak ada orang suka orang berzina dengan ibunya.Demikianlah kemudiannya baginda bertanya sama ada ia suka orang berzina dengan anak perempuannya, saudara perempuannya, anak saudara perempuannya, emak saudaranya, tiap-tiap kali ia menjawab tidak.Kemudian nabi s.a.w. menyentuh dadanya dengan tangan baginda dan berdoa:” Wahai Tuhan, bersihkanlah hatinya, ampunkanlah dosa-dosanya dan bersihkanlah kemaluannya”.Semenjak masa itu tidak ada lagi perbuatan yang lebih keji kepada orang itu daripada perbuatan zina.

 Dalam kitab ‘Ihya’nya Imam al-Ghazali menyebut beberapa perbuatan yang terlarang, yang kalau kita perhatikan masih ada pada zaman kita ini, walaupun zaman yang membezakan kita dengan beliau sudahpun selama hampir-hampir sembilan ratus tahun.Antaranya beliau menyebutkan : kalau dalam masjid orang tidak menyempurnakan ruku’ dan sujud dalam sembahyang dengan baik [bahkan kalau sekarang sangat ramai orang tidak melakukan sembahyang], membaca Qur’an dengan lagu-lagu yang berlebihan [sekarangpun ini berlaku, dan dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum bacaan yang betul], memanjang-manjangkan adhin berlebihan sampai melanggar aturan menyebut secara betul kerana meraikan lagu, imam memakai jubah yang kebanyakan bahannya daripada sutera [sekarang ini tidak ada], banyak memasukkan cerita-cerita berlebihan dalam khutbah KJumu’at, dan berjual beli pada masa sembahyang Jumuat [kalau sekarang ini masih berlaku, dan kalau yang tidak datang sembahyang duduk di rumah ia menonton tv].

 Dalam pasar pula: para penjual berbohong kepada pembeli [sekarang berlaku lagi, dan ada yang berlaku secara canggih dengan iklan-iklan yang menarik tetapi berlebihan dan bohong], menyembunyikan kecacatan-kecacatan barangan [ini berlaku lagi], menambah-nambah atau mengurangkan timbangan atau sukatan [sekarang masih berlaku, dengan itu diperlukan pengawasan daripada kementeriaan bahagian kepenggunaan], menjual barang-barang terlarang daripada emas dan perak [seperti pinggang mangkuk, dan alat-alat lain seperti pena dan sebagainya], pakaian sutera kepada lelaki , demikian seterusnya.[‘Sekarang boleh ditambah CD-CD lucah, filem-filem yang lucah dan yang sepertinya, termasuk majalah-majalah, selain daripada apa yang ada melalui internet yang diakseskan di rumahj-rumah dan juga di pejabat-pejabat].

 Setengah daripada perkara-perkara kederhakaan di tepi-tepi jalan ialah membuat bangunan atau apa-apa yang di tengah-tengah jalan menghalang lalu-lalang, menghalang lalu lalang dengan membina beranda rumah, menambat haiwan peliharaan di tengah jalan lalu menyekat lalu-lalang, menyembelih binatang di tem,pat-tempat lalu-lalang, melempar sampah di tempat-tempat yang bukan untuknya, membiarkan air [kotor] dari bangunan jatuh ke atas jalan atau dengan menyambungkan paip air [yang menyebabkan berlaku yang sedemikian].[Ini banyak masih berlaku sekarang dan Imam Ghazali rd menyebutnya sebagai perkara-perkara yang mesti dilarang. Boleh ditambah bila didapati membahaya: membakar secara terbuka, seperti membakar hutan atau sampah, membakar apa-apa yang mengelujarkan gas beracun, membuang sampah yang memnyebabkan sungai menjadi rosak dan membahyayakan, menorah bukit-bukit yang kemudiannya mendatangkan akibat terinjak kedudukan tanah, atau memnyebabkan ia menurun daripada parasnya yang sebenar, yang mengakibatkan bangunan runtuh atau termasuk ke dalam tanah, demikian seterusnya].

 Yang berlaku dalam majlis-majlis khenduri perkahwinan dan yang seperti itu: adanya kusyen-kusyen daripada sutera, adanya cawan dan bekas-bekas daripada emas, bunyi-bunyian yang terlarang dengan alat-alat yang terlarang [kecuali yang boleh dimaafkan kerana alat-alatnya tidak khusus untuk kemaksiatan dan kata-katanya tidak menjurus kepada kederhakaan dan seterusnya, menyediakan makanan dan minuman yang tidak halal], menyebabkan orang ketawa hilai dengan cerita-cerita palsu yang direka-reka, berbelanja secara berlebihan untuk makanan [dan boleh ditambah untuk perhiasan, yang dilakukan bukan kerana benar-benar keerluan atau keselesaan tetapi untuk menunjuk-nunjuk – ‘conspicuous consumerism]

 Berhubung dengan berbelanja: membuat bangunan yang tidak ada kepentingan dan faedah sebenarnya, hanya untuk bersuka-suka semata-mata atau untuk menunjuk-nunjuk [‘conspicuous consumerism’] dan itu memusnahkan harta benda.Kalau seseorang ada hanya seratus dinar dan itu diperlukan untuk nafkah keluarganya lalu ia menggunakan itu untuk majlis kahwin untuk menjaga namanya, maka itu menyakahgunakan harta, dan wajib orang itu dihalang daripada melakukan yang demikian.[Ini berlaku sekarang].Maka wajib perbuatan membelanjakan harta dalam perkara yang tidak penting itu dihalang.

 Dalam hubungan dengan pembesar-pembesar dan para pemimpin: hanya digunakan dua cara yang mula-mula, bukannya kata-kata kasar atau layanan keras.Mereka mesti dinasehati dengan kata-kata yang lemah lembut dengan penuh kesedaran, pengetahuan dan hikmah supaya mereka menyedari perbuatan-perbuatan mereka yang tersilap itu.Kalau digunakan cara lain termasuk kekasaran terhadap mereka, kata Imam Ghazali, itu tidak halal, kerana menimbulkan fitnah dan huruhara serta menggangu keamanan masyarakat. [Ini bukan ‘double standard’ dan sifat pengecut seperti yang disangka oleh setengah pihak tetapi ini termasuk siasah dalam dakwah].Kata Imam Ghazali rd kalau kita mengambil risiko peribadi dan perseorangan yang kemudian akan menimbulkan kesukaran atas orang lain itu terlarang.

 Perkara-perkara yang perlu dijaga dalam membina peribadi ialah: keimanan dan ketaqwaan yang perlu diawasi dengan membaca Qur’an, Sunnah, melakukan kewajipan-kewajipan seperti sembahyang dan lainnya; mengamalkan wirid lepas sembahyang dan doa-doa yang ma’thur untuk keadaan-keadaan yang berkenaan; mengamalkan sembahyang malam dan sembahyang-sembahyang sunat lain seperti sembahyang duha dan juga melakukan sembahyang hajat bila ada keperluan. Hendaklah beristiqamah dalam melakukan amalan-amalan seperti zikir harian.

 Selain daripada itu hendaklah dibaca riwayat-riwayat hidup mereka yang utama dalam sejarah Islam, selain daripada membaca hal-hal mereka dalam Qur’an dan Sunnnah.Termasuk ke dalam kategori ini ialah memcara kisah-kisan para sahabat seperti misalnya apa yang ada dalam kitab ‘Hayat al-Sahabah’ oleh Maulana Yusuf al-Kandihlawi dan buku-buku yang sedemikian.Elok diingatkan peribadi-peribadi unggul untuk memberi peransang pada diri membina peribadi unggul (“towering personality”) yang dikehendaki itu.
 Membaca buku-buku yang berguna dalam bidang agama, selain daripada bidang profesi diri sendiri.Termasuk ke dalam kategori ini ialah menggunakan internet dan e-mail untuk perkara-perkara dakwah dan pengembangan pengetahuan yang berguna serta peningkiatan kemahiran diri sendiri.

 Kemahiran mengamalkan seni perunbahan diri yang berkesan, terdiri daripada beberapa tahap:

 Memaksa diri melakukan kenbaikan dan menimnggalkan yang sebaliknya

 Memerhati diri dalam tindakan

 Menghisab diri dalam tindakan

 Menghukum diri bila cuai atau tidak sempurna dalam menjalankan tugas, jangan nanti orang lain menghukum kita

 Menambahkan azam dan usaha untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan

 Mencela diri sendiri kerana kurang sempurna dalam menjalankan tugas.(Jangan manjalkan diri dan mengikut keinginan)
 Mengulang pusingan yang berkenaan dari awal sampai akhir

 Menggunakan diari untuk perubahan diri.

Kaedah di atas perlu digunakan dalam hubungan dengan semua usaha memperbaikkan diri dalam semua bidang: mencari pengetahuan, membentyuk sifat-sifat mulia dari segi akhlak, carfa berkerja, cara bergaul, cara beribadat dan cara berfikir dan seterusnya.

Pembentukan peribadi unggul sedemikian pentingnya sehingga terkenal kata-kata dalam bahasa Arab yang bermaksud “Bahasa melalui amal perbuatan lebih fasih daripada bahasa melalui percakapan lidah”.
Wallahu a’lam.

Nota tambahan:

-Siasah dalam beberapa erti pada Imam al-Ghazali dalam ‘Ihya’:

-siasah anbiya’
-siasah para khulafa’ dan sultan , juga umara’
-siasah para ulama’
-siasah para wu’’az (jujru nasihat) [juga para fuqaha’ kata pensyarah Ihya’ ]
Nampaknya siasah para ulama dan wu’’az termasuk ke dalam kategori siasah para pendakwah

-berkenaan dengan tugas-tugas:

-menjaga agama daripada pegangan-pegangan yang salah
-menjayakan aturan-aturan Syara’ supaya terdiri dengan jayanya
-menjayakan hidup rohaninya
-menjayakan hidup moralnya
-membangunkan program peradabannya

-melalui penulisan
-melalui usaha-usaha membina institusi-institusi
-melalui hubungan antarabangsa dan kerja-kerja kebajikan peringkat kebangsaan dan antgarabangsa;
-melalui ceramah-ceramah, nasihat dan doa
-melalui pengembangan kesedaran tentang pemikiran arusperdana Islam dan hakikatnya sebagai akidah, epistemologi dan kerangka peradaban (seminar-aeminar di Bandung, Surubaya, Jakarta, Bukitgtinggi dan Padang serta Putrajaya yang mengemangkan kesedaran ini, yang diterima secara positif oleh golongan cendekiawan dan ulama adalah berita baik, al-hamdulillah).

-berkenaan dengan contoh para pendakwah sebelah sini:

-abad ke 20 : Haji Agoes Salim, Hamka, Mohd Natsir, Syaikh Ahmad al-Fatani, Tok Kenali, Sultan Zain al-Abidin Trengganu, Haji Abdullah Fahim,Tahir Jalaluddin dan lainnya

-sebelumnya Syaikh Daud al-Fatani, Syaikh Zain al-Abidin al-Fatani
Syaikh Arsyad al-Banjari, Syaikh ‘Abd al-Samad al-Falimbani, Syaikh Yusuf al-Makasari (meninggal di Afrika Selatan)
-pembinaan Muhammadiyyah
-pembinaan Nahdatul Ulama dan lainnya.
-Usaha-usaha dakwah yang berlaku di Malaysia oleh ABIM dan lain-lainnya yang ada kesan-kesan positifnya; mana-mana kelemahan sama ada dari segi amalan atau kefahaman yang tidak bertepatan dengan tuntutan Quran, Sunnah, ijma’ dan kias – sebagaimana yang ada dalam fahaman arusperdana Islam – mereka yang muktabar, kalau ada, perlu ditangani dengan berkesan dan bijaksana.Wallahu a’lam.

Seminar Terkini Dengan Kertas Kerangka Akidah Tauhid Ahlissunnah Di Surabaya 29 Dis 2008

Disember 31, 2008

Ini kertas saya yang terkini yang dibentangklan di Surubaya itu:
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

KERANGKA AKIDAH TAUHID DALAM AHLISSUNNAH
WAL-JAMA’AH

OLEH:

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

Insya’ Allah nota ringkas dan sederhana ini akan menumpukan perhatian kepada kerangka akidah tauhid sebagaimana yang dihuraikan dalam Ahlissunnah wal-jamaah dengan tumpuan kepada huraian tentang mentauhidkan Allah semata-mata. Ini akan dilakukan dengan memberi perhatian kepada ayat-ayat Quran dan juga hadith-hadith nabi salla’llahu ‘alaihi wa sallam berkenaan dengan tajuk yang paling pokok dan penting ini. Ia juga akan memberi perhatian kepada huraian para ulama ahli tauhid yang paling utama dalam Ahlissunnah serta dengan sebutan tentang sedikit sebanyak perbezaan pendapat dalam perkara ini.Keutamaan akan diberikan kepada huraian para imam seperti al-Shafi’i, al-Asy’ari, al-Tahawi, Imam Abu Hanifah, al-Baqillani, al-Baghdadi,Al-Ghazali, al-Nasafi, demikian seterusnya.Bagaimanapun dalam nota ini yang dibentangkan sebagai mewakili persoalan yang timbul ialah wacana-wacana akidah tauhid Imam Syafi’I rd, Imam al-Ash’ari rd, al-Baghdadi rh, dan al-Ghazali rd oleh yang noleh dikirakan sebagai memadai untuk perbincangan awal ini.Dalil-dalil yang digunakan akan mencakupi dalil-dalil naqli seperti Quran dan hadith serta juga dalil-dalil akli yang boleh membantu dalam huraian berkenaan ini.

Kerangka huraian ilmu tauhid arus perdana Sunni dalam mengesakan Allah ini perlu diberi penegasan kembali oleh kerana berlakunya kekeliruan berkenaan dengan tajuk ini terutama masa akhir-akhir ini dengan berlakunya perkembangan pemikiran ‘a la’ Mu’tazilah, Khawarij dan kezindikan tentang soal yang maha penting ini.

Ayat-Ayat Qur’an berkenaan dengan tauhid ini antaranya ialah seperti berikut:

Ayat yang bermaksud:’Ketahuilah bahawa tiada tuhan (yang wajib disembah) melainkan Allah (Surah Muhammad:19)
Ayat yang bermaksud :’Katakanlah Ia Allah Yang Maha Asa, Alllah Yang Kekal Tempat Tumpuan Permintaan dan Keperluan Sekelian makhluk, Ia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan; tidak ada suatupun yang sepertiNya’ (al-Ikhlas ayat 1-4).

Ayat yang bermaksud :’Ia Allah, Ia Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, Ia tidak disentuh oleh mengantuk dan tidak disentuh oleh tidur; milikNyalah apa yang ada di langit dan bumi; siapakah yang memberi syafaat di sisiNya melainkan dengan izinNya? Ia mengetahui apa yang berlaku di hadapan mereka dan yang berlaku di belakang mereka; mereka tidak boleh meliputi sesuatupun daripada ilmuNya melainkan dengan kehendakNya, KursiNya meliputi semua langit dan bumi; dan Ia tidak lalai daripada menjaga kedua-duanya’ .

Ayat yang bermaksud: ‘Dia Allah tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang zahir, Ia Yang Maha Melimpah-Limpah RahmatNya lagi Maha Mengasihani,
Ia Allah Yang tiada Tuhan melainkan Dia, Raja Yang Maha Suci, YangMaha Memberi Sejahtera, Yang Maha Memberi Keamanan, lagi Yang Maha Menjaga, serta Maha berkuasa, Maha Melaksana KehendakNya tanpa bantahan, lagi Maha Besar dan Membesarkan Dirinya (dengan secara hak),

Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan denganNya,
Dia Allah Tuhan Maha Bencipta, Maha Mula Menjadikan segala sesuatu, Maha Pemberi Rupa Bentuk (Sekelian makhluk), milikNyalah sekelian nama-nama Yang Maha Indah lagi Maha Sempurna,
Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langi dan dibumi, dan Ia Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. .

Dan banyak lagi ayat-ayatnya berkenaan dengan Allah Tuhan sekelian alam.

Dalam hadith-hadith nabi salla’llahu ’laihi wa sallam disebutkasn Nama-NamaNya Yang Indah lagi Sempurna itu seperti berikut:

روى عن محمد بن عبدالله فى صحيح البخارى و صحيح مسلم:”أن لله تسعة وتسعين اسما, مئة الا واحدا , من أحصاها دخل الجنة”

Diriwayatkan dari Muhammad bin ‘Abdullah dalam ‘Sahih al-Bukhari’ dan ‘Sahih Muslim’ bahawa: ‘Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus melainkan satu, sesiapa yang membilangnya akan masuk syurga’

Senarai nama-nama itu sebagaimana yang terdapat pada hadith Tirmidhi ialah seperti berikut:
1. الله
2. الرحمن
3. الرحيم
4. الملك
5. القدوس
6. السلام
7. المؤمن
8. المهيمن
9. العزيز
10. الجبار
11. المتكبر
12. الخالق
13. البارئ
14. المصور
15. الغفار
16. القهار
17. الوهاب
18. الرزاق
19. الفتاح
20. العليم
21. القابض
22. الباسط
23. الخافض
24. الرافع
25. المعز
26. المذل
27. السميع
28. البصير
29. الحكم
30. العدل
31. اللطيف
32. الخبير
33. الحليم
34. العظيم
35. الغفور
36. الشكور
37. العلي
38. الكبير
39. الحفيظ
40. المقيت
41. الحسيب
42. الجليل
43. الكريم
44. الرقيب
45. المجيب
46. الواسع
47. الحكيم
48. الودود
49. المجيد
50. الباعث
51. الشهيد
52. الحق
53. الوكيل
54. القوي
55. المتين
56. الولي
57. الحميد
58. المحصي
59. المبدىء
60. المعيد
61. المحيي
62. المميت
63. الحي
64. القيوم
65. الواجد
66. الماجد
67. الواحد
68. الصمد
69. القادر
70. المقتدر
71. المقدم
72. المؤخر
73. الأول
74. الآخر
75. الظاهر
76. الباطن
77. الوالي
78. المتعالِ
79. البر
80. التواب
81. المنتقم
82. العفو
83. الرؤوف
84. مالك الملك
85. ذو الجلال والإكرام
86. المقسط
87. الجامع
88. الغني
89. المغني
90. المانع
91. الضار
92. النافع
93. النور
94. الهادي
95. البديع
96. الباقي
97. الوارث
98. الرشيد
99. الصبور
Tentang takrif ilmu tauhid sebagaimana yang difahami di kalangan ulama Ahlissunnah itu : sebagaimana yang diterangkan oleh al-Imam al-Hafiz al-‘Asqallani dalam Fath al-Bari (13/344) ialah : ‘Adapun golongan Ahlissunnah mereka menafsirkan tauhid sebagai menafikan tasybih (menyerupakan Tuhan dengan makhluk) dan ta’til (yakni membatalkan sifat-sifat Tuhan dan mengisbatkan zat sahaja) , dari itu al-Junaid mengesahkan penerangan Abul-Qasim al-Qushairi ‘al-tauhid ialah menunggalkan Yang Kadim daripada yang baharu’ dan kata Abul-Qasim al-Tamimi dalam kitabnya ‘al-Hujjah’ :tauhid ialah nama terbitan daripada ‘wahhada, yuwahhidu’ dan erti ‘aku mentauhidkan Allah’ ialah : aku beriktikad ia tersendiri tunggal dengan ZatNya dan Sifat-SifatNya, tidak ada yang sama sepertiNya dan yang menyerupaiNya, dan dikatakan :’aku mentauhidkan Allah’ ialah: aku mengetahui bahawa Ia Esa’, dan dikatakan bahawa aku mentiadakan bagiNya ‘bagaimanaNya’, ‘berapa kuantitiNya’, (kaifiyyah wal-kammiyyah), dan Ia Esa, dalam zatNya, tidak ada pembahagian bagiNya, dan dalam SifatNya tidak ada yang sepertiNya, dan dalam ketuhananNya milikNya, dan tadbirNya tidak ada sekutu bagiNya, tidak ada Tuhan selainNya, tidak ada pencipta selainNya, kata ibn Battal : aku siapkan huraian bab bahawa Allah bukan jisim kerana jisim tersusun daripada benda-benda yang tersusun [zatnya]’ .

Dalam memberi huraian tentang Tauhid dalam Ahlissunnah wal-Jamaah Imam al-Syafi’i rd melakukannya dalam tulisan ringkasnya yang sangat nyata:ini menunjukkan akidahnya tentang tauhid dalam kerangka Ahlissunnah wal-Jamaah sebagaimana yang dipaparkan dalam kitabnya‘al-Fiqh al-Akbar’

Kandungan ‘al-Fiqhu’l-Akbar’ Imam Syafi‘i adalah seperti berikut.

بسم الله الرحمن الرحيم

Muka 10
Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala puji-pujian itu tertentu bagi Allah Tuhan sekelian alam, dan solawat dan salam dariNya untuk penghulu kita Muhammad dan ahli keluarganya.

Kata al-sayyid al-Imam Abu ‘Abdi’Llah Muhammad bin Idris al-Syafi‘i radiya’Llahu ‘anhu.

1.Ini tulisan (kitab) yang kami sebutkan di dalamnya zahir beberapa masalah berkenaan dengan usul al-din yang wajib dan tidak boleh tidak diketahui oleh mukallaf berpegang kepadanya, dan kami namakannya ‘al-Fiqhul-Akbar’ .Dan kami bentangkannya tidak secara lanjut kerana hendak menghampirkan pemahamannya kepada pelajar permulaan .Dan Allah yang memberi taufiq.

2.Ketahuilah bahawa –Allah membahagiakan anda- sesungguhnya tiap-tiap orang mukallaf diwajibkan mengenal Allah taala (ma’rifah Allah taala) dan erti ma’rifah itu ialah mengetahui yang dimaklumi itu mengikut apa yang sebenarnya (ma‘rifatul-ma’lum ‘ala ma huwa ‘alaihi) dengan secara tidak tersembunyi atasnya sesuatu daripada sifat-sifat perkara yang dimaklumi itu; [itu erti ma’rifat].Adapun erti berat sangka atau zann dan taqlid [mengikut tanpa mengetahui dalilnya] itu ialah tidak menghasilkan ilmu dan ma’rifat, kerana erti zan atau berat sangka ialah membolehkan dua perkara [sama ada ya atau tidak] (tajwiz al-amrain), dan makna taqlid pula ialah menerima pendapat orang yang tidak diketahui [akan dalilnya] apa yang dikatakannya dan dari mana katanya itu [apa dalilnya itu].yang demikian itu tidak menjadi ilmu, dalilnya ialah firman Allah taala [ertinya] ’Ketahuilah bahawa tiada tuhan melainkan Allah’ ; maka itu perintah ma’rifat , bukan perintah berat sangkat [semata] dan [dan bukan pula perentah menyuruh kepada] taqlid.

3.(Fasal). Ketahuilah bahawa ilmu para makhluk itu ada dua bahagian, ilmu yang bersifat daruri, yang semestinya tidak boleh tidak, dan ilmu yang diusahakan (daruri wa muktasab). Maka erti ilmu daruri itu ialah tiap-tiap pengetahuan berkenaan dengan wujudnya dengan kudrat, tanpa [usaha dari] orang alim, itu adalah ilmu yang berlaku melalui pancaindera yang lima, berkenaan dengan perkara-perkara darurat tanpa pilihan [seperti kita tahu tentang panas, sejuk, tentang kita ini ada] dengan tidak ada ikhtiar usaha ; dan erti ilmu yang diusahakan itu (al-muktasab) ialah tiap-tiap ilmu yang berkenaan dengan wujudnya itu dengan kudrat usaha orang alim itu, dan itu seperti ilmu hasil daripada tilikan fikiran dan pemandangan [akal] (‘an al-nazar wa al-ru’yah).

4.(Fasal).Ketahuilah bahawa taklif itu ialah perkara yang kalau dilanggar membawa akibat hukuman [dari Tuhan] , maka termasuk ke dalam kategori ini semua jenis amalan orang-orang mukallaf ; dan itu ada lima kategori; yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, dan yang harus.Makna yang wajib dan fardhu itu satu sahaja , iaitu apa yang menyebabkan

Muka 11

orang yang tidak menuntutnya terkena azab ; dan erti perkara yang diharamkan itu ialah perkara yang mendatangkan hukuman bila dibuat ; erti yang sunat dan mustahab dan nafilah dan tatawwu’ (sukarela) itu ialah pada hakikatnya satu sahaja, iaitu diberikan pahala bila dilakukan, dan tidak dihukum seksa bila ditinggalkan.Erti yang makruh itu ialah perkara yang diberi pahala bila ditinggalkan dan tidak diseksa bila dibuat.Erti yang harus itu ialah sama sahaja dibuat atau ditinggal oleh mukallaf .

5.Maka hendaklah orang yang mukallaf itu beri’tikad dalam tiap-tiap satu daripada hukum yang lima kategori ini nisbah ia diwajib mana yang wajib, haram mana yang dilarang, mengikut apa yang dituntut oleh Syariat ; demikianlah sehingga ke akhirnya pembahagian yang lima itu. Kalau ia beri’tikad yang menyalahi yang demikian, maka ia terkena seksa.

5.(Fasal). Ketahuilah bahawa ma‘rifat terhadap Allah taala ia wajib atas hambaNya bila ada padanya tiga syarat.Pertamanya ada akal, berilmu dan berkuasa yang dengan adanya itu semua maka sah hukum ditujukan kepadanya, maka dihukumkan , dengan ia berakal itu, bila didapati berserta dengan tahunya itu, kadar yang boleh membezakan dengannya antara yang harus dan yang mustahil; maka boleh diambil daripadanya penyaksian sebagai saksi atas yang ghaib. Keduanya baligh,cukup umur, iaitu dikira dengan umurnya, iaitu bila ia mencapai umur lima belas tahun (qamariyyah) atau melalui ia bermimpi (keluar mani dalam masa tidur kerana mimpi bersetubuh) kalau lelaki, dan demikian juga anak perempuan, atau dengan ia mengalami haidh. Ketiganya, ada pendengaran, iaitu dikembalikan hukum wajib dari Allah terhadapnya bahawa ia wajib mempunyai ma‘rifat terhadapNya; bila tidak ada syarat-syarat ini, maka tidak wajib sesuatu apapun atasnya, berdasarkan firman Allah [yang bermaksud]:”Dan Kami tidak mengenakan azab [ke atas para hamba Kami] sehinggalah Kami mengutuskan kepada mereka rasul”. [Juga hukum demikian ] berdasarkan hadith masyhur dari Rasulullah salla’Llahu ‘alaihi wa sallam [ertinya]:”Qalam terangkat [yakni hamba tidak dikenakan azab atau hukuman Tuhan] daripada tiga orang : dari kanak-kanak kecil, sehingga ia baligh, orang gila sehingga ia sedar daripada gilanya, orang yang tidur sehingga ia jaga”.

6.(Fasal). Ketahuilah bahawa perkara yang awal sekali yang wajib atas orang mukallaf itu ialah tilikan akal berfikir (al-nazar) dan mengambil dalil yang membawa kepada mengenal Allah (al-istidlal ila ma‘rifati’Llah) taala, dan erti tilikan akal itu ialah fikir pada kalbu dan mengamat-amati (fikr al-qalb wa al-ta’ammul)

Muka 12

tentang perkara yang ditilik itu untuk mengenalinya dalam ilmu (talaban li ma‘rifatihi) , dan dengan amalan itu maka dicapai pengenalan terhadap apa yang tidak dikesani pancaindera (lit. yang ghaib daripada pancaindera).

7.Dan perkara yang darurat atau yang mesti wajib dalam usul al-din berdasarkan kepada firman Allah azza wa jalla [bermaksud] :”Dan tiliklah kepada buahnya bila pokok itu berbuah” dan firmannya [yang bermaksud]: “Maka ambil pelajaranlah wahai orang yang mempunyai pandangan akal yang tajam (ulil-absar)” dan firmanNya [yang bermaksud] :”Katakanlah: Perhatikanlah (tilikkanlah dengan akal) apa yang ada di langit dan di bumi” . Maka kami telah katakan bahawa perkara wajib yang awal-awal sekali ialah menilik dengan akal (al-nazar) kerana kebanyakan ibadat berkait dengan niat dan niat itu adalah kasad melakukan ibadat kepada Tuhan yang disembah yang khusus, dan kasad pula dari segi ini tidak mungkin melainkan selepas daripada mengenali Tuhan yang disembah itu, dan tidak sampai kepada mengenaliNya melainkan dengan tilik akal dan mengambil dalil .Maka sebab itulah kami katakan bahawa perkara yang wajib yang awal-awal sekali ialah [perkara tilik dengan akal dan mengambil dalil] yang demikian itu.

8.Dan ketahuilah bahawa alam adalah nama bagi semua perkara selain daripada Allah terdiri daripada ArasyNya, KursiNya, langitNya, bumiNya, hayawannya, benda pejalnya, yang berkata-kata, yang diam, yang dijadikan, yang ada selepas daripada tidak ada.

9.Dan dalil tentangnya ialah bahawa telah sabitlah yang alam ini berubah-ubah daripada satu sifat kepada satu sifat yang lain, daripada satu hal keadaan kepada satu hal keadaan yang lain pula, tidak terpisah ianya daripada warna-warni yang berlain-lainan, dan keadaan yang berbeza-beza, peristiwa-peristiwa yang silih berganti, dan apa yang tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan tidak mendahulu daripadanya [oleh sesuatu], melainkan ia benda yang baharu sepertinya pula, kerana tidak terfikir pada akal adanya juzuk-juzuk yang banyak melainkan ia terhimpun atau bercerai-berai, atau ada berdampingan, atau berjauhan, walhal keadaan berhimpun dan bercerai itu adalah peristiwa-peristiwa baharu yang berlaku (hawadith) ; yang darurat atau yang mesti wajib dalam usul al-din berdasarkan kepada firman Allah azza wa jalla [bermaksud] :”Dan tiliklah kepada buahnya bila pokok itu berbuah” dan firmannya [yang bermaksud]: “Maka ambil pelajaranlah wahai orang yang mempunyai pandangan akal yang tajam (ulil-absar)” dan firmanNya [yang bermaksud] :”Katakanlah: Perhatikanlah (tilikkanlah dengan akal) apa yang ada di langit dan di bumi” . Maka kami telah katakan bahawa perkara wajib yang awal-awal sekali ialah menilik dengan akal (al-nazar) kerana kebanyakan ibadat berkait dengan niat dan niat itu adalah kasad melakukan ibadat kepada Tuhan yang disembah yang khusus, dan kasad pula dari segi ini tidak mungkin melainkan selepas daripada mengenali Tuhan yang disembah itu, dan tidak sampai kepada mengenaliNya melainkan dengan tilik akal dan mengambil dalil .Maka sebab itulah kami katakan bahawa perkara yang wajib yang awal-awal sekali ialah [perkara tilik dengan akal dan mengambil dalil] yang demikian itu

10.Kemudian Ia menerangkan bahawa antara orang yang Ia membawa kepada hidayatNya dan hujahNya ialah orang yang terangkat darjatnya ; firmanNya [ertinya] :”Kami angkatkan darjat –darjat orang yang Kami kehendaki”. Kemudian Ia berfirman kepada RasuNya salla’Llahu ‘alaihi wa sallam

Muka 13

[dalam ayat yang bermaksud:”Dan ikutlah agama Ibrahim yang berada dalam agama tauhid yang asal benar dan murni itu” Dan itu mewajibkan kita mengambil dalil sebagaimana beliau mengambil dalil [dalam berfikir]. Dan ketahuilah bahawa apa yang baharu ada itu mesti tidak boleh tidak ada pencipta yang mengadakannya.Dan dalil tentang perkara itu ialah perbuatan mesti ada pembuatnya sebagaimana tulisan itu mesti ada yang menulisnya dan bangunan itu mesti ada pembinanya.Maka mustahil ada tulisan melainkan mesti daripada penulis; itu termaklum dengan pengelaman yang nyata disaksikan secara daruri, mesti tidak boleh tidak.Dan inilah hukum berkenaan dengan apa yang sepertinya terdiri daripada pelbagai jenis kemahiran dan pertukangan.Demikian pula perkara yang baharu diadakan dalam erti yang demikian itu dari segi tuntutan maknanya ada yang baharu menjadikannya, pembuat dan pencipta[nya]…

11.Dan ketahuilah bahawa yang mengadakan alam ini [daripada tidak ada kepada ada] ialah Allah jalla jalaluhu dan maha meratalah niamat kurniaNya. Dan dalil tentang itu ialah ia menjadi tetap dengan mereka yang paling awal berakal tinggi, iaitu bahawa manusia itu dalam hal sempurna kejadian ciptaannya serta sempurna akalnya dan kudratnya ia tidak berupaya untuk menjadikan untuk dirinya sendiri pendengaran, penglihatan, atau mengembalikan anggota badan yang jatuh daripadanya, baik dengan diri sendiri atau dengan bantuan orang lain yang sepertinya, dan pihak yang sebaya dengannya, dan kerana ia tidak mampu menjadikan dirinya sendiri dalam masa keadaan dirinya sebagai air yang hina, sebagai benih yang hanyir, lemah, lebih lebih lagi daifnya itu. Allah berfirman [dalam ayat yang bermaksud] :”Adakah kamu lihat apa yang kamu pancarkan [sebagai air mani itu] adakah kamu yang menjadikannya atau Kami yang menjadikan?” Maka Allah memberi peringatan tentang perkara itu, iaitu bahawa anak yang dilahirkan itu bapanya tidak menjadikannya, kerana ia keluar sebagai mani , walhal ia belum ada, dan ia tidak suka, maka kemudian ia ada, maka teranglah bahawa penciptaan bentuk rupa janin itu dalam rahim daripada mani itu ialah perkara yang berlaku bukan dengan kehendak kita, maka tidak akan menjadi, dan penciptanya dan pembentuk rupanya ialah Allah. Dan dalil tentang perkara itu ialah firman Allah [yang bermaksud]:”Dia adalah Allah, Maha Pencipta, Penjadi Yang Awal, Pembentuk rupa”
Demikian pula frirman Allah [yang bermaksud]”Itu adalah Allah Pencipta segala sesuatu, maka hendaklah kamu beribadat kepadaNya , Ia pemelihara segala sesuatu”.

12.(Fasal). Dan ketahuilah bahawa Pencipta alam adalah kadim, azali, maknanya tidak ada awal bagi wujudNya, dalilnya ialah bahawa kalaulah Tuhan Maha Pencipta itu baharu ada, maka Ia memerlukan pula kepada pencipta yang baharu yang lain pula,

Muka 14

yang mengadakannya dan mewujudkanNya, kemudian kalau penjadinya itu baharu ada, maka itu membawa kepada perlu ada penjadi yang satu lagi pula , dan bergantunglah tiap-tiap yang menjadikan itu kalau ia baharu ada bergantung pula ia dengan penjadi yang sebelum daripadanya, maka itu membawa kepada apa yang tidak berkesudahan , dan wajib dengan itu mustahil adanya pencipta dan makhluk yang dicipta. Allah berfirman [dalam ayat yang bermaksud]:”Dialah Yang Awal [tanpa Prermulaan] Dialah Yang Akhir [tanpa kesudahan]”. Maka Allah azza wa jalla memberitahu tentang wujudNya yang tidak terhenti dan terus menerus berkekalan itu.

13.(Fasal). Ketahuilah bahawa Pencipta alam itu adalah Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya, sendiri tunggal tanpa yang dua bagiNya. Erti wahdaniyyah pada sifat-sifat Allah itu ialah bahawa mustahil ada padanya pembahagian diriNya kepada juzuk-juzuk dan bahagian-bahagian, secara waham dan takdir; Ia Tunggal Sendiri dengan Sifat-SifatNya, dan ZatNya, tanpa menyerupai makhlukNya, Ia Tunggal SendiriNya terhubung dengan sekelian yang baharu, dari segi Ia sahaja yang mengadakannya, dan mula menciptanya, dan dalil tentang yang demikian itu ialah bahawa telah sabit dan tetap hakikat bahawa perbuatan dan penciptaan memaksudkan ada pembuat dan tukang mahirnya, yang tidak boleh tidak lagi, dan maha kaya adanya fi’il bagi Pencipta yang tunggal itu , maka Pembuat Yang Tunggal tidak boleh tidak daripadanya, dan apa yang bertambah kepadanya itu menjadi bercanggahan di dalamnya berbilang-bilang, dan saling gugur menggugurkan, kerana tidak ada yang memberatkan bagi sebelah pihak yang berbilang-bilang, atas setengah yang lain. [Berkenaan dengan tidak mungkin adanya dua kuasa atas alam ini] Allah berfirman [dalam ayat yang bermaksud]: ”Kalaulah ada di langit dan bumi itu tuhan-tuhan [banyak tuhan-tuhan langit dan tuhan-tuhan bumi] selain daripada Allah nescaya binasalah kedua-duanya”. Maka Allah menerangkan bahawa kalaulah ada tuhan-tuhan lebih daripada Tuhan yang Esa, maka tidak adalah langit dan bumi, kerana banyaknya tuhan-tuhan itu memestikan adanya berbezaan dan saling sekat-menyekat [antara tuhan-tuhan itu] daripada maksud-maksud [tuhan-tuhan itu masing-masingnya].Firman Allah [dalam ayat yang bermaksud]: “Hanyasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa”.

14.(Fasal).Ketahuilah bahawa Pencipta alam tidak menyerupai sesuatu dari kalangan para makhlukNya, dan dalil tentang perkara ini ialah bahawa persamaan itu memestikan adanya perkongsian dalam semua sifat-sifat dan hukum-hukum, kerana hakikat persamaan itu ialah kedua-duanya itu lain pada zatnya, dan harus pula kedua-duanya ada semua perkara-perkara yang harus ada pada rakannya itu, maka ia boleh mengambil tempat rakannya, dan memenuhkan ruangnya, maka kalaulah Tuhan Yang menjadikan alam menyerupai makhlukNya maka harus ada padanya sifat-sifat makhlukNya, dan yang demikian itu mustahil, kerana itu memestikan harus keadaannya baharu ada,

Muka 15

dan kerana itu bercanggahan [satu dengan lainnya]; maka sabitlah bahawa Tuhan yang menjadikan alam (al-Bari) itu tidak menyerupai makhlukNya , dan makhlukNya tidak menyerupaiNya [pula]; Allah berfirman [dalam ayat yang bermaksud]: “ Tidak sesuatu yang menyerupaiNya” Ertinya tidak ada sesuatu yang serupa denganNya.

15. (Fasal).Dan ketahuilah bahawa had dan penyudahan tidak harus pada Allah taala; dan erti had itu ialah hujung penyudah sesuatu benda dan bahagian akhirnya, dan dalil berkenaan dengan perkara ini ialah bahawa Ia yang tidak ada terbatas permulaanNya maka tidak ada keterbatasan ZatNya , maknanya ialah sesiapa yang tidak ada bagi wujudnya permulaan maka tidak ada bagi zatnya kesudahan; kerana apa yang terbatas itu ada kesudahan [baginya], maka sah diwahamkan padanya ada tambahan dan kekurangan; dan boleh didapati yang sepertinya, maka tidak ada baginya kekhususan jenis dari penyudahan dan pembatasan yang sah ia lebih besar daripadanya atau lebih kecil, yang memestikan ada baginya apa yang menjadikannya (mukhassis) yang menjadikannya (atau yang mengkhususkannya) atas had dan kesudahan dan kejadiannya atas kadar [tertentu] dan itu dalil baharunya Allah taala itu [adalah perkara mustahil] maha sucilah Ia dengan kesucian yang setinggi-tingginya daripada yang demikian itu.

16.(Fasal) Ketahuilah bahawa Allah taala itu bukan jauhar, bukan jisim, juga bukan sifat bagi jisim (atau bukan ’aradh) ; dan dalil tentang yang demikian itu ialah bahawa jauhar itu kejadian segala sesuatu, dan ia apa yang tersusun daripadanya itu jisim dan daripada itu timbul kata-kata ’pakaian jauhari’ bila pakaian itu asli.Dan Tuhan Yang Mula menjadikan alam mustahil menjadi tersusun daripadaNya sesuatu, sehingga jadilah jauhar sekarang jauhar-jauhar [pula], Ia sunyi daripada sekalian makhluk, gerak, diam, warna-warna, rasa, bau, dan yang lain daripada itu. Dan Ia Qadim, sediakala, maha sucilah Ia daripada perkara-perkara baharu, maka nyatalah bahawa Ia bukan jauhar.

17.Dan mustahil juga bahawa Ia itu jisim kerana jisim itu adalah himpunan yang tersusun daripada [bahagian-bahagian atau juzuk-juzuk], , dan daripada yang demikian terdapat kata-kata ahli bahasa, ”ini jisim” dan ini lebih besar jisimnya daripada yang itu; maka mereka memberi gambaran tentangnya dengan cara bersangatan sifatnya bila banyak susunannya dan himpunannya, dan berlakulah perkara demikian itu dalam kata-kata mereka tentang ” ‘Élim, ’alÊm, dan lebih ‘alim daripadanya” bila bertambah taalukan ilmunya dengan maklumat-maklumat ; dan termaklum bahawa yang alim itu pada asalnya ialah alim tentang ilmu, demikian pula kata-kata pendapat

Muka 16

berkenaan dengan jisim.

18.(Fasal) Dan yang tahkik [dalam erti yang sebenar-benarnya berkenaan dengan perbahasan ini ] ialah bahawa gambaran sifat bila ia berhak amat bersangatan sifatnya itu dengan penambahan maknanya, maka berhaklah ia sebagai asal gambaran sifat, kerana sebab itu, seperti sifat panjang (tawÊl) , atwalu (lebih panjang), dan ‘alim (mengetahui) dan a‘lamu (lebih mengetahui) dan yang sepertinya. Sesungguhnya Allah taala memberi peringatan kepada kita tentang makna ini dalam firmanNya [yang bermaksud] :”Dan Allah mengurniakan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh badan yang perkasa”. Ertinya pada segi kebesaran tubuh badan dirinya walhal Allah taala yang menjadikan alam ini tidak mempunyai juzuk-juzuk dan bahagian-bahagian [seperti bahagian badan makhluk] bahkan Ia Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana Ia berfirman [dalam ayat yang bermaksud]: ”Katakanlah Ia Allah Yang Maha Esa”. Walhal apa yang terhimpun [daripada beberapa bahagian] dan yang tersusun tidak menjadi satu, dan mustahil Ia itu ‘aradh [atau sifat seperti sifat pada zat benda] kerana ‘aradh itu mustahil padanya sifat baqa’ atau kekal atau sedikit kekalnya itu.Kerana makna demikian ini maka Allah berfirman [dalam ayat yang bermaksud]:”Mereka berkehendak kesenangan dunia ini yang sementara (‘arad al-dunya’)”. Kerana sedikit sahaja sifat baqa’nya itu walhal Tuhan Yang menjadikan alam ini wajib sifat baqa’ bagiNya kekal berterusan wujudNya, mustahil tiada.Allah berfirman [dalam ayat yang maksudnya] ”Tiap-tiap sesuatu di atasnya binasa, walhal Wajah Tuhan kamu kekal, Tuhan yang memiliki Kehebatan dan Kemuliaan”.

19.(Fasal)Ketahuilah bahawa gambaran bentuk rupa dan sifat tersusun mustahil atas Allah taala dengan makna yang kami sebutkan pada jisim , dan itu kerana yang mempunyai bentuk rupa itu tidak terkhusus dengan satu bentuk rupa tidak bentuk rupa lain melainkan dengan penentu bentuk rupa yang khusus yang si pembuatnya dan si penciptanya, dan sesiapa yang ada bentu rupa juga ia makhluk, dan tidak ada kemusykilan lagi padanya, dan kerana rupa bentuk itu tidak menyerupai pembentuk rupa bentuk itu walhal Allah adalah Pembentuk rupa bentuk dan ’bentuk rupa’Nya tidak menyamaiNya oleh sesuatupun; firman Allah [dalam ayat yang bermaksud]:”Dia Allah Yang Maha Pencipta Yang Awal Mula Menjadikan , Pembentuk rupa [sekelian makhlukNya]”.

20.(Fasal).Ketahuilah bahawa Allah taala mustahil atasnya warna, kejadian [seperti makhluk], kecapan rasa, dan bau, panas, sejuk, dan yang sepertinya, kerana ini semua sifat-sifat makhluk yang baharu, dan tanda-tanda penciptaan dan yang disifatkan itu dengan suatu daripadanya itu berserta dengan harus sifat lain daripadanya maka ia tidak terkhusus dengan yang demikian melainkan dengan adanya yang mengkhususkannya, itulah yang menjadikannya dan menciptanya, walhal itu sifat makhluk yang baharu; demikianlah hukum mustahil [atas Allah] itu rasa lazat, sakit, dan sifat-sifat yang lain lagi yang terkhusus ianya

Muka 17

bagi makhluk ; firman Allah azza wa jalla [dalam ayat yang bermaksud]: ”Adakah kamu mengetahui seorang yang sama dengan dia?”.

21.(Fasal) Dan ketahuilah bahawa Tuhan yang mula menjadikan alam ini tidak ada tempat bagiNya. Dalil tentang perkara itu ialah bahawa Allah taala telah ada walhal tempat tidak ada [pada zaman kadim itu], maka Ia menjadikan tempat atau ruang walhal Ia dalam sifatNya yang azali sebagaimana telah adaNya sebelum Ia menjadikan tempat atau ruang itu; maka mustahil Ia berubah pada zatNya dan bertukar pada sifatNya ; dan [itu juga demikian] kerana Ia tidak bertempat walhal ada bagiNya ’di bawah’ jadilah penyudah bagi zat yang terhad, walhal keadaan terhad atau terbatas itu sifat makhluk; maha suci atau maha tinggilah Allah daripada yang demikian itu.

22.Dan kerana makna inilah pula mustahil bagiNya ada isteri dan anak kerana itu tidak boleh berlaku melainkan dengan perhubungan [seperti antara lelaki dan perempuan] dan bersambung dan bercerai, demikianlah pasangan, dan anak pada sifatnya maka itu mustahil bagi Allah. Maka kalaulah dikatakan Allah berfirman [dalam ayat yang bermaksud] :”Tuhan Yang Rahman beristawa atas Arasy” maka hendaklah dijawab: ”Sesungguhnya ayat ini termasuk daripada ayat mutasyabihat yang mencengangkan dalam jawapan seperti apa yang sama dengannya bagi orang yang tidak mahu memperdalam ilmu berkenaan dengannya iaitu ia mengambilnya sebagaimana datangnya dan tidak dibahaskan lagi tentangnya serta tidak bercakap-cakap tentangnya kerana tidak aman daripada terjatuh ke dalam syubhat dan keadaan seperti gaung [yang berbahaya] kalaulah [orang yang berkanaan ] bukannya orang yang dalam dan tetap teguh dalam ilmunya; maka ia wajib beri’tikad bahawa Tuhan yang menjadiklan alam itu bersifat dengan sifat yang kami sebutkan itu bahawa Ia tidak dikandung oleh tempat dan tidak berlalu atasnya zaman [ia tidak ada umur], Ia suci daripada had batasan, suci daripada kesudahan, maha kaya daripada memerlukan tempat, dan pihak [seperti kiri kanan belakang hadapan], [sebagaimana yang ada dalam ayat yang bermaksud] (tidak ada sesuatu yang menyerupaiNya) dan [dengan itu] ia selamat daripada kebinasaan; kerana inilah maka Imam Malik marah kepada orang yang bertanya tentang ayat ini , lalu jawabnya : istiwa’ atau bersemayam itu disebutkan [dalam ayat] , kaifiat atau bagaimananya itu tidak diketahui, iman tentangnya wajib, bertanya tentangnya bid’ah.Kemudian katanya: Kalau ia kembali bertanya maka aku akan menyuruh ia dipukul tengkoknya.Allah menjaga kami dan anda semua daripada tashbih [yakni menyamakan antara Tuhan dan makhlukNya].

23.(Fasal). Ketahuilah bahawa Allah yang menjadikan alam itu bersifat dengan sifat Hidup, Mengetahui, Berkuasa, Berkehendak, Mendengar, Melihat, Berkata-kata, Kekal. Dalil tentangnya ialah bahawa perbuatan-perbuatanNya itu teguh sempurna (muhakkamah) , paling teliti penuh kemahiran (al-mutqanah), tersusun atas susunan yang paling sempurna dan lengkap, yang menunjukkan bahawa Ia keadaanNya Berkehendak, mustahil atasNya Kecelaan yang menghalang

Muka 18
[Nya ] daripada sifat Mendengar, Melihat, Berkata-kata, mustahil atasNya sifat-sifat bisu, tuli, buta, dan diam; yang menunjukkan IaNya hal keadaanNya mendengar, Melihat, Berkata-kata, keadaanNya Sediakala, Kekal, Berterusan wujudNya.Firman Allah taala [dalam ayat yang bermaksud]:”Dan bertawakallah kepada Tuhan Yang Maha Hidup, yang tidak mati-mati”. Firman Allah taala [dalam ayat yang bermaksud]: ”Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu”. Dan firmanNya dalam ayat [yang bermaksud] :”Sesungguhnya Kami jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian”. Dan firmanNya [dalam ayat yang bermaksud]:”Ia melakukan apa yang dikehendakiNya”.

24.(Fasal).Dan ketahuilah bahawa Tuhan yang menjadikan alam itu Hidup dengan Sifat Hayat, Berilmu dengan Sifat Ilmu, Berkuasa dengan Sifat Qudrat, Mendengar dengan Sifat Mendengar, Melihat dengan Sifat melihat, Berkata-kata dengan Sifat Berkata-kata, Kekal dengan Sifat Baqa’, dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang azali, wujud dengan zatNya, yakni bukan sebagai ’aradh atau sifat seperti sifat yang ada pada benda yang baharu, dan bukan baharu ada, Ia telah dan terus menerus ada, bersifat dengan sifat-sifat demikian ini, dan tidak ada sesuatu daripada sifat-sifat makhluk yang menyerupaiNya dalam sifat-sifat demikian, sebagaimana zat-zat makhluk tidak menyerupai ZatNya, Dan dalil tentang yang demikian itu ialah bahawa tiap-tiap sifat itu sahlah ada zat yang bersifat dengan sifat itu, maka mustahil ada sifat itu tanpa ada zat [yang bersifat dengannya], demikian pula mustahil adanya apa yang disifatkan dengan hukum sifat itu walhal sifatnya tidak ada.

25.(Huraiannya).Bahawasanya mustahil ada Qudrat, Ilmu, dan lainnya, daripada sifat-sifat walhal tidak ada Yang Berkuasa, Yang Mengetahui , demikian pula mustahil adanya yang mengetahui, yang berkuasa, walhal tidak ada qudrat dan ilmu, kerana taalukan tiap-tiap satu daripadanya adalah seperti taalukan rakannya; firman Allah taala :[dalam ayat yang bermaksud]:”Ia menurunkan [Qur’an itu] dengan IlmuNya” Dan firmanNya lagi [dalam ayat yang bermaksud] :”Dan wanita itu tidaklah mengandungi dari [kalangan] wanita itu dan tidak pula ia melahirkan [anaknya] melainkan dengan IlmuNya”. Dan firmanNya [dalam ayat yang bermaksud] :”Dan padaNya ada Ilmu berkenaan dengan Masa Kiamat” Dan firmanNya [dalam ayat yang bermaksud] : ”Dia yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kukuh”.Dan firmanNya [dalam ayat yang bermaksud]: ”Dan langit Kami binakannya dengan Kekuasaan”. Yakni dengan Kekuatan ;maka Allah mensabitkan bagi diriNya Ilmu, Qudrat, maka wajib kita mensabitkannya bagi DiriNya itu.Maka apa yang Ia nafikan bagi DiriNya wajib kita menafikannya pula.Firman Allah taala [dalam ayat yang bermaksud] ”Ia tidak melahirkan dan Ia tidak dilahirkan”. Kerana menafikan apa yang diisbatkan untuk DiriNya adalah sama seperti mensabitkan apa yang dinafikan olehNya bagi DiriNya pula.Dan itu mustahil; kalau tidak apa pula perbezaan dan tidak didapati jalan berlainan kepada yang demikian itu.

26.(Fasal) Kalau dikatakan: Bahawasanya Tuhan yang menjadikan alam itu ada lapan sifat semuanya qadim, maka anda mengisbatkan berserta Allah lapan perkara qadim, maka yang demikian itu mensabitkan persyarikatan dalam perkara qidam. Maka hendaklah dijawab: Itu tidak membawa kepada maksud demikian, kerana perkongsian dalam aspek qidam demikian itu tidaklah membawa kepada maksud keserupaan dalam semua sifat-sifat sebagaimana yang kami terangkan sebelum ini; dan [yang demikian itu juga] kerana persyarikatan dalam perkara qidam itu kalau ia memestikan berlaku keserupaan maka mesti berlaku persyarikatan dalam perkara baharu maka mesti ia membawa kepada maksud jauhar-jauhar dan jisim-jisim seperti ’aradh-’aradh dan sifat-sifat; maka bila tidak sah apa yang kami katakan, maka tidak sah pula apa yang mereka katakan dan apa yang kami isbatkan tentang sifat-sifat Tuhan yang menjadikan ia semua itu sifat-sifat yang ada berserta dengan ZatNya ; maka ia bukannya menjadi misalnya seperti sifat-sifat kita yang ada dalam zat-zat kita ini yang tidak seperti kita sebagai misal-misal seperti zat-zat kita.Hendaklah ini difahami.

27.(Fasal) Dan ketahuilah bahawa erti hayat itu ialah sifat yang satu yang azali yang dengan itu maka jauhlah Ia daripada suara-suara, bukannya [hidup itu] dengan roh, dan bukannya hidupNya itu berhajatkan kepada yang lain daripadaNya seperti [memerlukan kepada] makanan, nafas, dan bukannya menyerupai hidup makhluk; dan makna IlmuNya itu ialah bahawa ia sifat yang azali yang terpisah daripada erti-erti yang bercanggahan dengan ilmu ; yang dengannya Ia mengetahui semua maklumat-maklumat secara menyeluruh dan satu persatu tentang apa yang telah, sedang dan akan ada serta apa yang tidak akan ada dan bagaimana akan adanya.

28.Dan erti Qudrat itu ialah bahawa ia sifat yang azali yang satu yang jauhlah Ia daripada sifat lemah yang bersangkut dengan sifat-sifat makhluk yang baharu dengan cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada makhluk yang baharu ini melainkan dengannya [yakni dengan adanya sifat demikian qudratnya itu; dengan itulah adanya alam ini].

29.Erti Iradah itu ialah bahawa ia sifat yang satu, azali, yang dengannya maka jauhlah Tuhan daripada kekurangan-kekurangan yang menghalangNya seperti syahwat keinginan, kelupaan, dan lainnya daripada perkara yang mustahil berhimpun iradah dengannya, yang bersangkut dengan semua perkara-perkara yang dikehendaki dan dikhaskan dengan waktu-waktunya .

30.Dan erti Mendengar dan Melihat [sebagai sifat-sifat Allah itu] ialah bahawa ia dua sifat yang azali yang dengan keduanya itu sunyilah Allah daripada pekak dan buta dan bersifat dengan kekurangan-kekurangan yang menghalang daripada mendengar yang boleh didengar dan [melihat] apa yang boleh dilihat; maka sifat mendengar dan melihatNya itu

Muka 20

berkenaan dengan semua yang boleh didengar dan dilihat [ertinya Ia boleh mendengar semua perkara yang didengar dan melihat segala yang boleh dilihat ].

31.Dan erti Sifat Berkata-kataNya itu ialah sifat yang satu, azali, yang dengannya maka
sunyi Ia daripada bisu dan senyap tanpa kata-kata dan [juga sunyi Ia daripada] kurangan-kekurangan yang menghalang berkata-kata.

32.Dan erti sifat Baqa pula ialah bahawa ia sifat yang satu, azali, yang dengannya maka sunyi Ia daripada apa yang tidak baqa kerana sifat azali dan qadim itu tidak lagi ada fana dan ketiadaan wujud selepasnya; dan dalil tentang tauhid sifat-sifatNya itu ialah kalaulah ada dari tiap-tiap jenis [sifat Tuhan itu] lebih daripada satu [katakanlah ada dua qudrat, dua atau tiga iradat dan seterusnya] maka itu membawa kepada pengkhususan [penentuan mana-mana satu antara yang banyak itu] dan itu menjadi dalil bagi makhluk yang baharu pula, dan tidak selamatlah orang yang berpendapat begitu daripada saling bercanggahan [dalam pendiriannya yang berlawanan dengan mantik itu] kerana setengah daripada yang berlawanan itu tidak lebih utama daripada yang lainnya. [Dengan itu maka mustahil banyak sifat dalam mana-mana jenis sifat Tuhan dan sabit tauhid bagi sifat-sifat Tuhan itu].

33.(Fasal).Dan ketahuilah bahawa Sifat Berkata-kata Tuhan yang menjadikan alam itu ialah bahawa itu sifat yang qadim dan azali yang wujud berserta dengan ZatNya , dan itu bukan makhluk, bukan baharu ada, dan sesiapa yang mengatakan ia makhluk ia kafir tidak boleh tidal lagi.Sifat berkataNya itu [KalamNya] termaktub dalam mushaf-mushaf kita, dihafal dalam kalbu kita, dibaca oleh lidah kita, dibaca dalam majlis-majlis kita, didengar dengan telinga kita, dan ia [kalamNya pada sisiNya] bukan tulisan [itu], bukan hafalan , bukan bacaan, bukan tilawat itu. Bukan pendengaran itu, kerana itu semua baharu ada, daripada tidak ada, walhal Kalam Tuhan itu qadim. Sebagaimana Tuhan yang menjadikan alam itu [qadim, walhal Ia] tertulis dalam kitab-kitab kita, termaklum dalam hati kita, disebut pada lidah kita [seperti dalam zikir dan lainnya], walhal bukannya zat Tuhan Yang menjadikan alam itu sendiri tulisannya, dan zikirnya.

34.Dan dalil tentang kalamNya itu qadim ialah firmanNya [dalam ayat yang bermaksud] :”Hanyasanya perintahNya itu ialah bila Ia mahu mengadakan sesuatu Ia berkata [kepadanya] jadilah [kamu] maka jadilah [benda itu]”. Maka Tuhan mensabitkan bahawa makhluk itu ditujukan kata kepadanya ’kun’ maka kalaulah itu makhluk, maka maka jadilah kata kepadanya itu ’kun’ ; dan itu jadi membawa kepada bersambung tiap-tiap kata dengan kata yang lain sampai kepada tiada kesudahan dan itu membawa kepada terbatal kata itu.Maka bila yang demikian itu terbatal wajiblah hal keadaan kata Allah itu azali bukan makhluk, bukan baharu ada.Dan [yang demikian itu juga begitu] kerana yang hidup yang tidak sah atasnya percakapan tidak sah pula ia suyi daripada kekurangan-kekurangan yang mencegah daripada percakapan seperti seorang daripada kita.Dan Tuhan Yang menjadikan alam ini subhanahu wa taala Maha Hidup sah bahawa Ia berkata-kata dan kecacacatan-kecacatan yang mencegah daripada percakapan mustahil atasnya; maka sabitlah bahawa Ia terus menerus dalam Berkata-kata dan KalamNya itu

Muka 21

Qadim.

35.(Fasal) Dan ketahuilah bahawa Allah subhanahu wa taala melihat DiriNya Sendiri secara yang terus menerus tanpa henti-hentinya tanpa bersambung dengan cahaya dan tanpa [keadaan] berhadapan; dan harus bagi makhlukNya melihatNya mengikut dalil akal kerana Ia maujud dan tiap-tiap yang maujud lebih sah ia boleh dilihat; bahkan wajib orang-orang yang beriman melihatNya pada Hari Kiamat melalui jalan khabar [dalam Qur’an dan hadith] dengan pandangan mata kepala mereka dan orang-orang kafir tidak [melihatNya].Maka sesungguhnya harus Ia diketahui melalui akal dan yang wajibnya Ia tidak diketahui melainkan melalui khabar [dalam Qur’an dan Sunnah].Dan sesiapa yang melihatNya dari kalangan mu’minin dari makhlukNya maka ia melihat itu berlainan daripada perkara-perkara [lain] yang dilihat dan perkara-perkara [lain] yang diketahui.Dan dalil [tentang yang demikian ] ialah firmanNya [dalam ayat yang bermaksud] :”Pada hari itu muka [orang-orang mu’min] berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat”. Dan memandang itu bersekali dengan sebutan tentang ’Wajah’ selepas daripada huruf al-jar [yakni huruf ’ila’ kemudian ’Rabbiha’ –’kepada’ ’Tuhannya’ dalam Qur’an itu] yang tidak boleh dimaksudkan pada bahasa melainkan kepada erti melihat secara pandangan dengan mata; dan firman Tuhan yang memberi khabar tentang nabi Musa [dalam ayat yang bermaksud]: ”Tuhan, berikan hamba melihat kepada Engkau” maka kalaulah memandang kepadaNya itu mustahil tentulah nabi pilihanNya dan Rasul yang ditujukan KalamNya itu tidak akan meminta kepadaNya kerana itu membawa kepada erti kejahilan Musa terhadap Sifat-Sifat Tuhannya dan ini termasuk perkara yang tidak harus berlaku pada anbiya dengan sepakat ulama; [ini juga begitu hukumnya] kerana apa yang mustahil dalam hubungan dengan memandang kepada sesuatu yang maujud mustahil pula dalam hubungan dengan taaluk ilmu tentang yang maujud seperti tidak ada, yakni apa yang mustahil dipandang dalam ia maujud mustahil ia diketahui dalam ia maujud; dan Tuhan Yang menjadikan diketahui maujud seperti maujud-maujud yang lain, dan kerana Tuhan yang menjadikan itu sah ia boleh dilihat dengan ittifak [ulama] walhal kita bukannya dalam berhadapan denganNya maka sah kita melihatNya walhal Ia berhadapan dengan kita.

36.Dan ketahuilah bahawa apa yang dikehendaki Allah hal keadaannya mestilah jadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah jadinya maka mustahil ia jadi; dan tidak harus akan berlaku melainkan apa yang dikehendaki [olehNya]. Dan dalil tentang perkara itu ialah ramai sekali Muslimin yang berpegang kepada pendapat bahawa apa yang dikehendaki Allah jadi dan apa yang tidak dikehendakiNya tidak menjadi; dan firmanNya [dalam ayat yang bermaksud] :”Dan mereka tidak menghendaki melainkan bila dikehendaki Allah”. Dan firman Allah dalam ayat [yang bermaksud]: ”Maka kalau Ia kehendaki Ia memberi hidayat kepada kamu semuanya” .Mudah-mudahan Allah memberi ketetapan

Muka 22

kepada mereka yang beriman dengan kata-kata yang teguh tetap dalam hidup dunia ini” Maka Ia menetapkan bahawa hidayat dan membiarkan sesat itu kedua-duanya itu daripada Allah taala dan dalam kadar ini dengan ayat-ayat [yang memberi penerangan tentang perkara ini] maka memadailah ia [untuk kita memahami hal ini], kerana Qudrat Kuasa Tuhan yang menjadikan alam itu qadim yang meliputi semua ketentuan-ketentuan , yang tidak boleh keluar daripada apa yang ditentukan itu dalam QudratNya.

37.Maka kalaulah berlaku dalam KekuasaanNya dan itu memestikan habis apa-apa yang ditakdirkanNya dan masuk kekurangan dalam QudratNya , itu mustahil dalam sifatNya, maka jauhlah daripada mustahil adanya apa yang tidak dikehendaki hal keadaannya, dan kerana kalaulah Ia kehendaki dari Fir’aun itu keimanan walhal ia mengetahui apa yang sebaliknya, nescaya [jadilah pula] Ia menghendaki menjadikan jahil diriNya sendiri dan menjatuhkan diriNya daripada martabat ketuhanan , itu mustahil bagi sifat Allah taala.

38.(Fasal).Kalaulah dikatakan [dalam pertanyaan orang]: ”Adakah anda semua mengatakan bahawa Allah azza wa jalla menghendaki kufur, pembunuhan, dan lain-lain kemaksiatan itu, kami katakan: Kami tidak mengatakan perkara demikian itu secara mutlak begitu, kerana itu mewahamkan kesilapan , tetapi Kami katakan: semua yang berlaku itu dalam kekuasaanNya dan dengan iradah dan kehendakNya; maka masuklah semua itu dalam semua perkara-perkara makhluk yang baharu ada [dan berlaku] ; dan itu adalah sebagaimana yang kita katakan tentang Tuhan Maha Pencipta yang menjadikan makhluk: Wahai Tuhan yang menciptakan makhluk! Kita tidak mengatakan : Harus kita katakan: Wahai Tuhan yang menjadikan kera , anjing, jengking kala, ular, walaupun semua itu makhluk Allah taala; demikian pula di sini.Adapun untuk kita mengatakan: Sesungguhnya Allah apa yang berlaku daripada kekufuran, kemaksiatan, walhal Ia mencegahnya , mengenakan hukuman azab kerananya, wajib kita mengelakkan daripada mewahamkan kesilapan [berhubungan dengan Tuhan] sebagaimana wajib kita mengelak daripada mewahamkan kesalahan daripada kesalahan itu sendiri.

39.(Fasal) Ketahuilah bahawa Allah menjadikan usaha para hambaNya dan Ia mengadakannya daripada tidak ada kepada ada, dan Ia menjadikan itu usaha-usaha bagi mereka, dengan Ia menjadikan bagi mereka kudrat bersekali dengannya, dan hamba pula adalah orang yang mengusahakan bukan pencipta amal itu, dan Tuhan yang menjadikan Ia pencipta bukan yang mengusahakannya. Dan erti mencipta itu ialah mengadakan daripada tidak ada kepada ada; dan erti usaha itu ialah apa yang berkait dengan kudrat yang baharu ada [dalam berlaku perbuatan itu].Dan dalil tentangnya ialah firman Tuhan [dalam ayat yang bermaksud]:”Adakah kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu yang dapat mencipta seperti ciptaanNya?”

Muka 23

Maka ia menerangkan bahawa tiap-tiap makhluk itu Allah -lah yang menjadikannya, tidak ada pencipta selain daripadaNya.Allah azza wa jalla berfirman [dalam ayat yang bermaksud] :’Adakah kamu menyembah apa yang kamu pahatkan walhal Allah adalah Yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan?” .Maka [dalam ayat ini] Allah memberitahu bahawa Ia pencipta amalan kamu sebagaimana Ia adalah pencipta diri kamu sendiri; [yang demikian ini ialah] kerana termasuk ke dalam syarat pencipta sesuatu ialah ia mengetahui tentang apa yang ia ciptakan itu; maka kalau si hamba itu pencipta bagi usahanya itu dan fiel perbuatannya, maka ia mengetahui bilangan gerak-gerinya dan diamnya dan lain-lain gambaran usahanya yang kembali kepada zat dirinya itu, dan bila kembali kepada zat dirinya dan diketahui secara daruri bahawa ia tidak mengetahui itu semua, maka sabitlah bahawa Pencipta ialah Allah ta’ala ; maka dalam maksud dan erti inilah terdapat firman Allah [dalam ayat yang bermaksud]: ”Sembunyikanlah kata-kata kamu atau jadikanlah ia terang nyata”. Maka nyatalah bahawa Pencipta tidak boleh tidak mesti mengetahui apa yang diciptakannya , kerana kalaulah sah adanya penciptaan dari pencipta yang tidak mengetahui apa yang diciptakannya, maka sahlah adanya perbuatan daripada orang yang tidak mengetahui pada pokoknya, maka itu membawa kepada terbatalnya sifat keTuhanan, maka yang demikian itu mustahil.Maka bila sabitlah yang demikian itu, bahawa usaha-usaha para hamba itu semuanya makhluk Allah ; yang demikian itu ditunjukkan oleh orang Salaf kepada anda bahawa tidak ada Pencipta melainkan Allah sebagaimana mereka sebutkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah.

40.(Fasal).Ketahuilah bahawa hamba itu berupaya untuk menjalankan usahanya secara boleh memilihnya tanpa ia digagahi melakukannya.Dan dalil berkenaan dengan yang demikian itu ialah bahawa seseorang itu bila ia kembali kepada dirinya maka ia membezakan antara gerak-geri yang berlaku secara tergagah (harakah al-irti’ash) dan gerak geri secara pilihan; maka sesiapa yang menentang yang demikian ini maka ia menolak apa yang daruri yang semestinya berlaku , maka tidak ada faedah bercaka-cakap dengan orang yang seperti itu.Maka kalaulah kudrat yang baharu itu tidak bersekali dengan gerak-geri yang dipilih, maka kerana apa ada perbezaan antara dua gerak itu; maka teranglah bahawa satu daripada dua gerak itu usaha baginya dan yang satu lagi itu tidak usahanya; dan sabitlah bahawa hamba itu mengusahakan [amalannya] tidak dipaksa [melakukannya] , juga ia tidak pencipta [amalannya]; maka terbatallah pendapat golongan Qadariyyah dan Jabariyyah dan sahlah pendapat Ahlissunnah sebagai satu mazhab antara dua mazhab itu.

41.(Fasal).Ketahuilah bahawa kudrat si hamba itu dipanggil sebagai ’istita‘ah’ (استطاعة)atau kemampuan dan ia berserta

Hal 24

dengan usaha bukan sebelum dan selepasnya. Dan dalilnya ialah firman Allah [yang bermaksud] :”Dan sesungguhnya engkau tidak mampu bersabar bersama-sama denganku” .Dalil tentangnya ialah firman Allah [yang bermaksud]:”Sesungguhnya engkau tidak berupaya bersabar dengan hamba” , kerana keupayaan (istitaÑah) bila anda mendapatnya maka tidak sunyi daripada sama ada sah ada perbuatan berserta dengannya atau tidak sah (mustahil) [ada perbuatan]; maka bila sahlah ada perbuatan berserta dengan adanya keupayaan itu, maka itu pendapat kami, maka kalau tidak mungkin adanya fi’il berserta dengannya, maka tidak sunyilah istihalah atau kemustahilan itu sama ada dengan ain keupayaan itu sendiri atau ain perbuatan itu, atau waktu [yang berkenaan], maka terbatallah ada istihalah atau ketidakmungkinan itu dengan ain keupayaan itu sendiri, kerana kalau demikian tidak harus adanya perbuatan baginya seperti maut dan kelemahan, dan batallah pula ia itu dengan ain fi’il perbuatan , kerana kalau ia dengan ain perbuatan tidak harus hasil jenisnya langsung, sebagaimana dalam perkara yang awal itu, kerana tidak harus adanya perbuatan, dan batallah [pula] istihalah itu dengan waktu kerana waktu itu dari jenis waktu yang awal itu; maka kalaulah ia tidak mungkin dalam waktu yang awal, maka ia tidak mungkin pula dalam waktu yang kedua, dan kerana kalaulah kudrat itu terdahulu ada atas waktu itu, maka sahlah wujud fi’il perbuatan itu di dalamnya , kalau batallah bahagian-bahagian ini maka sahlah, dan sabitlah bahawa keupayaan (istita’ah) itu berserta dengan perbuatan bukan sebelum daripadanya bukan [juga] kemudian daripadanya; dan [ini juga] kerana keupayaan (istita’ah) itu ’aradh , maka mustahil ia kekal kepada yang kedua hal wujud [istitaah] itu, maka sabitlah bahawa ia berserta dengan perbuatan.

42.(Fasal) Ketahuilah bahawa keupayaan yang satu itu tidak sesuai dengan dua perkara yang berlawanan; keupayaan iman tidak sesuai dengan kufur, dan keupayaan kufur tidak sesuai dengan iman; maka keupayaan iman dan taat itu taufik daripada Allah, ta’yid (pengekuatan) dan pertolongan (nasr) serta keupayaan (istita’ah) kufur adalah kesesatan (khudhlan) , penjauhan, dan istita’ah maksiat yang lain daripada kufur itu adalah keharaman [daripada mendapat rahmat Ilahi-pen]. Dalil tentangnya ialah firman Allah [yang bermaksud]:”Maka mereka tidak berupaya untuk mendapat jalan [kepadanya]” iaitu mereka tidak berupaya mendapat jalan hidayat ; maka itu menunjukkan bahawa istita’ah hidayat berserta dengan hidayat , dan [juga] kerana telah sabitlah dan tetaplah kenyataan bahawa istita’ah atau keupayaan itu berserta dengan amal perbuatan , maka sabitlah ia tidak sesuai bagi dua perkara yang berlawanan, kerana mustahil berhimpun

Muka 25

dua perkara yang berlawanan bersama-sama .

43.Ketahuilah bahawa Tuhan Yang Mula menjadikan [alam] Maha sucilah Ia, Ia berkuasa untuk mengadakan islah yang aslah daripada apa yang dibuat, dan berkuasa untuk menjadikan halus dan lebih halus lagi itu, daripada apa yang dilakukan, tanpa kesudahannya, dan berkuasa [pula] melakukan tindakan atas yang kuffar dengan layanan latif, apa yang kalau ia lakukan [yang latif dalam hubungan dengan mereka nescaya] dalam hubungan dengan mereka, mereka beriman pada waktu itu, dan kalau Ia lakukan yang demikian [dengan sifat latif itu] dengan mereka yang beriman pula maka mereka akan menjauh diri daripadaa kemaksiatan.

44.Dan dalil tentang perkara itu ialah bahawa apa yang sah daripada fi’il perbuatan hal keadaannya dan hal huduthnya mewajibkan adanya Tuhan Yang Maha Mengadakan yang berkuasa atasnya bagi wajibnya hal keadaan apa yang ditakdirkanNya tanpa kesudahan dan wujudnya iman dari kuffar harus dan ismahnya orang-orang mukmin daripada dosa-dosa sahih dan wujudnya, maka wajib adanya Tuhan Maha mengadakan yang bersifat dengan sifat qudrat atas yang demikian itu, dan tidak ada kesudahan [pula] bagi yang aslah dalam apa-apa yang ditakdirkanNya , walhal golongan Mu’tazilah mengingkari perkara yang demikian itu.

45.(Fasal) dan ketahuilah bahawa tidak wajib atas Tuhan Yang Maha mengadakan untuk melakukan sesuatu langsung dari makhluk, kalau Ia kehendaki Ia menjadikan, kalau Ia kehendaki Ia tidak menjadikan makhluk, [kalau ]Ia mengurniakan niamat atas mereka, itu adalah dari kemurahan pemberian daripadaNya , kalau Ia menguji mereka dengan pelbagai jenis bala, maka itu adalah keadilan daripadaNya, kerana Ia Pemilik sekelian zat-zat [sekeliannya]; Ia melakukan apa yang dikehendaki dalam kerajaan pemerintahanNya, tidak ada bangkangan atasNya tentang apa yang diuruskanNya, tidak ada hukuman atas apa yang ditentukanNya, kalau ia kehendaki Ia kurniakan niamat, kalau Ia kehendaki Ia mengenakan hukuman, Ia melakukan apa yang dikehendakiNya, menghukumkan apa yang dikehendakiNya [pula].

46.Dan dalil tentang perkara itu ialah bahawa hakikat wajib itu perkara yang ditinggalkan memestikan ada hukuman akibatnya dan itu mustahil dalam hubungan dengan Sifat-Sifat Tuhan; [dan lagi yang demikian ialah] kerana perkara yang wajib itu memestikan pihak yang mewajibkan, ada suruh, dan Pemerintah Yang Mewajibkan dari atas pihak yang dikenakan perintah itu , dan mustahil ada pihak yang mengatasi Tuhan Yana Maha Mengadakan, maka itu mewajibkan atasnya apa yang berlawanan dengan pendirian golongan Mu‘tazilah.

47.(Fasal).Ketahuilah bahawa Tuhan Yang Maha Mengadakan itu menjadikan makhluk bukannya untuk menolak kemudaratan [daripadaNya] dan bukan juga untuk mendatang kemenafaatan kepadaNya, bukannya dengan sesuatu sebab atau kerana, bahkan Ia mengetahui apa yang ada pada azali lagi, bahawasanya Tuhan Yang Maha Tinggi

Halaman 26

menjadikan mereka [semua], dan menghendaki penciptaan mereka, maka Ia menjadikan mereka semua sebagaimana diketahui, maka apa hikmat yang paling matang sekali, daripada mengadakan yang termaklum itu, dan apa yang dikehendakiNya. Dan dalil tentang yang demikian itu, ialah kalaulah Ia menjadikan makhluk itu kerana sesuatu kerana maka jadilah kerananya itu tidak sunyi daripada ianya kadim atau baharu; kalau ia kadim, maka wajib sediakala mencipta makhluk kerana kadim sebabnya, walhal makhluk adalah baharu [sifatnya]; dan kalau ianya baharu, maka wajib taalukannya
dengan kerana yang lain pula, dan percakapan berkenaan dengan sebab atau kerana itu seperti percakapan berkenaan dengan ini, dan itu membawa kepada tak ada hujungnya, dan itu mustahil.Dan kalaulah sebab ini terkaya, berserta dengan hal keadaannya baharu, terkaya daripada sebab, maka wajib terkaya semua yang baharu daripada sebab (illah), maka jelas ini terbatal illah; firman Allah taala [maksudnya] ’Ia melakukan apa yang dikehendakiNya’.

48.(Fasal) Ketahuilah bahawa Tuhan Yang Maha Mengadakan Maha Tinggi, Maha Berkuasa untuk membinasakan semua makhluk secara seorang-seorang atau secara semua sekali, sebagaimana Ia menjadikan mereka sesuatu kemudian sesuatu pula, maka ia mentiadakan yang awal dan mengekalkan yang ke duanya, dan mentiadakan yang keduanya dan mengekalkan yang awalnya [pula], sebagaimana yang dikehendakiNya, dan Allah menjadikan fananya itu dengan Ia tidak menjadikannya itu kekal, maka pada masa itu binasalah ia, berlainan daripada pendirian Mu’tazilah bila mereka mengatakan bahawa sesungguhnya Allah taala tidak berkuasa untuk membinasakan sesuatu diri daripada alam ini, tetapi Ia berkuasa untuk membinasakan semua alam ini secara sekali gus selalu, dan ini adalah kerosakan yang sehabis-habis rosaknya [dalam pegangan yang demikian itu tentang Tuhan]. Dan dalil bahawa Tuhan Yang Maha mengadakan itu kalaulah Ia tidak mengadakan diri-diri itu satu daripadanya maka Ia menentukan kebinasaannya, dengan sepakat ulama, dan kalau Ia menjadikan berserta dengannya yang satu lagi, itu mustahil dikatakan bahawa Ia tidak mentakdirkan kebinasaan atas diri-diri satu demi satunya, kerana [cara berhujah yang demikian] itu membawa kepada keadaan bahawa apa yang ditakdirkan olehNya itu menjadi kesulitan bagi apa yang ditakdirkannya pula bagi makhlukNya yang lain pula, dan itu jelas batalnya.Firman Allah taala [bermaksud] ’Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu’.

49.(Fasal) Ketahuilah bahawa Allah taala Maha Berkuasa untuk mengadakan semula makhluk selepas daripada binasanya.Golongan Karramiyyah berpendapat jauh daripada yang seperti itu, adapun [dalam Ahlissunnah] perkara itu tidak jauh [boleh berlaku]. Dalil tentang yang demikian itu ialah bahawa mengadakan semula makhluk yang baharu itu daripada tidak ada kepada ada selepas daripada ia ada dan tidak ada selepas daripada ada itu dan tidak ada [pula]

Halaman 27

sebelum daripada ada itu bukan perkara melampau-lampau [dalam percakapan]. Dan kalaulah mustahil bagi Allah menjadikan makhluk selepas daripada tidak ada kali keduanya, maka mustahil Ia menjadikan makhluk pada awalnya; bila batal yang demikian itu [batal Tuhan tidak boleh menjadikan makhluk pada awalnya ] maka sahlah bahawa ia menjadikannya pada awal mulanya .Demikian pula mengadakannya pula kali keduanya, kerana kudrat Allah kekal ada ; dan penghalan-penghalang daripada mengadakan kali kedua itu hilang, , maka sahlah bahawa Ia boleh mengadakan makhluk kali kedua itu, sebagaimana Ia mengadakannya pada awal mulanya.Firman Allah dalam ayat [yang bermaksud]: ’Ia Yang mula mengadakan makhluk kemudian Ia mengulangi mengadakannya pula’.

50.(Fasal).Ketahuilah bahawa kezaliman dan kejahatan mustahil terhasil daripada Tuhan Yang Maha Menjadikan, dengan erti dengannya itu Ia melakukan kezaliman dan kejahatan, Ia tidak melakukan kezaliman dengan perbuatan, dan tidak melakukan kejahatan dengan hukuman, kerana erti kejahatan (al-jur) dan kezaliman (al-zulm) itu ialah melanggar had yang tertentu dan resam yang diresmikan, dan itu mustahil berlaku di bawah sesuatu perintah seorang yang memerintah dan larangan seseorang yang melarang, sehingga boleh dikatakan bahawa berlaku pelanggaran suruhannya dan larangannya, maka kerana ini maka tidak sah kezaliman dan kejahatan dari Allah dalam bentuk yang kami katakan itu; sesungguhnya ada disifatkan [dalam percakapan bahasa Arab] bahawa benda padat itu zalim dan jahat atas wajah hakikat [dari segi penggunaan bahasanya]; dikatakan ’zalim air wadi itu’ bila ia melintasi had dan tempat tanda; dan ’zalim langit’ bila ia hujan banyak bukan pada waktunya; ’dan jahat panah itu’ bila ia tersasul daripada tempat tuju panahannya walau ia bukan yang melakukan kezaliman dan kejahatan.Maka sabit bahawa kezaliman tertuju ke atasNya dengan pandangan berlaku kezaliman dan melintasi daripada resam yang diresmikan , itu mustahil [berlaku] dalam hubungan dengan sifat Tuhan.

51.(Fasal).Ketahuilah bahawa Tuhan Yang Maha Mengadakan –Maha suci Ianya- Ia mengenakan kesakitan atas bayi-bayi dan Ia menakluki haiwan-haiwan dengan tidak ada tujuan untuk diri , menggunakan mereka itu, dan tanpa menafaat yang datang daripada mereka, tidak secara jangka pendek dan jangka panjang, dan dengan kebaikan dariNya, dan keadilan dariNya, kerana Ia memiliki semua a’yan [zat-zat makhluk yang ada], dan pemerintahanNya melitupi segala sesuatu, dalam segala segi, ia memiliki atasnya, dan atas yang memiliki untuk mentadbir dalam sekelian kerajaan milikNya, mengikut apa yang dikehendakiNya, tidak ada bantahan atasNya oleh seseorang dalam pemerintahanNya itu, dan Ia tidak diperesoalkan tentang perbuatanNya, dan tidak dikenakan hukuman atasNya dalam penentuan perintah dan hukumNya.

Dalam memberi huraian kepada akidah Ahlissunnah berkenaan dengan tauhid, kata Imam Abul-Hasan al-Ash’ari rd (men.324H/935 M) dalam kitabnya ‘al-Ibanah’ :
Isi kandungan kepercayaan kami ialah bahawa kami menyaksikan bahawa kami beriman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya, wahyu ya ng diturunkanNya, dan apa yan g disampaikan kepada kita oleh mereka yang penuh amanah itu, dari Rasulullah (saw), dengan tidak menolak sesuatupun daripada itu semuanya.
Kami menyaksi dan mengakui bahawa Allah Maha Esa, -tidak ada Tuhan melainkan Dia-Ia satu-satuNya Zat tanpa tara, kekal abadi, yang tidak mempunyai pasangan dan anak, dan bahawa Muhammad saw adalah hambaNya dan RasulNya, yang telah diutuskan dengan bimbingan dan agama yang benar; dan bahawa syurga adalah benar dan neraka adalah benar, dan tidak ada syak dan keraguan tentang Berdirinya Kiamat; dan bahawa Allah akan membangkitkan mereka yang berada dalam kubur; dan bahawa Allah istiwa pada Arasy (dan sebagaimana yang difirkmankanNya ‘Tuhan Yang Rahman istiwa atas Arasy’) ; dan Ia ada Wajah (sebagaimana yang difirmankanNya ‘tetapi Wajah Tuhanmu akan kekal berserta dengan kehebatan dan kegemilanganNya’ ; dan bahawa Ia mempunyai Dua Tangan ‘tanpa bagaimana’ (‘bila kaifa’); (sebagaimana yang difirmankanNya ‘Aku menjadikan kamu dengan Dua TanganKu’, dan sebagaimana yang difirmankanNya ‘Dan bahkan tertkembang lebar Dua TanganKu’, ; dan Ia mempunyai Mata , ‘tanpa bagaimana’ (‘bila kaifa’), (sebagaimana yang difirmankan olehNya , ‘’dalam pandangan mata Kami ia berlayar’), dan sesiapa yang berfikir bahawa nama-nama Allah adalah selain daripada Dia Sendiri orang itu berada dalam kesesatan; dan bahawa Tuhan mempunyai ilmu (sebagaimana yang difirmankanNya ‘Dengan IlmuNya Ia menurunkan ‘kitab)’ dan sebagaimana yan g difirmankanNya ‘’Tidak ada wanita yang mengandung atau melahirkan anak tanpa pengetahuanNya’.

Dan kami juga menegaskan bahawa Tuhan mempunyai pendengaran dan penglihatan, dan kami tidak menafikan yang demikian sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Mu’tazilah dan Jahmiyyah serta Khawarij menafikannya.

Dan kami menegaskasn bahawa Allah mempunyai kekuasaan (quwwah) (sebagaimana yang difirmankan olehNya ‘Adakah mereka melihat bahawa Tuhan Yang menjadikan merelka itu lebih berkuasa daripada mereka dari segi kekuasaanNya?’;

Dan kami percaya bahawa Kalam Tuhan adalah bukan makhluk, dan bahawa Ia tidak menciptakan sesuatu tanpa berkata mula-mulanya kepadanya ‘Jadilah!’ maka jadilah ia (sebagaimana yang difirmasnkan olehNya: ‘Dan perintah Kami kepada sesuatu bila kami menghendakinya maka kami berkata kepadanya ‘Jadi!’ maka jadilah ia’.)

Dan (kami percaya dan menegaskan) bahawa tidak ada kebaikan atyau kejahatan di bumi melainkan apa yang dikehendaki Allah; dan bahawa semua perkara ada mengikut apa yang dikehendakiNya; dan bahawa tidak ada seorangpun yang mempunyai kemampuan menolak otroriti Rasulullah (saw).

Dan kami percaya bahawa golongan yang kafir akan terhijab (tersekat) daripadaNya bila orang-orang yang beriman akan melihatNya dalam Syorga (Isebagaimana yang difirman olehNya ‘dan bahawa Nabi Musa as meminta kepada Tuhan untuk melihatNya dalam dunia ini (sebelum daripada akhirat) ‘ lalu ‘Tuhan mentajallikan DiriNya pada Bukit Tursina ‘lalu Ia menjadikan ukit itu hancur luluh menjadi debu’ dan Ia mengajarkan kepada nabi Musa as bahawa Tuhan tidak boleh dilihat dalam dunia (dengan mata kepala ini).
Dan kami berpendapat bahawa kita tidak boleh mengisytiharkan seseorang kafir dari kalangan ahli kiblat oleh kerana dosa yang ia bersalah kerananya, seperti ia melakukan zina atau mencuri ,atau minum arak, sebagaimana ytang dilakukan oleh golongan mazhab Hanbali yang mem punyai pandangan bahawa mereka yang demikian adalah kafir;

Tetapi kami percaya bahawa sesiapa dari kalangan mereka yang melakukan dosa besar ini , seperti berzina atau atau yang sepertinya, dengan menganggapnya sebagai halal dan tidak mengakuiny a sebagai haram, ia kafir.

Kami percaya bahawa Islam adalah lebih luas daripada iman, dan bahawa iman bukan keseluruhan Islam.

Kami mempunnyai pegangan bahawa Tuhan mengubah hati manusia, dan bahawa hati mereka berada antara ‘ jari-jari Tuhan’ dan bahawa Tuhan akan langit atas suatu jari dan bumi atas suatu jari, sebagaimana kita diberitahu dalam hadith Rasulullah saw berkenaan dengan perkara itu.

Kami mempunyai pegangan bahawa kita tidak boleh meletakkan mana-mana orang dari kalangan mereka yang mempunyai pegangan kepada tauhid , atau mereka yang berpegang teguh kepada keimanan, ke dalam Syurga atau Neraka, kecual Rasulullah saw menyaksikan yang demikian untuk syurga ; dan kita harapkan bahawa orang-orang yang berdosa akan mendapat syurga, tetapi kita takut bahawa mereka akan diseksa dalam Neraka (terlebih dahulu kerana dosa itu).

Kami percaya bahawa Tuhan, melalui syafaat nabi Muhammad saw, sebagai Rasulullah, akan mengeluarkan orang dari Neraka selepas mereka dibakar menjadi abu, mengikut apa yang diberitahu kepada kita dalam hadith-hadith, yang diriwayatkan dari (otoritas) Rasulullah saw.

Kami berpegang kepada pendirian ada hukuman azab atas golongan ahli bidah dan mereka yang sesat.Dalam perkara-perkar a yang kita berbeza pendapat kami berpegang kepada Kitabullah, sunnah nabi kita, dan ijma’ Muslimin (dari kalangan ulama mereka) dan apa yang ditun jukkan olehnya; dan kami tidak melakukan bid’ah dalam agama Allah yang tidak diizinkan olehNya, dan kami tidak percaya tentang Tuhan apa yang kita tidak mengetahuinya.

Kita percaya bahawa Tuhan akan dating di hari kiamat (sebagaimana yang difirmankan olehNya ‘dan Tuhan kamu akan datang (di hari kiamat) dan para malaikat bersaf-saf’; dan (kami beriman bahawa) Tuhan hampir dengan para hambaNya , sebagaimana mana yang dikehendakiNya (sebagaimana yang difirman olehNya ‘Dan Kami lebih hampir kepadanya daripada urat merihnya sendiri’, dan sebagaimana yang difirman olehNya ‘Dan Ia datang lebih hampir, dan mendekat dan berada di jarak dua busur panah atau lebih dekat lagi’

Ini diikuti dengan dalil-dalil tentang mereka yang beriman melihat Tuhan dalam Syurga.oleh mereka yang beriman
Ini diikuti dengan hukum wajib sembahyang Jumuat, hukum melakukan sembahyang dua hari raya, lain-lain sembahyang, hukum mengiukut sembahyang imam yang warak atau fasik, hukum menyapu kasut panjang dalam wudhu’ untuk sembahyang, hukum berdoa untuk kebaikan imam Muslimin, hukum engiktiraf mereka sebagai imam Muslimin yang memimpin mereka, hukum sesat membenarkan menentang imam Muslimin, bila mereka tidak istiqamah dalam kebaikan dan melakukan kesalahan, hukum tidak harus menentang mereka dengan pedang (sekarang dengan menembak, mengebom), hukum tidak harus berperang dalam zaman fitnah.Sebutan tentang kemunculasn Dajjal, adanya azab kubur, soal Munkar dan Nakir, sebujtan tentang adanya Isra’ dan Mi’raj,

Demikian tauhid dalam Ahlissunnah wal-Jamaah mengikut Imam Abul-Hasan al-Ash’ari dalam ‘al-Ibanah’nya.

Imam al-Ash’ari rd dalam ‘Maqalat al-Islamiyyin’ berbicara dalam memberi penerangan tentang pendirian Ahli Hadith dan Ahlissunnah dalam soal tauhid seperti berikut :

Ini jumlah himpunan (pegangan akidah) Ahl al-Hadith dan Ahl al-Sunnah : mereeka mengakui [beriman] terrhadap Allah, para malaikatNya, kitab-kitab (samawi yang diwahyukan)Nya, para rasulNya, dan apa yang dibawa oleh RasulNya dari Tuhannya, dan apa yang diriwayat oleh mereka yang berkepercayaan (al-thiqat) dari Rasulullah salla’Llahu alaihi wa sallam , yang tidak ditolah sesuatupun daripada perkara yang demikian itu, dan (mereka mengakui beriman dengan yakin) bahawa Allah adalah Tuhan Yang Tunggal, Esa tanpa bandingan, kekal tempat tumpuan keperluan sekelian makhluk (fard samad), tidak ada tuhan selain Dia; Ia tidak ada teman dan anak, dan bahawa (Nabi) Muhammad adalah hambaNya dan RasulNya, bahawa Syurga adalah benar, neraka adalah benar, dan saat bertdiri kiamat akan berlaku toidak ada keraguan lagi tentangnya, dan bahawa Allah akan membangkitkan kembali mereka yang mati dalam kubur.

(Lagi pula) Allah –Maha sucilah ia- berada ‘atas ‘ArasyNya’ sebagaimana firmasnNya (20:5), (الرحمن على العرش استوى) dan bahawa Ia ada ‘Dua Tangan’ bila kaifa, serbagaimana firmanNya (38:75) (خلقت بيدى) dan seperti firmanNya (5:64) (بل يداه مبسوطتان), dan bahawa bagiNya ‘Dua mata’ bila kaifa, sebagaimana firmanNya (54:14) (تجرى بأعيننا), dan Ia ada ‘Wajah’ sebagaimana firmanNya bila kaifa, (55:27) (ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام).

Dan tentang Nama-Nama Allah itu tidak dikatakan bahawa nama-namaNya lain daripada Allah, seperti pandangan Mu’tazilah dan Khawarij, dan mereka (Ahjlissunnah) mengakui bahawa Allah-Maha sucilah Ia- mempumnyai Ilmu sebagaimana firmanNya (4:166) (أنزله بعلمه) dan (juga) sebagaimana firmanNya (dalam ayat lain pula) (35:11)(وما تحمل من أنثى , ولا تضع الا بعلمه).

Dan mereka (dalam kalangan Ahli hadith dan Ahlissunnah) menetapkan /mengisabitkan Sifat Mendengar dan Melihat (bagi Allah) dan itu tidak dinafikan daripada Allah, sedbagaimana itu dinafikan oleh golongan Mu’tazilah , dan mereka mengisbatkan sifat Kekuasaan (al-Quwwah) (bagiNya) sebagaimana firmanNya (41:15) (أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو اشد منهم قوة)

Dan mereka (dalam kalangan Ahli hadith dan Ahlissunnah) mempunyai pendirian bahawa tidak ada daripada perkara kebaikan dan kejahatan (khair wa la sharr) melainak n dengan apa yang dikehendaki Allah (ma sha’ Allah), dan bahawasanya segala sesuatu (al-ashya’) ada dengan kehendak Allah (mashi’ah Allah), sebagaimana yang difirmankan olehNya (81:29) (وما تشاؤون الا أن يشاء الله), dan sebagaimana Muslimin mengatakan apa yang Allah kehendaki menjadi, apa yang tidak dikehendakiNya tidak menjadi.

[Golongan Ahl al-Sunnah dan Ahl al-Hadith] mempunyuai pegangan (qalu)(hlm 346 ‘al-Maqalat’,jld 1). bahawa seseorang itu tidak berupaya untuk melakukan sesuatu perbuatan sebelum ia melakukannya, atau jadilah seseorang itu berkuasa untuk keluar daripada ilmu Allah, atau ia melakukan sesuatu padahal Allah mengetahui bahawa ia tidak melakukannya.

Dasn mereka mempunyai pandangan bahawa tidak ada pencipta [yang hakiki] melainkan Allah, dan bahawa perbuatan-perbuatan jahat para hamba Allah yang menjadikannya [dari segi menjadikannya, adapun si hamba ia melakukan usahanya]. Dan bahawa amalan para hamba Allah men jadikannya, dan bahawa para hamba tidak berkuasa untuk menjadikan [daripadanya] sesuatu [mereka hanya melakukan usaha mereka].

Dan [mereka mempunyai pegangan] bahawa Allah memberi taufiq kepada mukminin untuk taat kepadaNya dan Ia membiarkan para kuffar menjadi tersesat, dan Ia memberikan b imbingan dengan sifat Maha lemah LembutNya (lutfNya) dan menelia bagi mereka (nazara lahum) dan membaikkan mereka (aslahahum) dan memberi hidayat kepada mereka, dan Ia tidak memberi sikap lemah lembutNya (lam yaltuf) kepada golongan kuffar, dan tidak memperbaikkan mereka, dan tidak memberikan hidayat kepada mereka, kalau Ia memberi hidayat kepada mereka, mereka menjadi solihin, dan kalau Ia memberi hidayat kepada mereka mereka menjadi golongan yang berada atas hidayat (kanu muhtadin).

[Dan mereka mempunyai pegangan] bahawa Allah –subhanahu wa taala- berkuasa unmtuk menislahkan para kuffar, dan berlaku dengan sikap lutf terhadap mereka, sehingga merekja menjadi mukminin, tetapi Ia menghendaki untuk tidak mengislahkan mereka dan (tidak ) melaskukan sikap lutf dengan mereka, sehingga mereka menjadi mukminin, tetapi Ia memnghendaki mereka menjadi kuffar sebagaimana yang diketahui dengan IlmuNya (yang maha sempurna dengan segala hikmatNya), dan Ia membiarkan mereka tersesat, dan membiarkan mereka tersasul, dan mengecapkan atas kalbu mereka.

Dan mereka (mempunyai pegangan) (lit. Berkata) bahawa kebaikan dan kejahatan adalah dengan Qada’ Allah dan QadarNya, yang baiknya, yang buruknya, yang manisnya, yang pahitnya, dan mereka beriman bahawa mereka tidak berupaya untuk mendatangkan (lit.memiliki) kemenafaatan dan kemudaratan untuk diri mereka, melainkan apa yang dikehendaki Allah, sebagaimana firmanNya, dan mereka meenyerahkan urusan mereka kepada Allah –Maha sucilah Ia- dan mereka menentyukan hajat keperluan mereka kepada Allah pada setiap masa , dan mereka faqir terhadap Allah dalam setiap hal.

[Dalam rangka berbicara tentang tauhid dan sifat-sifat Allah] mereka mempunyai pegangan bahawa Qur’an adalah Kalam Tuhan, bukan makhluk yang dijadikan, dan kalam (Tuhan dipercayai ada) padanya wakaf (berhenti), maka pihak yang mempunyai anggapan bahawa kalam Tuhan ada lafaz atau wakaf (seperti kalam makhluk) ia adalah ahli bid’ah; dan tidak dikatakan bahawa lafaz Qur’an adalah makhluk, juga tidak dikatakan bukan makhluk.

Dan (mereka dalam kalangan Ahli hadith dan Ahlissunnah )mempunyai pegangan (lit.berkata) bahawa Allah-maha sucilah Ia- boleh dilihat dengan mata pada hari kiamat, sebagaimana bulan boleh dilihat pada malam penuh pernama, dan mukminin melihatNya, walhal para kuffar tidak boleh melihatNya, kerana mereka terhijab daripada Allah , seperti firmanNya (83:15) (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون), (dan mereka mempunyai pegangan) bahawa nabi Musa –alaihissalam- memohon untuk melihat Allah dalam dunia ini, lalu

Allah mentajalli DiriNya pada bukit (Tursina) lalu ia menjadi hancur, maka Ia memberitahu bahawa dengan itu, Ia tidak boleh dilkihat di dunia, bahkan Ia boleh dilihat di akhirat.

Dan (golongan Ahlissunnah dan Ahli hadith mempunyai pegangan ) bahawa mereka tidak mengkafirkan seseorang dari kalangan ahli kiblat (orang Islam) dengan dosa yang dilakukannya, seperti zina dan mencuri, dan yang seumpama itu dari kalangan dosa besar, dan mereka itu walaupun dengan keadaan demikian adalah orang-orang yang beriman bersama-sama mukminin, mwalaupun mereka terjerumus ke dalam dosa besar.

Ini diikuti dengan kenyataasn tentang iman terhadap Sallah dan seterusnya, dengan qadha dan qadar, dan kenyataan tentang Islam dengan syahadah tauhid dan syahadah rasul , dengan penegasan Allah yang membolak-balikkan hati makhlukNya. .

Seterusnya ini diikuti oleh beliau dalam kitab ’al-Maqalat’ dengan kenyataan berklenaan dengan kejahatan, keburukan, tentang Allah turun ke langit dunia sebagaimana dinyatakan dalam hadith, dan kewajipan mengikuti golongan salaf dan mengelak daripada bid’ah.Juga ada sebutan tentang ’hampir’Nya Tuhan dengan makhluk, dan ’datang’Nya Allah pada hari kiamat.

Akidah Ahlissunnah tentang tauhid sebagaimana yang dibentangkan oleh ’Abd al-Qahir al-Baghdadi rh dalam ’al-Farq bainal-Firaq’ dan juga ’Usul al-Din’nya (yang diringkaskan oleh penulis dalam Sejarah dan Konsep Ahli’sSunnah wa’l-Jama’ah’ terbitan JAKIM, Kuala Lumpur, hlm 34-36) .Antara isnya secara ringkas ialah:

Golongan Ahli’s-Sunnah bersepakat bahawa Allah Ta’ala mewajibkan ke atas para hambanya supaya mencapai ma’rifat terhadapnya, dan juga mewajibkan ke atas mereka ma’rifat terhadap rasuinya, kitabnya, serta beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Juga mereka menganggapkan kafir sesiapa yang menegaskan – dari kalangan Qadariyah dan Rafidah – bahawa Allah tidak mewajibkan ma’rifat terhadapnya, sebagaimana yang dipegangi oleh Thumamah dan al-Jahiz, dan satu golongan daripada Rafidah. Mereka bersepakat bahawa tiap-tiap ilmu kasbi dan nazari harus Allah menjadikan kita mesti mengetahui tentangnya. Dan mereka menganggapkan kafir sesiapa yang menegaskan dari kalangan Mu’tazilah, bahawa ma’rifat terhadap Allah di Akhirat adalah dihasilkan, muktasabah, dengan tidak termesti kepada ma’rifatnya. Golongan Ahli’s-Sunnah bersepakat bahawa punca-punca hukum-hukum Syar’iyah adalah al-Quran, Sunnah, dan ljma’ golongan Salaf. Mereka menganggapkan kafir orang yang menegaskan, dari kalangan Rafidah, bahawa pada hari ini – kalau pada zaman al-Baghdadi, abad kelima Hijrah – tidak ada hujah dalam Qur’an dan Sunnah kerana mereka mendakwakan bahawa para sahabat ada mengubahkan sebahagian daripada al-Quran dan melakukan tahrif terhadap sebahagian daripadanya.

Ahlissunnah menganggap kafir golongan khawarij yang menolak seluruh kitab sunan yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat hadith kerana pada pandangan mereka periwayat-periwayat itu kafir.
Mereka juaga menganggap kafir al-Nazzam yang mengingkari hujjah ijma’ dan hujah daripada riwayat mutawatir,Mereka juga menghukum kafir orang yang berpendapat mungkin seluruh umat Isdlam berijma’ dalam kesesatan (‘ijtima’ al-ummah ‘ala al-dalalah’), juga kerana ia berpendapat harus mereka yang terlibat dalam riwayat mutawatir itu bermuafakat mereka-rekakan sesuatu yang bohong.Inilah antaranya apang disepakati oleh Ahlissunnah dalam rukun pertama konsep ilmu mereka.
mengikut hawa nafsu mereka. Contohnya ialah kesesatan kaum Khawarij yang menolak rej am, dan sesatnya kaum Najdiah yang mengingkari had kerana meminum arak dan mengingkari harusnya menyapu khuf; dan menjadi kafir mereka yang mengingkari memandang Allah di Akhirat dan yang mengingkari Haud, Syafaat dan azab kubur. Demikian juga Ahli’s-Sunnah menganggap sesat kaum Khawarij yang memotong tangan pencuri yang mencun’ sedikit atau banyak daripada tempat simpanan atau tidak, sebagaimana mereka menyesatkan golongan yang menolak khabar mustafid demikian juga mereka menganggapkan sesat golongan yang menthabitkan mansukhnya hukum khabar yang sepakat tentangnya fuqaha’ golongan Ra’y dan Hadith sebagaimana juga mereka menganggapkan sesat Rafidah yang mengharuskan kahwin mut’ah walhal keharusannya sudah dimansukhkan. Golongan Ahli’s-Sunnah bersepakat bahawa Allah Ta’ala mewajibkan ke atas para hambanya supaya mencapai ma’rifat terhadapnya, dan juga mewaj ibkan ke atas mereka ma’rifat terhadap rasuINya, kitabnya, serta beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Juga golongan Ahli’s-Sunnah menganggapkan kafir sesiapa yang menegaskan – dari kalangan Qadariyah dan Rafidah – bahawa Allah tidak mewajibkan ma’rifat terhadapnya, sebagaimana yang dipegangi oleh Thumamah dan al-Jahiz, dan satu golongan daripada Rafidah. Mereka bersepakat bahawa tiap-tiap ilmu kasbi dan nazari harus Allah menjadikan kita mesti mengetahui tentangnya. Dan mereka menganggapkan kafir sesiapa yang menegaskan dari kalangan Mu’tazilah, bahawa ma’rifat terhadap Allah di Akhirat adalah dihasilkan, muktasabah, dengan tidak termesti kepada ma’rifatnya. Golongan Ahli’s-Sunnah bersepakat bahawa punca-punea hukum-hukum Syar’iyah adalah al-Quran, Sunnah, dan ljma’ golongan Salaf. Mereka menganggapkan kafir orang yang menegaskan, dari kalangan Rafidah, bahawa pada hari ini – kalau pada zaman al-Baghdadi, abad kelima Hijrah – tidak ada hujjah dalam Qur’an dan Sunnah kerana mereka mendakwakan bahawa para sahabat ada mengubahkan sebahagian daripada al-Quran dan melakukan tahrif terhadap sebahagian daripadanya.

Dasar yang ketiga ialah berkenaan dengan Tuhan yang menciptakan alam serta Sifat-SifatNya. Pada Ahli’s-Sunnah, segala sesuatu yang baru itu mesti ada yang menjadikannya dan mengadakannya dan mereka berpegang kepada pegangan bahawa Tuhan yang menjadikan alam ini Dialah yang menjadikan jisim-jisim dan ‘arad-‘arad. Mereka menganggap kafir Mu’ammar dan para pengikutnya dari kalangan Qadariyah yang berpendapat bahawa Allah tidak menjadikan sesuatu daripada ‘arad-‘arad. la hanya menjadikan jisim-jisim. Antaranya disebutkan bahawa golongan Ahli’s-Sunnah bersepakat bahawa Tuban tidak dikandung oleh tempat dan tidak berlalu atasnya masa, khilaf golongan yang mengatakan Tuhan menyentuh’Arsy, dan’golongan Syihamiyah dan Karramiyah. Ahli’s-Sunnah juga berijma’ menafikan adanya kecederaan, kesedihan, kesakitan dan kelazatan daripada Tuhan, serta gerak dan diam, khilaf pendapat golongan Hisyamiyah dari golongan Rafidah yang menganggap harus ada gerak pada Tuhan. Antaranya yang dinyatakan bahawa Ahli’s-Sunnah berijma’ bahawa Allah Maha Kaya tidak berkehendakkan kepada makhluknya, dan la Itidak mendapat manfaat daripada menjadikan makhluknya itu dan juga la tidak menolak kemudaratan daripada DiriNya dengan menjadikan makhluknya itu. Inilah khilaf pegangan Majusi yang mendakwa bahawa Allah menjadikan para malaikat bagi menolakkan kesakitan pada DiriNya yang datang daripada syaitan dan penolong-penolongnya. Ahli’s-Sunnah juga berijma’Tuhan yang menjadikan alam itu tunggal, khilaf pendapat yang mengatakan Tuhan itu dua yang sedia kala, satunya cahaya, Nur dan satu lagi ialah kegelapan Zulmah (Yazdan dan Ahriman di kalangan Majusi). Pegangan tentang keesaan Tuhan ini berlawanan dengan pegangan golongan Ghulat di kalangan Rafidah yang menyatakan bahawa Allah menyerahkan tadbiran alam kepada’Ali yang merupakan Khaliq yang kedua. Dasar keempat , berkenaan dengan sifat-sifat yang ada pada Zat Allah, Ahli’s Sunnah berpegang kepada pegangan bahawa sesungguhnya Ilmu Allah, QudratNya, HayatNya, IradatNya, Sama’Nya dan BasarNya, serta KalamNya adalah sifat-sifatnya yang azali serta abadi. Golongan Mu’tazilah menyatakan bahawa tidak ada Qudrat, Ilmu, Hayat bagi Allah Ta’ala dan la tidak dapat dilihat di Akhirat. Ahli’s-Sunnah berijma’bahawa Qudrat Allah yang berlaku di atas segala yang ditakdirkan itu semuanya sebagai satu qudrat yang dengannya ditakdirkan semua yang ditakdirkannya itu. Ini disusuli dengan kesesatan-kesesatan Mu’tazilah dalam hubungan dengan hal ini. Antaranya dinyatakan bahawa Ahli’s-Sunnah berijma’ bahawa Ilmu Allah adalah satu yang dengannya itu la mengetahui segala maklumat secara satu persatu. Satu golongan daripada Rafidah mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum adanya dan Zurarah bin Kyun dan para pengikutnya di kalangan Rafidah menyatakan bahawa Ilmu Allah, QudratNya, HayatNya, dan lain-lain sifat yang baru bahawasanya ia tidak Hidup, Berkuasa dan Mengetahui melainkan sehingga la menjadikan bagi DiriNya Hayat, Qudrat,Ilmu, Iradat, Sama’, Basar. Golongan Ahli’-Sunnah berijma’ bahawa Sifat Sama’ dan Basar Tuhan meliputi segala yang didengar dan segala yang dilihat dan Tuhan sentiasalah melihat bagi DiriNya dan Mendengar bagi Kalam DiriNya. Ini diikuti dengan khilaf Mu’tazilah. Golongan Ahli’s-Sunnah berijma’ bahawa Allah boleh dilihat oleh orang-orang yang beriman di Akhirat. Ini adalah berlawanan dengan pendapat Qadariyah dan Jahmiyah yang menganggap bahawa mustahil Allah boleh dilihat di Akhirat.

Antaranya dinyatakan bahawa Ahli’s-Sunnah berijma’ bahawa Iradat Allah adalah Masyi’ah atau KehendakNya; dan mereka ijma’kan bahawa KehendakNya lulus dalam apa yang dikehendakinya mengikut IlmuNya. Ini disusuli dengan golongan yang menyalahinya, juga disusuli dengan kenyataan tentang sifat-sifat lain, seperti hayat, tanpa Roh, Sifat Kalam dan khilaf golongan yang berpendirian berlainan. Dasar yang kelima tentang nama-nama Allah yang diambil daripada Qur’an dan Sunnah yang sahih. Dasar keenam tentang keadilan Allah. Dinyatakan pendirian Ahli’s-Sunnah, kemudian diikuti dengan khilaf golongan yang berlainan pegangan daripadanya

Kerangka huraian tauhid dalam Ahlissunnah wal-Jamaah ini menjadi nyata kemudiannya dengan huraian oleh Imam al-Ghazali rd dalam ’Ihya’ ’Ulum al-Din’nya . Antara isinya ialah:

’Bahawa Dia itu Esa, sediakala tanpa permulaan, azali tanpa ada permulaan bagiNya, terus menerus wujudNya tanpa akhir bagiNya, kekal abadi dengan tiada kesudahanNya, Berdiri Sendiri tanpa putusnya, bereterusan adaNya tanpa habisNya, terus menerus berkekalan bersifat dengan sifat-sifat Kehebatan dan Ketinggikan (al-jalal) yang tidak terputus atasNya sifat itu, tanpa habis dengan kehabisan dan perpisahan, denganh silih bergantinya abad dan zaman, Dia adalah yang Awal (tanpa permujlaan) dan Yang Akhir (tanpa kesudahan), Yang zahir (dalil-dalil tentangNya dalam yang boleh dilihat) dan Yang Batin (yang ghaib tanpa boleh dikesani dengan pancaindera tetapi diketahui dengan kesan af’alNya), dan Dia Amat mengetahui tentang segala sesuatu.

Sifat Maha Sucinya :

Ia bukan jisim yang berupa (sebagaimana jisim ytang diketahui dalam ilmu fisik)
Bukan jauhar yang terhad (seperti atom-atom yang dibagaikan batasannya, atomik atau sub-atomik)
Tidak seperti jism-jisim tidak pada kadar kiraannya dan tidak dari segi ia boleh dibahagi-0bahagikan (kalau sekarang daripada atom kepada bahagian-bahagiannya apa lagi dengan elektronnya, protonnya, nukliusnya, ’qrarks’nya, ’waves’nya, dan ’zarrah’ atau ’particles’nya)
Ia bukan jauhar (atau atom atau yang lebih kecil lagi darikpadanya ) dan Ia tidak tempat bagi adanya jauhar-jauhar (atau atom-atom atau yang lebih kecil lagi daripada itu)
Ia bukan ’aradh (atau sifat bagi benda) dan Ia pula bukan ’tempat’ bagi adanya ’aradh-aradh atau sifat-sifat bagi benda itu

Dia tidak menyamai apa yang ada dan tidak ada sesuatu yang maujud yang menyerupaiNya
Tidak ada sesuatu yang menyerupaiNya dan Ia tidak menyerupai sesuatu
Ia tidak seperti sesuatu dan sesuatu tidak menyerupaiNya
Ia tidak dibatasi oleh sesuatu batas dan kawasan atau rantau tidak mengandungiNya juga tidak dibatasiakn oleh pihak (kanan-kiri, belakang -hadapan atau atas- bawah)
Ia tidak dibatasi oleh bumi dan langit
Ia istiwa atas Arasy dengan wajah yang difirmankan olehNya dengan makna yang dikehendakiNya dengan istiwa (atau bersemayam) yang sunyi daripada menyentuh sesuatu , dan sunyi daripada duduk tetap dan tenang (atas sesuatu) , sunyi daripada mengambil tempat (dalam sesuatu) dan sunyi daripada perpindahan
Arasy tidak menanggungNya bahkan Arasy dan para malaikat penanggung Arasy ditanggung oleh Kehalusan KudratNya dan terkawal di bawah tadbir Genggaman (KekuasaanNya)
Ia mengatasi Arasy dan langit dan mengatasi segala sesuatu sampai ke segala lapisan bumi
Ia mengatasi (segalanya itu) dengan kedudukan teratas yang tidak menambahkan dekatnya dengan Arasy dan langit sebagaimana tidak menambah kejauhanNya daripada bumi dan kulit bumi
Bahkan Ia Maha Tinggi darjatNya mengatasi (dan sunyi daripada ketergantunganNya daripada) Arasy dan langit sebagaimana Ia mengatasi darjat daripada bumi dan lapisan tanah dan bumi,
Walhal dalam demikian Ia hampir dengan sekalian yang maujud , dan Ia hampir kepada hamba lebih daripada hamba hampir dengan urat lehernya sendiri, walhal Ia Menyaksi segala sessuatu
Ia tidak menyerupai kehampiranNya dengan kehsampiran antara jisim-jisim (yang hampir melibatkan ruang), sebagaimana ZatNya tidak menyerupai zat-zat sekelian jisim,
Dan Ia tidak bertempat dalam sesuatu dan tidak ada sesuatu yang bertempat di dalamNya
Maha suci Ia daripada dikandung oleh tempat (ruang) sebagaimana maha sucinya Ia daripada dibataskan oleh zaman bahkan Ia ada sebelum daripada Ia menjadikan zaman dan ruang (atau tempat)
Dia kini berkadaan sebagaimana adaNya (semenjak zaman sediakala lagi) , Ia tidak sama dengan makhlukNya dengan sifat-sifatNya ,
Tidak ada yang lain dalam zatNya dan zatNya pula tidak ada padalm yang lainnya,
Ia maha suci daripada perubahan dan perpindahan
Segala kejadian tidak bertempat padaNya dan segala yang mendatang tidak mempengaruhiNya Bahkan Ia terus menerus berkekalan dengan sifat JalalNya sunyi
Terhentinya sifat itu
Terus menerus Ia dengan sifat Maha KayaNya dalam KesempurnaanNya tidak memerlukan kepada penambahan kesempurnaan,

Tentang zatNya itu diketahui adaNya dengan akal fikiran (manusia) dan zatNya itu dilihat dengan mata (bil-absar) (di akhirat) sebagai ni’mat daripadaNya dan sebagai kasih sayang dan sifat maha lemah lembutNya, kdepada mereka yang berbuat baik, dalam negeri yang tetap tempat kekal abadi, dan sebagai penyempurnaan ni’mat daripadaNya dengan memandang kepada WajahNya Yang Maha Mulia itu.

Ini diikuti dengan huraian tentang sifat hayat dan qudratNya (hlm 95), sebutan tentang sifat-sifatNya yang diijma’kan dalam Ahlissunnhah seperti sifat hidup, mengetahui, berkuasa , berkehendak, mendengar,melihat, berkata-kata, dengan sifat-sifat hayat, kudrat, ilmu, iradat, sama’, basar, dan kalam, bukan semata-mata dengan zat. (hlm 96).Sifat-sifat ini diberikan huraian yang sukar didapati tandingannya dalam sejarah Islam.Ini kerana ia hasil gabungan integrasi antara penguasaan terhadap Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu lainnya, disertai dengan raalisasi hidup rohaniah dan akliah yang sukar dicari tandingannya dalam sejarah.
Dalam hubungan dengan realisasi orang yang beriman tentang iman dinyatakan oleh al-Ghazali rd ada empat martabatnya ; katanya ’

’Tauhid itu (nisbah bagi orang yang mengelamai keimanan tentangnya) ada empat martabat dan terbahagi kepada inti (lubb), inti dari inti (lub al-lubb) , dan kulit luar (qashr) dan kulit luar dari kulit luar itu (qashr al-qashr). Dan kami gunakan misalan ini untuk mendekatkan kepada faham yang dhaif dengan menyebut (sesuatu) seperti buah kelapa (al-juz)., ia ada dua lapis kulitynya, dan ada intinya atau isinya, dan dalam isinya atau intinya ada minyak, itulah dia inti bagi inti itu.

Martabat mula-mula dari tauhid (nisbah orang yang mengalaminya) ialah seseorang yang beriman itu menyatakan dengan lidahnya ’la ilaha illa’Llah’ (tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah), walhal hatinya lalai darikpadanya, atau (bahkan) ia mengingkarinya (dalam hatinya) seperti tauhifd orang munafiqin; yang keduanya ialah (tauhid orang yang beriman) yang membenarkannya makna lafaznya itu dengan kalbunya, seb agaimana yang dibenarkan oleh umumnya Muslimin, dan itu i’tiqad orang awam. Ketiganya (iman orang yang beriman pada tahap) ia menyaksikan yang demikian itu (atau hakikat kebenaran kata-kata itu) dengan jalan pembukaan batin (bitariq al-kashf) melalui nur yang sebenar (dalam kalbunya) dan itu makam orang-orang yang mukkarrabin (yang dirapatkan dengan hadhrat Tuhan), ; yang demikian itu ialah (pengelaman batin yang di dalamnya) ia melihat perkara-perkara yang banyak (dalam alam yang maujud ini) tetapi ia melihat semuanya itu dengan banyaknya itu semua terbit daripada Tuhan Yang maha Esa, Yang Maha Melaksanakan KudratNya tanpa dibantah oleh sesiapa (al-Wahid al-Qahhar), dan keempatnya ialah (tauhid yang dialami olerh mereka yang mendapat pembukaan batin) dengan ia tidak melihat dalam yang wujud ini melainkan Yang Esa itu (sahaja), dan itu ialah penglihatan batin (mushahadah) golongan siddiqin (yakni golongan aulia yang tertinggi sekali dalam makam siddiqiyyah mereka ), dan golongan sufiah menyebutnya sebagai ’fana’ dalam tauhid’ kerana itu ikalah dari segi orang itu tidak memandang melainkan Yang Esa sahaja, bahkan ia tidak memandang kepada dirinya sendiri (sekalipun) kerana ia tenggelam dalam pengelaman tauhid itu, fana daripada dirinya sendiri dalam tauhidnya; ertinya ia fana daripada memandang dirinya dan makhluk sekeliannya; maka yang pertama iktu ahli tauhid dengan lidah semata-mata, dan itu menyelam,atkan orangnya daripada (dibunuh dengan) pedang dan tombak dalam hidup dunianya, yang kedua ahli tauhid dengan erti ia beriktikad dengan kalbunya apa yang dilafaznya (dengan lidahnya), sunyi daripada dibohongi apa yang dipegangi oleh kalbunya, itu ikatan atas kalbu yamng belum ada pada pembukaan dan pelapangan kalbu, tetapi ia menyelamatkan orang yang beriman demikian daripada azasm akhirat, m kalau ia mkeninggal dunia dalam keadaan itu, dan pegangannya tidak menjadi dhaif kerana maksiat (yang dilakukannya); …yang ketiganya ahli tauhid dengan erti ia tidak memandang (dalam pengelaman batgimnnmya) melainkan Pembuat Yang Esa itu (sahaja), bila terbuka tabir yang sebenar baginya sebagaimana keadaan sebenarnya, lalu ia tidak memandang dengan hakikatnya melainkan Yang Esa, dan tersingkaplah baginya hakikat yang sebenar itu, bukannya dengan erti ia memberatkan atas kalbunya supaya beriktikad mdengikut apa yang boleh difahami daripada lafaz hakikat itu, (adapun yang demikian ini) adalah martabat orang awam Muslimin dan martabat ahli ilmu kalam …yang keempatnya ialah ahli tauhid dengan makna tidak hadhir dalam penyaksian batinnya (shuhudnya) lain daripada Yang Esa itu, maka ia tidak memandang keseluriuhan yang ada dari segi ia itu banyak, bahkan ia memandang dari segi ia itu semua satu, ini martabat yang sehabis jauh sekali dalam tauhid (nisbah pengela,man manusia yang mengelaminya dalam hidup kerohanian mereka masing-masing).Yang pertama itu seperti kulit luar, yang kedua seperti kulit dalam dan yang ketiga seperti isi, dan yang keempat seperti minyak yang dikeluarkan daripada isinya.(Ihya’, jld.iv hlm 240). Ini diikuti dengan penjelasan untuk menunjukkan keabsahan pembahagian tauhid yang demikian itu

Tauhid Ahlissunnah wal-Jamaah di Dunia Melayu berjalan dalam kerangka tauhid yang lalu tanpa ada perubahan pada dasar-dasar huraiannya ; hanya sedikit sebanyak persoalan timbul dengan adanya pengaruh gerakan reformis dan Salafi (yang menyebut dirinya sebagai salafi) .Persoalan-persoalan itu perlu dilihat kembali mengikut suluhan cahaya wacana akidah Ahlissunnah yang asal. Tanpa menyebut detail-detail kerana kekangan keasdaan dan waktu, ada beberapa pengamatan yang bermenafaat dibuat. Antaranya ialah perkara-perkiara berikut:

-Akidah Ahlissunnah yang memberi penerangan tentang kebenaran hakiki tentang Tuhan mengikut Qur’an, Sunnah dan Ijma’
-Ia memberi makna atau erti yang pokok dalam akidah tentang Tuhan, dan itu tidak berubah, sebab hakikat ketuhanan dan sifat-sifatNya tidak berubah
-ia memberi keyakinan tentang erti-erti dan makna-makna yang tetap itu; itu yang menimbulkan keyakinan kemudfian daripada ilmu, sebab ilmu dan yakin tidak terpisah.
-ia memberi kerangka tentang ’world-view’, tentang Tuhan, alam, manusia.Kerangka ini tidak berubah sebab termaktub dalam Qur’an, Sunnah dan ijma’; ijma’ tidak berubah.
-ia memberi prinsip dan kaedah integrasi peribadi dalam mencvapai ilmu, keyakinan, pembersihan diri, kekuatan yakin-diri (izzatunnafs)
-atas daripada segalanya ia mengungkapkan kebenaran yang sediakala dan kekal abadi yang menjadi syarat mutlak erti kehidupan dan kebahagian yang kekal abadi.Tidak ada sesuatu yang mampu menggantinya; menggantikannya dengan sesuatu yang lain adalah mencelakakan.Allahumma sallimna wal-Muslimin jami’an.
-penjagaan kebenaran akidah yang kekal abadi itu berkaitan dengan Nama Tuhan al-Muhaimin (yang menjaga Kebenaran dan kerangkanya), Quran sebagai ’muhaiminan ’alaihi dengan fungsinya menjaga kebenaran wahyu, dengan itu ia mampu mengkritik wacana teologis dan kerohanian Kristian dan Yahudi, kehadiran ’tajdid’ setiap abad, dan jaminan terjaganya ’golongan umatku tertonjol menang atas kebenaran sehingga Kiamat,’ dan ’tidak mendatangkan mudarat atas mereka golongan yang menyalahi pendirian mereka’

Antaranya lagi ialah:
-Apa yang disebut sebagai ’sifat dua puluh’ itu ialah kerangka huraian yang terbit daripada sistem ini, dan ia ada keabsahannya; penggunaan mantik Yunani sebagai metod menghurtai ilmu dan menyusun hujah secara sistematis diterima ulama sebagai termasuk ke dalam ’hikmah barang hilang orang beriman’ dan menggantikan akidah itu dengan yang lain menyalahi Qur’an, Sunnah dan ijma’ dan memungkinkan kita berada dalam pasir jerlus intelektuil dan akidahyang membinasakan. Tambahan-tambahan dan perbaikan wacana yang ada dialu-alukan bila ianya untuk matlamat yang positif dan memenafaatkan.

-Menggantikannya dengan yang lain memesongkan kefahaman umat Islam dan menimbulkan kegoncangan rohani dan intelektuil yang tidak diperlukan; misalnya menggantikannya dengan pembahagian tauhid kepada rububiah, uluhiyyah dan asma’ wassifat, yang tidak berlaku di zaman salaf; tidak ada dalam Qur’an; tidak ada dalam sunnah; tidak diajarkan oleh mereka yang terjamin dalam tiga kurun itu; adakah hendak diertikan bahawa tauhid sebelum pembahagian kepada rububiyyah, uluhiyyah dan asma’ wassifat belum matang umat dalam tauhidnya? Itu berat sekali erti yang hendak diisyaratkan.Atas otoritas apa erti yang demikian hendak diisyaratkan?

-Keadaan menjemput persoalan bila diingatkan bahawa ayat yang digunakan untuk menggelarkan penyembah berhala itu sebagai ’ahli tauhid rububiah’ itu tidak memberi erti yang disebutkan itu, iaitu ayat yang bermaksud ’Bila mereka menaiki kapal (di laut) lalu mereka menyeru kepada Tuhan dengan keadaan ikhlas ugama kepadaNya tetapi bila mereka diselamatkan ke darat merteka kembali mengamalkan amalan syrik mereka’ (al-Ankabut:65) walhal pada mufassirin yang berotoritas dalam sejarah menghuraikan bahawa ayat itu menunjukkan orang musyrikin ikhlas itu adalah ikhlas pada rupa lahir, bukan pada hakikat; pada mereka ayat yang menebut mereka ikhlas itu ialah ’darbun mina’t-tahakkum’ (ضرب من التهكم)erti jenis memperli mereka bukan menyebut secdara puji yang positif. Ini jelas dalam Tafsir Baidawi, Zamakhsyari, Bahr al-Muhit dan al-Alusi. Mengapa ayat yang memperli itu disebut sebagai bererti positif dan digunakan untuk memanggil musyrikin sebagai ’ahli tauhid rubub iyyah’ dengan pendalilan yang tidak betul yang tidak pernah ada dalam sejarah.Adakah kaedah epistemologis seperfti ini hendak digunakan bagi memandiui intelektualiti umat? Subhana’Llah.

-Erti yang diisyaratkan itu menjadi lebih lagi menjemput sandaran otoritas bila yang tertolak atau terkesamping ialah imam-imam muktabar Ahlissunnah yangf dari dahulu sampai sekarang diterima umat dalam persepakatan mereka, kecuali oleh beberapa figure kemudian yang boleh dibilang dengan jari. Adakah kita hendak menjemput ’bunuh diri intellektuil dan rohani’ dabn menghadapi risiko seberat itu hanya dengan kecenderungan berpegang kepada otoritas beberapa figure yang kemudian, yang bukan datang dari zaman ’terjamin’ dalam sunnah dan sejarah? Adakah ’intellectual adventurism’ dan ’novelty’ hendak menggantikan wacana teologis arus perdana itu? Sejarah kita berlainan daripada sejarah Barat.

-Kita menjemput persoalan serius lagi bila diingatkan bahawa kerangka treologis yang lain itu terlibat dalam ’menganggap Adam as syirik dalam ketaatan’, Syeikh al-Busiri pengarang ’al-Burdah’ itu syirik, demikian seterusnya; dan dari segi sejarahnya ia menimbulkan fahaman ’anti-establishment’ atas nama ’theological truth’.Adakah kita mahu menghadapi risiko yang seperti ini? Dunia Melayu tidak ada pilihan lain melainkan mengekalkan akidah arus perdana dan menambahkan kekuatannya dengan peningkatan fahaman diri, iltizam, dan menambahkan kekuatan intelektuil dengan bahan-bahan intelektuil dan budaya masakini.

-Apa lagi bila diketahui dalam ajaran dan sejarah bahawa tauhid yang dibahagi tiga itu- yang satunya terpisah dari yang lain sehingga Abu Jahal dan Abu Lahabpun dikatakan ’ahli tauhid rububiyyah’ (yang tidak pernah ada zaman salaf), dan kemudian disamakan orang mukmin dan ulama yang bertawassul dimakam aulia dan anbia sebagai sama statusnya derngan penyembah berhala, lalu mereka dihukumkan demikian, dihalalkan darah dan hartanya (dan sejarah mencatit perang atas nama itu) , sebagaimana yang ada dalam ajaran setengah daripada mereka, dan dalam sejarah?
-Apa lagi bila didapati bahawa pihak yang berpegang kepada pendirian ini menimb ulkan kegentimngan dalam sejarah dan ajaran, dan ia ada kaitan dengan barat yang terkenal dengan rancangannya (yang diakui oleh pihak mereka sendiri seperti Edward Said dan lainnya yang ikhlas)?
-Dari segi intelektuil, sebelum di bawa kerangka epistemologis lain, perlu dibuktikan dengan hujah intelektuil secara tuntas bahawa kerangka epistemologis al-Syafi’e dan al-Ghazali sudah hilang keabsahannya ; tetapi ini belum berlaku secara tuntas dan meyakinkan dari segi in telektuilnya. Jadi menga dibicarakan keperluan menggantikan itu?

-kalau dikaitkan akidah arus perdana itu dengan ketiadaan dinasme, dan pergantian itu akan mendatangkan dinasme, maka boleh disebutkan bahawa dinasme itu adalah sifat manusia ’dalam fungsi kebenaran’ ; sebab itu Salahuddin Ayyubi dinamis, Nizam al-Mulk dinamis (semuanya Ahlissunnah), Hasan al-Banna dinamis, dan Said Nursi adalah dinamis; mereka adalah Ahlissunnah.Dan mereka ini tokoh-tokoh modern yang cam dan faham pemikiran moden dan akidah arus perdana.
-kalaiu dianggap huraian tentang kebenaran dan yang sebaliknya kepalsuan, hidayat dan kesesatan, yang ’orthodox’ dalam erti asal dan yang ’heterodox’ atau zindik dan yang sebagainya berfupa sebagai ’irrelevant contradictions’ –kontradiksi-kontradisksi yang tidak relevant, maka kita boleh ingatkan dengan rasa sayu, tetapi yakin, bahawa ini realiti yang terbesar, diajarkan awal-awal lagi dalam ’al-fatihah’ dan awal a’-Baqarah’.Akal yang tidak mampu melihat keperluan ialah akal yang sudah tersasul daripada objek kewujudannya. Maha suci Allah.

Sebagai kesimpulannya ialah: kemestian kita ialah kembali kepada wacana tauhid dan proses realisasinya –kalau boleh sampai tercapai dan dikurniakan kepada kita ’malakah imaniyyah’ dan ’malakah yaqiniyyah’ dalam akidah arus perdana yang datang daripada ilmu yang benar dan tepat, ’rigorous’, sungguh-sungguh, dengan kebenaran-kebenaranmnya yang mengatasi sejarah , dan memberi kita kemampuan melihat secara bertanggungjawab sesungguhnya kebenaran dan kepalsuan dan memilih kebenaran serta berkongsi kebenaran itu dengan mereka yang kita hadapi, atas nama rahmah yang sarwajagat yang diajarkan oleh Rasul kita salla’Llahu alaihi wa sallam.Tambahan-tambahan huraian boleh dan perlu kita buat dalam setting in tel;lektuil masakini.Pakdsi kita tidak berganjak; ia kebenaran yang telah, sedang dan kekal dengan keabsahannya.’Kebenaran datang dan kepalsuan menghilkang, dan kepalsuan selalu menghilang’.Vincit omnia veritas.Kebenaran mengatasi segalanya. Wallahu a’lam.

My Keynote Address on Spiritual Psychology in Counselling: Islamic Perspective

November 18, 2008

Assalamulaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

This is an example of one key-note address on applied psychology presented not long before this in IIUM: It is  as follows:

N AT1 0 N A L;, S EM I N A R
APPLIED PSVCUOLOGV
2 0
Prnrpcr >r,ur Z’rrorm National Seminar on ~~~i ralldr ~ ~ ~ ~ ~ i .
Applied Psychology
Yd – 4‘h SEPTEMBER 2005
Keynote address I
“SOULation- The concept of soul, mind and mental health”
Very Distinguished Academic Fellow- Ustaz Muhammad Uthman El-
Muhammady
The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)
International Islamic Univei-sity Malaysia
Venue:
Cultural Activity Centre (CAC)
International Islamic University Malaysia
Organised by:
Appiied Psychology Centre
Department Of Psychology
International Islamic University MaIaysia (IIUM)
WHY THE SOUL NEEDS COUNSELLING*
BY:
MU HAMMAD ‘UTH MAN EL-M U HAMMADY
In Islam the counseling prosess can be an aspect of the fundamental Qur’anic ta’lim,
tarbiah, tazkiyyah, tilawah, qira’at, tadhkirah, tadhaikkur as well as the ta’dib, tadhkirah
and others of like nature of the Sunnah, and their ramifications. These may involve
‘hikmah’, and ‘mau’izah hasanah’ of the Qur’an, among others.
In the University of Calgary(l), counseling is seen as:
“… a process of helping you use your own and other resources in answering your
questions or solving your dilemmas. Some of thte reasons students seek counselling
are for personal growth and understanding, relationship concerns, self-esteem or
body issues, anxiety, loneliness, family problems, career decisions, difficulties
managing school work or exams, just to name <I few.”
It promises: ‘ Our counsellors have extensive professional training with backgrounds
in education, therapy, and communication. Counsellors are a little more removed
frGm your personal situation and have the expefiise and knowledge that can make a
difference. ”
In a web site about university counseling (2) we can see the following question and its
answer.
What sort of issues can be helped with counsellling?
“Most personal, relationship or identity problems can be helped through counselling –
this includes anxiety, stress and depression; family and/or relationship difficulties,
sexual problems and identity issues. Counselling can also help with other issues
such as: adjusting to a new culture, dealing with dilemmas, making difficult decisions
or choices, as well as more specific problems such as addictions or eating
problems”.
*Key-note address for the National Seminar on Applied Psychology; 3-4* September,
2005, in HUM.
The writer in currently Very Distinguished Academic Fellow, ISTAC HUM.
1
Concerning the components of a theory about counseling it is observed that:
There have been several isolated attempts to define the components of a theory.
Nelson-Jones ( I 985: 131) suggested four components,, which can be summarised as:
1 basic assumptions;
2 an explanation of how both functional and dysfunctional feelings, thoughts and
behaviours are acquired;
3 an explanation of how they are perpetuated or sustained;
4 practical suggestions for changing and modifying dysfunctional feelings, thoughts
and behaviours that are internally consistent with the preceding elements.
In relation to counseling the first three components can be regarded as the essence of a
theory of personality. Then, the links between a personality theory and the methods of
treatment derived from it are tenuous at best (Fonagy and Higgett 1984), and it is not
clear just what strategies and interventions accurately interpret a theory, or what
constitutes internal consistency. Some cognitive-behavioural approaches and new
developments in counselling, such as solution-focused brief therapy (George ef a/.
1990), in which it is assumed that attempts to understand the cause of the problem are
not necessary or even useful and that problems do not represent underlying pathology,
would be found lacking if this model of a theory were accepted.(3) (New Directions in
Counselling by Rowan Bayne, Jenny Bimrose, Ian Hoirton, Routledge, New York, 1996,
p.284)
The author goes on to mention how Neimeyer (1993:141) describes the components of
a model of ‘theoretically progressive integration’ that seeks to elaborate what he sees as
a coherent theory of therapy, that attempts to provide both a conceptualisation of and a
direction for clinical practice. Neimeyer describes the structure of psychotherapy theories
in a diagram of three concentric circles around the core metatheoretical or philosophical
assumptions, and moving outwards from ‘formal theory’ about the nature of human
development, through ‘clinical theory’ that provides an organising framework for
therapeutic interventions, to the outer circle of ‘strategies and techniques’. He sees it as
highly improbable that epistemologically incompatible systems will ever converge to yield
a unified system to guide clinical practice. Neimeyer suggests that the optimal
circumstances for theoretical integration are compatibility of the core metatheory.
However, he acknowledges that functional integration may also take place at the level of
clinical theory, strategies and interventions. An earlier attempt to define the components
of a theory was put forward by Mahrer (1989). He starts from the premise that a theory
of counselling (or psychotherapy) is not the same as a theory of personality. Mahrer
emphasises what Neimeyer describes as ‘clinical theory’ and, like Beitman (1 990),
seems to regard counselling as a practical endeavour, intended to help people to
change. Mahrer’s seven components can be summarised as:
1 useful material to be elicited from the client;
3 explanatory concepts to describe presenting problems and targets for change;
4 therapeutic goals and directions of change;
5 general and more specific principles of change;
6 strategies, techniques and procedures;
7 what strategies to use under what circumstances.
_ _
— – — – 2 howand what to listen for:-
2
Although Mahrer describes the various cornponerits in greater depth than has been
found elsewhere in the literature, it is still difficult l:o arrive at an operational definition that
satisfactorily distinguishes between several of them (Bayne et a/. 1994: 151).(ibid.p.284-
285).
Is lam ic pe rs pective
In the Islamic perspective, ‘counselling’ goes to thls deepest level of the human
substance, the spiritual; and this goes back to the very essence of the Islamic message
itself. The Qur’an states, to the effect, in relation to the prayer of the Patriarch in the
Abrahamic Tradition:
“Our Lord! Send amongst them a Messenger of thleir own, who shall rehearse Thy Signs
to them and instruct them in Scripture and Wisdorn, and sanctify them: for Thou art the
Exalted in Might, the Wise.”(4).
The significant words are: your signs, the Book, Wisdom and ‘purify them’.
The commentators mention the meaning of the purification (‘tazkiyyah’) as covering
the aspects of belief in the heart, the good moral qualities therein, and the obedience to
the Will of God in the limbs of the servants of God.
In Islamic spiritual psychology, the core of the human personality is termed as : the
heart (‘qalb’), the self (‘nafs’), the intellect (‘aql’) and the spirit (‘ruh’).(See Imam al-
Ghazali (rd), ‘Ihya’ ‘Uium al-Din’, chapter ‘ajaib alqalb9)(5)ln the Malay World this is
discussed by Shaikh ‘Abd al-Samad at-Falimbani in his ‘Sayr al-Salikin’. .Concerning this
inner core of man Imam Ghazali says:
i SOUL AND ITS ATTRIBUTES
It is by means of soul that man is the Lord of creation as it is by means of soul that man
acquires the knowledge of God and His attributes and by no other organs of the body. It
is by means of soul that man can go to the nearness of God and make efforts to realise
Him. So soul is the king of the body and its different organs are its servants to carry out
its orders and commands. It is accepted by God when it remains free from things other
than God. When it is attached to things other than God, it drifts away from God. It is the
soul which will be asked and rebuked. It becomes fcrtunate if it is purified and cleaned,
and it becomes fortunate if it is kept impure. It is the knowledge of soul which is the root
of the knowledge of God. When man does not know himself he does not know God.
Majority of men are ignorant of soul and its attributes as screen is cast between soul and
baser self. God says: “God moves between a man and his soul and controls it and its
attributes. It is between the two fingers of the Merciful. It sometimes reaches the last limit
of the devil and sometimes rises so high as to the throne of the Almighty. He who does
not enquire about hissoul is included among those persons of whom God says in-the.
following verse: They forgot God and so He made their souls forgetful 19:67. They are
the transgressors. It is therefore essential to know soul and its attributes which is the
root of religion.
3
What has been said in the earlier pages of this book relates to the outward organs and
bodily limbs. Now we shall narrate the attributes and evils of soul which are the subject
matter of secret knowledge.
Concerning the ‘qalb’, ‘ruh’, nafs, and ‘aql:
(IQ)A LB has got two meanings. It means first a piece of flesh in the left breast called
heart which is hollow in the interior, which is filled up with black blood and which is again
a source of Ruh or life. Heart is the centre or mine foir circulation of blood. The detailed
description of heart is to be found in Anatomy. It exists in breasts and lower animals and
appertains to the material world. We shall not refer to it in our book.
The second meaning of Qalb is soul with which we are concerned here. It is an
immaterial thing or formless Latifa or basic subtle element which has got connection with
the material heart. It is just like unseen electricity. It is the principal thing in a man. It
catches knowledge of God and spiritual world., It is punished and rewarded. The
connection of soul with heart is the connection of attributes with the bodily limbs, or a
machine with the machine man, or a house with its inmates. This connection is of two
kinds. One kind of connection is with ‘llm al-Mukashafah or spiritual knowledge. But in
this look, our object is to narrate ‘Ilm at-Mu’amalah or knowledge of worldly usages. Its
second connection requires the knowledge of the secrets of soul. The Prophet did not
throw light on this object and so we should refrain from it. We shall translate the word
Qalb in this book as soul or an immaterial thing Latifa with its attributes.
(2) RUH: It has got also two meanings. It means first a material thing within the heart
which vibrates the whole body like the current of electricity and which runs through the
veins of the body. It is called ‘life’. It has got the power of touch, hearing, sight, smell and
the power of the other limbs of the body. It is just like radiation of light of a lighted lamp
pitched in a corner of the house. It is a subtle gas or steam which creates the heat of the
heart. Our object is not that. The second meaning of Ruh is an immaterial subtle thing
which is called soul and life. God says: They ask you about Ruh. Say: It is a command
from my Lord. 17:85.
(3) NAFS: It has got also two meanings for our purpose. The first meanings is passion or
baser and lower self. Passion is a comprehensive word consisting of greed, anger and
other evil attributes. The Prophet said: Your greatest enemy is your passion lying by
your two sides. The second meaning of Nafs is soul as described above. When Nafs
assumes calmness and has removed passion, it is ‘then termed Nafs Mutmainna or
satisfied soul as God says: 0 satisfied soul, return to your Lord satisfied and satisfying
Him-89: 27.
In the first meaning, Nafs is with the, party of devil. When the calm nature of Nafs does
rebukes one for neglecting divine duties. If soul gives up protests and surrenderiFitself-fothe
devil, it is called Nafs Ammarah or passion addicted to evils. The Quran refers to this
in verse 1253.
– — not-become-perfect, it is called-hlafs La-wamah-or self-accugng sou1,assuch a soul
(4) ‘AQL: It has got many meanings two of which we shall narrate here. The first
4
meaning of Aql is intellect with which true nature of things of this material world is known
and its seat is in the soul. The second meaning of “Aql is the power to understand the
secrets of different sciences. It is a subtle essence called knowledge which is an
attribute. Attribute and the thing which contains it are two different things. Intellect is the
name of both. This is supported by the following Hadis. The first thing which God created
is intellect. The attribute of intellect is an immateriai thing but the attribute cannot stand
without a material thing. So the place of intellect should be created first or along with it.
Knowledge is the content of intellect and so it was created first.
Concerning what he calls the ARMY OF THE SOUL: God says in the Qur’an ( 71: 31)-
None except He knows the army of your Lord’. There are armed soldiers in soul. Their
real nature is not known and nobody knows their nulmber except He. Soul has got two
armies. One army can be seen by the external eye iand another army cannot be seen
except by the internal eye. These two armies are necessary for upkeep of the dominion
of this king. Courtiers, servants, helpers, etc. are the armies of the king which can bee
seen by the external eyes. Similarly, hands, feet, eyss, ears, tongue and other outward
and inward organs are the armies of soul. They are all servants of soul which rules over
them. They have been created to obey them. They cannot go against soul. When the
soul orders the eyes to open, they open. When it orders the feet to walk, they walk. Their
submission is like that of angels of God. The angels have been created to obey God and
they cannot go against Him. These armies are necessary for soul for its journey to God,
as conveyance and food are necessary for body. It has to cross many stations to meet
Him for which it has been created. God says: I have not created Jinn and man but that
they should worship Me-5156. Body is the conveyance or carrier of soul and its food is
knowledge. In order that it can acquire its food, the ingredients which are necessary are
goods deeds. To reach. God is impossible till the body does not remain sound.
This world is the seed ground for the next and a station of guidance. It is called Duniya
or near planet as it is the closest station out of many stations. So to acquire food in the
world is necessary.
TWO ARMJES OF HEALTH: To take food which keeps the health of body is necessary
and to avoid that which is harmful to it is to be avoided. So it is necessary to approach
two armies, the hidden army of greed for food and drink and the open army of bodily
organs. So greed for food and drink have been created in soul as they are necessary for
the upkeep of the body, and the other organs are the arms of greed. Two armies are
also necessary to remove the outer enemies who are destructive evils, such as anger
etc. with which these evils are removed.
L
I
THE ARMIES OF THE SOUL ARE THREE: (1) One asmy does benefit to the soul, the
army of greed. It can be termed also as yl. (2) The second army is pnger which
– moves the bodily organs to give the object of greed power and strength. (3) The third ‘-
army works like secret emissaries-the powers of sight, hearing, smell, taste and touch. b
open arms-fingers to catch, eyes to see etc. The third army is divided into two. One army ,
lives openly, such as attributes of five organs-hearing, sight, smell, taste and touch. I
Another army lives secretly in the horizon of brain. They are five-(I) power of idea (2) /
power of thought (3) power of memory, (4) power of retention (5) and power of

i
.I L L”
rt 1
These defined powers are entrusted to different organs. For those armies, there are J t 6’ ‘. : ? 4 , .(
consolidating them together. These five powers are irr the brain and they secretly stay
the re in.
c
These are the armies of soul. A man of weak intellect will feel difficult to understand
them but the wise get benefit from these discussions. We shall try to make those who
are weak, in understanding these things by illustrations.
ILLUSTRATIONS OF SECRET ARMIES OF SOUL
(?)The Soul is a king over body just as a king is over an empire. In the empire of the
soul, hands, feet and other organs are like different business men and industrialists in
town. Greed is a collector of revenue in that town, anger is its police, intellect is it
minister and soul is its king. The collector greed is like one who collects food and anger
is like a police who keeps guard over it. The collector greed is a downright liar and a
deceiver. It ostensibly wishes good but there is destructive poison in it. The reign of soul
over the region of body is similar. It goes on well if all organs and attributes are under
the rule of soul. When the soul takes the help of its minister intellect, it rules over greed
keeping anger in control. In order to bring anger under control, sometimes it seeks the
help of greed and then its character and conduct become good. He who goes away from
this path, becomes like one about whom God speaks in the following verse: Have you
looked towards one who takes his passion as deity-(25:43) God says: He who follows
his greed is like a dog. If you attack it, it will prolong its tongue. If you give it up, it will
also prolong its tongue-(7:176). God speaks in another verse about the person who
controlled his passion: As for such men as entertained the fear of standing before their
Lord and controlled their souls from low desires, their abode will be Paradise-(79:41).
(2) Second illustration of secret army of soul. Know, 0 dear readers, that the body is a
town and intellect or conscience rules over that town like a king. Its armies are its
external and internal senses and its subject are its organs. Sexual passion and anger
are the enemies of the region of body and soul is its guard. If it fights against its enemies
and defeats them and compels them to do what soul likes, its actions become
commendable and it returns to the Almighty. God says that He gives superiority to those
who fight with their lives and properties over those wlho worship sitting-(9:20). If the soul
acts as guard like the frontier guards and neglects the organs of the body, it is punished.
On the Resurrection Day, it will be asked: 0 dishonest guard,-you have eaten food and
drunk milk, but you have not inquired into lost animal and have not arranged for
treatment of diseased animals. To-day I will take retaliation on you for this. In the Hadis
below, such a Mujahid or fighter has been praised: You have returned from the little fight
to the greatest fight.
(3) Third illustration of secret army of soul. Intellect is like a rider, greed is like a horse
and anger is like his hunting dog. When the rider is expert and his horse and dog are
trained, success-can be-obtained in hunting. When the rider is inexperien-c-e-d_, _h orse
disobedient and dog biting, then the horse does not obey the rider and the dog does not
run obeying him. Similarly, when intellect is mature rind greed and anger are submissive
to intellect, success in sure, but if intellect is immature and greed and anger are not
under control, there is surely ruin.
KNOWLEDGE AND WILL: The attributes for which man’s soul becomes fit to approach
6
God and honoured are knowledge and will. Knowledge means knowledge of the material
and spiritual world and reality of intellect. Then matters lie behind the knowledge gained
by the senses. Lower animals have got no share iri it. Regarding will, when a man can
understand by his intellect the result of any action and know what will bring good, then
there grows in his mind will to obtain that good and to do that action. It is not the will of
greed or the instinct of the lower animals. It is opposed to greed. Intellect wills what will
be its good in future and spends for it. There is greed of taking delicious food in illness
but intellect prohibits its eating. A wise man refrains from eating it. So soul of man is
endowed with knowledge and will and not the lower animals. Even little children are void
of these attributes. There are two stages of acquiring knowledge on the part of a boy.
The first stage is his learning of all preliminary necessary things and to know lawful and
unlawful things. He cannot gain expert knowledge at this stage but becomes close to it.
The second stage is his acquisition of knowledge by learning and thinking. He becomes
then like an expert writer.
THREE MODES OF GAINING SOUL-POWER: (IM)o de of llham or inspiration. God’s
inspiration comes on some souls “unknowingly and for that they gain spiritual
knowledge. (2) Some souls acquire spiritual power by learning and efforts. (3) Some
souls acquire spiritual power quickly and some late. There are degrees of these
acquisitions in the case of Prophets, friends of God, wise and learned men. This
advance is unlimited. There is no limit of knowledge about God. The rank of a Prophet in
this regard is highest. All secrets are disclosed to hirn without his efforts. A child in its
mother’s womb does not know the condition of a boy. A boy does not know the condition
of a grown-up-man. A grown-up man does not know the condition of an intelligent man
and his acquired learning. Similarly, an intelligent man does not know the blessings,
mercy and gifts showered by God on the Prophets. These blessings are also cast upon
those souls which remain prepared and become fit to receive them. The Prophet said:
“There is your Lord’s blowing in the days of your life. Beware and be prepared for it”. The
meaning of this preparation is to remove the impurities that have fallen on soul as a
result of commission of sins and to purify it. It
can be understood from the following Hadis: God comes down every night to the nearest
heaven and says: Is there any invoking man whose invocation I shall accept? In another
Hadis: The religious man remains eager to meet Me, but I am more eager to meet him.
In a Hadis Qudsi, God says: 1 advance one cubit for one who advances to Me half a
cubit.
From this, it is understood that God does not withhold His mercy to shed the luster of
knowledge on soul , but the people themselves are to be blamed for they do not cleanse
their souls or minds from the impurities they heaped on them. As air does not enter a pot
full of water, so knowledge of God does not enter a scul or mind if it remains filled up
with things other than God. For this reason, the Holy Prophet said: Had the party of the
devil not moved round the minds of the children of Adam, they would have seen the
spiritual world. From this, it is understood that knowleclge is the special attribute of
human soul. The knowledge about God’s being, attributes and actions is the most
honorable and on that strength-a man becomes perfect and within this perfection there
lies his fortune of approaching God.
PECULIARITIES OF HUMAN SOUL: Body has been framed for accommodation of
soul which is again the house of knowledge. Divine knowledge is the human goal
and its speciality. An ass and a horse are the same for carrying loads but a horse is
7
superior to an ass, as horse has got additional qualities of beauty and running fast
which an ass and other animals lack in; similarly there is difference between a man
and an angel. The man who engages all his limbs, thoughts and actions to please
God is like an angel and fit to be called an angel. God says about Joseph: Surely he
is an honourable angel-12:21. He who makes effcrts only for his physical comforts
comes down to the class of an animal. He becomes then envious like an ox, greedy
like a pig, biting like a dog, eats like a camel, takes revenge like a leopard; cunning
like a jackal and clever like a devil-the embodiment of the above evils. There is no
such limb or senses which do not help a man to reach God. He is successful who
walks in that path and he is unsuccessful who is misguided.
Man’s fortune lies in attaining God’s vision as the ultimate goal, the next world as his
permanent abode, this world as his temporary abode, body as his carrier and the
limbs as his servants.
Human soul is the centre to realise them and a king over the region of body. His
power of idea works like a post office in front of his head. All news gathered by
senses are accumulated therein. The power of thinking keeping behind the brain
works like a treasurer, the tongue as its interpreter, the five senses like secret police.
Eyes have been given power to receive various colours, ears to receive different
voices, nose to smell and other limbs to receive other news and they send them to
the power of ideas which send them to the.power of thinking which send them to the
king soul.
The companion Ka’ab Ahbar said: I went once to Hazrat Ayesha and said: Man’s
eyes are his guide, his two ears are his guards, his tongue his interpreter, his two
hands are his wings, his two feet are his news carriers and his soul is his king. When
the king soul is pleased, his armies are also pleased. Hazrat Ayesha said: I heard
the Prophet say thus. Hazrat Ali said by way of illustration of human soul: God has
got many pots in this world. The dearest to God among them is that which is most
soft, pure and strong. Then he explained and said: The soul which is most firm in
religion, most pure in faith, most kind in treatment with brethren is dearest to God.
This can be seen from the following verse: They are hard upon the unbelievers and
kind to one another among them- 48:29. In another verse; God says: His light is like
a niche wherein there is lamp-24:35. To explain this verse, Hazrat Ka’ab said: The
meaning of light is the light of soul of a believer. God says: Or it is like darkness in a
fathomless sea. Hence the soul of a hypocrite has been spoken of as an illustration.
NATURES OF MEN: There are four natures of man (1) nature of the beast of prey,
(2) animal nature, (3) devilish nature and (4) angelic nature. Anger is a sign of the
nature of the animal of prey along with enmity, hatred, rebuke, attack on people etc.
His animal nature is seen when tiis sexual passion becomes Strong: He has-got –
devilish nature who has qualities like deceit, fraud conspiracy etc. He has got
angelic nature who possesses qualities such as divine service, worship of God,
doing good to all. As he has got the divine thing soul, he has got the nature of
lordship and he likes to be free from servitude and meanness.
1, – _ – – —
8
The roots of these four natures are in a man and centred in the human soul. If he has
got only the nature of a lower animal, he becomes like a pig or a dog. If he has got
only the nature of the devil, he becomes a devil. If he has got divine qualities, he
becomes a truly wise man. If he follows sexual passion and greed, he acquires the
evils of impurity, shamelessness, meanness, miserliness, hatred and other bad
habits. If he obeys the dictates of anger, he acquires heinous conducts such as
haughtiness, pride, love of power, self-praise, jokes, contempt for others, oppression.
If he obeys the devil, he acquires evil conducts such as deceit, deception, treachery,
fraud etc. When he controls the above evils, he is endowed with divine qualities such
as wisdom, knowledge, certain faith, knowledge of the natures of all things. When he
becomes free from sexual passion and anger, he acquires the following virtuespardon,
contentment, self satisfaction, asceticism, piety, God fear, contentment and
shame. If he keeps anger under control, he gains heroism, kindness, patience,
silence etc. . . ,. ‘ * * . . * .. .
, r : . , * .
SOUL IS A MIRROR: Soul is like a mirrohh’ which’ the above evils and virtues are
reflected. The virtues make the soul shining, resplendent and bright and the evils,
sins and guilt make it dark. The Prophet said: When God wants good of a servant,
He appoints an admonished in his soul. He said: He who has got an admonished in
his soul has got a guard from God. Zikr or God’s remembrance becomes lasting in
his soul. God says: Beware, souls get consolatiori by the remembrance of God 13:
25. The sins are like smokes full of darkness which covers the soul. One sin after
another comes over the soul like a layer of smokes till his soul gets completely ~ enWdp6d &yitdarkn,esS. As -‘a result,’soul becon’Pels t%hbved from. GodAt’is the ‘seal
on soul of vvbiGh Gqdspeaks ip yerse 83:14-r\leve~~,i.s-it s eal on 3puls for what they
have earned. God says: Had I’wished, I would have sur’ely punished them and
sealed their souls.”
When sins accumulate in soul, it becomes blind to good things of religion. The sage
Maimun-b-Mehran said: When a man commits a sin, a black spot falls in his soul.
When he makes repentance, it blots out.. Again when he commits sin, the spot
increases. Thus if sins are committed one after another, the soul becomes dark and
that is the seal on soul. The Prophet said; The soul of a believer is bright and there is
a bright lamph h:-Th&sobl of an unbefiever ik’bldck arld blind?The polish of soul is
obedience to God with opposition to*pass/on,*Sins,a re; impurities on soul. He who
proceeds towards sins makes hjs soul dark. , , , ~., ‘
8 ‘ * ‘ * .I, . .
CONCERNING THE FOUR KINDS OF SOUL: The Prophet said: Soul is of four
kinds. The first kind of soul is bright in which there is a lighted lamp. It is the soul of a
believer. (2) The second kind of soul is black and it is the soul of an unbeliever. (3)
The third kind of soul is confined within cover and it is the soul of a hypocrite. (4) The
fourth kind of soul is mixed with faith and hypocrisy. Faith in such a soul is like a
plant which the water grows and if there is other liquids like blood and pus, its growth
is retarded. God says: When a party of the devil attack those who are God fearing,
they remember God and-they keep on looking 7;201. The;brightness of 9oul;is
gained by iikr’which fin’ds’cohhlation in ‘a perso6 who’has gof’God-fear. So Godfear-
is athe of’Eikr Which is again the gate’of. K M f hr’inn’er reveIati6n-whjc)i.is *
again the gate of salvation and the gate of having the fortune of Divine vision.
ILLUSTRATION OF SOUL: Soul is a container of knowledge. As a mirror has got
9
connection with figure and form, so also a soul has got connection with objects of
knowledge. In other words, picture, or figure can be seen if placed in front of a mirror.
So also different objects of knowledge are reflecteld in soul. A mirror assumes the
colour of a figure placed before it. Similarly soul assumes the colour or nature of an
unknown object of knowledge. Every object of knowledge has got a nature and every
nature has got a figure. That figure is reflected in the mirror of soul and is clearly
visible. Mirror is a thing figure is a different thing and its shadow in the mirror is a
different thing. Similarly a man has got three different things-(I) soul, (2) real nature
of a thing, (3) and the knowledge of its real nature. Soul is the name of a thing with
which knowledge is gained. Shadows of everything are reflected in it. So the
container of knowledge, object of knowledge and knowledge itself are inter
connected. For instance, to catch a shield is an action. Here there are three things
(Ih)a nd, (2) shield and (3) catching. These three things connected together produce
an action. Similarly knowledge is a thing which is connected with soul with the
shadow of the thing therein and the falling of that shadow therein. Knowledge does
not arise unless the object of knowledge falls in soul. Fire cannot be said to fall in
soul to produce knowledge of fire. Shadow of fire in soul is sufficient to produce it.
The real man does not remain in mirror. The shadow of his real self remains in
mirror. Similarly real shadows of all things fall in soul and that is called knowledge.
FIVE OBSTACLES OF GAINING DIVINE KNOWLEDGE: There are five obstacles or
hurdles which prevent real pictures in a mirror. A picture cannot be seen in a mirror if
the thing with which the mirror is made is spoiled or if impurities fall in the mirror, or if
the mirror is not directed towards the picture, or there is something between the
mirror and the picture, or if the picture is not in front of the mirror. Similar is the case
with human soul. It has got five obstacles. Human soul has got the fitness to receive
true pictures of everything, but if it cannot do its function, it will be understood that
knowledge cannot come owing to the five obstacles.
(IT)h e first obstacle is a natural defect of soul as the souls of boys.
(2) The second obstacle is the impurities of sins owing to greed, passion and low
desires. If the impurities of sins are not removed just like the impurities in a mirror,
truth is not reflected in it. The Prophet therefore said: The intellect of a man who is
accustomed to commit sins goes away. It never comes back to him. In other words,
rust falls in his soul unless it is removed by a good deed and repentance. If dust falls
on a mirror, it can be removed by a duster. Soul becomes bright if it does not follow
low desires and urge of passion. God says:’ I shall show My paths to those who
strive hard about Me’(-29:69 ).The Prophet said: God grants such wisdom to one
who does not possess it if he acts up to his learning which he has. – (3) Third obstacle of soul. As nothing can be seen if a mirror is not directed towards
a figure or picture, so real picture of a thing does not fall in soul if it is misguided from
the real object of research and enquiry. Brightness of truth is not reflected in soul
owing to the object of enquiry not being directed towards soul although it is clean and
pure. The picture of an object about which a man thinks falls in his soul. He who
– – confines-his thoughts-and efforts to the different modes of health gains. health; So he –
who engage his whole attention and energy to the attainment of Divine love can
acquire it. But he whose attention is diverted only to worldly pursuits gets them no
doubt but is not blessed with divine love and grace. It is an obstacle and a hurdle to
acquisition of Kashf or secret divine knowledge.
(4) Fourth obstacle of soul. If there is something between a mirror and a picture or
figure, the figure cannot be seen in mirror.
– –
10
So also if there is screen between a human soul and. a thing desired, its true picture
cannot be reflected in soul. Truth cannot come cut from a screened soul. Whose
follows his passions and low desires, screen falls in his soul. The beliefs which take
root in early years of life from the surrounding erivironments paint the future of a man
and create obstacles in finding out the truth of a thing. This is also true in case of
open Taqlid or blind faith in a sect. Such a man does not accept what is opposed to
his belief although it is true and correct.
(5) Fifth obstacle of soul is ignorance. This ignorance occurs in connection with a
special object. As a result, defect is cast upon the object of enquiry. For instance if a
student enquires about an unknown subject it willl be impossible too know it until he
ponders over the thing connected with the object of enquiry and that pondering is not
along the prescribed mode of the learned, as the object of enquiry is to be known on
the basis of other learnings. Mixture of two learnings produces knowledge of a third
kind, as a young one of a camel is obtained owing to the cohabitation of a camel and
a she camel. He who wants to get a young one of a horse, he can’t get it if he unites
and ass and a camel, but he will get it when a horse and a she horse cohabit. Similar
is the case with every knowledge. It has got two roots and there is prescribed mode
of the union of the roots. Knowledge cannot arise unless the mode of union is not
known. If one does not stand in front of a mirror, tie cannot see his face therein. If the
mirror is kept in front of face, he can’t see his back. So there is certain methods of
acquiring know ledge.
So there are five hurdles in the reflection of truth in souls for which we hardly see
truths. Soul is a celestial thing and it has got natural attribute of knowing truth. God
says about this soul.’ I have placed this trust upon the heavens and the earth and the
mountains, but they all refused to carry it and feared it, but only man has borne it.
Surely he is oppressive, ignorant-(33:72 a). It appears from this that soul has got
such a special attribute which the heavens and the earth and the mountains do not
possess. For’ that they have been made subservient to man. This trust is Ma’rifat or
Divine knowledge and Tauhid.
However, soul is naturally fit to bear this trust, but it cannot reach its real nature
owing to the obstacles narrated above. For this reason, the Prophet said: Every child
is born in the state of primordial purity (fitrah), but his parents make him a Jew, or a
Christian or a Magian. The prophet said: If the party of the devil did not move in the
soul of the son of Adam: he could have seen the divine realm. It appears from this
Hadis also that the above five obstacles prevent a man from seeing the divine realm.
The Prophet was once asked: Where is God-in earth or in heaven? He said ;God is
in the soul of a believer. In another Hadis, there is this: The Prophet was asked Who
is the best man? The Prophet replied: The believer whose soul is Makhmus is best.
He was asked: What is Makhmus? He said: That soul is Makhmus which is Godfearing,
in which there is no deceit, deception, treachery, contrivance and hatred: For
this reason, the Prophet said: When God-fear lifted from my soul the screen (of sins),
my Lord saw my soul? Whoever lifts up the screen of sins from his soul, the pictures
of unseen things are, disclosed in his soul. Then he can see paradise which extends
in heaven and earth. Unseen world is outside of external eyes. When this world of
sight and the unseen world are united at a time, it is termed Hazrat Rabubiyat or the
presence of, God’s being which can encompass everything. There is no existence of
anything except that of God, His actions and His sovereignty. His servants are
included within His actions. The object of all actions is to make soul pure and bright.
The Quran says: He who purifies it will get saIvation-(91:8Q.) The object of purity of
soul is to gain light of faith therein or to enkindle the light of divine knowledge,
11
Regarding this, God says: God expends the breast of one for Islam whom He wishes
to guide. God says: Whose breast God has expanlded for Islam, he is on light from
his Lord-(39: 22.)
THREE STAGES OF LIGHT OF FAITH: This light of faith in soul has got three
stages. In the first stage, the light is that of faith of ordinary man. It is the light of blind
faith. In the second stage, it is the light of faith of the followers of Fiqh or
jurisprudence. It is mixed with some sort of proof. In the third stage, it is the light of
faith of the friends of God. It is the dazzling ray of certain faith. Take for instance the
stay of Zaid within his house. It can be proved in three ways. The first kind of proof is
belief on hearing. If you have belief in a certain man and you know that he does not
speak lie, you will believe his word that Zaid is in his house. This is the belief of
ordinary man based on hearing only. When the little boys attain maturity, they hear
from their parents and relatives that there is God, that He is almighty, Creator of
everything, that He sent apostles with books. They believe them on hearing. This
belief will be the cause of salvation in the next world. But they will be in the first stage
of the fortunate but not included within the near ones, as there is no opening of their
inner eye (Kashf) with the help of certain faith and no expansion of breast, and there
may be defects in-heresay.
The second kind of proof is as follows. That Zaid is within his house can be guessed
from a hearing of his voice and talks coming from his house. So this belief is stronger
than that of heresay. There may be also mistake of voices and words. The third kind
of proof is to enter into the room and see Zaid with open eyes. This is real knowledge
gained by direct sight. This knowledge is like that of the friends of God and near
ones. There is no mistake in this belief.
There are however degrees of this knowledge or Kashf among them. If Zaid is seen
in front in light or sunlight, it is perfect sight. If he is seen in the house from a great
distance or like his figure at night, it is less perfect. Similarly there are different
degrees of spiritual vision and knowledge.
?WO KINDS OF KNOWLEDGE: Knowledge which thus falls in soul is of two kinds
knowledge concerning intellect and concerning religion. The former is also of two
kinds-natural knowledge and acquired knowledge. Acquired knowledge is also of two
kinds worldly knowledge and next worldly or spiritual knowledge. We understand by
knowledge concerning intellect basic natural and necessary knowledge. It is not
acquired by blind faith or heresay. It is that which is gained but not known how and
from where, for instance the knowledge that the same person cannot stay in two
different places at the same time and that the same thing cannot be at the same time
old and new. This preliminary knowledge is imprinted in a boy’s mind in his earliest
years, He does not know wherefrom this knowledgie comes. The acquired knowledge
concerning intellect is gained by learning. These tvvo kinds of knowledge is called
intellect or wisdom.
The Prophet said with regard to the natural intellec:t from birth: God created nothing
more honourable to Him than intellect. With regardi to the second kind of intellect on
heresay, the Prophet said to- Hazrat Ali: ‘When the people come close to God by
good deeds, you will be able to come close to Him by the
Vol-Ill The Book of Destructive evils 21
help of your intellect. It is not possible to come close to God by natural intellect. It
has to be acquired. So human soul has got power of sight like that of external eyes.
As there is power of sight in eyes, so also there is power of as on in human soul.
One of its names is intellect or wisdom. The power of vision is a basic Ingredient
12
which in not found in a spiritually blind man. It is found only in a person having inn&
sight though he closes his two eyes or remains in darkness. All things are seen by
the eye of knowledge. There is delay in the rise of knowledge till one attains maturity
as the tablet of soul does not become prepared then for light of knowledge. Pen is an
instrument to depict pictures of knowledge as God says: He taught with pen. He
taught men what he knew not-8: 2Q God’s pen is not like the pen of man as His
attributes are not like the attributes of man. His pen is not made of material or other
things. So there is distinction between inner vision and outer sight.
SOULS VISION AND BLINDNESS: The vision of soul is subtle essence or Latifa with
which spiritual things are seen. This essence is like a rider and its eye is like a
conveyance. For it, the blindness of the rider is more harmful than the blindness of
the conveying horse, that is the blindness of soul is more harmful than the blindness
of eye. These two things have got no connection with each other. Still there is some
similarity between external sight and internal sight. God explained the sight of soul in
this verse: Soul has not disbelieved what it saw-!53:1 I. Here it has been said that the
soul has got power of sight God says in another verse: I showed thus the sovereignty
of heavens and earth to Abraham -6:75.H ere external sight has not been spoken of
as others also have been given this power, but there is mention here of internal sight.
Opposite to it is the internal blindness God says: ‘Who so is blind in this world will be
blind in hereafter-17:71. This is the blindness of soul. This is the narration of
knowledge concerning intellect.
KNOWLEDGE CONCERNING RELIGION: This knowledge is acquired by blind faith
in the words of the prophets. It can be earned after studying the Quran and Sunna of
the Prophet or hearing them For salvation of soul, even though knowledge
concerning intellect is necessary, it is not singly sufficient. As for health of body,
some measures are necessary, but they are not alone sufficient without their actual
application. Special
22 Soul and its Attributes Vol-Ill
methods of medicines for cure should be learnt from the physicians. Only intellect is
not sufficient. He who calls towards blind faith only without application of intellect is a
fool. On the other hand, he who relies on intellect only after giving up the Quran and
Sunna is a proud man. The two must be kept together. Education concerning
intellect is like food and religious education is like medicine. A diseased man meets
with harm if he takes only food after giving up medicine. Similar is the case with
diseased soul. Its cure is not possible without profitable medicine of Shariat. The
medicine of Shariat is the duties prescribed by the Prophets for purity of soul. He
who does not treat his diseased soul by the medicine of divine service as ordained
by Shariat and thinks the leanings of intellect as sufficient faces ruin.
SCIENCE IS NOT OPPOSED TO RELIGION: Sorne think that science is opposed to
religion. This is not at all correct. Such a man sets up one learning of Shariat against
another. The reason is his failure to co-ordinate the two. As a result, such people go
out of religion. Such man is just-like a blind man who stumbles down againstfurnitures
of a house and says: Why have these furnitures been kept in the path
way? The house owner says: They are in their proper places. It is your blindness
which is responsible for your stumbling. This is alsio the case with one who thinks
that science is opposed to religion.
TWO KINDS OF SCIENCE: There are two kinds OF science, material and spiritual.
Medical Science, Mathematics, and other technical sciences belong to the leanings
13
of this world. The religious sciences are the education concerning soul, God, His
attributes and actions. He who makes efforts with regard to the worldly sciences and
becomes expert has shortcomings in most cases in being expert in religious
sciences. For this reason, Hazrat Ali cited three illustrations to explain this. He said:
This world and the next world are like two scales or like the east and the west or like
two co-wives. You will find that he who is intelligeiit in worldly matters and expert in
Medical science, Mathematics, Philosophy, Geometry etc. is fool in the religious
sciences, He who is experienced in the religious sciences is inexperienced in the
worldly learnings. For this reason, the Prophet savd: Most of the inmates of Paradise
are indifferent.’ In other words, they are inattentive in worldly matters. Hazrat Hasan
Basari said: We have seen such a people whom you would think if you had seen
vol-Ill The Book of Destructive evils 23
them as insane and mad. If they had seen you, they would call you devils. So the
worldly educated men deny any wonderful event of religion. God says: Those who do
not hope to meet Me and remain satisfied with this world’s life get consolation
therein. God says” Whoso is heedless of remembering Me and does not wish except
this world’s life, it is the limit of his knowledge. It is; only the Prophets who combined
in themselves the knowledge of this world and the! next. They were helped by the
Holy Spirit and given divine powers.
MEANS OF ACQUIRING SPIRITUAL POWERS: Know, o dear readers, that there
are different conditions of knowledge which are not all necessary. Some of them fall
suddenly in mind called llham and some of them are acquired by efforts. Knowledge
not acquired by efforts is of two kinds. One kind of such knowledge is not known
from where it comes or how it comes. Another kinld of such knowledge comes
through an angel who throws it into one’s soul. That is called Wahi or revelation. It is
revealed c my to the prophets. llham of the first kind is thrown on the souls of
Prophets as well as other religious personalities. In short, human soul is the place of
disclosing truths of all things, but the obstacles mentioned earlier stand as screens.
Those are screens between al-Lauh al-Mahfuz (Guarded tablet) and the mirror of
soul. Picture of everything that will occur up to the Resurrection Day have been
preserved in this Guarded Tablet. Real condition of every affair is reflected in the
mirror of soul: That is like the picture in front of a mirror. If there is no screen
between the two, it is see in the mirror of soul from the Guarded Tablet. The wind of
Latifa or essence sometimes removes the screen from the mirror of soul, so as to
disclose what is in the Guarded Tablet. Sometimes the future events can be seen in
,dream. By death, all the screens are removed: In wakeful state also, sometimes the
screen is removed provided secret mercy is showered on soul. Then gusts of
knowledge spring forth in soul from unseen things. It lasts for a short time. llham and
Wahi (inspiration and revelation) cannot be obtained by human will. God says: It is
not for a man to talk with God except by means of Wahi or from behind the screen or
by means of a means of a messenger who reveal:; with His permission what He
wishes.
MERITS OF- KNOWLEDGE BY ILHAM: The Sufis love knowledge through llham or
inspiration. For this reason; they do not like to’have education or read books or hold
arguments. They say that the primary source of acquisition of knowledge is
the saving of oneself from the condemnable evils, severing all connections and
directing all efforts towards God. When’ it is earned,’God Himself becomes the
caretaker of human soul. He saves it by enkindling the light of knowledge in soul.
When God takes care of his soul, mercy falls in it, light sparkles, breast expands and
14
the secrets of spiritual world are disclosed to hiin. By God’s help, screens of
darkness are removed from the upper portion of his soul and real nature of divine
affairs comes to him. So it is the duty of God’s servant to purify his soul and to make
efforts with true and sincere intention. These matters are opened to the prophets and
friends of God. Lights flow over their breasts. It is not due to their acquired
knowledge by efforts, but it is due to their asceticism, to their full freedom from
worldly connections and to full direction of their lenergies towards God. God becomes
for one who becomes for God. To them the first step is to cut off all worldly
connections, to make the soul vacant for God, to give up all efforts for family,
property, children, houses, name and fame and then to confine themselves in
performing compulsory and optional duties and sit in meditation with a mind
absolutely free from everything. Their thoughts are centred only in one Being. Even
they become free from interpretation of the Quraln, Hadis and other books and
matters. They sit in lonely places and invoke only Allah, Allah with humility of mind till
they reach such a stage, when they give up even the movements of their tongue.
Then the influence of their tongue enters their soul which recites Allah, Allah. The
pictures of words are then effaced from their souls are only their meanings remain
the rein.
It is your option to regain this stage., You, have got no power. to claim mercy of God,
rather you may be fit to receive its blowing. At this time, sparkling ray of truth may
sparkle in your soul first like attracting electricity lbut it may not last or it may last. You
will then continue to purify your soul and hope to receive God’s blessings. This mode
is very troublesome and its fruit is time-consuming. If you can gain one stage, it is
difficult for you to stay in it as the devil will constaintly mislead you. the Prophet said:
The heart of a believer is more changing than a pot (of hot water). During this time of
efforts and trials, health may deteriorate.
llham and acquired knowledge. Know, o dear readers, that the wonderful action of
soul is outside the knowledge gained by the senses as soul is outside the knowledge
of the senses. So to understand the actions of soul, some illustrations of the material
world are necessary. Only two of them are cited here.
FIRST ILLUSTRATION: Take for instance that a well has been dug underneath the
ground. There are two ways of pouring waters in it, one way through pipe or canal
and another way is to dig the well very deep, so that water may gush forth from its
bottom. The second mode is better as water obtained in this way is more pure and
lasting. Similarly soul is like a well, knowledge is like water and the five senses are
like pipes or canals. Knowledge like water comes to the soul through the help of five
organs like pipes or canals. If you wish to get pure knowledge, you shall have to shut
up the five senses as you shut up the pipes or carials to get pure water into the well
and dig it very deep so that pure water may gush lorth from the bottom. The filth in
the bottom of well must be cleared to allow pure water to gush forth from the bottom.
So also in order to get pure and unadulterated knowledge, you shall have to shut up
knowledge gained by the five senses because such knowledge is full of harasses,
superstitions and errors.
– Question. How can knowledge come out of soul wlhen it remains without knowledge?
Answer. These matters are the wonderful actions of soul. It is difficult to get them
from the worldly learnings. It may however be mentioned that real condition of
everything was recorded in Lauhe Mahfuz or Guanded Tablet. That was recorded
also in the souls of angels who are near God. As an architect prepares a plan before
building a house and then builds it according to his plan, so also the Creator
recorded His plan in the Guarded Tablet of everything of His reaction in the heavens

15
and earth from first to last. Thereafter He takes oult everything according to that
prepared plan.
There are four stages of this material world-(I) its existence in the Guarded Tablet
before creation of the world; (2) this material world comes into being according to this
plan, (3) the world of ideas follows this material world, and (4) the world of intellect
follows this world of ideas, that is its pictures fall in human soul. Some worlds are
material and some immaterial. In the immaterial worlds also, one is more spiritual
than another. These are strategy of God. Look at the eye-ball. Though it is small, the
pictures of the heavens and the earth fall in it. Then it comes within ideas and then it
falls in soul. Man does not take cognisance of it till it reaches the soul. Praise be to
God who created wonderful power in soul and eyes and He also made soul and eyes
of some blind.
So pictures of the world fall in soul sometimes by the help of five senses and
sometimes by the help of the Guarded Tablet as picture of the sun falls in eyes.
Again picture of the sun falls in water as it falls in eyes. When obstacles are removed
from between soul and Guarded Tablet, soul can see many things and thus
knowledge arises therefrom. Then no help of senses necessary for such knowledge.
It is just like the gushing forth of water from the deep bottom of a well.
TWO DOORS OF SOUL: One door of soul is open towards the spiritual world which
is the world of angels and the Guarded Tablet. Another door of soul is open towards
the five senses and it is connected with the material world. The former door open to
the spiritual world can be better understood from dreams in which one can see some
matters of future and past events. One can tell them without the necessity of
knowledge gained form his five senses. That door is. open to one who remains
engaged in solitude in remembrance of God. The Prophet said: the dwellers of
solitude have preceded. He was asked: 0 Prophet of God, who are the dwellers of
solitude? He said: Those who have been made pure by the remembrance of God,
those whose burdens have been taken down by the remembrance of God and those
who will come on the Resurrection Day free of buirdens. Then he described their
virtues and read these words of God: I kept My face in their front. Do you know in
whose front I have kept My face? Does anybody know what I will give them? Then
God says: first I throw light in their souls. As a result, they broadcast the news they
get from Me.
There is difference in the knowledge of the prophets and friends of God and the
knowledge of the learned and the scientists. Knowledge of the prophets and the
friends of God come out of that gate of souls which remains open towards the
spiritual world, and the knowledge of the learned isnd the come out of that gate of
souls which remains open towards the spiritual world, and the knowledge of the
learned and the scientists comes which remains open towards the spiritual world,
and the knowledge of the learned and the scientists comes out of that gate of souls
which remains open to the material world through the help of five senses. So it is
impossible for the latter to acquire spiritual knowledge. This illustration will make
one to understand the difference between the two work.
SECOND ILLUSTRATION: The destination between the actions of the learned and
of the-friends of God will make one to understand the second illustration, as the
learned learn the basic principles of learnings and the bright and pure. The spiritual
knowledge of a believer is everlasting as the soul of a believer has got no death. At
the time of his death, his knowledge does not go. Hazrat Hasan basari said: Earth
cannot eat the place of faith, but it is a means to gain nearness of God. The rank of
the fortunate is different according to the degree of Ma’arfat and faith as there is the
difference of the rich men is respect of the difference of their riches. So Ma’arfat or
– –
16
knowledge of God is a light without which the believer will not be able to secure
divine vision. God says: Their lights will run in their front and their back -57:12.
There is difference in the degrees of light. The Prophet said: If the faith of Abu Bakr
is measured with that of the people of the world except the faith of the prophets and
apostles, the balance of his faith will be heavier. This like the saying of the man who
says: If the lights of all lamps are weighed with the rays of the sun, the rays of the
son will be heavier. The light of the faith of the prophets and apostles is like the rays
of -the sun, the light of the Siddiqs is like that of the moon, the light of the friends of
God is like that of the stars and the light of the glsneral believers is like that of a lamp.
The rays of the sun illumine the whole world and the light of the lamp gives light to a
room. Similarly there is difference in the case of expansion of breasts of the prophets
and ordinary believers. For this reason, there is in Hadis that on the Resurrection
Day it will be said that whoever has got faith in his heart to the weight of an atom will
be taken out of Hell. God said: You will be victorious if you are believers -3:38.
In this verge, superiority of the believers over the Muslims has been spoken of. Here
the believer means the believer with great spiritual knowledge and not Muslims with
outward faith. God says: God will raise those in rank who are believers among you
and who have been given knowledge-58: 12. Here those who have got blind faith
have been spoken of and then those believers wiho are learned have been
mentioned. God says: Those who have been given learning have got ranks. Hazrat
Ibn Abbas explained this verse by saying: God will keep the learned believers over
the ordinary believers by seven hundred degrees above, the distance between every
two degrees is as the distance between heaven and earth. The Prophet said:
Majority of the inmates of Paradise are simple, but the wise will live in the highest
Paradise. The Prophet said: The superiority of a learned man over a worshiper is like
mine over an ordinary man among my followers, in another narration as the
superiority of the full moon over the stars. It can be understood from the above that
the difference of the ranks of the inmates of Paradise will be according to the
difference of their souls in divine knowledge.
Al-Ghazali also deals with what he calls the ‘doors through which the evil one enters
into the human personality to cause its destruction. These are :
DEVIL’S ENTRY INTO SOUL: Know, dear reader:;, that soul is like a fortress and the
devil wishes to enter it and commit havoc. In order to save it from the devil, one must
guard the doors of this fort. It is impossible for him to guard them unless he knows the
doors which mean his character and conduct.
(1) Anger and sexual passion. A great door for devil’s entry is anger and sexual passion.
When intelligence is weak, the forces of the devil attack it. Whenever any man gets
angry, the devil plays with him _- – – . – . _ ” …
(2) Hatred and greed. Another great door of the devil to enter soul is hatred and greed.
When a man has got greed for anything, it makes him deaf and blind, as the Prophet
said : Your love for anything makes you deaf and blind.
17
(3) Eating too much. Another door of the devil is eating to one’s heart content though the
food is lawful and pure, as it makes sexual passion strong
HARMS OF EATING WITH SATISFACTION. Eating too much creates six harms: (1)
God-fear goes out of the heart of such a man, (2) kindness for the people goes out of his
heart, (3) he feels difficulty in doing divine service, (4) he does not feel humility when he
hears words of wisdom, (5) when he gives sermon, it does not enter into the hearts of
the audience and (6) many diseases grow in him.
(4) Love for fine things Another door of the devil is love for fine dresses, houses and
furnitures. When a man loves fine dresses, he loves tlo embellish his house and decorate
it with fine and beautiful furnitures and things. He loves also to paint his building with
variegated colours and its roofs and walls.[leading to conspicuous consumerism ,greed,
e nv i r o n m e n t a I d is d a s t e r e t c]
(5) Dependence on people. Another door of the devil is dependence on the people and
to cherish hope to get their favours. For that, he assumes show and artificial methods.
Thus greed becomes his deity.
(6) Hastiness and absence of steadiness. Hastiness iii action and to give up firmness in
actions are another door of the devil. The Prophet said : Hastiness comes from the devil
and delay comes from God, God says : Man has been created with Hastiness-21: 37Q.
man loves hastiness
(7) To possess wealth beyond necessity: Another great door of the devil is to have
wealth and properties beyond one’s necessity [over indulgence in luxury, effeminacy etc
with harm , finally for human civilization].
(8) Miserliness and fear of poverty. Another great door of the devil is miserliness and
fear of poverty, as they prevent charity and expense, encourage hoarding and create
greed for wealth. Khaisamah-b-Abdur Rahman said : ‘The devil says : Man will hold
control over me, but he will not be able to prevail over me in three matters-(I)
misappropriation of money unjustly, (2) spending it un#justly(3 ) and not to pay the dues
of others.
(9)Staying in huts and bazars. The devil lives in huts and bazars. The Prophet said :
When the devil came down to the earth, he said: 0 Lord, give me -place for habitation.
God said : I give you bath room for habitation. The devil said : Give me place for
assembly. God said : For that I give you huts and bazars and centres of pathways. The
devil said : Give me food. God said You are given food over which God’s came is not
taken. The devil said : Give me drink. God said : I give! you drink which produces
intoxication. The devil said : Give me an inviter. God said : I give you instruments of
song [excessive entertainment culture] . The devil said : Give me a Quran. God said : I
give you [ misguided ]poetry. The devil said : Give me a book, God said : I give you
pictures of animals. The devil said give me Hadis. God said : I gives you false talk. The
devil said Give me a game. God said: I give you women.ro avoid harms in settled
habit at ions].
18
(10) Love for sect and hatred for opponents. Another door of the devil is love for mazhab
or sect or party and hatred for those who oppose and hold him in contempt. These are
such faults for which the religious men [and others in various fields] are ruined, because
to disclose the faults of others is the lastly conduct of man. Those who follow their own
sect or party think that it is the best and they cherish hatred for other sects or parties.
Some of them support Hazrat abu Bakr though they do not follow him, speak falsehood
and create disturbance. Had Hazrat Abu Bakr seen them he would have been their first
enemy. Some of them support Hazrat Ali but do not follow his character and conduct …
Those who love Imams Abu Hanifah, Shafeyi, Malek and Ahmad should remember the
above principle.
(1 I) Ordinary men becoming leaders of religion. One of the great doors of the devil is
that those who have got no learning an education arid who do not ponder over the
mysteries of creation and actions of God claim to be the leaders of religion. They
entertain doubt in the basic principles of religion. The Prophet did not recommend
argument on the above line as the learned do not face it except the ordinary men.
(1 2) Bad opinion about Muslims. One of the great doors of the devil is bad ideas and
opinions about Muslims, God said : 0 those who believe, give up many conjectures as
some conjecture is sin. 49 :12. The devil gives encouragement to backbite one about
whom a bad ideal is entertained
These are the twelve great doors of the devil through which he enters into the hearts of
men and commit tremendous havoc and ruin.
MEANS TO DRIVE OUT THE DEVIL: The means to shut up the doors to prevent the
entry of the devil into human soul or heart is by purification of soul from the evil
attributes. The devil is like a hungry dog which shall come to you. Drive it out repeatedly.
If you, cannot drive a dog take a place of meat and throw it to it and it will go away.
Similarly the soul which is free from the food of the devil can be filled up with constant
Zikr or remembrance of God, but when passion and grreed are strong in soul, the spirit of
Zikr roams round the soul. When the soul is heedless of Zikr, machinations of the devil
come in
CAUSE OF INVOCATION NOT BEING ACCEPTED: Hazrat Ibrahim-b-Adham was
asked: What is the matter with us that we invoke but our invocation is not accepted,
although God says: Invoke me and I will accept your invocation-2 :I861 He said: The
cause is that your hearts have died. He was asked: What thing has caused their death?
He said: Eight conducts bring the death of heart. (IY)o u know the duties towards God
but you do not do them. (2) You recite the Quran but you do not look to its promise of
punishment. (3) You say that you love the Prophet but you do not follow his actions. (4)
You say that you fear death but you do not become prepared for it. (5) God says: The
devil is your enemy but you take his help in sinful acts. (6) You say that you fear Hell-fire
but you keep your body immerged in it. (7) You say that you love Paradise but you do
not act for it. (8) When you get up from bed, you throw your sins by your back and
disclose the sins of the people, thereby you cause the displeasure of your Lord. How can
He respond to your invocation?
19
So God will punish for will and intention. Pride, self-praise, show, hypocrisy, hatred and
other evil thoughts of mind will surely meet with punishment. Soul is the root and so it is
fit for punishment. The Prophet said: God-fear is here, pointing out to the heart or soul.
God says: God does not accept blood and meat of a sacrificed animal but He accepts
from you God-fear. The Prophet said: The thing which irritates is sin. He said: What
gives consolation in mind is virtue though it gives you decision. If a man finds a woman
in his bed in darkness and thinks that she is his wife and as such cohabits with her, he
commits no sin, but if he cohabits with his wife thinking that she is a strange woman, he
commits sin. So every action is not an action of the organs, but an action of the mind.
~
CONSTANT CHANGE OF MIND: Effect on mind comes from different sources. Mind is a
target to which arrows are shot. When anything falling in mind creates some effect, the
opposite thing changes that effect. If the devil calls towards passion, the angel removes
it from mind, God says: I change their heart and sights. God created human mind as an
wonderful thing. When the Prophet took oath, he somt~timess aid: No, by oath of the
Changer of mind. He often used to say, 0 Changer of imind, keep my mind firm on Thy
religion. The companions asked: Do you fear, 0 Prophet of God? He replied: Who will
give me assurance when the mind is within the two fingers of the Merciful? He changes
it as He likes.
THREE EXAMPLES OF THE HUMAN MIND OR HEART : The Prophet cited three
examples of mind. He said: Mind is like a sparrow which He changes every moment. He
said: Mind is like water in a pot when it is made hot in the matter of change. he said:
Mind is like a wing in an open field to be turned over and again by wind. Mind is of three
kinds from the point of view of virtues, vices and doubtful things. The first kind of mind is
made up of God fear nurtured by divine services and free from bad conducts. Therein
fall good thoughts from the unseen treasure house of spiritual kingdom. Wisdom leads
the good thoughts falling on it to know the subtle affairs and gives clue to the secret
matters of fortune. One knows it by the light of insight ;and commands that there is no
alternative but to translate it into action. The sight of angels falls in such mind. He sees it
naturally pure, cleansed by God-fear, nurtured by the rlays of intellect or polished by the
sparkling light of Ma’rifat or divine knowledge. The angels help such a mind. God says: If
a man gives charity, fears God and does good deeds, I shall make his path easy-5 : 92.
Such a mind is blessed with five virtues gratefulness, patience, God-fear, poverty,
asceticism, love, containment, reliance on God, good thoughts and other good qualities
and becomes free from vices and evils. God speaks of such a mind: Behold, hearts find
consolation by the remembrance of God. In another verse: 0 satisfied soul, return to Thy
Lord well-pleased and pleasing Him(-89:27.)
The second kind of mind or heart is full of passions, low desires and other evils. The
doors of the devil remain open towards it and the doors of angels remain shut up against
it. Regarding such mind, God says: Have you seen one who takes his passion as his
deity? They are like beasts – (25 : 44). It is all the same if you call him towards guidance.
He will – not hear you.
The third kind of mind or heart is a mixture of good and evil. Sometimes good leads one
towards guidance and sometimes evil deeds towards misguidance and error. Intellect
helps him in his guidance and misguidance. The forces of the devil and the forces of
angels fight in his mind till either of them becomes victolrious.
20
In the most fundamental sense there is the need far counseling because of the
deterioration of the human substance in the flow of the passage of time.The Qur’an
states (6)
By the token of time [throughout the ages]
Truly mankind is in a state of loss
Except those who believe and perform good deeds
And exhort one another as to the Truth
And exhort one another as to the virtue of patience! and constancy
Modern counseling mentions the factors making people go for counseling :
for personal growth and understanding, relationship concerns, self-esteem or body
issues, anxiety, loneliness, family problems, career decisions, difficulties in managing
school work or examinations, anxiety, stress and depression; family and/or relationship
difficulties, sexual problems, adjusting to a new culture, dealing with dilemmas, making
difficult decisions or choices, as well as more specifk problems such as addictions or
eating problems.
It can be observed that the above issues are really symptoms , at the fundamental and
profound. levels, of those related to the soul and the spirit mentioned by al-Ghazali and
Muslim sages and thinkers. Even ibn Khaldun rh, the famous thinker on civilizational
and societal issues , discusses these profound levelrs in his ‘Suha’ al-Sa’il Ii Tahdhib al-
Masa’il’, (7)
And the manner of approaching these issues in counseling may involve (8): . Encouraging the client to talk about the feeling by using listening
= Validating the feeling with reflective listening
Letting the client pour out all the grief or other‘ emosions disturbing him or her, . Providing missing information about the situation in which the client is involved.
= Talking about the client‘s view of goals and viision and then helping him or her
make the appropriate choices.
9 Communicating what it takes to get to the goals to be achieved. . Observing signs of trouble and prepare for possible violence and threats
m Encouraging client to develope positive energy and strength towards devising
the solution within the appropriate worldview.
Establishing regular schedule for follow-up discussions and give feedback
9 Agreeing on what steps to take to change the situation for the better.
21
And all these require knowledge about the nature of the human soul and its inclinations
and behaviour as well as the methods to be utilized ,as mentioned for instance by al–
Ghazali rd almost nine hundred years ago. Field work. and modern writings on the
subject may be necessary for extra aid in making the counseling effective in
contemporary times.
Combination of both as seen in the work of Prof Dr llilalik Badri of IlUM is extremely
useful and instructive like his work on ‘Contemplation’..
Another thing which should be mentioned is the central importance of the correct
worldview and values in mainstream intellectual discourse. If non-believers are involved
then universal values can be utilized as guides in helping clients to solve their
problems.
Thus we can observe that human soul needs to be counseled so as to achieve the state
of wholeness and health. At lead-people should be helped in solving their emotional
stress and lack of mental peace so that they can carry out their duties in the most
appropriate manner befitting their useful roles in the society. If they can be strengthened
to achieve total wholeness of spirit as envisaged in the authentic spiritual method and
doctrine, then that is the ideal to be striven for, because this is the ultimate end of human
blessedness. Wallahu a’lam.
Notes:
(I) h t t p : / /w.u cal~a~.ca/counsellin~/personal/persohntaml.:
(2) htt p://www. counselling. cam . ac. uk/g en info. ht m I ) :
(3) New Directions in Counselling by Rowan Bayne, Jenny Bimrose, fan Horton,
Routledge, New York, 1996, p.284.
(4) al-Baqarah. 129.
(5) Ihya’ ‘Ulum al-Din tr Maulana Fazl al-Karim in
htt~://~.~hazali.or~/ihva/en~lish/ihva-vohl3tm-C w1i.t h some minor editing involving
the translation of terms and phrases.
(6) )Surah of Time -al-’Asr,verses 1-3
(7). ed at-Tanji(lstanbu1 1957).
(8) http://www.urcmaldives.gov.mv/archive/documentationlcounselling/steps.html
– __ . – – – — – _ _ _
22
Additional note:
I . . –
There is an interesting case available in the ‘Islamonline’ web page:
( http://www.islamonline.net/livedialogue/english/Browse.asp?hGuestlD=6Gji5L ’ )
Question:
What suggestions can you give to some one who wants to study child development
psychology and education.( books, particular psychologists, what theories to watch
out from)
Answer:

Perumusan Sementara Seminar Tajdid Bandung 19 Oktober 2008

November 17, 2008

Al-hamdulillah, syukur kepada Allah Yang Maha melimpah-limpah KurniaNya, sekarang saya boleh catitkan di sini rumusan sementara Seminar tajdid bandung 19 Oktober itu. Ia seperti berikut:

 

1.Menjaga kerangka wacana pemikiran dalam agama yang seragam dalam kebenaran yang merupakan hasil yang paling matang dan benar dari umat  Islam dalam sejarahnya dari awal hingga kini.

2.Perlu meneruskan keseragaman ini untuk membina pemahaman keagamaan yang harmonis dengan prinsip-prinsip epistemologis arus pemikiran Islam.

3.Meneruskan satu pengembangan intelektuil dan keagamaan yang stabil sebagai upaya membina peradaban Nusantara ini.

4.Keperluan menyuburkan diusiplin-disiplin ilmu Islam melalui pendidikan untuk membangunkan umat dan budaya masyarakat dalam kerangka pegangan serta nilai-nilai Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

5.Mengembangkan pendidikan dalam Dunia Melayu yang melibatkan populasi  umat Islam  di dunia, membina peradaban yang berpandukan ajaran islam aliran Ahlus Sunnah untuk membina peradaban Islam yang adil  dan damai.

 

Al-hamdulillah, syukurlah kepada Allah atas kurnianya yang amat besar sekali ini. Saya akan hubungkan ini dengan isi kandungan risalah yang saya tulis- dengan menyebut syukur kepada Allah-  tahun 1995 lalu berjudul ‘Pengkalan Rantau Asia pasifik  Sebagai Kawasan Yang Mengamalkan  Pegangan Ahlkis Sunnah Wal-Jamaah’ tertbitan Hal Ehwal Agama islam di Jabatan Perdana menteri, Kuala lumpur. Alangkah besarnya kurnia Tuhan dalam peristiwa yang zahirnya seperti perkara yang berkebetulan ini. Ya Allah  bantulah kami semua merealisasikan matlamat ini , dengan segala kekerdilan kami ini, di Rantau  Melayu ini.Amin.Allahumma amin.

Warisan Quran dan Sunnah NusantaraMendepani Pascamodernisme Kes Arkoun

November 13, 2008

Ini perbincangan berkenaan dengan warisan Quran dan Sunnah mendepani Falsafah pascamodernisme tafsiran Arkoun dalam wacana Islamnya dan bagaimana wacana arusperdana mendepaninya.Baca kertas di bawah ini (14 Nov 2008):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARISAN QUR’ÓN DAN ×ADÔTH NUSANTARA MENDEPANI

PASCAMODERNISME, KES MOHAMMED ARKOUN:

SATU PENGAMATAN AWAL

 

Oleh:

 

MU×AMMAD ‘UTHMAN EL-MU×AMMADY

 

Felo Amat Utama Akademik

Institut Pemikiran Islam Dan Tamadun Antarabangsa (ISTAC)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

 

Seminar Warisan Qur’Én dan HadÊth Nusantara

  27-28 Ogos  2008

 

Anjuran: 

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

 

 

 

 

 

Kertas kerja ini ditulis untuk pembentangan dalam Seminar Warisan Qur’Én dan HadÊth Nusantara pada 27-28 Ogos  2008 anjuran Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM) bertempat di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Asalnya ia adalah nota untuk pembentangan dalam Seminar Reformasi Pemikiran anjuran Yayasan dakwah Islam Malaysia dan Golongan Islam Moderat Indonesia di Bandung, pada 24 Februari, 2007, dengan beberapa tambahan dan perubahan serta pembentukan hujah-hujah yang mengambil kira keperluan Seminar ini,  dengan sebutan-sebutan setengah teks-teks representatif dalam bidang yang dibicarakan di Dunia Melayu. 

 

 

 

 

PENULIS

 

Penulis adalah Fellow Amat Utama Akademik, Institut Pemikiran Islam dan Tamadun Antarabangsa (ISTAC), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau juga mantan Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia  (SUHAKAM), Ahli Lembaga Institut Integriti Malaysia (IIM), Ahli Jemaah Pemegang Amanah Yayasan Karyawan Malaysia.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

 

 

 

ABSTRAK

Kertas ini bertujuan untuk melihat beberapa elemen representative dalam wacana pascamodenisme Mohammed Arkoun yang digunakan dalam pemeriksaan kembali sejarah, pemikiran dan wacana intelektual Islam yang menyentuh juga kedudukan Qur’Én, Sunnah, huraian-huraian metafisika, theologi, dan sejarah serta kaedah penafsiran teks-teks dalam sejarah epistemologis, kerohanian, moral dan intelektual Islam. Beliau menggunakan kaedah dekonstruksionisme  untuk melihat seolah-olah kebenaran sesungguhnya yang  terbungkus  dalam wacana yang disyakinya  sebagai dipengaruhi  oleh momen imperial  dengan keadaan terperangkap semuanya dalam definisi-definisi yang rigid, yang tidak berubah-ubah, yang mengenepikan elemen-elemen pinggiran, lalu tidak mengambil kira yang keseluruhan, yang tidak membantu dalam mendepani  cabaran-cabaran intelektual masakini. Maka beliau merongkai semuanya untuk sampai kepada kebenaran-kebenaran dan membentuk semula, katanya, sebagaimana yang pernah dibuat oleh ImÉm SyafÊe dan al-GhazÉlÊ dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu baru ke dalam kesedaran intelektual Muslim yang mambantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah intelektual, rohani dan budaya mereka, serasi dengan roh zaman ini. Maka beliau menganjurkan de-metafisikalisasi, de-transendantalisasi, de-ontologisasi, de-sakralisasi, de-mithologisasi, dan menolak metafisika klasik, teologinya dan kerigidan definisi-definisi dan implikasi-implikasi semua itu. Pemeriksaan dalam nota ini nampaknya mengisyaratkan bahawa ia terpenjara dalam historicism yang hendak digunakan olehnya sebagai neraca, sebab akhirnya ia terperangkap dalam kenisbian (relativism) ilmu social dan sejarah, tanpa kemampuan memberi keabsahan intelektual yang meyakinkan, serta  tanpa kemampuan memberi jalan keluar yang dikatakan membebaskan akal daripada apa yang dikatakan sebagai kongkongan, lalu termasuk ianya dalam kongkongan baru ciptraan sendiri. Nota ini mengisyaratkan keperluan kembali kepada  wacana arusperdana Islam rantau ini-dengan suluhan  wacana intelektual dan keagamaan arusperdana sarwajagatnya- melalui teks-teks yang terbaik, lalu dengan memahami suasana intelektual dan budaya semasa  dibentuk kerangka dan huraian intelektual yang absah dalam mendepani kemelut intelektual dan budaya semasa, berpandukan suluhan wahyu, nubuwwah, pencerahan akal, jiwa dan kalbu, serta hidup dan berfikir yang berdisiplin.

 

 

 

 

PENGENALAN

InsyÉ’ AllÉh kertas sederhana ini akan cuba melihat beberapa kedudukan intelektual daripada warisan Qur’Én dan Sunnah Nusantara, dengan beberapa pilihan teks yang mewakilinya- dengan arus perdana Ahl Sunnahnya dan kepentingan arus itu, serta reality baharunya, bagaimana ia mendepani elemen-elemen pascamodernisme, antaranya yang  diwakili dalam pemikiran Islam oleh Mohammed Arkoun, dengan sebutan tentang beberapa pendirian inteletualnya.

Ia bukan sangat penonjolan pascamodernisme per se tapi ia terfokus kepada Arkoun dan beberapa elemen pemikirannya yang secara maksudnya mencabar, menyanggah dan bahkan menafikan keabsahan dan posisi intelektual yang ada dalam warisan Qur’Én dan hadÊth di Nusantara. Dalam pembentangan ini akan disentuh beberapa hujah Arkoun berkenaan dengan Qur’Én dan hadÊth, termasuk keabsahan kedudukannya sebagai sumberi Islam dan cara penafsirannya serta posisi-posisi lain yang berpunca daripada warisan Qur’Én dan sunnah itu, termasuk ijmÉ’ dan pembentukan pendapat  secara berdisiplin dalam pemikiran Islam di sini.

 

MUHAMMED ARKOUN: LATAR BELAKANG

Mungkin kita boleh bermula  sedikit  dengan Mohammed Arkoun, yang dilahirkan pada tahun 1928, mendapat ijazah doktoratnya di Sorbonne, Paris, menjadi professor Pengajian Islam di sana tahun 1963. Dalam buku-buku semenjak 1970 beliau membentuk cara baru penafsiran Islam melalui kaedah sosial-saintifik terutamanya melalui kaedah linguistic. Bagaimana beliau menghujahkan sikap pluralisme dalam Islam, menerima penafsiran multiple teks-teks suci Islam, dan secara sangat vokal  membentangkan Islam Liberal sebagaimana yang boleh dilihat, antara penuliannya yang  mewakili sikap ialah Rethinking Islam Today yang dimuat oleh Charles Kurzman dalam Liberal Islam: A Sourcebook.[1][2] Sebagaimana yang ditegasnya sendiri persoalan besarnya disebutkan:

…When burning issues were raised in Algerian society between 1950 and 1954. The national movement for liberation was countering the colonial claim to represent modern civilization by emphasizing the Arab-Muslim personality of Algeria. As a result of this brutal confrontation I resolved (1) to understand the Arab-Muslim personality claimed by the nationalist movement, and (2) to determine the extent to which the modern civilization, represented by the colonial power, should be considered a universal civilization [3]

 

Ertinya beliau ingin (1) memahami peribadi Arab-Muslim yang didakwakan oleh gerakan nasionalis dalam negaranya (2) untuk menentukan sejauh mana peradaban moden, kuasa kolonial itu, sepatutnya dianggap sebagai satu peradaban universal atau sarwajagat

 

Katanya:

These are the roots of my psychological concerns. As a scholar and a teacher at the Sorbonne since 1961, I have never stopped this ijtihÉd [Islamic interpretation], my intellectual effort to find adequate answers to my two initial questions. At the same time, this explains my method and my epistemology. For me, as a historian of Islamic thought, there is one cultural space stretching from the Indian to the Atlantic Oceans. This space is, of course, extremely rich in its languages and ethno-cultural variety. It also has been influenced by two axial traditions of thinking: the ancient Middle Eastern culture, which has a special place for Greek thought, and the monotheism taught by the prophets. I learned to discover Islam in this wide, rich, intricate space [4]

 

Katanya ijtihÉdnya dan bertemunya dengan Islam adalah dalam ruang budaya yang tertentu itu, seperti katanya: Saya tidak berhenti-henti melakukan ijtihÉd [penafsiran Islam] ini, usaha intelektual saya untuk mencari jawapan kepada dua persoalan mula-mula saya itu. Pada masa yang sama, ini memberi penerangan tentang kaedah dan epistemologi saya. Pada saya sebagai sejarawan pemikiran Islam, terdapat satu ruang budaya bermula dari lautan India ke Lautan Atlantik. Ruang ini sudah tentu, terlalu amat kaya dalam bahasanya, serta kepelbagaian  etnik-budayanya. Ia  dipengaruhi oleh dua tradisi cara berfikir sebagai paksi, iaitu budaya Timur Tengah zaman purba, yang mempunyai tempat khusus untuk pemikiran Yunani, dan monoteisme yang diajarkan oleh para anbia. Saya mempelajari untuk bertemu dengan Islam dalam ruang yang luas, kaya, dan rumit dan halus ini.[5]

 

MEMAHAMI ISLAM SECARA BEBAS

Lalu ia memberitahu bagaimana ia memahami Islam, katanya: Saya tidak boleh mendapat terjemahan yang relevan untuk kata Francis Penser l’Islam atau dalam bahasa Arabnya kaifa naÑqilul-IslÉm. Penser I’Islam  menunjukkan penggunaan akal yang bebas bertujuan untuk menguharaikan suatu visi yang yang baru dan coherent yang mengintegrasikan suasana baru yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat dan unsur-unsur hidup tradisi Muslim. Di sini saya memberi penekanan  kepada kebebasan. Memikir semula tentang Islam boleh menunjukkan  yang saya mengulang-ngulang semula kedudukan yang sangat diketahui tentang permikiran islahi-pemikiran reformist yang dibentangkan semenjak abad ke 19 oleh aliran salafi [penghidup semula Islam secara literal, pengikut salaf al-Îoleh]. Saya hendak mengelak mana-mana kedudukan selari antara perspektif moden pemikiran kritikal radikal yang digunakan untuk mana-mana bidang dengan pemikiran iÎlÉÍi, yang dalam tradisi Islam adalah sikap mythical yang berlebih kurang bercampur dengan pendekatan sejarah berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan visi keagamaan.[6]

Pada penulis ini, dalam perspektif terbentuk dalam warisan Qur’Én dan Sunnah di Nusantara ini menggunaan istilah mythical sangat problematik bila dikaitkan dengan Tuhan, wahyu, nubuwwah dan nabi serta sejarah awal Islam dan hal-hal keimanan dan hukum  dalam agama Islam. Kita tidak menggunakan istilah mitos dalam berbicara tentang hal-hal penting dalam agama yang melibatkan akidah, hukum, serta perkara-perkara rohaniah. Itu penggunaan yang dipengaruhi oleh sejarah Barat berhadapan dengan unsur-unsur demikian  dalam agama mereka. Sayangnya ini sudah timbul bicaranya dalam bahasa Indonesia.[7]  Dalam Qur’Én yang dikatakan myth itu  sama dengan asÉtir al-awwalÊn  yang merujuk kepada dongeng-dongeng yang tidak bersangkut paut dengan kebenaran-kebanaran kerohanian dan  transenden dalam agama. 

Tentang pendekatan  sejarahnya  katanya: Saya memilih pendekatan sejarah, dengan sikap ingin tahunya yang lebih luas,  kerana ia memasukkan ke dalamnya penelitian tentang pengetahuan mythical sebagai perkara yang bukan terbatas kepada mentaliti purba yang primitif, mengikut pentakrifan yang dipaksakan oleh pemikiran positivist dan historicist (positif dan berdasarkan historicism)  semenjak abad ke 19. Sebaliknya usaha intelektual yang utamanya  merupakan usaha berfikir tentang Islam atau mana-mana agama hari ini, iaitu untuk menilaikan, dengan perspektif epistemologi baru, ciri-ciri dan kerumitan sistem-sistem pengetahuan—yang bersifat sejarah dan juga mythical. 

Apakah natijah daripada pendekatan sejarah dengan sikap ingin tahunya yang lebih luas (enlarged curiosities) itu? Inilah jawapannya, sebagaimana yang dinyatakannya sendiri:

 …Project that would free Islam from the essentialist, substantialist postulates of classical metaphysics. Islam, in these discussions, is assumed to be a specific, essential, unchangeable system of thought, beliefs, and nonbeliefs, one which is superior or inferior (according to Muslims or non-Muslims) to the Western (or Christian) system. It is time to stop this irrelevant confrontation between two dogmatic attitudes—the theological claims of believers and the ideological postulates of positivist rationalism.[8]

 

Yakni: …projek yang membebaskan Islam daripada konsep-konsep (postulates) yang essentialist (asasi), substantialist (substantialist; berkaitan dengan isinya), dalam metafisika Islam klasik. Islam dalam diskusi-diskusi ini dianggapkan sebagai sistem pemikiran (atau akidah-uem)  yang spesifik,  asasi, tidak berubah-ubah (pada asasnya-uem), kepercayaan-kepercayaan atau bukan-kepercayaan, yang lebih afÌal atau lebih rendah (mengikut Muslimin atau bukan-Muslimin)  berbanding dengan sistem Barat (atau Kristian). Sampai masanhya untuk diberhentikan konfrontasi yang tidak relevan ini, antara dua sikap dogmatis – pengakuan-pengakuan teologis mereka yang beriman dan konsep-konsep ideologikal (ideological postulates)  dari positivist rationalism. [9]

 

            Kalau kita melihat pendirian ini dalam konteks  epistemologis dari warisan Qur’Én dan Sunnah serta ijmÉÑ Diunia Melayu, kita boleh memberi perhatian kepada beberapa pendiran yang disuarakan itu. Antaranya ialah; 1) penentangan terhadap apa yang essentialist, substantialist, dalam metafisika Islam klasik, yang tidak berubah-ubah, serta  konfrontasi yang tidak relevan, misalnya sikap intelektual yang dikatakan membebaskan  Islam daripada metafisika dan teologi klasik, apakah implikasinya, apakah ertinya? Ini antara yang paling problematik, kalau dikatakan  secara yang sangat  diplomatik; 2) Apakah metafisika Islam klasik itu? Bila kita sebut soal metafisika dan teologi klasik Islam, ia menyentuh akidah, yang melibatkan Tuhan, waÍyË, nubuwwah, al-maÑÉd atau alam abadi,  roh, qadÉ dan qadar; termasuk  dua keabadian terdiri daripada situasi untuk mereka yang bahagia dan mereka yang celaka, nau’udhu billahi min dhalik.

           Tentang Tuhan, dan alam transenden serta wahyu kita dapati dalam  warisan Qur’Én antaranya dalam kenyataan terjemahan oleh ÑAbd al-Rauf FansËri dalam tafsir  Turjuman al-Mustafid, [10] demikian:

Inilah Qur’Én, yang dibaca oleh nabi Muhammad salla’Llahu ’alaihi wa sallam yang tiada syak di dalamnya akan bahawa ia daripada Allah taala’”.[11] Di dalamnya terdapat kenyataan tentang entiti metafisika tertinggi, segi ontologisnya, Zat Yang Mutlak, wahyu yang disampaikan dalam bentuk Qur’Én, dibaca oleh Nabi Muhammad (saw).  Selepas itu ditanyakannya Pada suatu kaul yang tersebut dalam Khazin’ (tafsir al-Khazin) bahawasanya Allah taala elah menjanjikan kaum Bani Isra’il atas lidah Nabi Allah Musa bahawa ia lagi akan menurunkan Rasul akan dia daripada anak cucu nabi Allah Ismail  maka tatkala berpindah Rasulullah salla’Llahu a;laihi wa sallam ke Madinah pada hal di dalamnya beberapa makhluk makhluk yang amat banyak maka diturunkan Allah taala surah ini akan menyempurnakan janji.[12]

 

            Kenyataan yang  sejenis dengan itu terdapat pula pada pendahuluan teks fiqh terjemahannnya dari Fathul-Wahhab oleh Zakaria al-AnsÉri, katanya:

 

 Ku puji Allah subhanahu wa ta’ala dengan puji orang yang telah dianugerahi  akan dia ni’amat  maka mengucap syukurlah ia kepadaNya dan mengucap salawat dan salam aku atas penghulu kita Muhammad penghulu segala manusia…dan naik saksi aku bahawa tiada Tuhan hanya Allah Yang Esa KeadaanNya lagi tiada  sekutu bagiNya dengan syaksi yang aku taruh akan dia bagi hari yang memutuskan dan yang menghukumkan antara segala makhluk dalamnya iaitu hari yang tempat berhimpun segala makhluk…dan naik saksi aku bahawasanya penghulu kita dan nabi kita Muhammad itu hambaNya dan pesuruhNya yang memohonkan syafaat lagi yang  dikabulkan syafaatnya pada hari yang huru hara yang amat besar…Tuhanku Kau anugerahi kiranya rahmat dan salam atasnya segala keliuarganya dan segala sahabatnya dan Kau perkenankan kiranya pinta hambaMu (yakni doaku ini).[13]  

 

            Ini kebenaran-kebenaran keagamaan, kerohanian, yang transenden dalam Islam, yang tidak boleh ditolak oleh sesiapa kalau ia mahu berada dalam Islam; kalau ia menggunakan fikirannya dan menolak kebenaran-kebenaran dalam metafisika klasik atau teologi klasik ini maka yang menanggung risikonya ialah ia sendiri.Yang dibicarakannya bukan lagi Islam yang  diajarkan oleh Nabi salla’Llahu alaihi wa sallam  yang disebut dalam hadÊth dan diterima dalam ijmÉÑ umat, tidak kira bagaimana besar kesarjanaannya.

         Selepas daripada menunjukkan  kenyataan-kenyataan dalam teks-teks yang mewakili warisan Qur’Én dan sunnah berkenaan dengan realiti-realiti di  atas, kita boleh melihat  apa yang ditolak oleh sarjana yang disanjung oleh Barat yang berupa aliran pascamodernisme ini (deconstructionalism). Ia menolak atau menentang apa yang disebutnya  sebagai  yang bersifat essentialist, substantialist, yang tidak berubah-ubah, konfrontasi yang tidak relevan.  Tentang essentialism ia bermaksud:

In philosophy, essentialism is the view, that, for any specific kind of entity it is at least theoretically possible to specify a finite list of characteristics—all of which any entity must have to belong to the group defined. This view is contrasted with non-essentialism which states that for any given entity there are no specified traits which that entity must have in order to be defined as that entity.

 

         Membebaskan Islam daripada yang essentialist tak mungkin; Ia ditakrifkan juga sebagai:

A member of a specific kind of entity may possess other characteristics that are neither needed to establish its membership nor preclude its membership. It should be noted that essences do not simply reflect ways of grouping objects; essences must result in properties of the object.[14]

 

         (Dalam falsafah) bermaksud: mana-mana entiti yang tertentu ia mungkin disebutkan mempunyai senarai ciri-ciri tertentu, supaya ia termasuk ke dalam golongan yang disebutkan itu. Bukan-essentialism  mana-mana entiti tak ada ciri-ciri spesifik untuknya bagi mendefinisikan ia dalam kelompok itu. Demikian seterusnya (Qur’Én menentukan al-Íaqq, al-bÉÏil yang memerlukan ciri-cirinya dan kebenaran mesti dimiliki kebatilan mesti ditolak-uem).

         Dalam satu tulisan yang tidak lama sebelum ini dibicarakan essentialism ini, di mana dinyatakan, ia adalah aliran yang; searches for the intrinsic nature of things as they are, in and of themselves. The opposite strategy is relationalism Ia …makes either/or distinctions rather than variable distinctions in degree di dalamnya the preferred mode of operation is static typologies and rigid classifications. Operationally essentialism is the failure to allow variation.

         Yakni: “ia aliran yang mencari keadaan benda yang sebenar (the intrinsic nature of things) (hakikat yang sebenar sesuatu), dalam dan dari dirinya. Strategi yang berlawanan dengannya ialah relationslisme”… ia “menjadikan pembezaan samaada/atau bukan sangat (pembezaan) dalam kelainan pada darjah atau kadar”;  di dalamnya “cara operasionalnya yang dipilih  ialah tipologi-tipologi yang statis dan pengklasan yang rigid”…Secara operasionalnya essentialisme  merupakan kegagalan untuk membenarkan adanya variasi atau kelainan.”[15]

            Boleh ditambah selain daripada itu, iaitu substantialismThe doctrine that states that there are substantial realities behind phenomena.” Disebalik fenomena alam ada hakikat-hakikat yang bermakna (bukan sia-sia). Ini benar dan tak boleh diingkari-uem).[16]

               Atau: philos. Substantialism Doctrine that substantial noumena exists as a basis for phenomena:’[17] Ajaran bahawa noumena atau alam hakiki, bukan benda yang bermakna dan benar memang ada sebagai asas bagi adanya phenomena atau alam lahir.(Saya nyatakan: ini memang ada dalam Qur’Én dan Sunnah serta ijmÉÑ tidak boleh diingkari-uem). Ertinya yang substantialist, yang essentialistnya ada; tak boleh diingkari dalam ilmu (uem).[18]

Tentang adanya yang substantialist dalam Islam, walaupun dalam  erti falsafah itu, ini boleh dilihat dalam teks karangan Syeikh NawÉwÊ al-BantÉnÊ (ra) al-Thimar al-Yani’ah  dalam bahasa Arab[19] syarah terhadap teks al-Riyad al-BadiÑah oleh Syeikh MuÍammad  Hasbullah. Katanya (dalam bahasa Arab):

(Dan wajib atasnya) yakni atas tiap-tiap individu (syakhs)  (juga mengetahui akidah-akidah iman)  yakni ia mengetahui (atau mengenali) (Ñan ya’rifa) iktikad-iktikad yang haknya, (dengan) membenarkan dengan hati, dan tidak wajib ia menghafal sifat-sifat itu yang akan diterang nanti, bahkan ia wajib beriktikad dengan putus (jÉzim) serta dengan dalil (nya), dan tidak  lazim (atau tidak wajib) ia berlafaz  dengan kata-katanya itu; dan  erti mengetahui (atau mengenal-ma’rifah) itu ialah konsep yang dipegang dalam hati (atau ditanggapi dalam akal) yang mengikut apa yang sebenarnya (mutabiqun li’l-waqi’) yang timbul daripada dalil;  maka terkeluar daripada ini (yakni tidak dikatakan ilmu atau kenal sebenrnya) sangkaan dan syak serta waham.[20] 

 

Maka dalam iklim intelektual demikian  yang berupa warisan daripada Qur’Én dan Sunnah,  tidak mungkin timbul  penentangan apa yang bersifat essentialist  di Nusantara, dan tidak timbul penolakan apa yang berupa teologi klasik atau metafisika klasik.

Tentang sifat rigid dalam definisi-definisi juga ditolaknya; ia katanya mahu membebaskan Islam daripada postulat-postulat metafisika dan teologi, katanya:

Pengajian tentang agama-agama , khususnya, tidak sempurna,  dengan definisi-definisi yang ‘rigid’, dan kaedah-kaedahnya, diwarisi dari teologi dan metafisika klasik. Sejarah agama-agama sudah menghimpunkan fakta-fakta dan gambaran-gambaran pelbagai agama, tetapi agama sebagai dimensi  sarwajagat wujud manusiawi tidak didekati dari perspektif epistemologi yang relevan. Kelemahan dalam pemikiran moden ini lebih lagi tergambar nyata dalam penulisan yang  lemah, ‘conformist’  dan kadang-kadang polemikal tentang agama-agama Kitabi, sebagai yang kita akan lihat nanti.

 

Tentang kaedah-kaedah dan takrif-takrif  yang rigid [21] memang itu diperlukan  supaya ada kejelasan atau clarity  dalam apa yang dimaksudkan; Qur’Én menyebut sifat Qur’Én sebagai mubÊn[22] (nyata dan menyatakan yang lain seperti matahari dengan suluhan cahayanya) juga ia ghair dhi Ñiwajin [23]tidak bersimpang siur; sebab kalau bersimpang siur, tidak ada kejelasan ilmu akan  gagal menemui maksudnya untuk menyampaikan pengetahuan, fahaman yang betul, keyakinan, ketenangan yang timbul daripada keyakinan itu.

Penulis ini menyatakan: Kerana sebab-sebab disebutkan di atas: Metafisika klasik yang mengajar tentang Tuhan,  wahyu, nubuwwah, alam bukan benda, al-maÑÉd, konsep masa, alam abadi, Islam mesti ada ini semua awal-awal lagi (sebagai al-ghaib dalam ayat mula-mula al-Baqarah) [24] Dalam tafsir Syeikh ÑAbd al-Rauf, dinyatakan:

Segala mereka yang percaya ia (beriman) akan yang ghaib-ghaib dan segala mereka yang mendirikan sembahyang  dengan sempurnanya dan segala mereka yang membelanjakan barang yang telah Kami  anugerahi akan mereka itu pada berbuat taat kepada Allah taala…dan segala mereka yang percaya ia akan yang diturunkan kepadamu ya Muhammad dan percaya akan yang  diturunkan kepada (para rasul) yang dahulu daripadamu…dan mereka yang tahu (atau yakin) ia akan akhirat…mereka itulah atas jalan penunju’ (atau pertunjuk) daripada Tuhan mereka dan mereka itulah yang beroleh kemenangan dengan masuk Syurga dan luput daripada neraka’[25] .

Maka tidak timbul penolakan terhadap teologi dan metafisika klasik, atau menolak apa yang essentialist  atau apa yang substantiative itu, hanya itu perlu dilihat dalam  sistem epistemologist arusperdana yang meliputi itu, yang dijamin kebenarannya oleh Qur’Én, Sunnah dan ijmÉÑ. Berhubungan dengan ini juga kita tegaskan bahawa dalam teologi arus perdana (Ahlissunnah) juga awal-awal lagi diajarkan, sistematisasinya oleh al-AsyÑÉrÊ, al-MatËridÊ, dan seterusnya oleh para a’immah. Tidak mungkin ini diiterjemah oleh Syeikh ÑAbd al-Rauf kalau ia bukan  daripada sistem epistemologis Islam sebegini. Kalau tidak, tidak Islam lagi realiti yang dibicarakan itu. Ia adalah Do-It-Yourself Islam namanya.[26] 

Dalam hubungan penafsiran Qur’Én antaranya boleh kita dapati kaedahnya sedikit disebut oleh Syeikh MuÍammad Idris ÑAbd al-Rauf  al-Marbawi al-Azhari, katanya:[27]

Mas’alah: mentafsirkan Qur’Én itu apa maknanya: (Bermula) makna tafsir itu yakni men erangkan Qur’Én dengan ilmu yang boleh tahu dengan dia akan faham Qur’Én yang diturunkan daripada langit itu, dan boleh tahu menerangkan segala maknanya dan kehendaknya, dan boleh tahu mengeluarkan segala hukum dan hikmat-hikmatnya; maka tempat ambil pengetahuan yang tersebut itu daripada mengetahuikan ilmu nahu, dan lughah, dan saraf, dan ilmu al-bayan, dan usul al-fiqh, dan qiraat. Dan lagi pula berhajat kepada tahukan asbab al-nuzul, dan nasikh dan mansukh, dan lain-lain lagi. Maka orang yang tahukan yang demikian itu tiada jauh ia daripada mengarut—ngarut dan mendatangkan tafsir bohong.[28]

 

Sikap Syeikh al-MarbÉwi berkenaan dengan hadÊth antaranya boleh diperhatikan daripada kata-katanya yang berikut:

…daripada Nabi sabdanya: Hendaklah takut sekelian kamu akan sebenar takut daripada mengatakan hadÊth daripada aku, yakni jangan sekali-kali yang bukan hadÊth itu daripada aku dikatakan  daripada aku, dan yang bukan kehendaku aku dikatakan kehendak aku, melainkan barang yang telah sekelian kamu ketahui dengan yakinnya daripada aku, seperti tahu kamu hadÊth riwayat daripada imam-imam yang sahih dinakalkan (naqal) daripada thiqat (yakni mereka yang berkepercayaan) dan muhaddithin yang masyhur dipercayai. Maka  sampaikanlah dan khabarkanlah kepada orang yang menuntutnya , dan betulkan maksudnya seperti maksudku, supaya tidak jatuh sekelian kamu ke dalam neraka.[29]

 

Oleh kerana pendekatan yang diambil oleh Arkoun ialah, katanya pendekatan sejarah, kita ambil kata-katanya tentang pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi itu, iaitu katanya:

I insist on a historical, sociological, anthropological approach not to deny the importance of the theological and philosophical, but to enrich them by the inclusion of the concrete historical and social conditions in which Islam always has been practiced. My method is one of deconstruction. For centuries religions have dominated the construction of different, intricate Weltanschauungen [worldviews] through which all realities were perceived, judged, classified, accepted, and rejected without the possibility of looking back at the mentalhistorical process which led to each Weltanschauung [worldview]. The strategy of deconstruction is possible only with modern critical epistemology.[30]

 

Maknanya: Saya berkeras menegaskan mesti diambil pendekatan sejarah, sosiologi, dan antropologi, bukannya  dengan menafikan kepentingan pendekatan teologi dan falsafah, tetapi untuk mengayakannya [yang teologikal dan falsafah itu-uem] dengan memasukkan ke dalamnya keadaan-keadaan sejarah dan sosial yang nyata yang Islam selalu diamalkan di dalamnya. Kaedah saya ialah ‘dekonstruction’. Berabad-abad lamanya agama didominasi oleh konstruksi (pembinaan) faham kehidupan (worldview) yang berlainan dan rumit, yang melaluinya maka semua realiti-realiti dipandang, dihakimi, diklasifikasikan, dan diterima, ditolak, tanpa kemungkinan dilihat kembali kepada proses mental sejarah yang membawa kepada faham kehidupan (worldview) itu. Strategi dekonstruksi hanya mungkin dengan epistemologi moden yang kritikal.[31]  

 

Berkenaan dengan mengambil faedah daripada sejarah, sosiologi, dan antropologi, kalau ia fakta-fakta yang objektif, maka itu tidak menjadi masalah boleh termasuk ke  dalam erti yang ada dalam sikap menerima hikmah harta simpan orang beriman, darimana datangnya ia paling layak menerimanya tetapi itu semua mesti berlaku dalam kerangka epistemologis arusperdana berdasarkan Qur’Én, Sunnah, ijmÉÑ dan qiyÉs. Kalau bercanggah dengan kerangka epistemologis arusperdana itu, maka ia tidak ada keabsahan intelektual dan rohaninya. Ini akan timbul kemudian dalam perbincangan ini. InsyÉ’ AllÉh.

Adapun kenyataan tentang reality diklasifikasi, dihakimi, diterima, dan ditolak, itu memang mesti berlaku dalam  sejarah epistemologis bermula dengan Qur’Én sendiri bermula  dengan SËrah al-FÉtihah  yang menyebut jalan mereka yang dikurniakan ni’amat bukan jalan mereka yang dimurkai  atau jalan mereka yang sesat itu sudah berbentuk kebenaran diklasifikasi,  diterima yang benar, ditolak yang bercanggah dengannya.[32]

Dalam surah al-Baqarah dari awal lagi ada klasifikasi reality, penerimaan dan penolakan, itu yakni imÉn kepada yang ghaib-ghaib dalam erti positif diterima dan kekufuran dan kemunafikan terhadapnya ditolak.[33]

Dalam suasana dan kerangka sistem makna demikian tidak timbul keperluan untuk dilakukan dekonstruksi, yang asalnya berupa alat untuk membedah novel-novel dan  sajak-ajak atau tulisan-tulisan kreatif yang  timbul dari pembentukan budaya dan khayalan imaginasi social manusia. Ini boleh timbul kemudian dalam perbincangan.

Tentang wajibnya  ada worldview sebagai kemistian  intelektual dan rohani itu jelas dan tidak boleh ditolak; Qur’Én memberi penekanan tentang perkara ini bila ia menyebut tentang keimanan, ketaqwaan, kebenaran dan penolakan kebatilan. Tetapi worldview yang stabil hasil daripada metafisika dan teologi dari Qur’Én dan Sunnah ditolak oleh Arkoun. 

Pada saya (penulis ini): faham tentang kehidupan (worldview) adalah perkara yang  wajib untuk akal manusia untuk ia  menerima atau menolak sesuatu sebagai panduan (sebagai hudan) ; dengan fahaman intelektual yang stabil; dengan itu  maka  pendirian boleh diambil, ia bukan fluid, tidak tetap. Kalau fluid bagaimana ia boleh menjadi neraca. Isyaratnya ialah kalimah Tuhan itu tidak berubah.[34] Rasulullah (s.a.w.) menyebut berkenaan  dengan kelompok yang selamat itu memberi maksud bukan kelompok secara  fisikal, tetapi merujuk kepada ma ana ‘alaihi wa ashabi tentang cara berfikir dan bertindak ajaran sunah Nabi dan amalan para sahabatnya, dari kenyataan ini dan yang sepertinya timbul ajaran tentang pemikiran  dan tindakan yang baku itu.

Oleh kerana kritikal kaedah Arkoun ini, maka diperturunkan kata-katanya sendiri itu tentang dekonstruksi, katanya:

Reason needs to be free from the ontology, transcendentalism, and substantialism  in which it has made itself a prisoner, especially in the various theologies elaborated through Greek logic and metaphysics. Thus presented, the enterprise of thinking Islam today can only be achieved–if ever–by dynamic teams of thinkers, writers, artists, scholars, politicians, and economic producers. I am aware that long and deeply-rooted traditions of thinking cannot be changed or even revised through a few essays or suggestions made by individuals.

 

Ertinya: Akal manusia mesti dibebaskan daripada ontologi, transedentalism, dan ‘substantialism’ yang akal itu terpenjara di dalamnya,  terutamanya dalam pelbagai teologi yang diulas panjang dengan logika Yunani dan metafisikanya (katakanlah teologi Ash’ari rd-uem) . Dengan dibentangkan secara demikian, maka usaha berfikir dan memahami begini tentang Islam hari ini hanya boleh dicapai – kalau ianya mungkin berlaku- oleh  kumpulan pemikir, penulis, artis, sarjana, ahli politik dan pengeluar-pengeluar ekonomi yang dinamis (bukan sahaja oleh ulama yang menjadi pewaris anbia semata rupa-rupanya-uem). Saya menyedari bahawa tradisi-tradisi berfikir yang berakar umbi secara teguhnya itu tidak boleh ditukar atau disemak dalam beberapa hari melalui beberapa essei atau pengesyuran-pengesyuran individu-individu. [35]

 

Pada penulis ini: bila ontologi ialah huraian tentang hakikat sebenar sesuatu; ini diperlukan oleh manusia; kalau tidak panduan yang sebenar tidak ada; tentang  transentalisme atau ajaran tentang Tuhan yang mengatasi alam lahiriah dan semua yang ada dan ajaranNya dari alam tinggi juga perlu ada sebab itu huraian tentang alam ghaib  yang diperlukan, yang disebut dalam al-Baqarah, dan lainnya,  seperti yang ada dalam erti alim al-ghaib wa al-shahadah[36] dalam Surah al-Hashr maka manusia memerlukannya; kalau tidak akal manusia tidak ada isinya. Ia bukan terpenjara  dalam ontologi, tetapi ia merdeka daripada kepalsuan, tarikan gelap kenafsuan, dan menjadi bebas  dalam pencerahan kebenaran tentang Tuhan, akhirat, rohnya, keabadian, keselamatan dan kebahagian serta kebenaran. Ini dari segi teologisnya jelas dalam ajaran  akidah al-AsyÑÉrÊ (ra)[37] dan al-TahÉwÊ (ra) yang sampai sekarang diperlukan secara mutlak; ia panduan dan pengisian bagi akal, roh dan jiwa manusia; melalui realiti-realiti itu manusia menjadi kebenaran bukan hanya secara mental tahu tentang kebenaran tetapi tidak menjadi kebenaran; hanya huraian tentang perkara-perkara itu boleh ditambah dengan maklumat-maklumat perkembangan baru, teori quantum misalnya, substancenya kekal terus menerus, stabil, tidak fluid.

Tentang manusia memerlukan huraian dari mereka yang ada kemahiran dan otoritas, saya menyatakan bahawa mereka yang membuat huraian dalam perkara-perkara seperti ini (yang doctrinal) adalah  ulama dan pakar, bukan pengeluar ekonomi dan artis. HadÊth nabi menyebut tentang pewaris para nabi  tentang mereka,  dan Qur’Én menyebut tentang mereka yang mengetahui (ahl al-dhikr) yang perlu ditanya kalau kita tidak mengetahui.

Kalau tidak Islam adalah do-it-yourself-Islam Islam rekaan sendiri masing-masing. Kalau engineering dan yang sepertinya tidak boleh do-it-yourself engineering, maka dalam kebenaran agama ini lebih-lebih lagi tidak boleh dilakukan. Lagi pula yang dinamis itu untuk apa, sebab yang diperlukan ialah kebenaran dan itu perkara intelektual,  bukan yang berkaitan dengan dinamis atau bukan dinamis. Kalaupun dinamis itu merujuk kepada kekuatan peribadi (force of character), yang menimbulkan perubahan (that produces change), itu pun mesti dalam keadaan sebagai fungsi kebenaran(in function of the truth) bukan semata-mata kuat dan membawa perubahan, kerana perubahan itu pada zatnya tidak ada kebaikan yang sejati; ia tertakluk kepada nilai kebenaran padanya. Sebab itu perubahan dikaitkan dengan kesyukuran dan jangan dengan kekufuran terhadap niÑmat  IlÉhÊ. [38]

Akal manusia mesti diisi dengan akidah yang hak dalam Ahlissunnah bukan dibebaskan  daripadanya. Ini kerana; Dalam ajaran Ahlissunnah wal-Jamaah mereka yang beriman dikehendaki meyakini akidah yang diakui itu supaya ia selamat dalam akidah golongan al-sawad al-a’zam atau al-firqah al-najiah yang disebut dalam hadÊth yang kuat sandarannya itu. Kalau yang selain daripadanya maka itu kesesatan (tidak ada duanya)  sebagaimana yang disebut oleh al-Qur’Én selepas daripada kebenaran tidak ada yang lain melainkan kesesatan.[39]

Tentang  sifat membesar diri yang ada pada Arkoun,  membandingkan dirinya dengan ImÉm SyafiÑe (ra) dan al-GhazÉli (ra) itu, katanya dalam kata-kata yang mencengangkan, katanya:

Where can we start under these conditions? Where is the authorized voice or the accepted theory which could give expression to an Islam integrated into our modern, scientific mentality and at the same time into the religious experience of Muslims? In other words, is it possible to articulate a modern vision of Islam which could have the same impact on the community as the Risala [Treatise] of [Abu’Abdallah Muhammad] Shafi’i [7 67)- 820] or Ihya’ ‘ulum al-din [Revival of the Religious Sciences] of [ Abu Hamid Muhammad ] GhazÉli [ 1058- 1111]? I refer to these two major books because they illustrate the same intellectual initiative as the one I propose, namely, to integrate, as Shafi’i and GhazÉli did, new disciplines, new knowledge, and new historical insights into Islam as a spiritual and historical vision of human existence.[40]

 

Arkoun menggambarkan dirinya dan usahanya seperti ImÉm Syafi’e (ra) dan ImÉm al-GhazÉli (ra), yakni:

Mana suara yang berotoriti atau teori yang diterima itu yang boleh mengungkapkan Islam yang diintegrasikan ke dalam mentaliti moden, saintifik kita dan dalam masa yang sama (diintegrasikan pula) ke dalam pengalaman keagamaan Muslimin? (Dalam bahasa mudah bagaimana kita boleh beramal dengan Islam  harmonis sekali dengan tamadun moden saintifik serta kita hidup sebagai Muslimin yang berjaya hidupnya  dan  melaksanakan amalan agama dan kerohaniannya? –uem). Dalam kata-kata lain, bolehkah diungkapkan satu visi Islam yang moden yang ada impaknya terhadap umat Islam sebagaimana halnya dengan kitab ‘al-Risalah’ ImÉm Syafi’I atau Ihya’ [‘Ulum al-Din]. Saya menyebut  dua kitab besar dan utama ini kerana kitab-kitab itu menggambarkan contoh usaha intelektual sebagaimana yang saya kemukakan, iaitu, sebagaimana Syafi’e dan al-GhazÉlÊ laksanakan, untuk menintegrasikan disiplin-disiplin baru, pengetahuan baru, pandangan mendalam sejarah (baru-uem) ke dalam Islam sebagai suatu visi rohaniah dan sejarah tentang wujud manusiawi.[41]

 

Tentang  sikap Arkoun membesar diri menggelarkan diri sendiri sebagai orang yang seperti ImÉm Syafi’e (ra) dan ImÉm al-GhazÉli (ra) dalam intellectual enterprise mereka itu, saya melihat itu sebagai sesuatu yang agak sukar untuk dipertahankan, yakni  kenyataan bahawa ImÉm yang dua orang itu—mujaddid pula mereka itu—mereka  mengintegrasikan ilmu-ilmu baharu sebagaimana Arkoun mendakwa sedang dilakukannya. Ertinya ia seolah-olah mengisyaratkan kerjanya kerja mujaddid. ImÉm-ImÉm itu bukan melakukan dekonstruksi, bukan melakukan desakralisasi, demetafisikalisasi,  detransendantelisasi  dan deontologisasi  dan seterusnya dalam erti menolak kesakralan, menolak metafisika dan teologi klasik, menolak alam transenden, menolak ontology, dan seterusnya dengan implikasi-implikasinya.  Bahkan sebenarnya dua ImÉm mujaddid itu:

          mengembalikan semula umat kepada  faham ilmu atau epistemology dan amalan Islam asal, Syafi’e dengan usul-fiqhnya, mengikut Qur’Én, hadÊth, ijmÉÑ dan qiyÉs, al-GhazÉli dengan Ihya’nya, termasuk akidah, syariat dan ajaran tasawwufnya. Mereka mengakui sumber-sumber Islam ialah Qur’Én, Sunnah, ijmÉÑ, ijtihÉd, qiyÉs. (Syafi’e dalam al-Risalah, ImÉm al-GhazÉlÊ dalam al-Mustashfa) Ertinya pengembalian semula kepada paradigma asal Islam itu sendiri, sebagai mujaddid yang disebut dalam hadÊth AbË DÉud. Mereka juga peribadi rohaniah yang menggabungkan akal rasional yang tajam dengan akal ÑubËdiah yang amat perkasa,[42] sebagaimana yang boleh dilihat dalam hidup peribadi dan ajaran mereka.

         ImÉm GhazÉli (ra) pula menerima aspek-aspek ilmu yang selaras dengan akidah dan Syariat serta epstemologi arus perdana itu.

Tentang  Arkoun mengangkat diri sendiri menyamakan dirinya (dalam apa ertinya pun) dengan GhazÉli dan Syafie, maka saya berkecenderungan untuk  menyatakan:  Kalau Arkoun mahu memulakan pendekatan baru dalam pembinaan ilmu-ilmu Islam-  seolah-olah menolak epistemology GhazÉli dan Syafie – maka ia mesti buktikan  secara tuntas, dengan nyata sekali, bahawa metodologi dan epistemology Syafie dan GhazÉli-Allah meredhai kedua-duanya- tidak boleh dipakai sekarang kerana tidak valid, dengan dalil-dalil intelektual, bukan secara kenyataan umum begitu sahaja. Lepas itu ia munasabah dan beralasan untuk menggunakan kaedah baru dan epistemologinya itu-sebab yang lama itu tidak terpakai lagi.[43] Tetapi sekarang pembuktian itu tidak dilakukan olehnya dalam hubungan dengan intellectual construct dua ImÉm itu yang berpengaruh dan memandu sampai sekarang, serta berpengaruh di Dunia Melayu sampai sekarang. Beliau hanya mengambil pendekatan Barat, khususnya deconstructionalism untuk mengolah sistem ilmu Islam, dengan memandang ringan terhadap warisan intelektuil Islam ini. Maha suci Allah!

ImÉm GhazÉli (rd) menolak kesilapan-kesilapan dalam epistemology falsafah—bukan menolak semua—dan membuktikan tidak absahnya dari segi intelektual dan hujahnya seperti yang  dilakukannya dalam Tahafut al-Falasifahnya.[44] Kemudian ia membina epistemology agungnya dalam IhyÉ ÑUlum al-Dinnya tahap demi tahap dalam hubungan dengan reality manusia dan pengembaliannya kepada keadaan sejahteranya untuk alam dunia dan alam abadi, untuk hidup individu dan hidup kolektif dan tamadun. ImÉm Syafie (rd) juga membuktikan dalam al-Risalahnya aspek-aspek epistemology mereka yang tersilap sebelumnya dalam hubungan dengan kaedah memahami hukum Islam dan sumber-sumbernya, lalu diselesaikannya dalam epistemologinya yang terkenal dengan usul al-fiqhnya yang monumental itu.

Selepas menolak epistemology Islam klasik—secara umum begitu sahaja  dengan mengangkat otoritas ilmu social sebagai hakim epistemologis—antaranya seperti yang diungkap oleh al-GhazÉli dan al-Syafie, beliau menyatakan bahawa ia  mempunyai suatu kaedah baharu untuk memikir dan menulis tentang Islam. Katanya tentang rancangannya yang besar ini:

It is thus that past and present historical writings, reinforced by the literature of political science, have imposed a rigid, immutable, artificially sacralised image of an hypostatic Islam which ignores the local, historical, sociological, psychological, linguistic and mythological factors and assigns a legal status of divine essence to all thoughts, initiatives and productions of men in society. One rarely finds in the most critical writings — in the sense of the social sciences — about this Islam, written with a capital letter, the concepts of state control over religion, sacralisation, transcendentalisation, spiritualisation, ontologisation and mythologisation of religion.[45] 

 

Ertinya: Demikianlah penulisan yang dahulu dan sekarang dalam sejarah, diperkuatkan lagi dengan penulisan dalam bidang sains  politik, menekankan  wajah yang rigid, tetap  tak berubah-ubah, dijadikan suci secara artifisial, tentang Islam yang hypostatic (yakni asas bagi segala-galanya),  yang menolak semua faktor-faktor tempatan, sejarah, sosiologikal, psikologikal, linguistik,  dan ‘mythological’ (dalam erti lambang-lambang budaya), dan memberi [kepada itu semua] status hukum dari Tuhan kepada masyarakat.

 

Pada penulis ini ada beberapa frasa dan kalimah yang perlu diperhatikan dan difahami kedudukannya dalam konteks epistemology arus perdana umat ini. Tentang beberapa yang rigid dan immutablerigid: tidak berubah-ubah kalau itu merujuk kepada akidah tentang Tuhan, kenabian, alam abadi, qada’ dan qadar, wahyu dan seterusnya itu memang benar, sebab itu kebenaran-kebenaran abadi yang diajarkan oleh Qur’Én dan nubuwwah; di Dalam Qur’Én dinyatakan kebenaran-kebenaran yang seperti itu diajarkan oleh segala anbia dan rasul (a.s.) Tidak timbul sebab intelektual dari segi Islam untuk mempersoalkan perkara-perkara itu. Mempersoalkan perkara-perkara itu adalah mempersoalkan keabsahan zat agama itu sendiri. Risikonya adalah di atas penyoalnya. Na’udhu billahi min dhalik.

Tentang apa yang dikatakan artificially sacralized ataupun secara artificial dijadikan suci –adakah itu merujuk kepada ÑakÊdah, fiqh, atau usul al-fiqh, atau tasawwuf. Kalau demikian semua itu diakui dalam Islam sebagai ilmu-ilmu SyariÑat yang memang ada kesakralannya, kerana ia bersumberkan Qur’Én (wahyu), sunnah (nubuwwah), ijmÉÑ (persepakatan mereka yang diakui berotoritas dalam umat, seperti ImÉm mujtahidin), dan qiyÉs atau pengalaman yang diterima (dari mereka yang mempunyai kewenangan epistemologi dan moral). Dengan itu disiplin-disiplin itu menjadi suci secara ada keabsahannya.[46]

Dalam hubungan  dengan tanggapan tentang hypostatic Islam dalam erti Islam yang menjadi asas segalanya, ini adalah pendirian yang diletakkan oleh al-Qur’Én, supaya manusia masuk ke dalam Islam itu secara total, dan beriman kepada kitab secara menyeluruh bukan menerima sebahagian dan menolak sebahagiannya. Maka tidak timbul tuduhan hypostatic Islam, kecualilah pemikir itu ada pemikiran  yang dipengaruhi oleh sejarah Barat yang menjadi latar belakang pemikirannya. Terjemahan Syeikh ÑAbd al-Rauf terhadap ayat yang relevant tentang soal ini ialah:

Hai segala mereka itu yang percaya masuk kamu pada sekelian Syariat Islam (keseluruhan agama itu disebut sebagai syariat-uem)  dan jangan kamu ikut sekelian pekerjaan syaitan’[47]

 

Maka memang Islam agama yang memandu manusia dalam segala perkara; ia underlying reality dalam kehidupan Muslimin. Tidak perlu timbul kenyataan yang negative tentang reality ini dalam sejarah dan juga ajaran Islam itu sendiri serta pengelaman mereka yang beriman.

Tentang tidak pedulinya setengah-setengah tulisan kepada soal-soal local, sociological, linguistic, kalau itu ditujukan kepada fiqh, maka jelas sekali dalam fiqh ada mekanismanya  untuk mengambil kira perkara-perkara sedemikian; antaranya ini terkenal dalam kaedah al-Ñadah muhakkamah yang di dalamnya adat-adat yang baik dan positif dalam masyarakat, bila tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip hukum dan matlamat-matlamatnya ia diterima  dalam wacana hukum dan keputusan-keputusannya. Tentang perkara-perkara yang menyentuh bahasa dan penggunaannya juga diambil kira sebagaimana  yang boleh diperhatikan oleh mereka yang mencerapi fiqh. Tetapi kalaulah yang ditujukan itu adalah teori tentang linguistic atau teori tentang bahasa yang baharu timbul itu suatu perkara yang berlainan pula, yang perlu diberi perhatian yang khusus. Kalau ia menyentuh teori tentang ilmu datang dari dan untuk khayalan masyarakat, itu adalah sesuatu yang bercanggah dengan reality dalam epistemology Islam yang menerima  wahyu dan nubuwwah sebagai punca ilmu, yang mencerahi akal dan pengelaman manusia, bukan yang sebaliknya.[48]Katanya lagi:

All this has made it necessary today for the analyst to undertake the reverse process of de-sacralisation, etc. in other words: unveiling, deconstruction, de-historicisation; laying bare the reality which has been constructed by and for the social imaginaire, under the cover of a discourse formally critical and rationalised such as that of the usul al-din and usul al-fiqh; a critique of hadÊth (the ‘authentic’ collections including the asbab al-nuzul, and more generally the akhbar, the history of the Qur’Énic text and Qur’Énic exegesis, the elaboration of juridical norms (istinbat al-ahkam), the putting in ‘historical’ form of the Sira of the Prophet, ‘Ali, the ImÉm s, etc[49] .

 

Yakni: Semua ini menyebabkan perlu seorang penganalisis itu menjalankan usaha yang sebaliknya, iaitu proses de-sakrilisasi (atau menjadikan sesuatu itu bukan sakral atau suci dan seterusnya. Dalam kata-kata lain, menyingkapkan semula, dekonstruksi , de-historisasi (mengeluarkan semula daripada konteks sejarah), menyingkapkan secara nyata hakikat sesuatu, yang telah dikonstruksi itu, oleh dan untuk ‘social imaginaire’ (atau khayalan sosial yang dikongsi manusia secara beramai-ramai), di bawah nama wacana yang secara  formal bersifat kritis dan dirasionalkan,  seperti usul al-din, dan usul al-fiqh; satu ‘critique’ tentang hadÊth (yang ‘sahih’ himpunan-himpunan nya, termasuk ‘asbab al-nuzul’) dan  secara amnya lagi tentang akhbar, sejarah teks Quran dan tafsir Qur’Én, elaborasi norma-norma hukum (istinbat al-ahkÉm), meletakkan rupa sejarah kepada sirah nabi, Ali, para ImÉm dan seterusnya [50]

 

(Pada saya) beliau menentang apa yang  tak berubah-ubah, yang disucikan, yang hypostatic, mythological, status hukum dari Tuhan (yang jelas menunjukkan pendirian pascamodenisme). Berfikir dan menulis semula Islam. Katanya lagi:

Seseorang itu jarang sekali boleh mendapati dalam tulisan-tulisan yang paling kritikalpun, -dalam erti sains sosial-tentang Islam yang ini, ditulis  dengan huruf besar,  konsep-konsep negara mengontrol agama, sakralisasi (menjadikan sesuatu itu perkara suci), transdentalisasi (menjadikan sesuatu itu transendental, luar dari alam ini, mengatasinya), spiritualisasi (menjadikan sesuatu itu bersifat atau berkepentingan rohani), ontologisasi (menjadikan sesuatu itu dalam konteks ontologi atau pengetahuan tentang hakikat sesuatu)  dan mythologisasi (menjadikan  semuanya mempunyai  erti perlambangan selain daripada  erti lahirnya) agama.

 

Dalam berbicara tentang memikir semula dan menulis semula tentang Islam yang disebutkan itu, (saya ingin menyatakan) bahawa: Perlu diperhatikan istilah  social imaginaire yang dikatakan   membentuk ilmu dan untuknya dibentuk ilmu pada Arkoun . Ini bercanggah  dengan wacana intelektual mainstream Islam—termasuk apa yang ada  di Nusantara yang datang dari warisan Qur’Én dan hadÊth -berkenaan dengan punca-punca ilmu dan pembentukannya, yang berdasarkan Qur’Én, sunnah, ijmÉÑ dan kias mereka yang berotoritas, bukannya social imaginaire; lain pula kalau yang dibicarakan itu  penulisan novel,  atau SF  yang tidak ada kaitan dengan panduan atau pencerahan dari wahyu, nubuwwah dan metodologi di dalamnya. Kalau sikap itu diambil dalam hubungan dengan ilmu-ilmu syariat, ilmu yang rabbÉni dan yang sakral, maka  tidak  ada keabsahan intelektualnya dari segi epistemologis arus perdana umat ini.

Sebagai tambahannya juga apa yang disebut oleh Arkoun sebagai desakralisasi, dan dehistorisasi, itu juga  tidak mungkin  berlaku dari segi keabsahan intelektualnya. Saya nyatakan: Desakralisasi  ertinya  membuang kesakralan, atau keadaan kekudusan dalam pemikiran dan kefahaman, itu tidak mungkin sebab berfikir dalam Islam adalah dalam suasana akal kontemplatif, selain akal yang rasional. Kita bertindak, berfikir kerana mencari keredaan Ilahi, dan itu kesedaran tentang hakikat kesakralan (sense of the sacred), dalam doÑa iftitÉÍ itu jelas dalam sembahyang. Dehistorisasi pula atau membebaskan dari sejarah juga menjadi masalah, sebab pengetahuan sesuatu itu dalam konteks sejarahnya diperlukan untuk mengenali hukumnya; kemudian dicamkan aplikasinya di mana yang berkenaan, secara amnya. Pembuangan ajaran daripada konteks sejarah adalah sesuatu yang tidak tepat dan menyesatkan.

Tentang deconstructionism pula, yang dipilih oleh Arkoun sebagai pandangannya dan kaedahnya, maka  ia:

A term tied very closely to postmodernism, deconstructionism is a challenge to the attempt to establish any ultimate or secure meaning in a text. Basing itself in language analysis, it seeks to “deconstruct” the ideological biases (gender, racial, economic, political, cultural) and traditional assumptions that infect all histories, as well as philosophical and religious “truths.” Deconstructionism is based on the premise that much of human history, in trying to understand, and then define, reality has led to various forms of domination – of nature, of people of color, of the poor, of homosexuals, etc.[51]

 

Like postmodernism, deconstructionism finds concrete experience more valid than abstract ideas and, therefore, refutes any attempts to produce a history, or a truth. In other words, the multiplicities and contingencies of human experience necessarily bring knowledge down to the local and specific level, and challenge the tendency to centralize power through the claims of an ultimate truth which must be accepted or obeyed by all.[52]

 

Erti Dekonstruksionisme: Ia satu cabaran terhadap usaha untuk menetapkan makna yang terakhir (yang muktamad)  atau erti yang teguh dalam sesuatu teks. Berdasarkan kepada analisis bahasa ia berusaha untuk ‘dekonstruksi’ (untuk merungkai, memecat semula bahagian-bahagian yang terhimpun itu-uem) dalam segi kecenderungan-kecenderungan (gender, ras, ekonomi, politik, budaya) dan andaian-andaian tradisional yang ada dalam semua sejarah, dan kebenaran-kebenaran falsafah dan keagamaan. Ia berdasarkan kepada premis bahawa banyak yang ada dalam sejarah manusia, dalam usaha hendak memahami realiti dan mentakrifkannya, membawa kepada penindasan- alam tabie, manusia, warna kulit, mereka yang miskin, atau mereka yang homokseksual dan seterusnya. [53]

 

Sebagaimana juga halnya dengan pascamodenisme, dekonstruksionisme  mendapati pengelaman yang nyata lebih absah daripada idea-idea yang maknawi (abstrak), dan oleh itu ia menolak usaha untuk menghasilklan sejarah  atau kebenaran. Dalam kata-kata lain hal-hal yang pelbagai dan tidak kekal dan tidak tetap dalam pengelaman manusia  dengan sendirinya membawa pengetahuan kepada paras tempatan yang spesifik, dan ia mencabar kecenderungan untuk menjadikan kuasa  itu terpusat,  melalui pengakuan kebenaran yang terakhir yanng mesti diterima dan diaati oleh semua.[54]

 

Tentang istilah dan aliran ini (saya menyatakan): kebenaran bila nyata mesti diterima oleh semua dan ditaati. Ini ajaran Qur’Én yang memerintah ketaatan kepada Tuhan, Rasul dan ulil-amri sama ada ulil-amri kemasyarakatan atau ulil-amri epistemologis. Tentangnya juga (saya menyatakan): Ajaran Qur’Én dan Sunnah menyebut erti yang nyata menyatakan yang lain (seperti matahari)  (mubin) (dalam Yasin), kenyataan yang tidak bersimpang siur (ghair dhi ‘iwajin) (Surah al-Kahf),  masalah nama sampai diajari Tuhan kepada Adam (a.s.), Qur’Én adalah yang memandu hudan (al-Baqarah ayat 2),  dan ImÉm Syafie (rd) dalam al-Risalah menghuraikan kategori-kategori al-bayan yang menerangkan sesuatu dalam kenyataan naÎÎ. Tidak mungkin aliran dekonstrusi  menjadi selari dengan epistemologi arus perdana Islam. (Dalam kesarjanaan moden analisis semantik Toshihiko Izutsu sangat memandu dalam huraian hal ini)

Adapun berkenaan dengan peranan benda, pancaindera, makna, keabsahan fahaman tentang sesuatu menjadi sahih dengan suluhan akal, dengan pengesahan pengalaman yang mengatasi alam benda, ini dihuraikan oleh al-GhazÉli dalam al-Munqidh dan oleh Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimah. Tidak mungkin dekonstruksionisme diterima secara harmonis dalam wacana intelektual arus perdana Islam. Antara kenyataan yang perlu diberikan perhatian ialah:

…In literary circles Deconstructionism means that the critic is  more important than the text; that the interpreter is superior to the  original artist when it comes to understanding the work. In effect it  implies that there is nothing really objective about the piece to be  analyzed; there is only a more or less circumspect collection of different perspectives and critical viewpoints. It can also mean that  the only real meaning in the work under review is what the reviewer  puts into it. Interpretation becomes a sort of game, a never-ending  “playing around.” Being creative is reduced to being relatively  different.[55]

 

Ertinya: Dalam kalangan persuratan dekonstruksionisme ertinya pengkritik itu lebih penting daripada teks; yang menafsir  itu lebih tinggi daripada pengkarya asalnya bila datang kepada soal memahami karya itu. Pendeknya, ia memberi implikasi bahawa tidak ada sesuatu yang sebenarnya objektif tentang bahan yang dianalisis itu; ia hanya lebih kurang berupa sebagai suatu himpunan beberapa perspektif yang berupa andaian dan pandangan yang kritikal.Ia boleh bermakna juga bahawa erti yang sebenar-benarnya dari bahan yang diteliti itu ialah apa yang diberi oleh orang yang membuat penilaian terhadapnya itu. Ia semacam permainan, suatu perbuatan ‘main-main’. Menjadi kreatif  turun kepada paras menjadi berlainan secara relatifnya.

 

Pada saya, ini tidak munasabah sekali digunakan sebagai metodologi menghuraikan makna-makna dan kedudukan epistemologis untuk Qur’Én, Sunnah dan teks-teks suci. Ia sesuai untuk menganalisis novel atau cerpen, bukan teks-teks Islam dalam ilmu wahyu. Ia juga diertikan:

Generally speaking, it means that the methodology, principles,  and process of interpretation and explanation are everything of  importance in our anthropocentric understanding of the world. Although this process might be temporarily suspended or held in abeyance, usually by arbitrary human convention, especially for the sake of social and political stability, it can never be replaced with anything final and definitive. The center of reality, where we might expect to find The Truth, is in fact empty. The best we can do is to circle the hollow hub forever, providing our own projections and  holographs as we go through life. [56]

 

Ertinya: Ertinya: Secara amnya, ia bermakna metodologi, prinsip-prinsip, dan proses penafsiran dan huraian adalah penting dengan sepenting-pentingnya, ia segala-galanya,  dalam kefahaman kita yang bersifat antroposentrik tentang alam ini. Walaupun proses ini mungkin digantungkan sementara waktunya, atau dibiarkan buat sementara,  biasanya   dengan peraturan buatan  manusia  secara arbitrari,  terutamanya untuk kestabilan sosial dan politik, ia tidak boleh digantikan dengan sesuatu yang lain yang bersifat muktamad dan tentu. Pusat realiti, di mana kita mengharapkan untuk menemui Kebenaran, sebenarnya adalah kosong. Perkara yang terbaik yang kita boleh lakukan ialah kita mengelilingi kawasan tengah yang kosong itulah, buat selama-lamanya,  dengan terus menerus memberi gambaran kita sendiri yang kita andaikan, dengan holograf-holograf kita, dalam kita meneruskan hidup kita ini.

 

Post-modernism dan deconstructionism yang menjadi bahagian daripadanya menimbulkan reaksi, antaranya:

…To summarize, post-modernism has become in effect the unofficial new state religion, the new salvation myth, with universal validity, to which every good citizen must adhere. In effect, someone who fails to follow the liberal consensus is guilty of treason. The common standard of good behavior is no longer some inspired scripture, such as the Bible, but the pragmatic rules and regulations required for carrying on profit-making businesses (including many colleges, athletic teams, and so on). The government’s business is to keep businesses going and profits flowing. To this extent, and only to this extent, it must be concerned about social welfare and stability. This takes money, the new means of salvation. Hence the central importance of the tax collector. In more ancient times heretics were burned at the stake; today the uncooperative dissident is grilled by inquisitors from the IRS, the new Holy Office.[57]

 

Yakni: Ringkasnya, pascampodernisme secara amalinya sudah menjadi suatu jenis agama negara yang tidak resmi mitos baru keselamatan, dengan keabsahan  yang sarwajagat,  yang setiap orang warganegara yang baik mesti berpegang kepadanya.Secara amalinya, sesiapa yang gagal unmtuk mengikuti  persepakatan yang liberal itu ia bersalah melakukan jenayah pengkhianatan. Ukuran yang am tentang perangai yang baik itu tidak lagi  sesuatu kitab agama yang berpunca daripada  wahyu, seperti Bibel (kalau di Barat-uem) tetapi aturan-aturan pragmatis dan undang-undang yang diadakan untuk menjayakan perniagaan yang mendatangkan keuntungan (termasuk maktab-maktab,  pasukan atlit, demikian seterusnya) .Tugas pemerintah ialah untuk menjadikan perdagangan terus menerus berjalan dan keuntungan terus menerus masuk. Setakat ini , hanya setakat ini sahaja, ia mempedulikan kemaslahatan sosial dan kestabilannya. Ini memerlukan wang,  alat keselamatan yang baharu itu.Dengan demikian maka kepentingan yang pusat tentang pemungut cukai. Dalam zaman purba dahulu orang-orang zindik dibakar di tempat hukumannya; hari ini orang yang tidak berkerjasama yang mempunyai fahaman yang berlainan ditekan oleh  golongan ‘inquisitor’ dari IRS, pejabat suci yang baharu itu.(ibid)

 

Antaranya juga deconstructionalism  diertikan  seperti berikut:

Textual analysis method: a method of analyzing texts based on the ideas that language is inherently unstable and shifting and that the reader rather than the author is central in determining meaning. Deconstruction (literature) Deconstruction (literature), method of analyzing literature that seeks to uncover multiple layers of meaning, including the author’s intentions and…

 

Ertinya: Kaedah analisis tekstual; satu kaedah menganalisis teks-teks berdasarkan kepada idea-idea bahaewa bahasa adalah secara inherennya tidak stabil dan berubah-ubah dan pembaca dan bukan sangat pengarang  yang penting dalam menentukan makna. Dekonstruksi (dalam sastera), kaedah menganalisis sastera yang berusaha untuk mencari-cari lapis-lapis  makna yang banyak, termasuk tujuan pengarangnya.[58]

 

Juga antaranya ia (deconstruction ) diertikan  demikian:

Deconstruction (nonliterary) anthropology, architecture, fashion, politics, postmodern philosophy.

 

Ertinya: Dekonstruksi  (bukan bidang persuratan)  antropologi, senibina, fesyen (pakaian), politik, falsafah pascamoden.[59]

 

(Pada saya) Ini semua tidak munasabah, secara intelektualnya, untuk diaplikasikan kepada teks  wahyu dan nubuwwah; kalau untuk novel, cerpen, puisi atau yang sepertinya, termasuk SF ia munasabah  sebab ia tidak melibatkan elemen-elemen transenden. Maha suci Allah daripada apa yang tidak layak bagiNya.

Dalam hubungan dengan memikir dan menulis semula Islam lagi Arkoun menyatakan:

That is the entire history of Islamic thought and the imperial context where it fulfilled, simultaneously, functions of ideation and ideologisation/ mythologisation — a history that must be rewritten for two main reasons:1) to acquire a better descriptive and explicative understanding of a domain that is still badly included in the tasks of theoretisation undertaken by the social sciences; and 2) to respond to the vital intellectual and cultural needs of all societies which today depend on false representations and illusory beliefs conveyed by the state-controlled and ritualised Islam, dangerously manipulated in the new contexts of flourishing populism and the disintegration of popular as well as urban cultural codes. [60]

 

Yakni: seluruh sejarah pemikiran Islam dan konteks imperialnya di mana ia merealisasikan,   dalam  masa itu juga, fungsi-fungsi ideational dan ideologisasi/mythologisasi (menjadikannya sebagai ideologi kehidupan manusia dan sistem lambang-lambang mereka) – sejarah yang mesti ditulis semula kerana dua sebab:  1) untuk mendapatkan gambaran dan huraian fahaman yang lebih baik,  tentang bidang yang masih lagi dimasukkan secara tidak baik, dalam usaha menghurai secara teori yang dilakukan oleh ilmu-ilmu social,[61] dan 2) untuk memberi respon kepada keperluan-keperluan intelektual dan budaya yang sangat penting untuk semua masyarakat hari ini  yang bergantung kepada pembentangan yang palsu dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar (illusory beliefs) yang disampaikan oleh  Islam yang dikontrol oleh negara dan dijadikan bersifat  ritual, yang dimanipulasikan secara berbahaya, dalam konteks-konteks baru, diterima ramai secara popular, yang semakin bersemarak,  dan [dalam keadaan] disintegrasi  isyarat-isyarat budaya popular dan dan dalam budaya kota (ibid).

 

Antara persoalan-persoalan yang timbul ialah kata-kata dan persoalan :Islam dikontrol negara? Ritualistik? Dimanipulasi? Rukun Iman ‘illusory’? (Pada saya) Gambarannya tentang Islam: dikontrol negara, dijadikan ritualistik, dimanipulasi dalam disintegrasi isyarat-isyarat budaya di kota-kota. Saya menyatakan: memang negara mesti menjaga kebenaran agama supaya tidak diseleweng (al-Mawardi, dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, tentang tugas khalifah);  memang ritual dipentingkan sebab manusia adalah makhluk kontemplatif, makhluk ibadat. Hanya konsep Ñibadat itu mesti difaham  secara tepat  dan secara menyeluruh, selain yang khususnya. Huraian berkenaan dengan rukun iman, sebagaimana yang ada dalam Qur’Én, Sunnah dan teks-teks teologi aliran arus perdana umat tidak mungkin disebut sebagai illusory beliefs atau kepercayaan yang menipu, tidak benar. Maha Suci Allah.

Tidak mampunya Islam sekarang, kata beliau: Di bawah tajuk The Legacy of the Imperial Moment:

Present-day Islam provides neither the educative and cultural resources nor the political and sociological liberties which are indispensable for dealing successfully with the immense edifice of the ‘orthodox’ islams bequeathed by the imperial moment; the great historical ruptures with their exhaustive traditions and geopolitical and geohistoric environments (the Mediterranean world and modern Europe); and the increasingly more decisive challenges of science and technology, and of economies linked to the revolution in information technology.[62]

 

Yakni:Islam hari ini tidak memberi sumber daya pendidikan dan budaya juga kebebasan-kebebasan politik dan sosiologikal yang diperlukan untuk berhadapan secara berjaya dengan binaan besar Islam-Islam ‘orthodox’  yang diwariskan oleh saat imperial (masa kekuasaan khalifah sampai zaman Uthmaniah-uem); kegagalan-kegagalan besar dalam sejarah dengan tradisi-tradisinya yang keletihan dengan suasana-suasana geopolitik dan geosejarahnya (alam Mediterrannean dan Eropah); semakin bertambahnya cabaran-cabaran yang menentukan dari sains dan teknologi, serta ekonomi-ekonomi yang terkait dengan revolusi teknologi maklumat.

 

 

 

Kemerosotan Islam katanya:

If we come back to our dialectic of the local and the global, one can speak of the revenge of the local upon the global after the gradual weakening and final demise of the caliphal state. Doubtless, one must take into account what is called the Ottoman Empire. In the frame of analysis which I have chosen — the dialectic of the local and the global, of the stakes-of-meaning and wills-to-power in the Mediterranean world, including the most dynamic part of Europe, from the 15th to 18th centuries — one can speak of a shrinking of the intellectual and cultural horizons of scholarly Islam, of its ritualisation, its immersion in symbolic and customary local codes with, notably, the wide proliferation of religious brotherhoods to compensate for local deficiencies in different political centres which are too far away or too weak to exercise an effective control upon all ethno-cultural groups and regions.[63]

 

Yakni: Kalau kita kembali kepada dialektika antara  yang tempatan dan yang global, seseorang itu boleh menyebut   tuntut bela apa yang bersifat tempatan terhadap apa yang global selepas daripada kelemahan dan hilangnya negara khilafah itu. Tidak syak lagi, kita mesti mengambil kira empayar Othmaniah. Dalam rangka analisis yang saya pilih, -dialektika antara yang tempat dengan yang global, ‘stakes-of-meaning’ dan ‘wills-to-power’ (kehendak untuk berkuasa)  di dunia Mediterrannean, termasuk bahagian yang paling dinamis Eropah, dari abad ke 15 sampai abad ke 18 – kita boleh menyebut  tentang menyempitnya jangkauan intelektual dan budaya dalam kesarjanaan Islam, tentang ritualisasinya,  tenggelamnya dalam usaha berkenaan dengan undang-undang simbolis dan tempatan,  termasuk, kelihatan jelasnya, pengembangan kumpulan-kumpulan tarekat untuk menampung kekurangan-kekurangan tempatan dalam beberapa pusat politik, yang terlalu jauh jaraknya, atau terlalu lemah untuk menjalankan kontrol yang berkesan ke atas kelumpok-kelumpok ethnik-budaya dan kawasan-kawasan [yang berkenaan].

 

Kemerosotan dan kejatuhan:

The depredation of meaning and intellectual diligence, the insignificance of literary creativity and scientific innovation, the disappearance of doctrinal pluralism and the humanist attitude (philosophical adab of the 10th century), are linked to several facts which dominated the Ottoman period: the imposition of a single official juridical school (the Hanafi) throughout the empire, the total elimination of philosophy, the widespread emergence of a subservient scholastic class which glossed indefinitely over some classical manuals selected to serve their orthodoxy.[64]

 

Yakni: Kemusnahan makna dan kesungguhan ilmiah, terlalu kurangnya kreativiti persuratan dan innovasi saintifik , kehilangan pluralisme doktrin, dan sikap humanist (adab abad ke 10) berkait dengan beberapa fakta yang mendominasi zaman pemerintahan Othmaniah: usaha memperkenalkan satu mazhab resmi hukum islam (Hanafi),  di seluruh empayar, penghapusan falsafah, kemunculan secara merata klas ulama yang tunduk kepada tradisi/ pemerintah, yang  menekuni tanpa hadnya tulisan-tulisan klasik untuk berkhidmat kepada ‘orthodoxy’ mereka.

Tentang kemerosotan dan kejatuhan itu saya nyatakan bahawa: kehilangan pluralisme itu mungkin kerana keperluan menjaga orthodoxy yang dipilih, sebab penguasa berhak menentukan kebenaran orthodoxy mengikut epistemologi arus perdana umat ini yang sudah matang dengan akidah dan faham ilmunya. Usaha ulama berkhidmat kepada orthodoxy patut mendapat penghargaan, sebab setiap tamadun ada orthodoxynya, apa lagi umat ini yang disebut Qur’Én sebagai umat yang terbaik yang dibangkitkan untuk umat manusia. Tentang kemusnahan makna, kalau itu dalam erti deconstructionisme yang menjadi pegangan Arkoun, maka mungkin boleh dilihat kembali apa maksudnya yang sebenarnya. Katanya lagi:

The absence of doctrinal disputations (munazara) between scholars belonging to different schools, and the obliviousness to currents of fruitful thought as well as significant works and authors of the classical period. On the other hand, the Ottoman state always favoured certain works and institutions, such as architecture and the army, which were more directly linked to the glory of the empire, the deployment of its power and the maintenance of its legitimacy. One will note, however, an instance of resistance by the ‘ulama who refused to grant to the sultans the coveted title of caliph[65].

 

Ertinya: Tidak adanya munazarah tentang doktrin, antara ulama pelbagai mazhab,  tidak ada kepedulian terhadap pemikiran-pemikiran yang bernas semasa, juga pengarang-pengarang zaman klasik (Islam). Sebaliknya negara Othmaniah selalu memihak kepada kerja-kerja  dan institusi-institusi tertentu, seperti senibina, dan ketenteraan, yang lebih berkemungkinan terkait dengan kehebatan empayar itu,  pemenafaatan klekuasaan dan menjaga kesinambungan keabsahannya. Kita boleh perhatikan, contoh bagaimana ulama  menolak untuk memberi kepada sultan-sultan titel ‘khalifah’.

 

Yang ditemui Arkoun teologi moden seperti Catholic dan Protestan. Apakah yang ditemu Arkoun? Antaranya, katanya:

I have long shared the prevailing opinion which reclaims the elaboration of a ‘modern theology’ of Islam, after the manner of what the Catholics and Protestants have continued to do in the Western milieu since the beginning of what historians call the ‘modernist crisis’. The collapse of all ideologies, added to the challenges posed by experimental sciences to the political, juridical, ethical and philosophical reason, have surely increased the demand for solutions in the direction of traditional theologies.[66]     

Ertinya: Katanya Saya sudah lama mengongsi pandangan yang berkembang sekarang yang hendak membawa kembali (perhatikan katanya itu-uem) elaborasi satu ‘teologi modern’ untuk Islam , mengikut cara yang  terus masih dilakukan oleh golongan Katholik dan Protestan dalam alam sekitar intelektuil Barat semenjak permulaan  yang disebut oleh  sejarawan sebagai ‘krisis kemodenan’;kejatuhan semua ideologi-ideologi menambahkan lagi cabaran-cabaran yang ditimbulkan oleh sains cubaan (experimental science)  kepada akal politik, undang-undang, etika, dan falsafah, sudah tentunya menambahkan lagi tuntutan-tuntutan penyelesaian dari arah teologi tradisional; tetapi  [teologi-teologi tradisional ini-uem] masih lagi tinggal terlalu terpenjara dalam kerangka-kerangka kognitif zaman tengah dan alat-alatnya, untuk ia berjaya dari segi mana juga berhadapan dengan [keadaan] semakin keluarnya berterusan ‘imaginaire-imaginaire’ keagamaan .

 

Katanya lagi:

But these remain too imprisoned by medievalist cognitive frames and tools to assume with any success the delicate tasks imposed by the ongoing exit of the religious imaginaires. With regard to Islam, the discourse of Jihad has practically reduced to silence, or struck with derision, every voice which attempts to reactivate theological, philosophical, ethical and juridical thinking, capable of integrating in the same critical movement all the tasks prescribed by the specific historical development which I have called the exhaustive Islamic tradition. An historical outline is necessary here to render more intelligibly these observations on the adventures of meaning in Islamic contexts[67]

 

Ertinya: Tetapi ini semua pun terpenjara dalam rangka-rangka pengetahuan zaman tengah dan alat-alatnya untuk menjalankan  dengan mana-mana aspek kejayaan tugas-tugas yang  dikenakan oleh ‘imaginaire-imaginaire’ keagamaan  keagamaan yang sedang keluar [daripada mempengaruhi manusia].Dalam hubungan  dengan Islam, wacana jihad menjadikan senyap menyepi , atau menjadikan bahan ketawa setiap suara yang cuba untuk mencergaskan kembali pemikiran berkenaan dengan teologi, falsafah, etika, dan undang-undang [seperti yang dibuat oleh Arkoun], yang mampu menyepadukan (mengintegrasikan)  dalam gerakan kritis yang sama [seperti yang berlaku kepada  golongan Katholik dan Prfotestan-uem]  semua tugas-tugas yang rumit  yang ditentukan oleh perkembangan sejarah yang spesifik yang saya sebut sebagai tradisi Islam yang ‘exhaustive’ itu. Suatu garisan ringkas secara sejarah diperlukan di sini untuk menjadikan lebih senang difahami pengamatan-pengamatan ini tentang kisah berani tentang usaha mencari makna dalam konteks Islam.

 

Dalam hubungan dengan sikap Arkoun menentang Tradisi Islam dan asas-asasnya, kita tertarik kepada kenyataan Manzoor yang tepat memberi suluhannya:

Responding to Professor Arkoun… the distinguishing mark of Arkoun’s scholarship is his radical, nay iconoclastic, bid to empty Islamic consciousness of all its inherited -sacral and transcendental – structures and of re-distilling them into the vat of modern social sciences. Little wonder that he is much concerned with questions of methodology, just as epistemology constitutes his magic wand through the exercise of which he searches for authenticity, for new foundations in the ‘reconstructed collective memory of the community’. It is a search, however, which has to be conducted in a language, or consciousness, that has been saturated with the vocabulary and insights of modern social sciences.[68]

 

Yakni: Ciri yang tertonjol sekali dalam kesarjanaan Arkoun ialah usahanya yang radikal, bahkan ‘iconoclastic’, untuk menjadikan kosong kesedaran Islami daripada semua struktur-struktur yang diwarisinya—yang suci,dan transcendental—dan menapisnya dengan alat-penapis sains sosial moden. Tidak hairanlah ia sangat mengambil berat dengan masalah metodologi, sebagaimana epistemologi  merupakan  tongkat saktinya, yang melalui aplikasi semua itu ia mencari keabsahan, untuk mendapatkan asas-asas baru dalam ‘ingatan kolektif yang dibentuk semula dalam umat’. Ia pencarian, bagaimanapun, yang dilakukan dalam bahasa, atau kesedaran, yang melimpah dengan perbendahraan kata dan istilah serta suluhan-suluhan dari sains-sains sosial  moden.

 

Maka kita boleh perhatikan bagaimana persoalan yang ditonjol oleh Manzoor, dari penterjemah buku Arkoun sendiri, nampaknya tepat:

Science has usually meant externality and abstraction, and modern social science has dedicated itself to rendering external – hence, comprehensible at a different time and place – that which is initially internal and time-bound. Arkoun calls upon social science to understand l’imaginaire – that sedimentation of consciousness and conviction that governs so much behaviour in any society – and to achieve “if possible …. A direct and totalizing reading of the real.” But how can Arkoun believe it is possible? Why is not science itself, built as it is on transhistoric procedures and axioms, equally vulnerable to critical examination of the historicist sort?.[69]

 

Ertinya : Sains biasanya  bermakna  ‘externalitiy’ (keadaan lahiriah dan luaran) dan ‘abstraction’(kemujaradan), dan sains sosial moden menumpukan  usahanya bagi menjadikan apa yang luaran – dengan itu dapat difahami dalam masa dan tempat yang lain – apa yang asalnya yang berupa dalaman dan terikat dengan masa.Arkoun menggunakan sains sosial untu memahami l’imaginaire-yakni pemendapan dalam kesedaran dan kepercayaan yang mengontrol perangai manusia dalam masyarakat- dan hendak mencapai, kalau mungkin “…satu pembacaan yang langsung dan totalizing terhadap apa yang  sebenarnya”. Tetapi bagaimanakah Arkoun menganggap ini mungkin berlaku? Mengapakah sains sendiri, yang dibinakan atas prosedur-prosedur dan aksioma-aksioma yang mengatasi sejarah, juga terdedah kepada kelemahan dalam penelitian kritis jenis historicist itu?  

 

Tentang pendekatan Arkoun, dengan kaedah sains sosial, kenisbian makna dan kekosongan kebenaran itu, saya ingin nyatakan bahawa   walaupun kelihatan Arkoun canggih dengan  metodologinya dan sangat kenal biasa beliau itu dengan pemikiran moden dan  tradisional, pada paras kesedaran nazzar (kalau digunakan istilah Ibn  Khaldun), yang mengetahui data-data, tetapi tidak semestinya  mencapai malakah atau habitus  atau ÍÉl (al-istilah GhazzÉli, apa lagi yang disebut ÍaqÉ’iq dalam epistemologi Ibn ÑArÉbÊ, bahkan dalam istilah mutakallimin, Allah memberi rahmat kepada mereka semuanya amin  dalam hubungan dengan data itu (dan ini perkara yang penting dalam tradisi rohaniah Islam), tetapi beliau tidak ada kepekaan yang memadai tentang masalah kenisbian pengetahuan yang menjadi natijah daripada historicism; maka kelihatan pendirian beliau itu tidak dapat dipertahankan sebab ia berfikir dan memahami dari satu sudut pandangan tertentu dalam sejarah.

Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Manzoor metodologinya pula terdedah kepada kelemahan dan kritikan atas dasar atau kaedah historicism pula, yang boleh mencairkan dan memusnahkan semua perkara. Jalan mati rohani dan intelektual Arkoun ialah jalan mati pihak yang melihat kebenaran dalam kesedaran historicism  dalam moderniti dan pascamoderniti. Dia fikir dia berjaya menumbangkan Islam yang transenden, lalu ia bertemu dengan padang jarak padang terkukur, tanpa ada pemikiran yang memberi harga lagi kepada hidup terakhir dan  alam abadi bagi roh manusia  dengan Tuhan dan keabadiannya. Ia antara tragedi-tragedi terulung dalam umat ini tentang kesia-siaan dalam apa yang dipanggil sebagai ilmu  tanpa suluhan dari apa yang mengatasinya . 

Tentang  pendirian intelektual Arkoun ini, bila ia mengingkari yang transenden maka pemikiran hilang kemanafaatannya;  dalam nada ini saya menyatakan bahawa  ia mengingatkan kita kepada ayat al- Qur’Én yang bermaksud:

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka [dari segi yang ‘ultimate’nya] , kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah ‘[tentang yang transenden dan mengatasi sejarah] dan mereka diliputi oleh seksa yang dahulu mereka perolok-olokkan [menyatakan itu myth].[70]

 

Kemudian bila  dilihat Arkoun dalam suluhan cahaya Qur’Én, sebagai hudan intelektual dan rohaniah boleh kita perhatikan dengan yakin bahawa Qur’Én mementingkan proses membaca ayat-ayat Tuhan ,mengajarkan Kitab dan ×ikmah, serta pembersihan, penyucian, (al-tazkiyyah)[71]. Dengan ini saya nyatakan ia;

1.      melibatkan pembentukan aspek akal kontemplatif atau akal ÑubËdiah dalam manusia dalam mencapai kebenaran agama.Unsur ini nampaknya tidak kelihatan dalam wacana Arkoun yang mengajak manusia mencapai kebenaran  sebagaimana adanya.

2.      Dan  fikiran orang yang berakal tinggi (advanced intelligence) (ulul-albÉb) tergabung padanya fikir dan zikir. Nampaknya  zikir pada Arkoun tidak ada, mungkin itu katanya ritualisme  walhal ia paling pokok.[72]

3.      Kemudian bila Qur’Én menyebut bahawa  ajarannya ialah penerusan ajaran anbiÉ’ dahulu-alaihimussalam- ertinya ada continuity of meaning atau penerusan dan sambungan erti dan makna dalam bahasa manusiawi; kalau tidak kebenaran tidak boleh dikomunikasikan.

4.      Ertinya perjalanan sejarah tidak menyentuh dan mengubah beberapa elemen asasi dalam ajaran agama (apa lagi dalam soal keimanan dan taqwa sebagaimana yang diijmakkan).

5.      Juga  maksudnya kata-kata pokok dalam ajaran agama ertinya tetap (stabil) bukan fluid dan ajaran agama tidak perlu didekonstruksikan untuk mencapai kebenaran; kalau begitu mereka yang sebelum kita yang tidak ada deconstructionism tidak memiliki kebenaran. Kalau begitu seruan al-fatihah untuk mengikut jalan hidup mereka yang dikurnia niamat itu tidak ada erti  apa-apa lagi, sebab kebenaran hanya dalam bahasa mereka yang relevan untuk merekai. Maha suci Allah.

 

Dalam hubungan  dengan sikap Arkoun yang menolak hadÊth sebagai punca yang boleh dipertanggungjawabkan, kita boleh adukan pandangan itu  dengan Orientalist Gibb, untuk perbandingan,  berkenaan dengan hadÊth dan sejarahnya.

Tentang implikasi kesarjanaan Barat dan teori mereka berkenaan tadwin Qur’Én dan Sunnah yang Muslimin dan ulamanya  seolah-olah dituduhkan (secara indirect) berbohong nampaknya itu psikologi spiritual yang sangat fakir dan miskin yang sukar tandingnya. Gibb nampaknya adil dalam kenyataannya, bila ia berkata:

To Western scholars the technique of hadÊth criticism by the examination of the chain of authorities seems to present some grave defects.[Ini diimbangkan dengan kritikan matn sebagaimana yang ada dalam syarah-syarah hadÊth,  contohnya ‘Fath al-Bari’ berhubungan dengan al-Bukhari-uem].A frequent criticism Is that it is as easy for forgers to invent an ‘isnad’ as to tamper with or fabricate a text.But this overlooks the  difficulty that the forger would have in getting the ‘isnad’ (with his name at the end of it) accepted and passed on by scholars of honest repute.And that the Muslim critics of tradition were  generally honest and pious men must be allowed, even if some Muslims have themselves asserted the contrary. A more fundamental criticism is that the ‘isnad’ technique was elaborated only in the second century…

 

Kata Gibb lagi:

The judgments and criteria of the early traditionists, whatever may be regarded as defects in their method, seem at least to have effectively excluded most of the propagandist traditions of the first century and all those of the second , such as  those which supplied the doctrines of the Shi’a or the claims of the ‘Abbasids, or which foretold the  coming of the Mahdi.” [73]

 

Yakni: ‘Keputusan-keputusan pendapat dan kriteria ahli-ahli hadÊth awal dahulu, apapun yang dianggap tidak sempurna dalam kaedah mereka, nampaknya sekurang-kurangnya secara berkesannya itu mengkesampingkan kebanyakan daripada hadÊth-hadÊth yang bersifat propaganda dari abad pertama dan semua hadÊth demikian dalam abad kedua, seperti mana yang menimbulkan ajaran-ajaran Syiah ataupun dakwaan –dakwaan keluarga Abbasiyyah, yang membuat telahan tentang kedatangan Mahdi.    

 

Arkoun dan sikap syaknya tentang sejarah Qur’Én dan Sunnah yang berpunca daripada ketergantungannya  dalam memahami sejarah hadÊth dan Qur’Én kepada Schact dan Goldziher yang mengesyaki keabsahan hadÊth dan sejarahnya, yang membawanya memikirkan keperluan kepada historicism dan deconstructionism tidak dapat dipertahankan lagi. Apa lagi beliau mengenepikan penyelidikan-penyelidikan fundamental oleh Hamidullah, Zubayr Siddiqi, Al-A’zami dan ramai lagi, termasuk Motzki di Hamburg yang mempertahankan keabsahan sejarah hadÊth sebagaimana yang dipegang oleh ahli hadÊth di kalangan Muslimin. Lihat kata-katanya sendiri:

Katanya tentang hadÊth “Sebuah naskah penting yang baru-baru ini dianalisa J.S.Schacht  menimbuktikan istilah tersebut [yakni ‘hadÊth’] bukan berarti prakarsa-prakarsa peribadi Nabi yang kemudian  dihimpun dengan nama hadÊth…[74]

Katanya [75] “Karya-karya Iznar Goldziher  yang diperjelas dan dikembangkan dalam karya-karya J. Scacht tentu saja menolak pemikiran retrospektif para ahli hukum dasar (usuli)  abad III H/IX M yang menghormati jasa para khalifah rasyidin serta para sahabat besar  yang telah melakukan  penalaran independen (ijtihÉd) dalam mendeduksi ajaran-ajaran yuridis-religius al-Qur’Én dan hadÊths.’’

Kita boleh segarkan ingatan dan ketepatan faham kita tentang tajuk ini dengan kita mengingati dan mengambil  suluhan daripada penyelidikan dan dan kesimpulan-kesimpulan al-A’zami dalam teks pentingnya‚ tentang sejarah Qur’Én dan teksnya lihat buku  Mustafa al-A’zami’s The History of the Qur’Énic Text, yang diterbitkan oleh the Islamic Academy, Leicester,  UK, 2003. Edisi Indonesianya terjemahan Dr. Sohirin  Solihin, Sejarah Teks al-Qur’Én, Gema Insani, Jakarta, 2005  juga sangat berguna.Tentang sanggahan Al-A’zami terhadap hujah-hujah Schacht yang menjadi sandaran Arkoun lihat bukunya juga yang definitif iaitu On Schacht’s  Origins of Muhammadan Jurisprudence, The Oxford Centre for Islamic Studies and the Islamic Texts Society, Oxford, 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan awal dari pemerhatian sederhana ini beberapa perkara menjadi nyata, antaranya ialah: nampaknya,  sebagai pengamatan-pengamatan awal boleh disebut: bahawa pandangan Arkoun tentang Qur’Én dan Sunnah serta keabsahan kedudukan dan sejarahnya tidak mewakili pandangan Ahlissunnah,  yang menjadi pegangan rantau ini,  bahkan pada beliau Ahlissunnah atau tidak-Ahlissunnah  tidak penting, yang penting ialah kaedah historicism, deconstructionism, desacrilization, demythogization, detranscendalization,  deontoligation, dan lain-lain yang disebut olehnya. Ia ahli pascamoden dalam kalangan umat Islam. Ia mahu menafsirkan kembali  (bahkan medekonstruksikannya semua) akidah, tentang Qur’Én, Sunnah, dan tidak memandang penting ijmÉÑ sebagai punca pengetahuan Islam, memandang ijtihÉd dan tajdÊd bukan yang dihuraikan dalam arus perdana Islam. Ia mahu dirungkai semula usul al-din, usul fiqh, ajaran kerohanian, dan apa juga dari kategori ilm-ilmu Islam ditapis  dengan penapis ilmu sosial. Ia menggunakan decontructionism sebagai alat untuk merungkai pemikiran Islam dan menyusun semula mengikut caranya  sendiri.  Bagaimanapun kita perlu memahami pemikiran jenis ini dan mengenalinya lebih lanjut serta melihat bagaimana ia berlainan daripada, bahkan berlawanan dengan (dan menghancurkan) (bukan mengayakan sebagaimana dakwaannya)  pendirian yang disepakati dalam umat di rantau  ini, demi  untuk menjaga makna kebenaran dan keseragaman yang menyelamatkan.

Dan kita mesti mengingati bahawa hampir seribu tahun lalu ImÉm GhazzÉli dan aliran yang diajarnya membuat kenyataan bagaimana kebenaran yang bersifat total/totalizing tentang situasi manusiawi tidak boleh dicapai hanya melalui apa yang diungkapkan dalam bahasa manusiawi yang terpenjara dengan alam dan budayanya, ia perlu mendapat pengesahan dari punca yang transcendent yang mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam bahasa manusiawi itu. Pencapain ilmu dalam bidang ini, selain daripada pemikiran dan pencerapan ialah renungan akal dan kalbu yang berjalan serentak dengan tazkiah yang sistematis, yang dibantu  oleh ÑinÉyah dan raÍmat IlÉhi sebagaimana yang ada dalam wacana arus perdana intelektuil dan kerohanian Islam, yang sentiasa relevan sampai sekarang dan seterusnya.Yang mungkin diperlukan ialah pengucapan cara baru dan kunci-kuncinya yang dibentuk semula. Dunia Melayu perlu kekal dengan wacana arus perdana Islam yang menjamin kebenaran dan keseragaman yang menyelamatkan , di sini dan di sana,  sekarang dan akan datang.

 

Wallahu a’lam.

 

 

 

 

 

 


[1]

[2] OUP, 1998 hlm 205-221.

[3] Mohammer Arkoun, ‘Rethinking Islam To-Day’ dalam Liberal Islam A Sourcebook, ed.Charles Kurzman, OUP, 1998 hlm. 206.

[4] Ibid.206.

[5] Ibid. 296.

7  Ibid. 206.

[6] Paul Avis, In God and the Creative Imagination: Metaphor, Symbol, and Myth in Religion and Theology (Routledge, 1999).

 

 

 

[8] Arkoun, op.cit. hal.206

[9] Ibid.206.

[10] ÑAbd al-Ra’uf Ali al-Fansuri, tasfsir Jawi yang terawal, setakat ini, terbitan Mustafa al-Babi  al-Halabi, Mesir, 1370/1951 

[11] Hlm.3.

[12] Ibid.hlm. 3.

[13] Mir’at al-Tullab yang diterjemahkan daripada Fath al-Wahhab (selesai 1309 H)  bagi ÑAbd al-Ra’uf al-Fansuri, cetakan pertama Mesir, tanpa tarikh; disebut  tarikh 1300 Hijrah pada Matbaah al-Muniriyyah al-Mahmiyyah.

[15] Marcel Fournier, “Against Essentialism: a Theory of Culture & Society,” dalam  Canadian Journal of Sociology, Vol. 28, 2003.

[17] Webster, hal. 1418

[18] Ini jelas kalau kita telaah takrif ilmu antaranya sebagaimana yang ada dalam al-Farq bainal-Firaq oleh ÑAbd al-QÉÍir al-BaghdÉdÊ (rh) yang bermazhab al-AsyÑÉrÊ rd dalam akidah dan Syafi’i dalam fiqhnya.

[19] Terbitan Matba’ah Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah bagi Isa al-Babi al-Halabi, tahun 1356.

[20] Al-Thimar al-Yani’ah oleh Nawawi al-Bantani rh, hlm.4.

[21] Dalam pengetahuan dan kefahaman yang dipentingkan bukannya rigid atau tidak rigid tetapi benar atau tidak benarnya sesuatu betul atau tidak betul, elemen truth value nilai haknya, kalau tidak manusia tidak menentu fahamannya dan pegangannya tentang kebenarannya ia akan berada dalam intellectual, spiritual and moral quicksand; pasir jerlus intelektual, spiritual dan moral ini membinasakan, mencelakakan, na’udhu billahi min dhalik.

[22] Tentang Surah Yusuf ayat 1-2 diterjemah oleh Syeikh ÑAbd al-Rauf demikian Inilah segala ayat daripada Qur’Én yang menyatakan [kebenaran yang ] sebenar-benarnya  daripada batil’ …bahawasanya Kami turunkan Kitab itu Qur’Én dengan lughah Arab mudah-mudahan kamu orang Mekah memfahamkan segala maknanya’ (ayat 1-2). Kalau tidak ada erti atau makna yang jelas, katakan rigid pun, maka kefahaman yang jelas dan tepat tidak boleh dicapai.Kalau tidak manusia akan berada dalam intellectual, moral and spiritual quicksand; pasir jerlus intelektual, moral dan spiritual yang mencelakakan.

[23] Dalam Turjuman al-Mustafid terjemahan ayat 28 Surah al-Zumar ini lalah padahal adalah Qur’Én ini bahasa Arab yang tiada samar (asal sama silap cetak nampaknya-uem) dan tiada bersalahan di dalamnya mudah-mudahan mereka takut akan kufur –lihat kufur disuruh supaya ditakuti, tiada samar dan tiada bersalahan itu terjemahan bagi ghair dhi ’iwajin –literalnya bengkok, lihat Kamus Besar Arab Melayu Dewan, DBP, 2006 hlm.1633; bengkok.

[24] Tafsir Turjuman al-Mustafid oleh ’Abd al-Ra’uf al-FansËri, hlm. 3 tentang ayat 3-5 Surah al-Baqarah.

[25] Ibid.hlm.3.

[26] Do-it-yourself-Islam ungkapan yang digunakan oleh G.F. Haddad (Tentang akidah Ahlissunnah Lihat ÑAqidah Tahawi oleh Imam al-Tahawi (rh)  atau al-Ibanah oleh al-AsyÑÉrÊ rh misalnya).

[27] Dalam Bahr al-Madhi, juz 21, hlm. 4 (terbitan Mustafa al-Halabi, Mesir 1377/1957 (dalam 22 jilid).

[28] Ibid.21, hlm.4.

[29] Ibid, 21,  hlm.5.

[30] Arkoun.,op.cit.207.

[31] Ibid.207.

[32] Al-FÉtihah ayat 6-6 misalnya. Hlm 2 tafsir Turjuman al-Mustafid oleh Syeikh ‘Abd al-Rauf al-FansËri rh itu.

[33]Ibid hlm. hlm 4-5. Penelitian tentang semantic Qur’Én oleh sarjana moden antara yang paling menonjol ialah sebagaimana yang dibuat oleh Toshihiko Izutsu  dengan bukunya God and Man in the Qur’Én -Semantics of the Qur’Énic Weltanschauung, edisi Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 2002. kejelasan system semantic Qur’Én yang stabil itu sangat nyata, bukan bersifat fluid dari dahulu sampai keabad ini; Istilah-istilah yang stabil dan jelas ertinya dihuraikan oleh beliau lagi di zaman moden  dalam bukunya The Concept of Belief in Islamic Theology, terbitan Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 2006. Dan huraiannya berdasarkan teks-teks berotoritas dalam wacana Islam.

[34] Surah Yunus 64 . Lihat Turjuman al-Mustafid hlm.217.Tiada bersalah-salahan bagi janji Allah taala itu.  

[35] Ibid.207.

[36] Surah al-Hasyr ayat 22; al-Jumuah.8; al-Zumar.46 dan lainnya. Bahkan manusia tidak boleh terpisah daripada alam transenden sebab itu watannya, dari sana ia datang dan ke sana ia kembali. Kesedaran tentang asal dan tempat kembali ini terjalin dalam kesedaran anak Adam yang beriman, tidak terpisah dari akal dan  rohnya. Bahkan kerinduannya kepada ala mini sedemikian mendalam dalam hidupnya, yang memberi erti kepada segalanya.

[37] Lihat misalnya Maqalat al-Islamiyyinnya, terbitan Maktabah al-nahdah al-Misriyyah, 1389/1969 misalnya huraiannya berkenaan dengan realiti-realiti yang menjadi pegangan Ahli HadÊth dan Ahl al-Sunnah jilid I hlm 345-350. Sampai sekarang realiti-realiti itu menjadi pegangan mereka yang beriman, termasuk di Dunia melayu ini. Demikian juga dengan apa-apa yang dikandung oleh ÑAqidah Tahawiyyah dan Al-Fiqhul-Akbar oleh Imam Abu Hanifah, yang disyarahkan oleh Mulla Ali al-Qari itu. Perbincangan-perbincangan itu relevant sampai sekarang. Hanya huraian-huraian tambahan elok dibuat supaya ia dikemaskinikan dengan perkembangan-perkembangan budaya intelektual semasa. Dari segi substancenya itu semua relevan.

Kemudian penghurai-penghurai ajaran agama Islam hendaklah mereka yang ada otoritas di dalamnya bukan semua orang; sama juga seperti perubatan bukan semua orang boleh mengajar perubatan, pembedahan; atau mengajar kejuruteraan; kalau tidak huruharalah otroritas ilmu dan kemahiran dalam umat manusia, apa lagi kalau perkara-perkara yang menyentuh kebenaran dan alam abadi serta wahyu dan nubuwwah.

[38] Misalnya dalam ayat: Kalau kamu bersyukur aku tambahkan ni’amat untuk kamu kalau kamu kufur ni’mat azabKu terlalu amat pedih: Surah Ibrahim ayat 7, terjemahan  dalam Turjuman al-Mustafid hlm.257; ialah: ‘Jika telah syukur kamu akan ni’amatKu dengan tauhid dan berbuat taat (bukan sebaliknya dengan syirik dan kederhakaan-uem) nescaya Ku tambahi akan kamu, dan jika telah ingkar kamu akan ni’amat itu  dengan kufur dan maksiat nescaya Ku syeksa akan kamu  bahawasanya siksaKu itu amat sangat’ jelas perubahan itu  dengan syarat kebenaran (dalam tauhid)  dan kebaikan (dalam taat), bukan perubahan semata-mata perubahan, kedinamikan semata-mata kedinamikan.

[39] Surah Yunus ayat 32, terjemahan dalam Turjuman al-Mustafid ialah:…maka tiada ada kemudian daripada yang sebenar-benarnya itu melainkan sesat’ hlm. 213.

[40] Ibid. 207.

[41] Ibid. 207.

[42] Akal yang ditunjukkan oleh ayat 190-191 Surah Ali ‘Imran itu. Terjemahan dalam Turjuman al-Mustafid ialah: Bahawasanya pada menjadikan tujuh petala langit dan bumi dan pada bersalah-salahan malam dan siang itu sanya alamat yang menunjukkan atas kudrat hak Allah taala bagi segala orang yang mempunyai akal…segala mereka yang berzikir ia akan Allah taala pada hal mereka itu berdiri dan  duduk dan berbaring dan fikirkan mereka itu pada menjadikan tujuh petala langit dan bumi mengambil dalil mereka itu dengan dia akan kuasa akan mengadakan keduanya…dikata hai Tuhan kami, tiada Kau jadikan makhluk yang kami lihat ini pada hal sia-sia, maka luputkan olehMu kami (yakni selamatkan kami-uem) daripada siksa api neraka’  (3.190-191). Penulis ini menyebutkan bahawa memikirkan tentang langit dan bumi itu akal rasional atau akal tafakur, dan berzikir sewaktu berdiri, duduk dan seterusnya itu akal ÑubËdiah atau akal contemplative. Dua aspek akal ini tergabung dalam ulul-albÉb yang mempunyai akal yang matang, cerah dan mencerahkan. Ini akal ImÉm al-GhazÉlÊ dan ImÉm Syafi’e dan orang-orang yang seperti mereka yang mengembalikan kekuatan agama dan ilmunya atas lunas-lunas asal yang dilupakan; Arkoun adalah sebaliknya, memusnahkan, bukan menguatkan kembali. Sama sekali tidak ada alasan untuknya mengklaim intellectual enterprisenya seperti yang dibuat oleh al-GhazÉli dan  Imam Syafi’e, Allah meredhai mereka berdua. Amin.

[43] Misalnya perlu ditunjukkan bahawa hujah-hujah GhazÉli rd tentang kedudukan teks Qur’Én sebagai punca hukum, teks hadÊth, ijma’, adalah tidak absah. Atau kritikan GhazÉli (rd) terhadap falsafah tidak absah; atau pembelaan GhazÉli rd terhadap tasawuf dan pengelamannya tidak absah; pembelaan GhazÉli rd terhadap akidah Ahli al-Sunnah tidak absah, satu persatu, baharu boleh beliau menukarnya  dengan kaedah yang lain; tetapi ini tidak berlaku. Atau perlu ditunjukkan bahawa hujah-hujah Syafi’e rd tentang teks Qur’Én, Sunnah, ijmÉÑ dan seterusnya tidak absah; kemudian sesudah berjaya dibuktikan tidak absahnya usaha dan kesumpulan-kesimpulan dua imam itu, baharulah, yang logiknya, ia boleh memulakan kaedahnya  sendiri.Kalau tidak kenyataan tidak absahnya itu –sampai secara intelektuilnya ia perlu memulakan yang baharu yang diusahakannya sebagai epistemology baru–kenyataan umum sahaja, menghukum tidak absah, tetapi pembuktiannya tidak ada. Adapun imÉm-imÉm itu memberi pembuktiannya bagi apa yang dihujahkannya, maka system epistemologisnya  berlaku sampai sekarang..

[44] Michael E.Marmura, The Incoherence of the Philosophers (Brigham Young University Press: Provo. Utah, al-Hikmah, Islamic Translation Series, 1997).

[45]Dalam http://www.iis.ac.uk/view_article.asp?ContentID=101216 as retrieved on 3 Feb 2007 22:15:27 GMT.Dalam ‘Present-Day Islam Between its Tradition and Globalisation ‘  

[46] Boleh dilihat bab ke 6 al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun tentang perkembangan  ilmu-ilmu Islam ini. Ertinya itu bukan dijadikan suci secara artificial atau dibuat-buat walhal ia bukan demikian. Ini pembacaan yang menakjubkan terhadap perkembangan ilmu-ilmu Islam.

[47] Surah al-Baqarah ayat 208; lihat Turjuman al-Mustafid, hlm.33.

[48] Di sini penulis ingin menyentuh secara ringkas sahaja tentang bagaimana system erti kata-kata pokok dalam hidup agama manusia stabil sifatnya mengikut al-Qur’Én, terutama kalau ia menyentuh realiti-realiti spiritual dan zat-zatnya; adapun perkara-perkara berkenaan dengan detail-detail syariÑat itu boleh berbeda. Dengan itu Qur’Én boleh menyebut bahawa ia datang untuk membenarkan apa yang datang terdahulu daripadanya; ia boleh membenarkan kalau perkara-perkara yang hendak dibenarkan itu diketahui dan bukan berubah-ubah sampai naturenya berubah, atau ciri-ciri pokoknya yang menentukan jenisnya berubah; ertinya ada kestabilan makna-makna dari segi ini. Kemudian Tuhan adalah al-Muhaimin, Yang Maha menjaga, antara yang dijaga oleh Tuhan ialah makna-makna dalam perkara-perkara pokok dalam agama; dengan itu bila makna-makna berubah kerana gangguan manusia, makna-makna itu dikembalikan semula kepada asalnya. Qur’Én pula menyebut dirinya sebagai yang mengawalnya erti mengawal erti-erti yang pokok dalam ajaran agama langit; kerana itu ia membuat koreksi terhadap apa yang salah yang melibatkan trinity dalam agama  Nasara, penyembahan Isanya, penyembahan Uzair dalam agama Yahudi,  reality bidÑahnya rahmabiyyah dalam ajaran agama Kristian,  demikian seterusnya. Ia berbuat demikian kerana ia penjaga makna-makna dalam ajaran agama langit. Orang beriman pula dijaga makna-makna itu oleh Qur’Én dan Sunnah,  ditambah dengan  ijma’ serta qiyÉs, yang memutuskan sesuatu yang sudah ada presedennya. Penjagaan makna-makna itu berlaku seratus tahun sekali melalui kemunculan para mujaddid yang membaharukan semula agama apa yang dilupakan bukan memusnahkan apa yang sudah ada dan mereka-reka intellectual construct peribadi  untuk mempromosikan falsafah peribadi. 

[49] Ibid.

[50] Ibid.

[52] Ibid.

[54] Ibid.

[55] F. F. Centore, Being and Becoming: A Critique of Post-Modernism (Greenwood Press, 1991), h. 24

[56] Ibid.

[57] Ibid.

[60] Dalam http://www.iis.ac.uk/view_article.asp?ContentID=101216 as retrieved on 3 Feb 2007 22:15:27 GMT,dalam ‘Present-Day Islam Between its Tradition and Globalisation’ oleh Professor Mohammed Arkoun

[62] Ibid.

[63] Ibid.

[64] Ibid.

[65] Ibid.

[66] Dalam Present-Day Islam Between its Tradition and Globalisation oleh Professor Mohammed Arkoun yang berupa naskah yang yang diedit dari yang asalnya yang terbit dalam  Farhad Daftary (ed.) Intellectual Traditions in Islam, London: I. B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2000, pp. 179-221. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2000, pp. 179-221, yang terbit dalam  Farhad Daftary (ed.) Intellectual Traditions in Islam, London: I. B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2000, pp. 179-221.          )-http://front.ismaili studies.co.uk/text_only.php?s=ContentLink.asp%3Ftype%3Dcont.currentlang%26id%3D101216 )http://front.ismailistudies.co.uk/text_only.php?s=ContentLink.asp%3Ftype%3Dcont.currentlang%26id%3D101216

[67] Ibid.

[69] Ibid

[70] Al-Ahqaf ayat 26

[71] Al-Baqarah.129.

[72] Ali ‘Imran.190-191.Al-Baqarah. 164.

[73] H.A. Gibb, Mohammedanism (Oxford University Press: London, 1969), p.82, 85.

[74] hal.7 ‘Membedah Pemikiran Islam’ terj. Hidayatullah, penerbit PUSTAKA, Bandung, 2000)

[75] Ibid.hal.8.

Ini puisi mengingati jasa badiuzzaman said nursi di Istanbul awal tahun 2008 ini

November 13, 2008

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

 

Mengingati Imam Badiuzzaman Said Nursi

I

Imam, telah tuan kembali ke alam abadi

Tuan tinggalkan payung nan teguh untuk kami

Risalah Nur mendamparkan harapan ghairah kami

Mengembalikan keperkasaan iman dan menyinari umah kami

Memahat  iman menyatu insan

Mukminin berbekal  ilmu teruji dengan iman waja

 

II

 

Tuan menyelamai rahasia kekayaan iman

Mendaki tahap-tahap ketinggian iman dengan penyaksian

Mencapai keberadaan tuan dalam rahmat kemuncak pada Tuhan

Menyelami rahasia-rahasia khazanah ibadat kerohanian

Menuai kekayaan tanpa kira dalam penyembahan

Menghapus  gelap kepalsuan  lamunan pemikiran kebendaan

 

III

 

Tuan mencerahkan pengenalan Tuhan pada Tauhid penuh kemurniaan

Menegakkan kedaulatan semesta Muhammad dalam kenabian

Mengabsahkan keagungan  Adamiah diri insan

Membuktikan khazanah kekayaan tak terkira potensinya

Menyirami harapan tak tepermenai dalam hidup keabadian

Menyerlahkan makna hakiki alam dalam kefanaan

 

IV

 

Imam! Tuan menghuraikan hakikat imaniah

Mengajarkan keabsahan ukhuwah dan hal insaniah

Tuan mengajarkan erti keamanan dalam juang kegigihan

Tuan penyuluh jalan sebenarnya menuju keamanan

Tuan melaksanakan keharmonian sains dengan keimanan

Menyembuhkan kejahilan rohaniah dan kebaculan intelektuil insan

 

-Muhammad Uthman El-Muhammady

Lebai Kembara Dunia Melayu dalam Simposium Antarabangsa Said Nursi di Istanbul, Turki

Pada 24 Mei 2008

 

Said Nursi rh Kalimah ke 12 terjemahan Melayu (siaran ini pada 10 Nov.2008)

November 10, 2008

Ini terjemahan sebagai nota untuk penelitian penulis blog  (nusantaravision.wordpress) ini

Said Nursi Risale-I Nur 12 Kalimah kedua belas [1]

 

Ringkasan: Dengan Nama Allah Maha pengasih Maha penyayang.

 

[Beberapa ayat Qur’an yang bermaksud]: Dan sesiapa yang dikurniakan hikmat kebijaksaan ia  dikurniakan kebaikan yang amat banyak.(Kalimah ini terdiri daripada perbandingan secara ringkas  antara hikmah yang suci dari Qur’an yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan [yang kemuncak tanpa tara] dan kebijaksanaan falsafah dan sains, dengan ringkasan yang amat padat tentang pendahuluan dan latihan yang hikmat kebijaksanaan Qur’an berikan kepada hidup peribadi manusia dan hidup kemasyarakatannya, serta sebutan tentang lebih tingginya darjah kedudukan  [kebijaksanaan hikmat Quran] berbanding  dengan lain-lain Kalam yang suci , dan lain-lain percakapan.Ada terdapat Empat Dasar dalam Kalimah ini).

 

 

 

Dalam Kalimah Kedua Belas ini Said Nursi rh memberi penerangan berkenaan dengan kehebatan hikmat kebijaksanaan Qur’an berbanding dengan hikmat kebijaksanaan falsafah dengan menggunakan kisah perbandingan. Dalam memberi huraian ini  beliau menyebutkan empat dasar dengan huraian-huraiannya.

 

 

DASAR PERTAMA

 

Lihatlah melalui teropong teleskop kisah perbandingan  di bawah ini yang merupakan ibarat perbandingan , dan  perhatikanlah perbezaan antara hikmah kebijaksanaan Qur’an dan falsafah serta sains:

 

Kisah Perbandingan Tentang Raja Yang Menghiaskan Dan memuliakan Kitab Dan Perbandingan Antara Ahli Falsafah Dengan Qur’an Yang Dihiaskan Dengan Ulama Islam dan Qur’an yang dihiaskan

 

Pada suatu masa,  seorang Raja yang terkenal yang teguh hidup beragamanya dan juga yang merupakan seorang tukang yang terlalu amat mahir mahu menulis al-Qur’an yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan itu  dalam bentuk huruf yang sesuai dengan kesuciannya dalam erti-ertinya dan juga mukjizat dalam kalimah-kalimahnya, supaya dengan itu maka kedudukannya yang menunjukkan luar-biasanya itu  terlihat dalam bentuk perhiasan pakaian yang amat permai dan mengherankan. Maka Raja yang  berupa tukang dan ahli seni yang amat mahir itu menulis Qur’an itu dengan cara yang terlalu amat sangat mengherankan.Ia menggunakan semua permata-permata intan yang  mahal-mahal  dalam menulisnya itu.  Demi untuk menunjukkan  kepelbagaian kebenaran-kebenaran  di dalamnya baginda menulis setengah daripada huruf-huruf yang terkandung [dengan erti-erti kebenaran itu] dengan permata intan berlian dan zamrud , dan setengah yang lain pula  dengan permata delima dan akik, serta jenis yang lain-lainnya dengan berlian dan batu merjan; yang lain-lainnya pula ia tulis  dengan perak dan emas. Dan baginda menghiskannya dengan sedemikian rupa sehingga setiap orang  yang tahu membaca dan yang tidak  tahu membaca  merasa ajib dan heran tercengang  bila melihatnya. Terutama sekali bila  dilihat oleh ahli kebenaran yang mengenalinya  sebenarnya, kerana keindahan bahagian luarnya menunjujkkan tanda keindahan gemilangnya dan perhiasan yang paling menarik pada makna-maknanya, maka ia menjadi suatu harta purba yang luar biasa lagi  amat bernilainya.   

 

Kemudian Raja itu menunjukkan Qur’an yang sedemikian indah seni buatannya yang penuh dengan permata-permata yang mahal-mahal itu kepada seorang ahli falsafah Eropah dan seorang ulama Islam.Untuk menguji mereka dan kemudian memberi hadiah kepada mereka, baginda mengartahkan mereka katanya :”Tiap-tiap seorang daripada kamu berdua tulislah sebuah kitab berkenaan dengan hikmat kebijaksanaan ini!” Mula-mulanya ahli falsafah, kemudian ulama Islam itu mengarang sebuah kitab berkenaan dengannya. Bagaimanapun kitab ahli falsafah itu membicarakan hanya perhiasaan-perhiasaan huruf-hurufnya  serta hubungan-hubungannya dan hal keadaannya, serta sifat-sifat  yang ada pada permata-permata yang mahal-mahal itu, dan ia memberi gambaran tentangnya. Ia tidak menyentuh langsung erti-erti maksud kandungannya, kerana orang Eropah itu tidak ada pengetahuan tentang huruf-huruf bahasa Arab.Ia bahkan tidak mengetahuipun bahawa Qur’an yang dihiaskan itu adalah sebuah kitab dan ada huruf-huruf yang mengandungi erti-ertinya.Bahkan ia lebih melihat  kepadanya sebagai sebuah harta purba yang berharga sangat mahal.Ia tidak mengetahui sedikitpun bahasa Arab, tetapi ia seorang jurutera yang sangat bagus, dan ia memberi gambaran tentang benda-benda dengan cara yang sangat baik sekali; ia juga seorang ahli kimia yang mahir , dan tukang mahir dalam batu permata  dan perhiasan barang-barang kemas.Dengan itu orang ini menulis kitabnya mengikut bidang-bidang kemahiran yang demikian itu.

 

Adapun ulama Islam itu pula , bila ia melihat Qur’an,  ia memahami bahawa itu Kitab yang nyata dan menyatakan perkara-perkara lain dengan panduannya, Kitab Yang penuh dengan Hikmat kebijaksanaan. Maka  orang yang cinta kepada kebenaran ini tidak memberi kepentingan kepada perhiasan-perhiasan luaran dan tidak pula menyibukkan diri dengan huruf-huruf yang terhias. Bahkan ia menjadi sibuk  dengan sesuatu yang berjuta kali lebih tinggi , lebih utama , halus,  mulia,  befaedah dan meliputi daripada benda-benda yang orang l;ain sibuk dengannya. Ini kerana berbicara berkenaan dengan kebanaran-kebenaran yang suci dan cahaya-cahaya dari rahasia-rahasia  yang terletak di bawah tabir perhiasan-perhiasan itu.Maka ia mengarang sebuah tafsir yang sangat baik dan indah. Kemudian duja orang itu membawa hasil usaha gubahan masing-masing dan menghadiahkannya kepada Raja Yang gemilang itu. Mula-mula Raja itu melihat hasil gubahan ahli falsafah itu.Ia memerhatikannya dan melihat  bahawa orang yang mementingkan diri dan yang menjadi pemuja alam tabie semula jadi itu telah berkerja dengan sedemikian gigihnya, tetapi ia tidak ada menulis tentang hikmat kebijaksanaan yang sebenarnya.Ia tidak memahami sesuatupun daripada makna-maknanya.Sesungguhnya ia terkeliru tentangnya dan tidak menghormatinya  bahkan ia melanggar adab dengannya. Ini kerana bahawa Qur’an yang berupa sumber kebenaran-kebenaran itu menjkadi perhiasan yang tidak bererti apa-apa,  lalu dengan itu ia menghinanya sebagai sesuatu yang tidak ada nilai dari segi ertinya. Maka Raja itu memukulnya di atas kepalanya dengan kitabnya itu dan menghalaumnya dari penghadapannya.

 

Kemudian ia melihat kepada kitab gubahan ulama yang cintakan kebenaran itu, dan dilihatnya ia kitab yang terlalu amat baik dan indah, tafsir yang terlalu berguna, gubahan yang penuh dengan bimbangan. ”Terima kasih! Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada engkau” katanya. Demikianlah hikmat kebijaksanaan ialah perkara ini dan mereka memanggil orang-orang yang memilikinya  dipanggil orang alim dan orang bijaksana. Adapun yang seorang lagi itu ia adalah seorang tukang yang mahir yang berlebihan dan terkeluar dari medan tugasnya. Maka  sebagai hadiah kepada ulama itu dan gubahannya Raja memerintah supaya bagi setiap huruf yang ditulis diberikan kepadanya sepuluh keping emas sebagai bakasan kepada perbendahraan [hikmah] yang tidak terkira itu.

 

Maka  dengan ini kalau kamu memahami perbandingan itu, perhatikanlah hakikatnya dan lihatlah perkara berikut:

 

Qur’an yang dihiaskan itu ialah  alam semesta yang dihiaskan dengan penuh keindahan seni inilah.Dan Raja itu ialah Tuhan Sediakala Yang Maha Bijaksana.Adapun  dua orang itu ikalah-seorangnya orang Eropah yang mewakili falsafah dan ahli-ahli  falsafahnya, ,manakala yang seorang lagi itu ialah  Qur’an dan para penuntutnya. Ya, memang al-Qur’an adalah penuh hiokmat kebijaksanaan, ia penghurai yang paling tinggi , penterjemah yang paling fasih sekali bagi Qur’an Yang Hebat Perkasa Alam Semesta ini. Ya, ia Neraca pembeza yang memberi pengajaran kepada manusia  dan jin tentang tanda-tanda alam makhluk yang dijadikan, yang ditulis dengan Kalam Kekuasaan [Tuhan] di atas halaman-halaman alam semesta dan pada helai-helain daun perjalanan masa .Dan ia memandang kepada wujud, tiap-tiap satu daripadanya berupa huruf yang ada makna,  sebagai mengandungi makna yang lain pula, yakni, ia melihat kepadanya kerana Tuhan Yang menciptanya. Ia berkata :”Alangkah cantik dan indahnya mereka ini dicipta! Bagaimana dengan terasngat halus indah [dan jelasnya] mereka menunjukkan kepada Keindahan [Mutlak] Tuhan Penciptanya!”  Dan melalui yang demikian ini ia menunjukkan keindahan yang sebnenar alam semesta ini [bukan hanya sekadar  keindahan luaran yang bersifat kuantiti semata-uem]. Tetapi falsafah yang mereka sebut sebagai falsafah tabie [’naturan philosophy’]  atau sains itu tenggelam dalam perhiasan-perhiasan huruf-huruf sekelian makhluk,  dan hubungan-hubungan mereka, dan menjadi pening tercengang ; ia menjadikan  terkeliru  jalan  kepada hakikat yang sebenarnya.Manakala huruf-huruf  kitab yang hebat perkasa [alam]ini  sepatutnya dilihat sebagai mempunyai makna yang lain lagi, yakni, sebab Tuhan penciptanya, mereka itu tidak ada perkara ini [walhal ini perkara yang paloing asasi sekali-uem]; mereka hanya melihat kepada makhluk-makhluk sebagai bermakna diri-diri mereka sendiri itu. Yakni , mereka melihat kepada sekelian makhluk kerana makhluk sebagai makhluk,  dan mengadakan perbincangan dengan jalan itu [tanpa mengaitkannya dengan Tuhan Maha penciptanya-uem]. Mereka bukannya berkata :”Alangkah cantiknya mereka itu semua diciptakan [oleh Penciptanya]!” tetapi berkata ”Alangkah cantiknya mereka itu!” dengan itu mereka menjadikannya hodoh sekali  [dan hodohnya itu kelihatan sebagai akibatnya sekarang  dengan kebencanaan atas alam dan manusia serta alam tebie-uem]. Dengan jalan ini mereka mencela alam semesta ini,   lalu alam ini membuat aduan tentang [perangai jahat ] mereka itu. Sesungguhnya falsafah tanpa agama adalah kepandaian berbahas penuh perhiasan tanpa makna yang terpisah daripada hakikat yang sebenar dan satu perbuatan mencaci nista  alam semesta ini.

 

DASAR YANG KEDUA

 

Satu perbandingan antara latihan akhlak dari kebijaksanaan hikmat Qur’an berikan kepada hidup peribadi manusia dan apa yang diajarkan oleh falsafah dan sains:

 

 

 

Penujntut Falsafah Tanpa Bimbingan Agama Yang Benar

 

Murid falsafah yang ikhlas ialah seorang fir’aun [kecil] , tetapi ia adalah fir’aun yang hina yang menyembah benda-benda yang hina sekali kerana faedah daripadanya; ia mengenali tiap-tiap benda yang ia boleh mendapat keuntungan daripadanya sebagai ’Tuhan’ kepadanya. Dan penuntut yang tidak beragama itu degil  lagi keras kepala , tetapi ia dalam celaka bersekali dengan sifat degilnya itu dan ia menerima kehinaan yang tidak habis-habis, demi untuk mendapat satu keseronokan. Dan ia keji bersekali dengan sifat degil keras kepalanya itu lagi menunjukkan hinanya itu dengan mencium kaki orang-orang perseorangan seperti Syaitan demi untuk sesuatu faedah yang hina. Dan penuntut yang tiada beragama itu angkuh dan menindas orang, dan oleh kerana ia tidak ada lunas untuk menyokongnya  dalam kalbunya sendiri, ia sehabis-habis tidak terdaya lemah menjadi orang penindas yang sentiasa bercakap dengan angkuh sombongnya. Dan ia penuntuy yang mementingkan diri , sentiasa mencari faedah untuk diri [secara sempit], yang tujuan dan matlamat usahanya ialah demi untuk memuaskan keinginan syahwat kehewanannya ;  ia mementingkan keangkuhan diri,  sangat pandai licik dalam usahanya, yang mencari kepentingan  dirinya dengan kepentingan-kepentingan kebangsaan tertentu [yakni kepentingan kebangsaan jenis yang negatif bukan yang positif; yang positif dipuji dan mulia-uem].

 

 

Penuntut Hikmat Kebijaksanaan Qur’an:

 

Adapun penuntut hikmat kebijaksanaan Qur’an yang ikhlas itu ialah seorang hamba [Tuhan], tetapi ia tidak tunduk menghina diri menyembah walaupun makhluk yang paling agung sekali; ia hamba yang sangat dimuliakan yang tidak mengambil faedah yang kemuncak sekali seperti Syorga sebagai matlamat ibadatnya. Dan penuntutnya itu merendah diri, soleh, dan berlemah lembut, bagaimanapun  dalam perkara-perkara dalam ruang yang terkeluar daripada yang diizinkan Tuhannya,  ia tidak secara sengaja menghinakan diri di hadapan apa-apa pun selain daripada Tuhan Yang Menjadikannya. Dan ia adalah lemah,  dan dalam keperluan,  dan ia mengetahui kelemahannya dan kefakirannya., tetapi ia bersikap memadai kerana harta yang ditaruhkan oleh Tuhannya Yang Maha Pemurah dalam alam akhirat; dan ia kuat kerana ia bergantung kepada kekuasaan Tuhannya yang mempunyai kekuasaan yang tidak terkira.Dan ia bertindak  dan berjuang gigih hanya demi Allah Taala, untuk keredhaanNya dan untuk kebaikan.

 

Demikianlah latihan akhlak  yang diberikan oleh dua perkara itu boleh didapati daripada perbandingan dua orang penuntutnya masing-masing [ penuntut falsafah dan sains tanpa agama, dan penuntut Qur’an yang  penuh hikmat kebijaksanaan-uem].

 

DASAR YANG KETIGA

 

 

Latihan falsafah , sains dan hikmat kebijaksanaan Qur’an yang diberikan kepada hidup kemasyarakatan umat manusia ialah perkara ini:

 

 

Falsafah dan Kebijaksanaannya Berbanding Dengan Hikmat kebijaksanaan Qur’an

 

Falsafah menerima ’tenaga kekuatan’ sebagai noktah sokongan untuknya dalam hidup kemasyarakatan. Ia melihat matlamat-matlamat tujuannya ialah ’faedah-faedah’ .Dasar kehidupannya ialah ia mengiktiraf  adanya ’pertembongan’.Ia  menganggap hubungan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (’communities’)  sebagai ’rasialisme  dan nasionalisme yang negatif’ (’racism and negative nationalism’).Dan hasil-hasilnya  ialah ’memenuhkan hasrat tuntutan nafsu dan keperluan hajat manusia  yang sentiasa bertambah-tambah’. Bagaimanapun tanda tenaga kekuatan ialah pencerobohan (’aggression’) .Tanda bagi faedah –kerana ia tidak cukup untuk setiap hasrat keinginan  nafsu [sebab nafsu rakus]- ialah ’menolak-nolak dan pergelotan’ (’jostling and tussling’).Manakala tanda konflik ialah ’perselisihan’ (’strife’).Dan tanda rasialisme – kerana ia menjadi berkembang biak dengan menelan orang lain (’by devouring others’), ialah ’pencerobohan’. Dengan itu , oleh kerana faktor-faktor ini, ia menafikan kebahagiaan manusia [Ertinya manusia tidak akan mencapai kebahagiaan melalui jalan ini-uem].

 

 

Hikmat Kebijaksanaan Qur’an dan Noktah Dokongannya:

 

Adapun hikmat  kebijaksanaan Qur’an , noktah  dokongannya ialah ’kebenaran’ bukannya tenaga kekuatan.Ia mengambil sifat keutamaan  dan keredhaan Ilahi sebagai matlamatnya  bukannya ’faedah-faedah’ [atau ’keun tungan –keuntungan’ bangsa duniawi yang kelihatan zahir ]. Ia mengambil dasar  ’saling tolong-menolong’ sebagai dasar kehidupan aman damai bukannya dasar ’konflik’ pertembongan.  Dan ia mengambil ikatan-ikatan ’keagamaan, kelas dan negeri’  sebagai ikatan-ikatan yang menghimpunkan kelompok-kelompok dalam masyarakat.Tujuannya ialah untuk membentuk sekatan terhadap hawa nafsu syahwat [dan kebebasan yang tidak terkawal dalam slogan kebebasan manusia-uem] , dan menggalakkan roh kepada perkara-perkara yang tinggi-tinggi dan mulia, memuaskan perasaan jenis yang mulia dan tinggi, serta menggesa manusia berusaha ke arah kesempurnaan diri sebagai manusia mulia,  menjadikannya manusia yang sebenar-benarnya. Dan tanda ’kebenaran’ ialah persetujuan [antara sifat sesuatu dengan yang sebenarnya, bukan yang tidak benar-uem].Tanda sifat keutamaan  (’virtue’) ialah ’persaudaraan’.Tanda saling tolong menolong ialah ’bersegera menolong satu sama lain’.Tanda agama  ialah ’persaudaraan’ dan ’perasaan sayang’ [atau ’perasaan tertarik antara satu dengan lain [untuk berbaik-baik]’].Dan tanda mengawal dan mengikat nafsu serta membebaskan roh dan menggesakannya ke arah kesempurnaan  ialah ’kebahagiaan dalam dunia dan juga alam akhirat’.

 

DASAR KEEMPAT

 

 

Misal Perbandingan Untuk Kalam Tuhan –Qur’an

 

Kalau anda hendak memahami kelebihan Qur’an dan keutamaannya  dalam sekian banyak kitab-kitab samawi dari Tuhan dan kelebihannya mengatasi semua percakapan dan tulisan [sekarang orang sebut ’wacana’, ’narrative’-uem]  maka perhatikanlah baikk-baik  dua cerita perbandingan  yang berikut ini:

 

Pertama: Seorang Raja ada mempunyai dua bentuk percakapan, dua cara  berkata-kata.Satu, bercakap  melalui telefon peribadinya yang khusus dengan tajuk perbincangan yang am  berkenaan sesuatu hal yang kecil , seperti keperluan peribadi yang khusus.Yang satu lagi ialah percakapan di bawah kedudukan pangkat kedaulatan tertinggi yang paling mulia, sebagai raja berdaulat mengatasi yang lain, dan pemerfintahan semesta, ia berbicara kepada duta negara atau pegawai tinggi dengan tujuan untuk menjadikan orang tahu dan menjalankan perintah-perintahnya, ia mengeluarkan kata-kata  [diraja]  melalui sesuatu perisytiharan resmi diraja menunjukkan kehebatannya sebagai raja.

 

Yang kedua:  Seorang lelaki memegang cermin yang ada di tangannya mengadap matahari.Ia menerima cahaya yang mengandungi semua   tujuh warna mengikut keupayaan cermin tersebut. Ia menjadi terhubung dengan matahari itu melalui hubungan demikian dan [seolah-oleh] ia berbicara dengannya, dan kalau ia mengarahkan cermin yang penuh dengan cahaya itu ke arah rumahnya yang gelap atau kebunnya yang ada bumbung penutup bahagian atasnya, ia mendfapat faedah, bukannya dari segi hubungan dengan nilai kedudukan matahari itu sendiri , tetapi mengikut kedudukan keupayaan  cermin itu.Seorang lelaki yang lain  pula membuka jendela yang luas dari rumahnya atau dari bumbung atas kebunnya.Ia membuka n jalan-jalan kepada matahari itu di langit.Ia [seolah-olahnya] berbicara   dengan cahaya yang berterusan ada dari matahari yang sebenar itu dan bercakap-cakap dengannya, dan menyebut syukurnya melalui  lidah persiapan keadaan wujud dirinya.”Wahai anda keindahan bagi alam ini yang menghiaskan bercahaya  mjka bumi ini dengan cahaya engkau dan menkjadikan wajah-wajah kuntum bunga tersenyum! Wahai keindahan langit tinggi, matahari yang indah permai! Engkau mencahayakan rumah saya yang kecil dan kebuh saya dengan cahaya dan kepanasan sebagaimana yang ada pada kamu”.Adapun orang lelaki dengan cermin itu tidak boleh berkata demikian. Bayangan cahaya dan kerja-kerja matahari itu yang berada di bawah sekatan itu adalah terhad; mereka adalah mengikut dengan sekatan itu.Maka, lihatlah kepada Qur’an melalui teropong teleskop  dua kisah perbandingan ini dan perhatikanlah sifatnya yang luar biasa sebagai mukjizat dan memahami keadaannya yang suci itu.

 

Keagungan Dan Kehebatan Qur’an Sebagai Kalam Ilahi

 

Sesungguhnya  al-Qur’an menyatakan [hal ini dalam ayat yang bermaksud] ”Kalaulah semua pokok-pokok di darat adalah  sebagai  pena-pena dan semua lautan menjadi sebagai dakwat , dan kalaulah semua itu menulis kalimah-kalimah Tuhanku Yang Maha berkuasa, ia tidak berupaya menghabiskannya, ” [Surah al-Kahf:       ] Sekarang,  yang menjadikan Qur’an itu sebagai kitab yang terbesar sekali kedudukannya dalam himpunan kalimah-kalimah Tuhan yang tidak terkira itu ialah sebab ini: Qur’an datang daripada Nama Tuhan Yang Terbesar dan Teragung  , dan daripada darjah kedudukan yang terbesar dan teragung sekali dari setiap Nama itu. Dan ia Kalam Tuhan dari segi Ia Sebagai Pentadbir dan Pengasuh Sekelian Alam Semesta seluruhnya.Dan Ia Hukum Tuhan melalui NamaNya sebagai Tuhan Sekelian Makhluk,Dan ia panggilan dari segi Ia Sebagai Pencipta Langit dan Bumi.Dan Ia Percakapan dari segi Rububiyyah Yang MutlakNya.Dan Ia Kalam Yang Kadim Tanpa Permulaan dari segi Kedaulatan Tuhan Yang Bersifat Sarwajagat.Dan Ia kitab catatan kurniaan-kurniaan Tuhan Yang Maha Mengasihani dari segi RahmatNya Yang Meliputi segalanya.Dan ia satu himpunan  percakapan-percakapan pada permulaannya kadang-kadang ada huruf-huruf potong yang berupa isyarat-isyarat   dari segi Kehebatan Ketuhanan Yang Paling Mulia dan Tinggi ,Dan Ia Kitab yang menghamburkan  Hikmat Kebijaksanaan , yang, dengan darjah-darjah ketinggian Nama Teragung dan Termulia itu, memandang dan memerhati alam urusan ’Arasy Yang Meliputi Segala.Dengan demikian , oleh kerana sebab-sebab ini semua  maka gelaran Kalam Ilahi diberikan dengan peghargaan yang sepenuhnya dan selayaknya kepada Qur’an. 

 

Nisbah Kedudukan Kitab-Kitab Lainnya dan Percakapan-Percakapan lainnya

 

Nisbah  hubungan  dengan Kalimah-Kalimah Tuhan yang lain, mereka itu adalah kalam yang telah menjadi nyata melalui sesuatu tumpuan yang tertentu, satu gelaran kecil,  melalui pernampakan tajalli sesuatu Nama yang tertentu; melalui satu Rububiyyah yang khusus, satu kedaulatan tertentu, satu rahmat yang khusus.Darjah kedudukan mereka semua berlainan  dari segi kekhususan dan segi kesarwajagatan.Kebanyakan daripada wahyu-wahyu adalah jenis ini , tetapi darjah kedudukannya berbeza besar sekali.Contohnya , yang khususnya sekali dan yang senang sahaja [boleh disebut] ialah ilham kepada para haiwan.Kemudian ada pula ilham kepada orang-orang kebanyakan.Kemudian ada pula ilham para malaikat yang kebanyakan umum itu.Kemudian ilham kepada para aulia. Kemudian ilham kepada para malaikat yang lebih tinggi lagi darjah kedudukannya.Dengan itu maka oleh kerana sebab ini seseorang wali yang menujukan doa permohonannya  secara terus tanpa telefon  kalbu berkata :”Kalbuku memnberitahu kepadaku berita khabar  Tuhanku” ;ia  tidak berkata : ”Ia Arasy Tuhan Yang Mentadbir Sekeliam alam”. Kerana ia boleh menzahirkan seruan  kalimah setakat kadar kemampuannya dan setakat kadar mana dari hampir tujuh puluh ribu  tabir hijab yang telah disingkapkan. Demikianlah, bagaimana, lebih tinggi dan lebih mulia dan agung lagi hukum keputusan raja yang dibentuk dari segi  kedaulatannya yang tertinggi sekali berbanding dengan percakapan orang biasa yang kebanyakan,  dan  bagaimana lebih  besar dan  gemilang lagi pancaran matahari di langit  yaang boleh dimenafaat daripadanya berbanding pula dengan pernampakan jelmaan bayangan  pancaran cahayanya dalam cermin , dan bagaimana lebih besar pula lagi kedudukan martabatnya ,  berbanding dengan darjah kedudukan Quran  Yang Maha Teguh lagi Agung itu, yang mengatasi semua percakapan dan semua kitab seluruhnya.

 

Selepas daripada Qur’an , pada martabat kedudukan yang kedua , ialah Kitab-Kitab Suci dan Kitab-Kitab Samawi yang diturunkan yang ada kelebihan dan ketinggian mengikut darjah kedudukannya masing-masing. Semuanya ada mempunyai  saham daripada rahasia kelebihan dan ketinggian itu.Kalaulah semua kata-kata yang cantik dan mulia  semua manusia dan jin yang tidak datang dari Qur’an dihimpunkan semua sekali , kata-kata itu semua tidak  boleh mencapai darjah kesucian seperti darjah kesucian Qur’an dan menirunya. Kalaulah anda mahu memahami sedikit sebanyak bagaimana Qur’an ini datang dari Nama yang Teragung dan taraf kedudukan yang terbesar dari setiap Nama itu, maka perhatikanlah ayat-ayat dalam ayat al-Kursi yang sarwajagat , tinggi dan mulia, dan perhatikan juga  ayat-ayat yang berikut [terjemahannya ialah]:

 

 

Dan denganNya ada anak-anaki kunci Alam Ghaib.2.

 

Wahai Tuhan bagi sekelian Alam.3

 

Ia melitupi tabir malam atas siang hari , tiap-tiap satunya mengikuti yang lain dalam silih berganti; Ia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, [semuanya] tertaaluk di bawah perintahNya.4

 

Wahai bumi, telanlah air engkau! Wahai langit! Tahankanlah hujan engkau! 5.

 

Langit-langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya bertasbih dan memujiNya.6

 

Pernciptaan kamu semuanya dan bangkit semua kamu adalah seperti diri yang satu [sahaja].7

 

 

Sesungguhnya Kami bentangkan Amanah kepada langit dan bumi  serta bukit bukau.8

 

Pada hari bila Kami golongkan  langit-langit semuanya seperti  menggolong kitab [menyempurnakan semuanya].9

 

Kamu tidak memberi penghormatan memuliakan Tuhan secara yang adil sepatutnya : Pada Hari Kiamat semua bumi akan menjadi hanya seperti segenggam bagiNya.10

 

Kalaulah Kami turunkan Qur’an ini ke atas gunung, sesungguhnya kamu akan melihatnya  merendah diri dan pecah berkecai kerana takut kepada Allah.11.

 

Dan pelajarilah surah-surah yang bermula dengan ’Alhamdulillah’ atau ’Tusabbihu’ dan lihatlah pancaran-pancaran cahaya dari rahasia yang hebat dan agung ini. Dan lihatlah kepada pembukaan-pembukaan ’alif.lam.mim’., ’alif.lam.ra’. dan ’ha.mim’. dan  fahamilah pentingnya Qur’an pada Sisi Tuhan.

 

Kalau anda memahami rahasia yang sebegitu bernilai dalam Dasar Yang Keempat ini, kamu akan memahami bahawa wahyu  kebanyakannya datang kepada para nabi melalui  seorang malaikat , dan ilham kebanyakannya tanpa melalui apa-apa.Dan anda memahami juga sebabnya mengapa wali yang terbesar tidak boleh mencapai darjah kedudukan seorang nabi. Dan anda akan memahami pula  ketinggian kedudukan dan kemuliaan Qur’an dan kehebatan kesuciannya serta rahasia kedudukannya sebagai mukjizat dari Tuhan. Demikian pula anda akan memahami rahasia tentang mesti adanya dan berlakunya Mi’raj Nabi Muhammad salla’Llahu ’alaihi wa sallam , yakni, bahawa baginda pergi ke  langit , ke Pokok Sidratul Muntaha (Pokok Bidara Semesta Yang Kesudahan Sekali) , ke [kedudukan ] dua busur panah [atau lebih dekat lagi],  dan menyampaikan  persembahan dan  permohonan doa kepada Tuhan  Yang Maha Hebat dan Agung, Yang lebih hampir kepadanya daripada urat merihnya sendiri, dan  dengan sekelip mata kemudian kembali dari tempat perginya.Sesungguhnya sebagaimana TerbelahNya bulan berupa satu mukjizat bagi kenabiannya , yang dengannya ia menun jukkan kenabian itu kepada jin dan umat manusia, demikian pula, Mi’raj itu berupa mukjizat tentang ibadatnya dan kehambaannya kepada Tuhan,  yang dengannya ia menunjukkan kepada para arwah dan malaikat-malaikat bahawa ia adalah kekasih Tuhan.

 

Wahai Tuhan! Kurnikanlah rahmat dan kesejahteraan  kepada baginda dan keluarganya sebagaimana yang munasabah dengan Rahmat Engkau dan memuliakannya.Amin.     

  

 

   

 

 

    

;           

 

 


[1] http://www.risaleinur.us/read/?art=2866&t=The+Twelfth+Word.Terjemahan adalah dari laman web ini; perbandingan dibuat dengan apa yang ada dalam ‘Words’, jilid 1 hlm.170-179. Isi kandungan keduanya sama dan tidak ada perbezaan yang penting. Kepala-kepala tajuk dalam huruf-huruf tebal diberikan oleh penterjemah ini; kepala-kepala tajuk yang lain ialah yang ada dalam teks asal ini.

seminar di makasar ajaran syeikh yusuf makasari 21 oktober 2008 di universiti negteri makasar

November 10, 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

 

 

AJARAN TEOLOGI DAN TASAWWUF SYEIKH YUSUF MAKASARI 

 

OLEH:

 

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY[1]

 

 

Insya’ Allah nota  sederhana ini akan cuba melihat ajaran teology  dan tasawwuf Syeikh Yusuf rh  dengan berdasarkan kepada beberapa teksnya , yang –al-hamdulillah-   dihimpunkan dan diterjemahkan isi kandungannya oleh sarjana-sarjana terkenal Indonesia seperti Tudjimah dalam bukunya ‘Syekh Yusuf Makasar Riwayat dan Ajarannya’[2], Abu Hamid, dalam bukunya ‘Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang’[3], dan Nabilah Lubis, dalam tulisannya ‘Syekh Yusuf Al-Taj al-Makasari’ menyingkap Intisari Segala Rahasia’[4]  dan juga Syamsul Bahri dalam bukunya ‘Pemikiran Tasawwuf Syeikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj’[5] . Tulisan ini bertujuan untuk melihat ajarannya dalam konteks arusperdana Islam, yang memang menjadi minat penulis ini, serta mengisyaratkan kepentingan ajaran itu walaupun dalam abad ke 21 ini.Ertinya, minat kita ini bukan hanya mengingatkan ajarannya dan jasanya sebagai bahan ingatan sejarah tetapi juga untuk melihat kerelevanannya, bahkan kemsetian kita memandukan diri dengannya dalam abad ini.Juga ia seharusnya dimenafaatkan bagi bagim membantu kita memahami identity intelektuil, rohani dan moral kefahaman Islam rantau ini.Ini sangat penting dan asasi sebab ia menyentuh persoalan yang paling sentral dalam budaya dan peradaban  sebab ia menyentuh epistemology yang menentukan segalanya dengan segala implikasinya.

 

 

Ringkasan Riwayat Hidupnya:[6]

 

Secara ringkas sahaja  disebutkan dalam  dalam tulisan ini tentang riwayat hidup Syeikh ini  berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana yang mengkaji tentangnya :

Beliau dilahirkan pada 8 Syawal  1036H/3 haribulan Julai  1626 , yakni dua puluh tahun  selepas berlaku pengIslaman  kerajaan Goa dan Tallo oleh Abdul Makmur Khatib Tunggal, ulama dari  Minangkabau.Semenjak awal dalam hidupnya ia menunjukkan  sifat-sifat  yang menandakan keagungan peribadinya masa akan datang. Beliau menjadi peribadi yang berupa kebanggaan –dan sudah tentu rahmat- umat Islam dari dulu sampai sekarang; beliau bukan sahaja milik Orang Bugis Sulawesi  Selatan atau masyarakat Islam Afrika Selatan, dan Selon (sekarang Sri Lanka), bahkan  beliau diisytiharkan sebagai pejuang kemanusiaan dan anti-perkauman oleh Nelson Mandella pada tahun 1994  dan wira kebangsaan atau pahlawan nasional oleh Presiden Suhartoe pada  9 November 1995.[7]

 

Pendidikan Islamnya berjalan semenjak awal lagi di tanah Bugis.  Dimulai dengan al-Qur’an al-Karim;di pondok tempat pengajiannya di Bontoala  waktu itu dipimpin oleh ulama bernama Syed Ba’lawi bin ‘Abdullah, ulama berasal dari Yaman.Selepas berjaya  di sana ia meneruskan  pengajiannya di pondok Cikoang, kemudian seterusnya  ia disuruh oleh gurunya meneruskan pengajian ke Mekah, di Masjidil-Haram. Perjalannya menyebabkan beliau singgah di Banten, kemudian di Aceh,  kemudian  singgah pula di Yaman; di Aceh dan  di Yaman beliau menerima ijaza tarekat Naqsyabandiah ,dengan amalan-amalannya, serta silsilahnya, sampai ia diberi gelaran al-Taj, yang dipakai pada namanya sampai ke akhir hayatnya;  selepas lama berguru di Yaman dengan mengambil tarekat  dan silsilahnya- seperti  tarekat Naqsyabandiah- barulah beliau menuju ke Mekah Semenanjung Arab.Ulama-ulama yang menjadi gurunya di Yaman ialah Syeikh Muhammad Abd al-Baqi dan Syed Ali al-Zubaidy.[8]   Selepas berguru dengan Syeikh Ahmad al-Qasyasyy , Mulla Ibrahim al-Kawrany dan  Hasan al-‘Ajamy, di sana juga Syeikh Yusuf dan Syeikh Abd al-Rauf Singkel menerima ijazah dan silsilah tarekat Syattariah dari gurunya Mulla Ibrahim al-Kawrany.[9] Kemudian beliau meneruskan pengajiannya di negeri Syam (Syria). Seterusnya beliau meneruskan pengajiannya di Istanbul, Turki.Kemudian beliau mengajar beberapa tahun di Mekah, terutamanya pada musim haji.

 

Pada tahun 1664 beliau kembali ke tanah airnya setelah marantau sekitar dua puluh tahun lamanya. Pengelamannya di tanah Arab dan Turki meyakinkannya bahawa dakwah mesti didokong oleh pemerintah, tetapi keadaan di Makasar waktu itu tidak membantu kea rah ini oleh kerana persefahaman   Belanda dengan pihak berotoritas di sana.Kemudian beliau  pergi ke Banten di mana beliau disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat dan pemerintahnya, yang waktu itu sultannya ialah Abdul Fattah yang memang menyukai ulama.Di sana ia berkahwin dengan anak perempuan Sultan dan diangkat menjadi mufti dan penasehat raja.Di sana diteruskan  dakwahnya serta ditiupnya semangat jihad menentang penjajahan.

 

Disamping mengajar keluarga di raja dan berdakwah kepada umum di Banten beliau menulis beberapa kitab dalam bahasa Arab seperti ‘Bidayat al-Mubtadi’, ‘al-Fawa’id’, dan ‘Zubdat al-Asrar’ [10]antara lainnya Beliau bersama-sama dengan Sultan dalam mempertahankan kerajaan Banten.Kemudian rancangan Belanda berjaya dalam peperangan menawan kerajaan  Banten, rajanya ditangkap dan diasingkan ke Batavia;bagaimanapun perjuangan menentang penjajahan  Belanda diteruskan oleh Syeikh Yusuf dengan pimpinannya sendiri untuk menjalankan jihad fi sabilillah.Perjuangan jihad Syeikh Yusuf berakhir bila ia ditangkap oleh Belanda  dengan  tipu helahnya, sikap lunaknya, dan kepura-puraan pemimpinnya memeluk Islam.Ini berlaku pada  14 Disember 1683.[11] Oleh kerana gerun terhadap pengaruhnya di Nusantara Belanda membuangkannya ke Selon (Ceylon) (sekarang Sri Lanka).Syeikh menerima hal itu dengan redha dan menganggapnya sebagai peristiwa yang ada  hikmat di sebaliknya, sesuai dengan pendiriannya sebagai seorang sufi.Di Sri Lanka berliau terus mengajar agama Islam dan mengembangkan ilmu-ilmunya kepada orang-orang tempatan Sri Lanka juga. Dengan kedudukan pelabuhannya weaktu itu yang bertaraf antarabangsa, maka Sri Langka menjadi tempat pertemuan para jemaah haji dari Nusantara dengan Syeikh Yusuf; mereka menerima nasehat-nasehat pengajaran beliau  dan meneruskan dakwah mengikut kadar kemampuan mereka.Nama beliau sedemikian terkenalnya di India sehingga Emperor Aurangzeb sangat menghormatinya.Ini mengakibatkan Emperor itu menuliks  surat kepada Kompeni Belanda supaya menjaga kepentingan Syeikh itu , kalau tidak itu menggelisahkan umat Islam di Hindustan.  Di Ceylon Syeikh Yusuf menulis beberapa buah kitab tentang ajarah agama Islam dan bimbingan kerohaniannya.

 

Oleh kerana bimbangkan pengaruh Syeikh Yusuf yang berkembang melalui surat-suratnya dan kitab-kitab serta dakwahnya, Belanda mengasingkannya ke Cape Town di Afrika Selatan.Maka selepas  sembilan tahun di Ceylon, pada tahun 1693 Syeikh Yusuf , waktu itu berumur 68 tahun, bersama anak isteri dan pengikutnya berhijrah ke Cape Town, Afrika Selatan dengan  kapal Belanda.Kedatangan Syeikh Yusuf ke sana berupa pemangkin dakwah islamiah yang pertama di Afrika Selatan; itu diakui oleh ahli-ahli sejarah Afrika Selatan. Jasa Syeikh  Yusuf dan peribadinya dikenang dengan penuh hormat, yang ternyata sekali pada majlis Peringatan 300 Tahun Kedatangan Syeikh Yusuf ker Cape Town  yang dihadhiri oleh YAB Dato’ Seri Najib Tun Razak

bagi pihak rumpun Melayu Nusantara.[12] Syeikh Yusuf menjalankan dakwah di sana dengan menggunakan uslub cara tasawwuf, menjalankan majlis-majlis zikir berjemaah, memberi nasehat-nasehat dan menunjukkan keunggulan peribadi; sikap baik budinya menawan Padri Kristian di sana  sehingga mereka berhubung dengannya dengan  baik dan dakwahnya tidak diganggu.Beliau meninggal dunia di sana pada 22 Zulkaedah 1109/23 Mei 1699.Kemudian atas permintaan raja dan keluarganya peninggalan mayat Syeikh Yusuf di bawa kembali ke Makasar dan dikebumikan di Lakiung, Makasar.Makam keduanya di Kota Makasar itu  berada dalam makam keluarga di raja dan ulama-ulama Makasar.Kedua-dua makamnya yang di Afrika Selatan dan di Makasar sangat dimuliakan sampai sekarang.

 

 

Teks-teks Karangan Syekh Yusuf:

 

Senarai karangan-karangan Syekh Yusuf sebagaimana yang disebut  oleh Tudjimah[13] ialah : ’Al-Barakah al-Sailaniyyah’, ’Bidayah al-Mubtadi’, ’al-Fawa’ih al-Yusufiyyah’ ’Hasyiah Dalam Kitab Al-Anbah’, ’Kaifiyyat al-Munghi’, ’Matalib al-Salikin’, ’Al-Nafhat al-Sailaniyyah’, ’Qurrat al-’Ain’, ’Sirr al-Asrar’, ’Surat ’, ’Taj al-Asrar’, dan ’Zubdat al-Asrar’[14].Ini kata Tudjimah adalah berdasarkan kepada ’Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Collections in the Netherlands’ himpunan oleh Voorhoeve, Leiden, 1957 pada hlm.539.Kemudian ditambah oleh beliau judul-judulnya: ’Fath Kaifiyyat al-Dhikr’, ’Daf al-Bala’, ’Hadhihi Fawa’id ’Azima al-Dhikr La ilaha Illallah’, ’Muqaddimah al-Fawa’id   Allati Ma La Budda Min al-’Aqa’id’, ’Tahsil al-’Inaya  wal-Hidaya’, ’Risala Ghayat al-Ikhtisar wa Nihayat al-Intizar’, ’Tuhfat al-Amr fi Fadilat al-Dhikr’,  ’Tuhfat al-Abrar li Ahl Al-Asrar’, ’Al-Munjiyya ’An Mudarrat al-Hija’iba’.

 

Senarai ini diikuti dengan penerangan yang ringkas dan berfaedah tentang isi karangan-karangan tersebut   mulai dari ’Al-Barakat Al-Sailaniyya’ sampai kepada teks ’al-Munjiyya ’An Madarrat al-Hija’iba’[15]

 

Nampaknya senarai naskah-naskah Syekh Yusuf  yang disebut oleh Nabilah Lubis[16]  sama  seperti yang ada dalam buku Tudjimah juga.Walaupun sekali imbas seolah-olah  terdapat beberapa judul tambahan, tetapi sebenarnya ada teks itu dalam Tudjimah,  ’Zubdat al-Asrar fi Tahqiq Bad Masharib al-Akhyar’ halaman 162-177; ’Tuhfat al-Labib Bilika al-Habib’ halaman 179-186; ’Surat Ditulis  di banten 1084H/1673 M’ halaman 187-193; ’Safinat al-Najah’ di tulis di Selon (sekarang Sri Lanka) halaman 194-204;  ’al-Manhat al-Sailaniyya  fi Manhat al-Rahmaniyya’ di tulis di Selon halaman 205-213.

 

Dalam senarai yang di’pastikan’ mengikut Syamsul Bahri Andi Galigo[17] hasil karya Syeikh Yusuf ada 30 semuanya, seperti berikut:

1.’An-Nafahat al-S hailaniyyah fi Minhah al-Rahmaniyyah’

2.’Zubdat al-Asrar fi Tahqiq Ba’d Masharib al-’Arifin’

3.’Qurrat al-’Ain’

4.’Shurut al-’Arif al-Muhaqqiq’

5.’Taj al-Asrar   fi Tahqiq  Masharib  al-’Arifin’

6.’Tuhfat  al-Amr fi Fadilat al-Dhikr’

7.’Matalib al-Salikin li Man Qasada Rabb al-’Alaimn’

8.’Sirr al-Asrar’

9.’Tuhfat  al-Abrar li Ahl al-Asrar’

10.’Kayfiyat al-Dhikr’

11.’al-Wasiyyah al-Munjiyyah ’an Madarrat al-Hijab’

12.’Tanbih al-Mashi’

13.’Mir’at al-Muhaqqiqin’

14.Tartib al-Dhikr’

15.Fath al-Rahman’

16.’Asrar fi al-Salah fi Bayan Muqaranat al-Niyyah’

17.’al-Fawa’ih al-Yusufiyyah fi Bayan Tahqiq al-Sufiyyah’

18.’Muqaddimat al-Fawa’id allati Ma La Budda Min al-’Aqa’id’

19.Bidayat al-Mubtadi’

20.’Daf’u al-Bala’

21.’Fathu Kaifiyyat al-Dhikr’

22.’Kayfiyyat al-Nafy wa al-Ithbat an Hadith al-Qudsi’

23.’Risalah  fi Ghayat al-Ikhtisar wa Nihayat al-Intizar’

24.’Tahsil al-‘Inayah wa al-Hidayah’

25.’Habl al-Warid  li Sa’adat al-Murid’

26.’Tuhfat al-talib al-Mubtadi wa Minhat al-Salik al-Muhtadiy’

27.’Safinat al-Najah al-Mustafadah ‘an masha’ikh al-Nuqah’

28.’Tuhfat al-Rabbaniyyah’

30.’al-Barakat al-Saylaniyyah’.

 

Ini diikuti dengan lima lagi naskah yang dinisbahkan kepada Syeikh Yusuf.[18]     

 

 

Ajaran Theologi Syekh Yusuf:

 

Kita boleh bermula dengan ajaran theologi beliau kerana ini masalah yang paling awal dan pokok dalam agama, iaitu masalah ’aqidah. Mungkin kita tertarik  untuk melihat tentang masalah ini dengan merujuk kepada surat Syekh Yusuf kepada Wazir Goa. Ia surat yang berbicara tentang aqidah ahl al-Sunnah wa al-jamaah. Kata beliau:

 

    ”Berkata  semua ahli sunah  wal jamaah ’Sesungguhnya Allah itu berdiri sendiri, sedang roh berdiri dengan Allah, badan berdiri dengan ruh,  lahir berdiri dengan batin,  seperti alam berdiri kerana Allah, tidak kerana tempat dan waktu.Allah pencipta segala sesuatu.

 

     ”Kata beberapa ulama: Rahmat Allah Taala dan wujudNya itu wujud wujud al-Zat dan zat itu wujud al-Sifat sifat itu wujud al-Asma,  dan asma itu wujud al-Af’al , Af’al itu wujud al-Zahir dan zahir itu wujud al-Batin , batin itu  wujud yang tidak  diketahui kecuali oleh Allah, yang Esa  seperti firman Tuhan : ’Tuhan mengetahui yang terang dan yang ghaib’[19]. Katanya lagi: ’Sirr itu bayangan wujud, ruh itu  bayangan zat, hati itu bayangan sifat badan dan bayangan asma, gerak dan diam itu bayangan af’al.Seperti firman Tuhan : Apakah engkau tidak melihat bagaimana luasnya bayangan’[20].Berkata beberapa orang sufi: jangan merasakan minuman ahli al-Tauhid   , kecuali sesudah engkau tenggelam dalam laut kufur tiga atau empat kali.Ditanya Abu Said al-Kharraz: Dengan apa engkau kenal Tuhan?Maka jawabnya: ’Dengan menyatukan dua hal yang berlawanan, iaitu saya hendak berkata huwa la huwa, la huwa, hiya la hiya hiya’.Berkata ahli sunah wal jamaah :’Alam itu wajib al-wujud bi ghairihi, tidak wajib al-wujudf binafsihi [yakni ia wajib ada dengan sebab yang lain dariinya, yakni sebab Tuhan menciptakannya, bukan wajib ada dengan dirinya sendiri, yang wajib ada dengan dirinya sendiri ialah Allah sahaja-uem]; alam itu mu’aththar bighairihi  tidak muaththir binafsihi [ertinya alam ini ada kerana fdijadikan oleh Tuhan, kesan perbuatan Tuhan, ia bukan mendatangkan kesan atas yang lain dengan dirinya sendiri, yang mendatangkan kesan dengan dirinya sendiri hanya Allah-uem]; jika ’abd itu batin ia menjadi Rabb.Jika Rabb itu lahir ia menjadi abd.Tetapi jangan dikacaukan perkara itu, sebab kalau dikacaukan itu kebinasaan orang  jahil kepada Allah.Percayalah bahawa abd itu abd, meskipun ia naik, dan Rabb itu tetap Rabb meskipun  Ia turun [Ertinya yang hamba itu tetap hamba walaupun ia meningkat setinggi manapun dari segi pendakian rohaninya, yang Tuhan itu Tuhan juga walaupun ia menunjukkan penampakan tajalliNya di bukit Tursina dalam hubungan dengan nabi Musa a.s.—uem]. Alam itu maujud, tetapi tidak berdiri sendiri.Alam itu tidak merdeka dalam wujudnya.Adapun Esa itu jauh dari dua,Maha tinggi Allah dari itu! Tuhan itu merdeka zat, sifat Asma dan Af’alNya’[21] [Ertinya alam ini ada kerana dijadikan Tuhan daripada tiada kepada ada, ia tidak merdeka, bebas wujudnya, ada  pun  Tuhan  Ia Wujud Dengan sendiriNya,  tanpa dicipta, tanpa awal adaNya dan tanpa akhir wujudNya].

 

 

Huraian Syekh Yusuf rh tentang aqidahnya boleh kita dapati dalam teksnya ’Muqaddimah al-Fawa’id Allati Ma la Budda Min al-’Aqa’id’[22]

 

Dalam aqidah, beliau nampaknya mengikut aliran Imam Abul Hasan al-Asy’ari rd. Ini boleh difahami daripada kenyataannya yang berikut :

 

Katanya: ’Kita wajib percaya bahawa Allah taala maujud dengan  wujud yang hak wujudNya, tidak seperti wujud makhluk , kerana Ia tidak ada permulaanNya dan akhirNya.Ia itu Kadim dan azali.Ia baka selamanya.Ia berdiri sendiri [tidak dijadikan oleh mana-mana kuasa, tidak bergantung kepada apa-apa untuk adanya dan meneruskan adaNya-uem]; Ia laisa kamithlihi shai [tidak ada sesuatu yang  sepertiNya], Ia itu satu, Allah itu tempat bersandar [ertinya Tempat Memohon segala keperluan, kerana Ia Maha Kaya tidak berhajat kepada apa-apa dokongan, serta Ia Maha pemberi-uem]. Ia tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan.Ia tidak ada apa-apa yang menyamaiNya. [Erti Surah al-Ikhlas].

 

Semua iktikad kembali kepada surah tersebut [yakni surah al-Ikhlas].Semua yang dapat digambarkan dengan akal atau dikhayalkan dengan fikir Allah berbeza dengan itu semua.Kita percaya juga bahawa Ia Hidup, Alim [Maha mengetahui], berkuasa, berkehendak, mendengar,  melihat, berbicara   [kembali kepada Sifat Hayat, Ilmu,  Kudrat, Iradat, Sama’, Basar, Kalam ],

 

”Ia mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, bicara tanpa bibir dan lidah.Ia mengetahui tanpa hati, tidak ada yang menyamai  zatNya .Kita percaya juga bahawa Allah b ersama-sama kita, bahawa Ia meliputi semua bukan  seperti ma’iyyah sesuatu dengan   sesuatu yang  diketahui oleh manusia  semua [yakni bukan bersama-sama seperti kita bersama-sama  dengan kita berada berdekatan dalam ruang  seperti kita dengan kawan-kawan atau lainnya, sebab Tuhan bukan benda dan Ia tidak berada da;lam ruang seperti kita-uem].

 

Tentang Tuhan tidak bertempat dan tidak tertaaluk dengan masa, sebagaimana yang diajarkan dalam Ahli Sunah ,  ia menyatakan dengan jelas seperti di bawah ini:

 

”Kita  percaya juga , bahawa Allah Taala maujud pada tiap-tiap tempat , tiap-tiap waktu,  tidak khusus pada suatu tempat  atau zaman   [dalam ertinya wujudNya meliputi segala-galanya, tetapi tidak dalam erti Ia dikandung oleh tempat, atau Ia bertempat, atau Ia hidup dalam zaman atau masa  sebab Ia tidak tertaaluk oleh masa, kalau tidak Ia  seperti makhluk-uem].Tuhan tidak bertempat , kerana Ia maujud sebelum adanya tempat.Ia Pencipta tempat [maka Ia bukan ’duduk atas Arasy,’ dalam erti yang  segera ditanggapi oleh fikiran, sebab sebelum Arasy ada Ia  sudah sediakala ada; kemudian Ia menjadikan Arasy; kalau difahami Ia ’duduk atas Arasy’ dalam erti harfiah itu, maka sebelum ada Arasy di mana ’ia duduk’ itu? –uem].

 

 

Tentang iman yang sempurna serta  kemestian mengikut nabi SAW ia menyatakan:

 

”Kita percaya juga , bahawa iman yang sempurna itu: ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati, mengerjakan rukunnya [yakni  rukun iman dan yang berikutnya rukun Islam]  mengikuti jejak nabi, putra Adnan Muhammad SAW .Siapa yang meninggalkan ikrar itu , ia kafir.Siapa yang meninggalkan amal, [yang diwajibkan seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, tetapi tidak mengingkari wajibnya] ia fasik.Siapa yang tidak mengakui jejak nabi ia mubtadi [dalam erti ia mengerjakan bid’ah yang tidak ada sandaran dalam Syariat, ditolak; kalau perkara baharu yang ada sandaran pada Syariat, maka tidak ditolak]

 

 

 

Tentang Takdir ia membuat kenyataan   sebagaimana yang diajarkan dalam Ahli Sunah:

 

’Kita percaya juga bahawa baik dan buruk, keduanya dari Allah Taala dan bahawa yang baik itu atas kehendak dan kekuasaanNya.Yang buruk itu dari kemauanNya dan kekuasaanNya tetapi tidak dengan redaNya dan bukan perkaraNya. {Di sini dibezakan antara apa yang Tuhan kehendaki menunjukkan kekuasaanNya dan apa yang dikehendaki dengan redaNya sebagaimana yang diajarkan dalam Ahli sunah].

 

Tentang hukum ’melihat’ Allah beliau memberi penndirian Ahl.i sunah, seperti berikut:

 

Kita percaya juga bahawa  Allah boleh dilihat [terjemahan Tudjimah ’boleh melihat’ yang memberi erti yang berlawanan dengan pandangan Ahli sunah-uem] dengan al-basirah dalam dunia, dan di akhirat dilihat [Tudjimah ’melihat’ yang memberi erti yang berlawanan dengan Ahli sunah, sebab Allah tak ada mempunyai ’al-basirah’ ertinya matahari, dan tidak mempunyai ’al-absar’ penglihatan dengan mata –uem]   dengan  al-anbsar [ertionya pandangan dengan mata kepala].Bahawa Allah tertutup bagi akal [ertinya tak boleh difikir dengan  akal ,] seperti Ia tertutup bagi mata [ertinya tidak boleh dilihat dengan mata di dunia, hanya di akhirat Ia boleh dilihat dengan pandangan mata-uem]. 

 

 

Tentang berfikiran atau bersangka baik terhadap Allah, dan kedudukan nabi Muhammad SAW dan kemestian mengikutnya sebagaimana yang diajarkan   dalam Ahli Sunah beliau membuat kenyataan seperti berikut:

 

”Kita percaya juga    bahawa pikiran baik terhadap Allah itu wajib dan berguna bagi kita sesudah tetapnya iman dalam hati.Makhluk yang termulia itu ialah   Muhammad SAW dan ia itu pengganti  dan wakil Allah [dalam erti peribadi yang menjalankan kehendak Allah di dunia, tetapi ia makhluk, hanya diangkat menjadi rasul-uem].Allah memerintahkan kita [dalam Tudjimah ’kami’, lebih munasabah ’kita’-uem]  untuk mengikutinya lahir dan batin .Siapa yang mengikutinya akan bahagia di dunia dan akhirat.Siapa yang tidak mengikutinya [seperti golongan postmodernist yang menganggap apa yang diajarkannya mempunyai konteks sejarahnya, maka tidak relevan untuk zaman lain daripada itu-uem]tidak bahagian di dunia dan akhirat.Ketahuilah itu.”   

 

 

’Kita percaya juga  bahawa semua yang datang dari Allah kepada Rasulullah itu benar ; di antaranya peringatan maut dan kubur dan lain-lain , hal seperti surga dan kenikmatannya dan neraka dengan  seksaannya.Ketahuilah itu.

 

Tentang manusia-manusia termulia di kalangan sahabat beliau menyatakan pendirian Ahli Sunah , yang bercdanggah dengan pendirian Syiah yang mengutuk sahabat, sebagaimana yang jelas berikutnya:

 

”Kita percaya juga , bahawa manusia yang mulia sesudah nabi-nabi AS itu Abu Bakar al-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, kemudian enam orang yang baki [dalam Tudjimah ’baka’ tersilap citak],  ahli Uhud, ahli Badar, ahli Hudaibiyya, sahabat yang lain, wali-wali, Ariffin [para ahli ma’rifat yang mengenal Allah dengan pengenalan yang putus melalui pembukaan rohaniah bukan hanya setakat mengetahui pada paras ’mental’ semata-uem], salihin,  kemudian orang muslimin umum[nya]. 

 

 

Dalam hubungan dengan  wajib percaya kepada nabi-nabi bermula dengan Adam dan adanya para wali, dan syarat kewalian adalah  menjalan syariat, beliau membuat kenyataan sebagaimana yang ada dalam ajaran Ahli Sunah:

 

 

”Kita harus [dalam erti wajib tidak boleh tidak] percaya juga , bahawa nabi yang pertama itu Adam AS  [insan Adamiah pertama yang diajarkan Tuhan ’segala nama’ yang menyiapsediakannya  untuk tujuan khilafah dalam erti sedalamnya,  bukannya ’beruk dan kera yang disempurnakan’, maaf –uem] dan yang akhir itu Muhammad SAW .Ketahuilah itu.Kita harus percaya juga bahawa nabi-nabi AS semua terpeliharfa dari maksiat yang besar maupun yang kecil.Bukan syaratnya menjadi wali un tuk terpelihara dari maksiat .Ada  di antara wali-wali yang terpelihara dari dosa  [dikatakan mereka itu mahfuz, tetapi tidak dikatakan mereka itu maksum-uem] Syarat-syaratnya wali itu memegang teguh lahirnya syariat [Perhatikan bagaimana beliau menekankan ketaatan kepada syariat dalam ia berpegang kepada kesahihan penyaksian rohaniah dalam pengelaman wahdatul wujud-uem].Jika tidak mengerjakan syariat ia tidak dapat menjadi wali , meskipun ia dapat terbang di udara dan berjalan di atas air, memakan api dan lain-lain, yang keluar dari adat.Pada hakikatnya itu [yakni berjalan atas air dan yang sepertinya pada orang yang tidak taat kepada Syarak-uem] Istidraj dan makar dari Tuhan [Dalam Tudjimah ’makar terhadap Tuhan’ yang ertinya terbalik, sebab kita diwajibkan berjaga-jaga dan merasa takut terhadap ’makar Allah’  seperti dalam ayat yang bermaksud : ’Adakah mereka merasa aman dari makar Allah ? Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari makar [rancangan buruk] Allah melainkan orang-orang yang rugi”[23]-uem] .Kita berlindung kepada Allah dari itu.

 

 

Dengan akidahnya mengikut Ahli Sunah kita lihat pula beliau gandingkan yang demikian itu dengan pengiktirafannya tentang  benarnya pengelaman mereka yang mengalami ’wahdatul-wujud’  [bukan sebagai akidah,  tetapi sebagi pengelaman dalam penyaksian rohaniah pada tahap tertentu yang berkenaan itu].

 

Hubungan akidah dengan amalan kerohanian boleh dilihat dari kata-kata Syekh Yusuf dalam ’matalib al-Salikin’. Katanya:[24]

      

”Orang harus [’yakni wajib] mengerjakan tiga hal: (1)tauhid; (2) makrifat; (3) ibadat.Tauhid   itu seperti pohon, makrifat itu seperti dahan dan daunnya, ibadat itu seperti buahnya,

 

”Jika engkau menemukan sebatang pohon, tentu engkau akan mendapatkan juga dahan dan  daunnya, dan jika engkau mendapati dahan dan diapaaunnya, tentu engkau mengharap akan mendapat menemukan buahnya.Jika engkau tidak mendapat dahan dan daunnya, tentu tidak ada buahnya.Jika engkau sampai kepada tauhis, tentu engkau akan sampai pada tempat makrifat.Jika engkau sampai ke tempat makrifat, engkau  akan sampai ke tempat ibadat.Siapa yang tidak tauhid ia kafir.Siapa yang tidak tahu akan makrifat ia jahil.Siapa yang tidak beribadat ia fasik.”[25]

 

 

Tentang  hubungan ada Allah dengan ada makhluk dan keesaan wiujud yang hakiki, serta penggunaan bandingan dengan manusia antara ruh dan jasadnya,  dalam bicara yang bukan secara theologi yang biasa dibicarakan,  Syekh Yusuf berbicara  demikian dalam ’Matalib al-Salikin’ :

 

”Orang-orang sufi berkata; ’Tidak ada yang  maujud dalam lahir dan batin kecuali wujud wahid [yakni satu], zat wahida dan hakika  wahda”.Benda-benda  itu ada kerana Allah dan Allah berdiri kerana zatNya.  [Beliau membandingkan itu semua   dengan wujud manusia, katanya-uem]Anggota-anggota badanmu itu bermacam-macam dan mereka itu berdiri dengan engkau dan engkau berdiri dengan zatmu.Bukankah itu ruh? Begitu pula benda-benda adanya kerana Allah, seperti adanya jasad dengan ruh.Insan disebut begitu , kerana adanya badan dan ruh, tidak kerana  ruh saja  atau badan  saja.Ilaha [yakni ’ilah’, ’Tuhan’  ]  ada tiga huruf: alif, lam, ha; alif itu isyarat Ahadiyya  [yakni peringkat Zat semata-mata zat dalam berfikir tentang adanya Tuhan], lam itu  isyarat Kamaliyya  [kesempurnaan], ha isyarat huwiah [keakuan Tuhan Sendirik Sebenarnya yang  disebut ’Huwa’   Allah dalam Surat al-Ikhlas-uem] itu satu dalam zatNya, satu dalam sifatNya, dan sifat-sifat kamalNya seperti mengetahui, mendengar, melihat, hidup, kuasa, berkehendak, dan lain-lain dari asmaNya.Berdirinya jasad itu kerana adanya ruh disemua anggota seperti adanya darah dalam badan manusia, maka ia hidup.Allah maujud dalam semua benda, maka kalau tidak ada Allah dalam  benda-benda [tetapi ingat Syekh Yusuf  rh mengatakan Allah tak bertempat –uem] tidak ada benda.Tuhan itu tidak tetap dalam suatu benda  tetapi ada di semua benda [tetapi bukan dalam erti ia  dilingkungi oleh benda  atau ia ’bertempat’ seperti benda bertempat dalam benda-uem] .Berkata Saidina Ali :’Saya tidak melihat sesuatu , kecuali saya melihat  Tuhan.Firman Tuhan [dalam ayat yang bermaksud]: Sesungguhnya perkara kami [yakni PerintahNya] ialah jika kami menghendaki sesuatu berkata ’kun’ lalu ada [benda itu]’ kerana benda-benda itu telah ada dalam ilmuNya  yang azali dalam alam ghaib, dan dikeluarkan dari alam ghaib ke alam syahadah.[Maka Tuhan menghendaki benda yang ada dalam ilmuNya yang kadim dan azali itu keluar ke alam nyata lalu Ia menghendaki yang demikian dengan perintahNya, lalu p;ada waktu itu juga berlakulah perkara itu,  wujudlah benda itu dalam alam nyata-uem] Tidak dapat digambarfkan pisahnya  ruh dengan badan sebelum mati.Jika engkau anggap ada wujud [secara hakiki-uem] selain wujud Allah maka engkau syirik dan syirik itu zalim yang besar’.[26]

 

 

Kemudian beliau kepada penerangan tentang tauhid yang kedua pada sisi orang awam, katanya dalam kitab ’Matalib al-Salikin’ yang sama:

 

”Tauhid yang kedua diketrahui oleh tiap-tiap muslim khusus dan umum”Huwa Allah Ahad, Allah al-samad , lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad” [Ertinya ialah Dia Allah, Allah Tempat Bergantung sekelian makhluk kerana hajat kepadaNya kerana Ia maha kaya tidak memerlukan yang lain, Ia tidak melahirkan [anak] dan Ia tidak dilahirkan, dan tidak ada yang  sama sepertiNya’.-uem] Jika air laut meluap sampai ke sungai, maka air itu akan kembali ke laut dan pada hakikatnya tidak berubah’ [Ertinmya penciptaan makhluk, secara bandingannya  seperti melimpahnya rahmat Tuhan terzahirlah makhluk daripada berada dalam ilmuNya yang kadim dan azali keluar ke alam syahadah ini, kemudian akan kembali seluruh yang wujud itu kepada hadiratNya, tidak berubah apapun, yang kelihatan berubah adalah pada lahir sahaja;  digabungkan oleh beliau di sini perbincangan theologi dengan metafisika serta dengan perlambangannya; dan perlambangan jangan diambil pengertian secara harfiahnya-uem].

 

 

Tentang hubungan aqidah dengan amalan dan realisasi hidup kerohanian Syekh Yusuf rh menyatakan dalam ’Matalib al-Salikin’ begini:

 

”Ibadat [yang mesti dilakukan oleh orang mukallaf  ialah ]  supaya [ia] taat kepada Wahdat al-Wujud [yakni  wujud hakiki yang satu itu, yakni Allah –uem] tidak ada yang maujud [secara hakikinya] selain Allah, satu tidak ada teman, dalam wujudNya. Ubudiayah dalam bahasa ertinya taatnya sesuatu kepadfa sesuatu  seperti taatnya anggota badanmu kepada ruhmu.Engkau tidak dapat berbuat sesuatu , kecuali dengan kemauan ruhmu.Maka pada lahirnya anggota badanmu itu abdimu dan  zatmu [yang] dipertuan.Maka zat itu ’abid’ pada lahirnya dan ’ma’bud’ pada batinnya.[Selepas daripada menyebut  badan manusia adid, yang dipertuannya ruhnya, ertinya ruh itu yang ’disembah’ oleh badan, ia pergi pula kepada pembicaraan tentang KekalNya Wujud Allah dan binasa sekelian yang lainmnya; atau pada orang arif yang dikurniakan kesedaran rohani dan pemandangan yang sohih, sekarang juga ia ’melihat’ dalam penytaksian rohaninya, bahawa semuanya sedang binasa, dan yang ’dipandang’ kekal ialah wujud Allah-uem, katanya ] Tiap-tiap sesuatu akan rosak, kecuali WajahNya, Ia yang bijaksana dan kepadaNya semua akan kembali’[27]Semua itu akan fana, yang tinggal hanya Wajah Allah Yang Maha Tinggi dan Mulia’[28]  

 

 

Bahasanya sangat kemas, epigramic,  perlu diperhatikan dalam konteks bicara ahli kerohanian dan tradisinya yang  hidup, kemas, dan berdisiplin itu.

 

Kemudian dala, berbicara tentang orang yang ’arif, muwahhid [ahli tauhid],  yang taat sebenarnya dalam erti yang difahami di kalangan ahli rohaniah dalam Islam [dalam kalangan Ahli Sunah] ia berkata:

 

”Siapa yang tahu hakikat tauhid, makrifat dan ubudiyah, maka ia arif, muwahid, dan taat.Maka siapa yang ingin berjalan kepada Allah hsrus faham [ertinya wajib faham ]  kalimat ini lebih dahulu.Kemudian menjalani jalan kepada Allah dengan kaifiyya [yakni cara] yakni Salik harus bersyariah dahulu untuk menghilangkan wujud selain Allah sebagai ilmu [yakni ia mengetahui perkara ini sebagai ilmu dahulu, kemudian baharu mencapai pengelaman tentangnya selepas menjalani latihan-latihan-uem]Jika sudah sampai di situ,  ia sampai kepada menghilangkan wujudnya sendiri [yakni dalam pengelaman kerohanian bila ia mengalami benarp-benar tentang  wujud dirinya sebenarnya tidak ada sebagai wujud yang hakiki, yang hakiki wujudnya hanya Allah, terasa padanya seperti dirinya hilang-uem] dan wujud selain Allah, iyanan [yakni secara mengalaminya sendiri; ’dengan mata’ tulis Tudjimah dalam braket-uem] Kemudian ia sampai kepada fana fillah [terasa diri fana mendepani wujud Allah], dan ia tetap padaNya seperti firasy  (hewan kecil) [seperti kelkatu yang mengelilingi cahaya –uem],  yang mel;emparkan dirinya ke dalam lampu dan terbakar.[29]   

 

 

Tentang hubungan hamba dengan Tuhan dalam pengelaman rohaniah berkaitan dengan fana itu dan misalan analogi dengan  kelkatu dan lampu dengan cahayanya, ia menyatakan :

 

”Kita bertanya: Apakah firash kita ,menjadi lampu atau menjadi tidak ada lagi? Atau kita berkata: ’ia menjadi satu dengan lampu, kerana  sebelum ia melemparkan diri ia terpisah dengan  lampu.Setelah melemparkan dirinya , ia sampai kepadanya dan menjadi satu’.Begitu al-salik sebelum  ia menghilangkan wujudnya selain Allah,Ia sampai kepadanhya dan menjadi satu’ [Satu itu pada pengelaman yamng dikecapi, tetapi dengan hamba masih hambaNya, dan Tuhan adalah Rabb baginya; dan ’binasa’ itu pada kecapan pengelaman, walhal si hamba itu masih hidup dan ada, sebab kalau sudah hilang terus  binasa maka bagaimanakah ia akan mengecapi pengelaman itu dan merasainya  lagi? –uem].

 

 

Berkenaan dengan jalan-jalan menuju ke Hadirat Tuhan yang banyak itu, ia menyatakan  jalan ’yang paling dekat sekali’; katanya:

 

”…yang paling dekat dan paling sampai kepadaNya ialah supaya Salik menuju ke zat Allah , tidak menoleh kepada yang lain-lain.’Katakanlah , ini jalanku. Aku panggil [manusia] kepada Allah dengan pandangan matahati; aku dan mereka yang mengikutku, dan aku bukan dalam kalangan mereka yang musyrik[30] [Tudjimah menterjemahnya ’Panggillah kepada Allah’  secara amar, walhal itu mudari’  dengan erti ’aku menyeru, memanggil’, terjemahan Tudjimah ’dengan melihat aku’ walhal ’ala basiratin’ bererti ’dengan pemandangan basirah atau matahati’ atau ’dengan berdasarkan dalil yang nyata’ –uem].

 

Tentang kemestian menjalani syariat dan hakikat sekaligus, Syekh Yusuf menyatakan dengan tegas sekali dalam ’al-Fawa’ih al-Yusufiyya fi Bayan Tahqiq al-Sufiyya:[31]:

 

 

”Pahamilah, yang diminta itu [yallah dan sekelian makhluk

-pergaulan dengan manusia dengan rendah  hati [bukan takbur]

-tidak ria

-ikhlas

-menunaikan hak-hak manusia dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya

-berbicara dengan manusia mengikut kadar kemampuan akal mereka

-jangan berbicara tentang ilmu dengan yang bukan ahlinya

-antara sifat wali yang disebutklan: mulia, halus, tawakal kepada Allah, reda dengan kada dan kadar,  sabar atas kebencanaan yang menimpa,  rendah hati dalam menjalankan sunah,  menyerah diri kepada Allah dalam segala perkara, syukur kepada Allah Taala

-Tanda syukur antaranya:  memperlihatkan perhiasan dalam pakaian yang halal, bukan  haram, tidak sombong, tidak takabur,

-Antara tanda syukur lagi: benar dalam kata-kata, kata-kata yang baik-baik

-Nukilan hadis tentang keimanan itu menyintai saudara seperti diori sendiri

-Nukilan ayat yang bermaksud: ’kalau kamu bersyukur Aku tambahkan niamat’

-Antara sifat-sifat mulia: tiada keinginan untuk menjadi masyhur, menjadi terkenal, tidak takabur dan ujub, tidak iri hati dan dengki, menutup aib oreang lain, termasuk aurat mereka, menutup rahasia orang

-Dalam ibadat [selain daripada sembahyang yang wajib] senag mengerjakan sembahyang sunat ta’khir dan takdim, melihat kepada saudara sesamanya denga hormat takzim,  tanpa sombong dan marah, meninggalkan permusuhan sesama umat Muhammad SAW

-Antara adab-adab yang utama:  dipercayai, benar dalam kata-kata, ikhlas dalam beramal, ingin men untut ilmu, tidak menonjol diri ’khususnya pada zaman ini’[32], suka menolong saudaranya, atas dasar tlong-menolong dalam kebaikan dan taqwa,   sebutan tentang mukminin sebagai saudara  sesbagaimana yang tersebut dalam hadis,

-Antara sifat-sifat yang disebutkan ialah kemestian bersifat adil, jangan zalim, kerana itu dilarang syariat dan hakikat; antaranya; tidak menghina orang yang fasik;

-Nukilan prinsip: ’Tiap-tiap syariat tanpa hakikat itu batil, dan hakikat tanpa syariat itu juga kurang (atau kosong)’[33]

– Nukilan prinsip : Siapa yang berfikih tetapintidak bertasawwuf , ia fasik, dan siapa yang bertasawwuf dan tidak berfikih ia  zindik.Siapa yang berfikih dan bertasawwuf , ia benar’.

 

 

-Sebutan seterusnya tentang kemestian berpegang kepada syariat dan hakikat ke dua-duanya.

 

 

-Selepas nukilan beberapa hadis qudsi terdapat kenyataan Syekh Yusuf berkenaan dengan mereka yang sampai kepada kesempurnaan perjalanan rohaniahnya, katanya:  ”Maka fanalah semua wujud dalam wujud Taala, maka wujud kita fana dan tidak ada yang menutupi penglihatan kita dan menghalang-halangi pendengaran kita, terang ucapan kita dan tidak menghapus keadaan kita kerana tetapnya kita dalam asalnya’ [Ini menunjukkan bahawa fana itu pengelaman yang dikecapi secara rohani dan bukan akidah; dan orangnya bukan binasa dalam erti harfiah tetapi terasa fananya dalam pengelaman; tetapi ia masih ada dan hidup; sebab itu Syeh menyebut berkenaan  dengan ’melihat’nya orang itu, ’mendengar’nya orang itu, ’terus ada’nya orang itu-uem] Sepertimana wahdatul-wujud yang bertalian dengannya; sebab itu kita lihat Syekh Yusuf rh  cergas dalam gerak dakwah dan kerohaniannya, dalam masa-masa tertentu mengambil bentuk penentangan  penjajahan [bila diperlukan itu muncul dalam hidupnya], tetapi itu semua berlaku dalam konteks pemngabdian secara rohaniah kepada Tuhan, dengan  kesedaran tentang pengelaman tauhid  yang sampai ke kemuncak atau antara kemuncaknya-uem].

 

-Dalam kitab ’Kaifiyyat al-Munghi wal Ithbat bil Hadith al-Qudsi’[34] terdapat bimbingan-bimbingan tentang amalan-amalan kerohanian, terutamanya tentang zikir dan tafakur.Antaranya:

-Sebutan tentang jalan orang yang taat dan terpilih dalam agama ialah jalan berzikir mengingati Allah ’tiap-tiap waktu dan dalam segala hal’[35]

 

-syarat taubat daripada semua dosa kecil dan besar

-keadaan diri suci lahir batin

-syarat-syarat taubat: lepasnya dari dosa;  menyesali diri kerana dosa; berlepas diri daripada dosa; minta ampun kepada yang berhak dan mengantikan apa yang diambil secara  zalim.[36]

 

 

-tentang tiga kategori zikir: zikir nafi dan ithbat: ’la ilaha illah’llah;

                                             Zikir mujarrad:Allah, Allah, Allah’-bagi yang layak

                                             Zikir ism isyarat ” ’Hu’ ’Hu’ ’Hu’ –bagi yang layak

-hasil zikir ’la ilaha illa’llah’  terbuka jalan mensucikan hati

-hasil zikir ’Allah, Allah, Allah’ terbuka jalan mensucikan ruh

-hasil zikir ’Hu’,’Hu’, ’Hu’   terbukanya hakikat sirr, rahasia [katakanlah: batin hati]

-zikir kedua zikir hati

-zikir ketiga zikir sirr (batin  hati)

-zikir pertama makanan lidah

-zikir kedua makanan hati

-zikir ketiga makanan  sirr;

-Atau: zikir pertama hidupnya hati

-zikir kedua hidupnya ruh

-zikir ketiga hidupnya sirr

-zikir awam: ertinya ’tidak ada yang disembah melainkan Allah’

-zikir khawas ahli tasawwuf :[selain daripada mengerti tiadak tuhan melainkan Allah], ertinya: tidak ada yang dicari, tidak ada yang dimaksud, atau dicintai pada hakikatnya, melainkan Allah;

-zikir khawwas dari yang khawwas: dari ahli nihayah: ertinya [selain daripada yang diatas-uem] ialah: tidak ada yang maujud pada hakikatnya, melainkan Allah. Kalau ditanya: bagaimanakah dikatakan bahawa alam tidak ada walhal kita lihat ada? Dijawab: ’Bagi arifin bi’Llah: istilah itu difahami oleh golongan mereka mengikut erti mereka, yakni, pada hakikatnya tidak ada yang maujud melainkan maujud yang berdiri sendiri, disebut ’wujud hakiki’, ’Wujud mutlak’ yakni Allah, kerana Ia berdiri sendiri.Semuan yang lain berdiri atas wujudNya.Yang lain itu dikatakan ’wujud majazi’, bukan ’wujud hakiki’ [ertinya bukannya dinafikan alam sebagai tidak ada langsung-uem].

-Orang al-kamal pada ilmu dan  pengelaman rohaninya] berkata:  ‚Tidak ada yang maujud melainkan Allah’ [itu pengucapan tentang pengelaman dalam penyaksian rohaniah mereka, bukan dinyatakan sebagai akidah seperti yang dibicarakan tentang sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat makhluk-uem].                                              

 

 

-Diikujti dengan cara zikir : ’Engkau membuat suara dari bawah pusat, dan dari situ  meluas ke otak di dalam kepala dengan ucapan yang halus.Jika engkau mengucapkan ’ilaha’  engkau menyondongkan diri ke sisimu, kecuali pada memanjangkan ’la ianfiia’ dalam ’mubalagha’ dengan memperhatikan kasrahnya hamzah dari kalima ’ilaha’ Jika engkau mengucapkan itu, engkau berhenti sekejap dan meniadakan segala hal selain Allah .Kemudian pada perkataan ’illallah’ tetap padanya dengan memanjangkan ’lam’  dan matinya ’ha’ dengan  condong ke sisi kiridan memukul dengan keras  kepada kepala dan mulut sanubari .Ini tempatnya di bawah buah dada sebelah kiri di mana kemudian berbekas ke seluruh badan.Ini kamu kerjakan berulamng-ulang kali sehingga campur dengan darah dagingmu.Zikir tersebut harus [yakni] mesti menjadi kebiasaan bagimu, kerana  diulang-ulang, dengan pertolongan Allah Taala.Maka hati kamu kemudian menjadi [secara simbolisnya  seolah-olah seperti ] arsy Allah [dalam erti ia menjadi tempat kamu sentiasa mengingatiNya dan merasa hadhirNya dengan  kalbu kamu itu, bukan dengan anggota badan yang lain –uem].

-Lagi katanya; ’Jika ingin zikir ’Hu,Hu’  [bila sudah cukup syarat-syarat pada dirimu] dengan sukunnya ’wau’ maka wajib atasmu untuk memperhatikan maksud dan isyaratnya, iaitu: Ia itu Allah, al-Rabb, al-Ma’bud, yang Esa, al-Samad [Tempat Tumpuan keperlian sekelian makhluk secara mutlak, Ia Kadim, lagi Kekal Abadi-uem]Yang Awal [Tanpa Perrmulaan], Yang Akhir [tanpa kesudahan], yang lahir [dengan tanda-tanda sifat-sifatNya yang nboleh diperhatikan kesanNya dalam alam], yang batin  [tidak mampu ditanggapi oleh indera manusia]yang disifati dengan semua sifat yang sempurna”.[37]  

 

-Diikuti dengan  sebutan tentang kelebihan-kelebihan rohani orang yang gemilang hatinya dengan nurf pengenalan terhadap Tuhannya dan kemesraan denganNya.

-Tentang hati dalam psikologi rohaniah, katanya: ’…yang dimaksud dengan hati iaitu hati yang hakiki, yang maknawi, iaitu daging dengan ruhnya, dan hayatnya yang  khusus bagi ahli iman.Hati maknawi itu juga disebut Arsy Allah .Kerana sabda nabi SAW : ’Hati orang mukminarsy Allah…’

-’yang dimaksud dengan ruh di sini hidupnya iman, bukan ruh dari badan.Adapun ruh dari badan itu maujud pada orang kafir dan hewan,Maka bagi orang kafir hatinya tidak ada ertinya.Ia mermpunyai bentuk hati sahaja dan hati sanubarinya hanya daging sahaja, dalam ruhnya tidak ada hayatnya, tidak ada batinnya, tidak ada rahasianya.Ia hamnay empunyai bentuk ruh , tidak hidup, tidak ada sirr sama sekali…yang dimaksud dengan sirr di sini rahasia hidup ruh, yang khusus bagi insan kamil.

Dalam teks ’al-Nafhah al-Saylaniyyah’ yang dikaji dengan telitinya oleh Syamsul Bahri Andi Galigo, serta dengan terjemahannya dan huraiannya, terdapat pengajarannya, secara ringksnya seperti berikut:

-Penekanan kepada Sifat Tuhan yang berlainan daripada sekalian makhluk, serta pengembal,ian akidah semuanya kepada isi Surah al-Ikhlas; yang kemudian adalah pendetailan tentang nas-nas asal itu.

-penyerahan kepada Tuhan tentang erti sebenarnya ayat-ayat dan hadith-hadith yang mutasyabihat.[38]

-keperluan mencari syeikh yang mursyid kalau boleh, walaupun melibatkan perjalanan yang jauh, meninggalkan anak isteri

-menyerah diri untuk ditarbiah oleh syeikh yang mursyid dengan adab-adabnya

-Keperluan kepada sikap beradab tidak menentang syeikh yang sebenar itu kalau terlihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada segi aturan Syara’, yang akan difahami kemudiannya bila murid bersabar.

-keperluan kepada sifat harap dan takut yang seimbang

-keperluan bersikap dengan adab yang baik kepada sekalian makhluk ’dilihat dari sudut  asma’ dan sifat Allah Taala [pada pemandangan rohaniah mereka yang cerah pemandangan rohaniah dan pengelamannya-uem].Maka apabila kebaikan adab bersama makhluk dituntut dan mesti   mengikut ulama yang arif  kepada Allah Taala, tentulah lebih  penting lagi kebaikan adab bersama Allah Taala…”[39]

-kemestian redha dengan qada dan qadar

-berbaik sangka sesama manusia

 

-kemestian kasih kepada Allah

-kemestian zikir sentiasa  dengan nas-nasnya

-zikir mereka pada peringkat permulaan, menengah dan kesudahan

-kemudianm, selepas menyebut beberapa perkara tentang zikir dan sifat-sifat  yang mesti diamal  dinyatakan oleh beliau :’…Tetapi jalan yang paling pantas menuju Allah Taala sepertimana yang dinyatakan oleh ulama sufi , ada tiga peringkat: iaitu pertama: jalan orang-orang pilihan (’al-akhyar’)  iaitu usaha melalui ibadah dan amalan zahir yang banyak,  seperti sembahyang, puasa, tilawat al-Qur’an, haji, jihad [yang semuanya  dilakukan oleh Syeikh Yusuf  sendiri rh dalam  hidupnya  sebagaimana yang jelas dalam sejarahnya-uem] dan lain-lain, namun yang berhasil sampai kepada Allah adalah amat sedikit.Ketahuilah yang demikian itu. Kedua, jalan orang-orang yang ’mujahadah’ secara berat, dengan latihan-latihan yang kuat, seperti menggantikan akhlak yang tercela dengan akhlak yang elok, mendidilk jiwa, mensucikan hati, melapangkan ruh, dan membersihkan ’sirr’ (rahasia) .Orang yang berjaya sampai, melalui jalan ini cukup ramai, lebih ramai, dibanding dengan kumpulan pertama dengan berlipat ganda [kalau sekarang keadaannya terlalu amat berbeza sekali, golongan yang pertamapun sangat kurang-uem], .Kerana yang pertama itu hanya mengambil kira kepada zahirnya sahaja tanpa batinnya, sedang yang kedua , ia memberi perhatian lebih kepada yang batin daripada amalan zahir .Ketiga jalan orang-orang yang banyak berdhikir (’ahl al-dhikr’) dan cinta (’mahabbah’) pada Allah, zahir dan batin.Orang yang berjaya sampai , pada peringkat permulaan (’bidayah’)    daripada goplongan ini, lebih ramai dibanding dengan peringkat akhirnya (’nihayah’) , golongan ini berusaha menjaga dengan penuh perhatian , baik amalan zahir mahupun amalan batin secara keseluruhannya.Dan mereka tersendiri dalam mengkhaskan   dhikir mereka kepada Allah Ta’ala, begitu juga kecintaan mereka kepada Allah (S.W.T.) .Dan jalan-jalan yang disebutkan di atas , semuanya memiliki  sepuluh usul (asas ajaran).[40]

 

 

 

-Disusuli dengan  sebutan sepuluh usul[41] seperti :bertaubat daripada dosa, zuhud terhadap dunia [dengan cara yang betul].bertawakkal, bersifat dengan sifat ’qana’ah’ dengan pemberian Allah [tidak rakus], ’uzlah datripada pergaulan [yang tidak diperlukan], bertawajjuh  atau penumpuan rohaniah  kepada Allah,  sabar atas bala bencana yang menimpanya, redha dengan qada’ dan qadar, zikir lahir batin, muraqabah terhadap Allah [ertinya kewaspadaan rohani menyedari kahadhiran Ilahi, atau menyedari Allah memerhatinya setiap saat dan ketika –uem]

-disusuli dengan menyebut kedudukan bai’ah untuk perjalanan tarikat sufiah

 

Kajian Syamsul Bahri Andi Galigo rasa saya merupakan kajian ’indepth’ yang menghuraikan banyak masalah-masalah dalam kerangka ejaran akidah dan tasawwuf Syeikh Yusuf Makasari rh.Ia merupakan tambahan yang sangat berharga kepada kajian-kajian yang dibuat sebelumnya oleh Tudjimah, Abu Hamid, Nabilah Lubis dan lain-lain serta juga sarjana-sarjana Belanda dahulunya.

 

 

Kesimpulan:

 

Kesimpulan tentang Kepentingan peribadi dan ajaran Syeikh Yusuf Untuk umat masakini-ia bukan hanya setakat mengenang jasanya sebagai hero nasional mendepani penjajahan Belanda  serta pendedahan pemikiran dan ajaran rohaniah dan teologi sebagai khazanah pemikiran yang lahir dalam sejarah silam dalam abad ke 17 ; pada penulis ini kepentingan Syeikh Yusuf dalam ajarannya menunjukkan kepada kita bagaimana ulama sufi ini berdiri dalam kerangka ajaran Ahli Sunah dalam akidahnya,  yang digabungkan dengan kefahaman sufi dan amalannya serta realisasinya  yang berkesan; dengan itu lahirlah gabungan antara fahaman  Ahli Sunah  yang boleh dicontohi, dengan kesedaran rohaniah yang sahih dan teguh,  yang terjelma pula dalam aktivisme dan dakwah serta perjuangan menentang kolonialisme pada zamannya. Dia bukan sahaja milik Makasar atau Indonesia, bahkan ia milik Nusantara dan umat Islam seluruhnya yang menunjukkan kekentalan fahaman, pegangan dan peribadi yang unggul.Pada fahaman penulis ini fahaman agama yang dibawanya mampu memberi kekuatan intelektuil dan rohani bagi membantu kita mendepani gejala pemikiran, rohani dan moral masakini, selain daripada bantuan kekuatan yang kita bolah dapati dari wacana intelektuil dan rohani Islam arusperdana yang kaya itu.Allah memberi rahmat kepadanya.Wallahu a’lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Penulis adalah Fellow Amat Utama Akademik ISTAC (Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun islam) UIAM, Ahli Lembaga pengarah Institut Integriti Malaysia, Ahli Jemaah pemegang Amanah Yayasan Karyawan, Mantan Pesuruhjaya SUHAKAM.

Kertas ini adalah untuk pembentangan dalam Seminar Tentang Syeikh Yusuf Makasar di Makasar pada 21 Oktober 2008

[2] Penerbit Universitas Indonesia, 2005

[3] Dengan pengantar oleh Taufik Ismail, Yayasan Obor Indonesia, 2005,

[4] Penerbitan Mizan, 1996.

[5] Terbitan USIM, (dulunya Kolej Universiti Islam Malaysia), 2004.

[6] Banyak dibicarakan oleh Abnu Hamid, op.cit.1-142 dengan ulasan-ulasan tentang kekuatan peribadi dan ilmunya; oleh Tudjimah, op. cit., 1-20; oleh Nabilah Lubis, op. cit.,15-28; oleh Syamsul Bahri Andi Galigo, dalam ‘Pemikiran Tasawwuf Syeikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj’ terbitan Kolej Universiti Malaysia, 2004 hlm.1-26.

[7] Nabilah Lubis, op.cit., 134.

[8] Syamsul Bahri Andi Galigo,  op.cit.  hlm 6-7.

[9] Nabilah Lubis, op.cit., hlm 22.

[10] Syamsul Bahri Andi galigo, op. cit. hlm. 11.

[11] Abu Hamid, op.cit. 106.

[12] Syamsul Bahri Andi Galigo, op.cit., hlm 20-21.

[13] Tudjimah, op. cit, hlm 21-108.

[14] Yang dikaji secara khusus oleh Nabilah Lubis, yang merupakan bab V bukunya (op.cit.), hlm71-127 dengan teks Arabnya bersebelahan dengan terjemahannya.

[15] Tudjimah, op. cit. hlm.22-108..

[16] Op.cit. hlm 29-30.

[17] Op.cit.hlm.26-27

[18] Ibid.hlm.27-28.

[19] Merujuk kepada ‘alim al-ghaib wa al-shahadah –dalam al-Hasyr: 22.

[20] Merujuk kepada ayat ‘kaifa madda al-zill’  ertinya : Tidakkah engkau melihat bagaimana kekuasaan Tuhanmu? Bagaimana  Ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang luas dan jika Ia kehendaki Ia menjadikannya tetap, (tidak bergerak dan tidak berubah)…(al-Furqan:45).

[21] Lihat Tudjimah, op.cit.hlm.72-73. Nabilah Lubis, op.cit. hlm.43.

[22] Lihat Tudjimah, op. cit.hlm 91-93.

[23] Surah al-A’raf: 99.

[24] Lihat Tudjimah, op. cit. 38.

[25] Tudjimah, op.cit., hlm 38-39.

[26] ibid., hlm.39.

[27] Merujuk kepada erti Surah al-Qasas:88.

[28] Merujuk kepada erti ayat Qur’an Surfah al-Rahman: 26-27.

[29] Dalam ‘Matalib al-Salikin’ dalam terj.dan transkripsi Tudjimah, ibid. Hlm 40.

[30] Nampaknya ini berdasarkan surah Yusuf: 108.Terjemahan penuh ayat itu ialah : ‘Katakanlah [wahai Muhammad] Ini jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata.Dan aku menegaskan :maha suci Allah, dan bukanlah aku dai   golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain” (Yusuf: 108 terj.’Pimpinan al-Rahman’ , Kuala Lumpur, terbaru, tetapoi tanpa tarikh.Bandingkan dengan terjemahan dalam ‘Al-Qur’an dan Terjemahannya’ Yusuf:108 demikian : ‘Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata,.Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik’ (terbitan Mujamma’ Khadim al-Haramain, edisi 1971, Medinah Munawwarah.

[31] Tudjimah, op.cit. 27 dst.

[32] Al-Fawa’ih al-Yusufiyyah dalam Tudjimah,  ibid., hlm 29.

[33] Ibid.hlm 30.Dari: الشريعة بلا حقيقةعاطلة * الحقيقة بلا شريعة باطلة

[34] Dalam Tudjimah, ibid, hlm.31-38

[35] Ibid.hlm.31-32.

[36] Ibid. 32.

[37] Tudjimah, hlm 35-36.

[38] Syamsul Bahri Andi Galigo, ‘Pemikiran Tasawwuf Syeikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj’ hlm53.

[39] Ibid. hlm 53-59.

[40] Ibid, 77.

[41] Ibid. 77-78.